Lyser ut ekstra tilskuddsmidler til forebyggende tiltak helse og rus

Da bystyret behandla budsjettet for 2024 ble rammen for denne tilskuddsordningen økt. Det lyses derfor ut ekstra midler for året 2024.

Sist oppdatert: 17.06.2024

En gruppe unge mennesker står sammen og smiler og ler
Foto: Mostphotos

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere til helsefremmende og rusforebyggende aktiviteter og tiltak i regi av lag og organisasjoner i Trondheim. Det er i tillegg et mål at aktivitetene bidrar til å skape inkluderende og trygge lokalsamfunn for byens innbyggere, og støtter opp under  målene i Trondheimsløftet 


Søknadsfristen er 15.august 2024.

Les mer om ordningen og hvordan dere søker. 

Helse og velferd

Fant du det du lette etter?