Planer/styrende dokumenter

Planer/styrende dokumenter

Kommunene har en sentral rolle i arbeidet med samfunnssikkerhet. Kommunene skal utvikle trygge og robuste lokalsamfunn og har et grunnleggende ansvar for å beskytte befolkningen og bidra til å opprettholde kritiske samfunnsfunksjoner.

Overordnet beredskapsplan - Administrativ del

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse 

Jf. Forskrift om kommunal beredskapsplikt § 2 skal kommunen gjennomføre en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse.

Under følger rapporter for Trondheim kommune.

Helhetlig ROS-analyse 2022

Helhetlig ROS-analyse 2018

 

Sist oppdatert: 12.02.2024

Fant du det du lette etter?