2016: Juryens begrunnelse for hedrende omtale

2016: Juryens begrunnelse for hedrende omtale

DampsentralenDampsentralenDampsentralenDampsentralenDampsentralenDampsentralenDampsentralenDampsentralen

Juryens begrunnelse hedrende omtale: Rehabiliteringsprosjektet Dampsentralen

Dette huset var et forlatt industribygg. Det hadde ”lukket øynene” og var ikke lenger i bruk. Huset var mørkt, lukket og fullt av rot. Gamle, svære generatorer og en traverskran fylte det digre rommet.

Transformator

Tidligere brukte man huset til reservekraft for byens innbyggere. Så ble strømmen skrudd av for godt. Det var ikke lenger behov for denne funksjonen. Huset lå lenge slik, utgått på dato. Men så, etter lang tid i dvale har huset nå, gjennom en spennende transformasjon, fått ny bruk. Det er fremdeles rå kraft som fyller rommene, bare i en litt annen variant enn før.

Timing

Før Statkraft skulle selge Dampsentralen utførte de en undersøkelse blant beboerne i nærområdet. Denne viste at det folk ønsket seg mest i dette huset, var et treningssenter. Men dette visste ikke de nye innehaverne 3T, da de startet på sitt prosjekt. De hadde lagt merke til det lukkede huset over en lengre periode. Kunne den litt rå atmosfæren gi deres brukere et spennende alternativ til de andre sentrene i byen? 3T mente det, og gikk i gang.

Høy spenning

De sto overfor store utfordringer da de startet, blant annet en meter høy vannstand i byggets kjeller. I tillegg til utfordringer med selve bygget ble også anleggsperioden for parkeringskjelleren utenfor bygget en kritisk fase. På et tidspunkt knakk nordveggen, og man fryktet at bygget kunne kollapse. Det ble satt i gang strakstiltak med stål rundt søyler boret til betonggulv, for å stabilisere det hele. Det endte godt og i dag står bygget trygt.

Krets

I første runde prøvde man å organisere rommene som på de andre treningssentrene i kjeden. Dette viste seg å kreve for store ombygginger. For å kutte kostnader besluttet man så å beholde mer av den originale bygningen. En bygning som egentlig bare lå og ventet på å komme til sin rett.

”Hard core”

Det er mange ulike måter å tilnærme seg en ombygging på. Man kan tilbakeføre til mest mulig original stand, legge til elementer eller trekke fra elementer slik at originale særtrekk fremheves. Først ble rommene skrellet ned og ryddet. Opplevelsen av det store rommet med sin kraftfulle takkonstruksjon og rommets kontakt med omgivelsene, var i fokus. Gamle vindusåpninger ble gjenåpnet. Det mørke huset ble lyst. Kun det mest nødvendige ble tilføyd. I kjelleren sto det et svært maskineri som skulle ut. Et stort hull i dekket måtte til og dermed fikk man et spektakulært gigantisk rom av det sjeldne slaget.

Det er god visuell kontakt mellom galleri i hovedetasjen og ned til kjelleren. Åpningen i gulvet gir gode lysforhold i kjelleren og gjør at treningslokalene der får spennende lys fra oven. Det er kanskje byggets store takkonstruksjon, den kraftige traverskrana og det store rommet over flere plan som gjør oss nysgjerrige på bygget og dets historie.

Full effekt - kvalitet

Det ligger mye hardt arbeid bak alle de tilsynelatende enkle løsningene som har falt på plass uten at de tar unødig oppmerksomhet. I kjelleren har man valgt å beholde den røffe betongen med sin ærlige historie. Glass, belysning, ventilasjon og tekniske installasjoner er planlagt så anonymt som mulig. Man har klart å unngå store ventilasjonssystemer oppunder tak og dermed også tradisjonelle himlinger. Utover i prosessen ble kursen stadig justert og kvaliteten ble stadig oppgradert. Byggherren la inn flere kvaliteter enn de han opprinnelig hadde tenkt. Taket ble varmeisolert, vinduene fikk energiglass og det ble lagt dobbel drenering rundt bygget. Selv om man sparte kostnader ved å bevare mest mulig originale romløsning og konstruksjon, ble prosjektet desto dyrere når det gjaldt detaljering og gjennomføring.

Bydelens identitet

Det monumentale bygget ligger åpent og godt synlig langs fylkesvegen mot Flakk. Utvendig fikk huset en varm okerfarget puss som sier ”hei og hallo” til nærmiljøet i Ilsvika. Høye buede vinduer og store utadslående treporter på den østlige fasaden ønsker velkommen. På kveldstid strømmer lyset og aktiviteten ut fra bygget og gir liv og aktivitet i bydelen. Når man er inne, opplever man variasjon av dagen og årstidene ute, gjennom lyset, været og sikten til skogen. Bruken bidrar til at det kommer besøkende fra andre deler av byen til området. Aktiviteter på kveldstid er viktig for at bydelen skal oppleves som trygg, bebodd og tatt i bruk. Dette bidrar til en at bydelen blir en levende bydel. En stor oppgradering utomhus i form av en park på østsiden, gir flere attraktive møteplasser. Det er et åpent gløtt fra sjøen i nord og opp mot den gamle kirkegården i sør. På kveldstid er parken opplyst, noe som gir økt trivsel og fin atmosfære.

Kontinuitet og utvikling

Juryen mener at prosjektet viser verdien av å ivareta og transformere gamle bygg når et område utvikles. Slik bygget er transformert, tåler bygget også endring av bruk over tid. Dette har Agraff arkitekter løst forbilledlig. Den nye bruken fungerer i bomiljøet og tjener våre moderne behov. Den gamle dampsentralen er et sted hvor folk får opp ”dampen,” et moderne kraftverk fylt av kroppsarbeid. Juryen mener at eierne har vært bevisst sitt samfunnsansvar ved å ivareta en av byens historiske bygg på en ærverdig måte.

Sist oppdatert: 09.04.2021

Fant du det du lette etter?