Ser på utfordringer rundt pasientkøer sammen

Trondheim kommune, St.Olavs hospital og NTNU er i gang med et treårig forskningsprosjekt om pasientflyt. Målet er å utvikle et planleggingsverktøy som kan bidra til reduserte pasientkøer og mer effektiv ressursbruk.

Sist oppdatert: 10.07.2024

Fem kvinner sitter rundt et bord og jobber med oppgaver i en workshop
Pasientstrømmer kartlegges og diskuteres. Fra workshop på NTNU med ansatte fra både kommune og sykehus.

Prosjektet fokuserer på eldre skrøpelige pasienter som mottar tjenester både fra kommunen og St. Olav. 

- Å koordinere og planlegge tjenestene mellom kommuner og sykehus er en kjent utfordring. Dette prosjektet er unikt fordi det involverer både sykehus og kommune og gir oss dermed en mulighet til å se på hele “kjeden”, fra en pasient blir beslutta innlagt på sykehuset til hen er tilbake i hjemmet og skal få oppfølging fra kommunen, sier Øystein Døhl, seniorrådgiver i Trondheim kommune og leder for prosjektet.  

Forskningsrådet har bevilget sju millioner kroner til prosjektet som er et samarbeid mellom St.Olavs hospital, Trondheim kommune og NTNU ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse. Bakgrunnen er behovet for å bruke personell, kompetanse og samhandlingsstrukturer mer målrettet og effektivt. Utredninger har vist at det er et potensial i å forbedre ressursbruken og redusere andelen skrøpelige pasienter som ligger og venter på et riktig tilbud. 

Helseplattformen gjør det mulig

Ideen til prosjektet har eksistert i mange år, men har ikke vært mulig å gjennomføre før St. Olav og Trondheim kommune fikk et felles journalsystem, Helseplattformen. Tidligere hadde ikke sykehuset og Trondheim kommune it-systemer som snakket sammen, dermed var det heller ikke mulig å gjennomføre denne typen komplekse forskningsprosjekter.

ansatte ved NTNU, Trondheim kommune og St.Olavs hospital sitter rundt et bord og jobber med oppgaver
Fra workshop

Kartlegge pasientstrømmer

Nå er prosjektet godt i gang, og i juni møttes ansatte fra St.Olavs hospital og Trondheim kommune til første workshop på NTNU. Fra kommunen stilte representanter fra helsehus, hjemmetjeneste, helse- og velferdskontor, rehabiliteringssenter, helse- og velferdssenter, kommunelege, stab og legevakt. Oppgaven var å tegne opp og beskrive ulike pasientstrømmer slik de er i dag.  Deltagerne ble satt i grupper for å beskrive for eksempel  hva som skjer fra en pasient er vurdert av lege til å måtte legges inn i sykehus til pasienten faktisk er innlagt. For hver strøm skulle de blant annet beskrive hvilke helse- og omsorgstjenester som berøres og overgangen mellom de ulike tjenestetilbudene.  For å nevne noe.

Workshopen ble ledet av et forskerteam ved NTNU.   

- Vi trenger å få kartlagt og detaljert prosessene slik de er og problemene som er knytta til disse. Ved å gå så pass grundig til verks sammen kan vi oppdage hva som virker tungvint, og vi får en felles refleksjon som vi kan bygge kunnskap på. sier Marte Holmemo, organisasjonsforsker ved NTNU. 


Flere fagdisipliner ved NTNU er involvert i prosjektet;. Logistikk, organisasjonsteori, organisasjonsutvikling, operasjonsanalyse og omsorgsforskning. 

Forskerteamet fra NTNU står sammen, tre kvinner og to mennmenn og t

Fra venstre Aud Obstfelder, professor ved Senter for omsorgsforskning, Heidi Carin Dreyer, professor,  Marte Holmemo, førsteamanuensis,  Anders N. Gullhav førsteamanuensis og Joe Viana, postdoktor. Alle fire fra Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse. 

Vi trenger mer kunnskap!

Eva Rinnan, seniorrådgiver i Trondheim kommune, sier det er av stor betydning at sykehus og kommune er opptatt av å se på utfordringene og finne løsninger sammen. 

- Pasientene går mellom oss. De må vi samarbeide godt om. Vi må kjenne dem i fellesskap, og få til en bra pasientflyt slik at de ikke blir kasteballer. 


Rinnan mener vi trenger mer kunnskap for å kunne bli sikrere på de valgene og vurderingene vi gjør. 

-Vi har meninger om hvordan ting kan gjøres, men vi mangler kunnskap om det vi gjør er riktig eller feil. I dag baserer vi oss i stor grad på synsing og meninger. Gjennom dette prosjektet kan vi få fram kunnskap om blant annet samhandlinga, og av dekke tidstyver og propper i organisasjonen. Vi kan  finne ut hva vi kan forbedre eller eventuelt slutte med. Til slutt håper vi å få et godt planleggingsverktøy som både sykehus og kommune kan bruke, sier Rinnan.  

Helse og velferd

Fant du det du lette etter?