Trondheim kommune vil hjelpe næringslivet med grønn omstilling

Skal vi unngå at kloden vår blir ubeboelig, må vi kutte klimagasser. Da må alle verdens land og kommuner bidra. Derfor oppretter vi nå nye tilskuddsordninger for å bistå transport-, og bygg- og anleggsbransjen i omstillingen til fossilfri drift.

Sist oppdatert: 11.09.2023

Bilde av en elektrisk drevet gravemaskin som graver på lekeplassområdet på Marinen. Vi ser husrekka på andre siden av Nidelva i bakgrunnen.
Elektrisk gravemaskin ble brukt da Marinen ble oppgradert våren 2023. Foto: Glen Musk.

- Vi vet at de største utslippskildene kommer fra disse bransjene. Derfor må vi rette innsatsen mot dem. Varebilene må bli fossilfrie, og anleggsplassene må bli utslippsfrie. Men dette koster, og det offentlige må være med å legge til rette gjennom å ta noe av investeringskostnadene, sier Kristian Dahlberg Hauge, direktør for næring, samferdsel, klima og miljø, i Trondheim kommune.

Transport

- For at vi skal nå klimamålene må tilnærmet all veitrafikk bli utslippsfri innen 2030. Privatbilismen er på god vei, men fortsatt har vi mye å gå på innen vare- og nyttetransporten, sier Sunniva Fossen Haugen, rådgiver i klima- og miljøenheten.

Mye av dette skyldes nok at det tidligere var få el-varebiler som var egnet for bransjen, men nå har teknologiutviklinga skutt fart og rekkeviddeangsten er i ferd med å slippe taket.

- Nå er bilutvalget mye bedre tilpasset behovene i næringa. For å hjelpe bransjen over dørstokkmila, har vi valgt å gi tilskudd slik at bedriftene kan få på plass nødvendig ladeinfrastruktur, sier Haugen.

- Det er veldig bra at kommunen får på plass virkemidler som kan bidra til å få opp andelen el-kjøretøy for næringslivet, spesielt etter at ENOVA i vår avsluttet tilskuddsordningen rettet mot el-varebiler, sier Børge Beisvåg, næringspolitisk leder i NiT.

De norske storbyene gir svært klare signaler til bransjen, tidligere i år gikk de ut med en felles erklæring om at alle vare- og tjenesteleveranser til kommunene skal være utslippsfri allerede fra 2025. Derfor krever nå Trondheim, Bergen, Oslo og Stavanger at du må levere fossilfritt hvis du vil ha kommunene som kunde.

- Vi er glad for å se at også nasjonale politikere følger opp. De har vedtatt at fossilfrie varebiler snart får kjøre gratis i bomringen, sier Beisvåg.

To nye tilskuddsordninger for lading på arbeidsplassen

Kommunen lanserer derfor to nye tilskuddsordninger som alle bedrifter innenfor kommunegrensene kan søke på:

  • Ladepunkt for normallading på arbeidsplassen: Tilskuddet dekker inntil 30 prosent, maksimalt 15 000 kroner, per ladepunkt. Det er mulig å søke om flere ladepunkt, og maksimal støtte per søker er 1 000 000 kroner.
  • Hurtiglader for varebiler: Både bedrifter som eier eller bruker varebiler selv, og bedrifter som tilbyr lading til andre (energistasjoner, ladeoperatører,) kan få tilskudd som dekker inntil 50 prosent av kostnadene, maksimalt 1 000 000 kroner.

Bygg- og anlegg må endre vaner

- Denne sektoren kalles gjerne 40 prosent-bransjen. Internasjonalt står vi for 40 prosent av klimagassutslippene, 40 prosent av materialforbruket og 40 prosent av energibruken. Selv om tallene ser litt bedre ut i Norge, er det klart det er mye å hente her, sier Mie Abelgaard, avdelingsleder for klimavennlig markedsomstilling i Trondheim kommune.

- Jeg vil gjerne understreke at det gjøres mye godt arbeid her, noe som også Miljødirektoratet ga oss anerkjennelse for gjennom å innvilge alle våre Klimasats-søknader knyttet til utslippsfrie bygg- og anleggsplasser. Våre politikere har satt et mål om at byens bygg- og anleggsvirksomhet skal være utslippsfrie innen 2030. Og nå følger vi opp med målrettede tilskudd for næringslivet, sier Abelgaard.

To nye tilskuddsordninger for kartlegging og innkjøp

  • Kartleggingsarbeid for å oppnå utslippsfri bygg-/anleggsplass. Bedrifter som ønsker å finne ut hva som skal til for å få egen bygge- eller anleggsplass til å bli utslippsfri kan søke om støtte til det. Tilskuddet dekker inntil 80 prosent (maksimalt kr. 100.000) av kostnaden til å engasjere en profesjonell aktør til å gjennomføre kartleggingen.
  • Støtte til innkjøp av elektriske maskiner og motorredskaper: Bedrifter som vil bytte ut fossile maskiner kan få støtte til å dekke merkostnaden, med inntil 30 prosent av innkjøpsprisen. Dette gjelder for eksempel gravemaskiner, trucker, hjullastere og dumpere, gressklippertraktorer og lignende.

Alle tilskuddene finner du her:
Ladepunkt for normallading på arbeidsplassen
Hurtiglader for varebiler
Kartleggingsarbeid for å oppnå utslippsfri bygge-/anleggsplass
Støtte til innkjøp av elektriske maskiner og motorredskaper

 

Næring, miljø og samferdsel

Bærekraft

Fant du det du lette etter?