Hvor får jeg tak i jod-tabletter?

Hvor får jeg tak i jod-tabletter?

Kommunen har ansvar for å sikre tilgang til jodtabletter for alle barn og unge under 18 år i tillegg til gravide og ammende. Dette gjelder i tilfelle et eventuelt atomuhell.

Foto av eske med Jodix-tabletter
Ved utslipp av radioaktivt jod, kan jodtabletter være ett av de beskyttende tiltak som myndighetene anbefaler. Jodtabletter beskytter mot utvikling av kreft i skjoldbruskkjertelen (thyroidea), og skal kun tas etter råd fra myndighetene. Foto: Mostphotos.

In English

Disse gruppene er prioritert fordi de har god nytte av beskyttelsen jodtablettene gir mot utvikling av kreft i skjoldbruskkjertelen (thyroidea) som følge av radioaktiv stråling. Det kan i helt spesielle situasjoner også være aktuelt med tabletter for voksne mellom 18 og 40 år. Personer over 40 år har svært liten risiko for å kreft i skjoldbruskkjertelen, og trenger ikke ta jodtabletter.

Jodtabletter skal bare benyttes dersom nasjonale beredskapsmyndigheter varsler kommunene om dette.

Jodtabletter til alle barn og unge under 18 år

Skoler, barnehager og institusjoner i Trondheim har nå et beredskapslager av jod til de barna eller elevene som er tilknyttet enheten. Skulle en atomulykke inntreffe, vil barn og ungdom få tilbud om jodtabletter. Dette gjelder også elever i videregående skole. 

Utdeling av jodtabletter til barn under 16 år krever samtykke fra foresatte. Det blir sendt ut egen informasjon med samtykkeskjema gjennom kanalene for kommunikasjon mellom hjem og barnehage/skole.

Utenom skolene og barnehagenes åpningstid vil utdeling av jodtabletter til de som ikke har dette selv, fortsatt skje ved skolen eller barnehagen som barnet går i. Hvordan utdelingen blir organisert, vil bli kommunisert hvis behovet oppstår.Har du barn både i skole og barnehage? Merk at du da må hente ut jod til eleven på elevens skole, og jod til barnehagebarnet i barnets barnehage. 

Helsestasjoner leverer ut jod til gravide, ammende og små barn som ikke går i barnehage

Helsestasjonene i Trondheim kommune tilbyr jodtabletter til gravide, ammende kvinner og til små barn som ikke går i barnehage. Hvis du allerede har kjøpt jodtabletter på apoteket av typen Jodix eller Kaliumjodid, trenger du ikke å få jodtabletter fra helsestasjonen. 

Hvis du ikke allerede har en avtale, er det mulighet for drop-in for å hente jodtabletter.

Apotek selger jod til den øvrige befolkninga

Innbyggere mellom 18 og 40 år må selv skaffe jodtabletter hvis de ønsker det. Det er mulig å få kjøpt jod på apotekene i kommunen. Husk å spørre etter riktig type, Jodix eller Kaliumjodid.

Helsestasjonene tilbyr jodtabletter til gravide og ammende.

Bruk ditt sosiale nettverk

Mange har allerede jodtabletter hjemme, og i pakningene er det flere tabletter enn det man selv trenger ved et eventuell atomuhell. Kan du dele med andre? Eller er det andre som kan dele med deg? 

Å selv ta initiativ til å dele opp forpakninger av tabletter og dele med hverandre, er et solidarisk og godt tiltak. Det vil bidra til å redusere presset på leverandører, som risikerer å selge ut sine beholdninger før alle som ønsker det har fått tak i jodtabletter.

Mer informasjon

Spørsmål og svar om jodtabletter fra DSA

Sist oppdatert: 06.11.2023

Fant du det du lette etter?