Kultur og idrett

Kultur og idrett

Satsing på kultur, idrett, næring og kunnskap er viktig for byen og regionen. Trondheims posisjon som studieby og tyngdepunkt for kultur, teknologi og forskning gir gode muligheter for en bærekraftig framtid.

Kultur- og idrettsdirektør

Oversikt over direktør.

Enhetene

Enhet for idrett og friluftsliv

Kulturenheten

Trondheim folkebibliotek

Kommunedirektørens fagstab, kultur og idrett

Kommunedirektørens fagstab, kultur og idrett er inndelt i to faggrupper: Faggruppe kultur og faggruppe næring og samfunn.

Gjeldende planverk

Kommunedelplan for kulturarenaer 2012-2024 (kulturarenaplanen)

Plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2020

Plan for friluftsliv og grøntstruktur 2017-2020

Kommunedelplan for kunst og kultur 2019-2030

 

Sist oppdatert: 05.04.2022

A03-P1-EPI004