Kultur og idrett

Kultur og idrett

Satsing på kultur, idrett, næring og kunnskap er viktig for byen og regionen. Trondheims posisjon som studieby og tyngdepunkt for kultur, teknologi og forskning gir gode muligheter for en bærekraftig framtid.

Kultur- og idrettsdirektør

Oversikt over direktør.

Enhetene

Enhet for idrett og friluftsliv

Kulturenheten

Trondheim folkebibliotek

Kommunedirektørens fagstab, kultur og idrett

Kommunedirektørens fagstab, faggruppe kultur og idrett består for tiden av 7 rådgivere med ansvar for ulike delområder. Fagstaben har ansvar for plan- og strategiarbeid, utredninger og politiske saker og oppfølging av politiske vedtak innen området.

Gjeldende planverk

Kommunedelplan for kulturarenaer 2012-2024 (kulturarenaplanen)

Plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2020

Plan for friluftsliv og grøntstruktur 2017-2020

Kommunedelplan for kunst og kultur 2019-2030(Folket, kunsten og byen)

Handlingsprogram 2020-2023 til kunst- og kulturplanen

 

Sist oppdatert: 08.07.2022

Fant du det du lette etter?