Kulturenheten

Kontakt Kulturenheten

Finn ansatt og se kart

Om Kulturenheten

Kulturenheten tilbyr aktiviteter og arrangement for ulike målgrupper. Enheten drifter kulturarenaer i bydelene, og er medarrangør på andres arrangement.

Kulturenheten tilrettelegger for deltakelse i kultur- og fritidsaktiviteter for den enkelte. Kulturenheten tilrettelegger for frivilligheten gjennom tilskuddsmidler, lokaler, rådgivning og kompetanse.

Kulturenheten samarbeider med kulturinstitusjoner, kulturarbeidere og -utøvere, lag og organisasjoner samt andre kommunale enheter og offentlige tjenester. Sammen gir vi byens befolkning et bredt og mangfoldig kulturtilbud.

Kulturenheten er organisert i 10 avdelinger.

Barnekultur

Barnekultur har som mål å skape et mangfoldig og inkluderende kulturprogram for barn i alle aldre. Avdelingen arbeider for at barn som deltar lite i kultur- og fritidsaktiviteter skal kunne delta på lik linje med andre barn.

Kontakt Barnekultur

Avdelingsleder: Sissel Nestvold
Telefon: 41 30 57 47
E-post:

Oversikt over avdelingens tilbud og tjenester

Støttekontakt og tilrettelagte aktiviteter for barn og unge

Barnekultur jobber for at barn og unge med nedsatt funksjonsevne får tilbud om tilrettelagte fritidsaktiviteter eller støttekontakt.

Tilrettelagte fritidsaktiviteter og støttekontakt for barn og unge

For deg som ønsker å bli støttekontakt eller kulturmedarbeider

Åpne kultur- og fritidsaktiviteter for barn og familier

Barnekultur tilbyr

Barnekultur har også ansvar for kommunens tilbud i Trikkestallen skatepark.

Mer informasjon om våre tilbud

Ung kultur

Kulturenheten sine ungdomsarenaer skal være attraktive og utviklende arenaer for mestring og sosial og kulturell kompetanse. Ungdom skal ha reell innflytelse og kunne realisere sine ideer. Det skal være møteplasser hvor ungdom opplever trygghet og tilhørighet uavhengig av bakgrunn og ferdighet.

Kulturenheten arbeider helsefremmende og samarbeider tett med frivillige aktører og offentlige instanser innen fagfeltet barn og unge.

Våre kulturtilbud for ungdom er gratis og rusfri, og for ungdom fra 8. trinn - 17 år.

Les mer om fritidstilbud for ungdom

Kulturenhetens tilbud for ungdom i bydelene er organisert i 5 avdelinger.

Ung kultur Østbyen, kontakt

Ane Marte Gjershaug, avdelingsleder
telefon 47 66 64 82
epost:

Oversikt over avdelingens tilbud og tjenester

Ung kultur Østbyen drifter Chappa kulturhus i Charlottenlundhallen og Lade fritidsklubb på Lade. På Lade har fritidsklubben spesiell satsing på gaming, og ansvaret for fritidstilbudet Lade Motor Racing.

Les mer om Chappa kulturhus

Les med om Lade fritidsklubb

Les mer om Lade Motor

Ung kultur Lerkendal, kontakt

Kristin Drilen, avdelingsleder
telefon: 93 48 43 99
epost: 

Oversikt over avdelingens tilbud og tjenester

Ung kultur Lerkendal drifter tilbud på Ristunet på Risvollan og Urban fritidsklubb på Moholt. I tillegg har avdelingen et ukentlig aktivitetstilbud på Sunnland skole.

Les mer om Ristunet

Les mer om Urban fritidsklubb på Moholt

Ung kultur Midtbyen, kontakt

Avdelingsleder: Geir Mikael Reijners
Telefon: 95 26 30 95
E-post:

Oversikt over avdelingens tilbud og tjenester

Ung kultur Midtbyen drifter tilbud på Caos kulturhus for barn og unge på Ugla.

Les mer om Caos kulturhus for barn og unge

Ung kultur Heimdal og Klæbu, kontakt

Avdelingsleder: Julie Frigstad Ottesen
Telefon: 47 70 20 96
E-post:

Oversikt over avdelingens tilbud og tjenester

Ung kultur Heimdal drifter tilbud på Kattemkjeller'n på Kattem, Enter kulturhus for barn og unge i Rostenhallen, Klubben i Klæbu og Hotspot Spongdal på Byneset.

Les mer om Enter

Les mer om Kattemkjeller'n

Les mer om Hotspot Spongdal

Les mer om Klubben i Klæbu

Ung kultur Saupstad, kontakt

Avdelingsleder: Stine Osvoll
Telefon: 95 26 38 89
E-post:

Oversikt over avdelingenes tilbud og tjenester

Ung kultur Saupstad drifter tilbudene Boxen på Saupstad og Bomba Klubb på Flatåsen.

Les mer om Boxen 

Les mer om Bomba Klubb

Ung kultur Heimdal og Ung kultur Saupstad har også prosjektansvar for det tverrfaglige tiltaket Team som tåler.

Kultursenteret ISAK

Kultursenteret ISAK er ungdommens eget kulturhus midt i Trondheim sentrum, og er for ungdom fra 16-25 år.

Ungdom som vil utvikle seg som artist eller arrangør får opplæring og mulighet til å praktisere det de har lært. Dette er også en arena for de som ønsker å oppleve kultur i form av konserter, forestillinger og visninger.

Kontakt Kultursenteret ISAK

Avdelingsleder: Anne-Britt Gule
Telefon: 91 76 02 61
E-post:

Oversikt over avdelingens tilbud og tjenester

Les mer om Kultursenteret ISAK

UKM

UKM (Ung Kultur Møtes) arrangeres på ISAK hver vår. I tillegg har ISAK ulike aktiviteter, som kurs og opplæring av arrangører, knyttet til UKM gjennom hele året.

Les mer om UKM i Trondheim

Arrangementskontoret

Arrangementskontoret (tidligere FARK) er et ressurskontor for alle som driver med arrangement i Trondheim. Arrangementskontoret skal styrke Trondheim som arrangementsby, og bidrar til bredde og mangfold i byens kulturtilbud. Avdelingen styrker det frivillige kulturlivet, støtter uetablerte arrangører og bistår ut fra den enkelte arrangørs behov.

Kontakt Arrangementskontoret

Avdelingsleder: Janne Serine Størset Brevik
Telefon: 91 88 30 19
E-post:

Oversikt over avdelingens tilbud og tjenester

Les mer om Arrangementskontoret og støtte til arrangører

Arrangementskontoret forvalter kommunens tilskuddsordninger som er rettet mot det frivillige kulturlivet.

Les mer om kommunens tilskuddsordninger

Arrangementskontoret jobber med fordeling av kommunale lokaler til frivillige organisasjoner, og med utleie av øvingsrom på Loftet på Trikkestallen.

Les mer om utlån og leie av kommunale lokaler

Les mer om kommunens øvingsrom for musikk

Frivillighetskoordinator for kultur er også tilknyttet avdelingen.

Les mer om frivillighet i Trondheim

Tilrettelagt fritid

Tilrettelagt fritid voksne jobber med å legge til rette for at mennesker med behov for bistand i alderen 18 og oppover skal kunne delta i kultur- og fritidsaktiviteter. Avdelingen jobber både med store arrangement, åpne aktivitetstilbud, aktiviteter i gruppe og tildeling av støttekontakter.

Kontakt Tilrettelagt fritid

Avdelingsleder: Marit Kjerrengvoll Ekle
Telefon: 92 01 12 84
E-post:

Oversikt over avdelingens tilbud og tjenester

Du kan registrere interesse for å få støttekontakt eller tilbud om tilrettelagte aktiviteter.

Tilrettelagte fritidsaktiviteter og støttekontakt for voksne

For deg som ønsker å bli støttekontakt eller kulturmedarbeider

Tilrettelagt fritid gir ut et aktivitetshefte med oversikt over tilrettelagte fritidstilbud to ganger i året.

Seniorkultur

Det er et mål at alle seniorer i Trondheim har tilgang til et mangfoldig og variert kulturtilbud. Kultur er også et viktig helsefremmende virkemiddel, som bidrar til sosialt fellesskap og livskvalitet.

Gjennom Den kulturelle spaserstokken, Kulturkarusellen og andre bydelsarrangement for seniorer tilbyr avdelingen arrangement på helse- og velferdssentre og andre arenaer i alle bydeler. Seniorkultur samarbeider med ulike kulturaktører, kulturinstitusjoner og festivaler om arrangement og tilrettelegging. Ansvaret for drift av Hornemansgården ligger også til Seniorkultur.

Kontakt Seniorkultur

Avdelingsleder: Kjetil Krøvel
Telefon: 91 67 23 98
E-post:

Oversikt over avdelingens tilbud og tjenester

Les mer om kommunens kulturtilbud for seniorer

Les mer om Hornemansgården

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Kulturenheten, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 538000

Adresse: Kjøpmannsgata 36, 7011 TRONDHEIM

Leder

Egil Furre
Enhetsleder

Annen:

E-post:

Finn ansatt

search

Zahra Al-Rekabi

Kultur- og ungdomsmedarbeider

E-post:

Thomas Alstad

Kultur - og ungdomsarbeider

Direktetelefon:

E-post:

Thomas Alstad

Kultur- og ungdomsmedarbeider

Direktetelefon:

E-post:

Anniken Amble

Kultur - og fritidskoordinator

Direktetelefon:

E-post:

Katrine Amble

Kultur - og fritidskoordinator

Telefon:

E-post:

Amek Amin

Kultur- og ungdomsmedarbeider

Direktetelefon:

E-post:

Cecilie Wold Andersen

Kulturprodusent

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Harald Arnesen

Kultur- og fritidskoordinator

Telefon:

E-post:

Kjell Bauge

Førstesekretær

Direktetelefon:

E-post:

Mats De Beer

Prosjektmedarbeider

E-post:

Renate Bekken

Konsulent

Direktetelefon:

E-post:

Andreas Khalid L. Solhammer Belboe

Kulturmedarbeider

Direktetelefon:

E-post:

Hind Bendahhou

Lærling i kokkefaget

E-post:

Kristin Lian Berg

Kulturprodusent

Direktetelefon:

E-post:

Åse Berggård

Kultur- og ungdomsarbeider

E-post:

Ove Bjørken

Kulturprodusent

Telefon:

E-post:

Tone Ravnå Bjørnstad

Studioveileder

Telefon:

E-post:

Inna Bolme

Kokk

Direktetelefon:

E-post:

Kim Olve Breistrand

Kultur- og ungdomsveileder

Direktetelefon:

E-post:

Tonje Braa

Rådgiver II

Telefon:

E-post:

Snorre Busch

Studioveileder

Telefon:

E-post:

Tone By

Informasjonskoordinator

Telefon:

E-post:

Sanya Bye

Assistent

Telefon:

E-post:

Kristin Drilen

Avdel.led. Ung kult. Lerkendal

Direktetelefon:

E-post:

Dagny Dørum-Persen

Kultur - og fritidskoordinator

Telefon:

E-post:

Kjartan Edvardsen

Kulturprodusent

Telefon:

E-post:

Solrunn Veiseth Eggen

Kultur- og ungdomsmedarbeider

Telefon:

E-post:

Anna Trondsdatter Eidet

Kultur - og fritidskoordinator

Direktetelefon:

E-post:

Marit Kjerrengvoll Ekle

Avdelingsleder TF-voksne

Direktetelefon:

E-post:

Kristina Marie Tatad Fagerheim

Kulturguide

Telefon:

E-post:

Vegar Husby Fiskum

kultur- og fritdskoordinator

Telefon:

Direktetelefon: (+47) 91720879

E-post:

Lars Frigaard

Kultur- og fritidskoordinator

Direktetelefon:

E-post:

Trygve Fætten

Rådgiver III

Telefon:

E-post:

Ane Marte Gjershaug

Avdelingsleder Ung k. Østbyen

Telefon:

E-post:

Per Kristian Grimsland

Kultur- og fritidskoordinator

Telefon:

E-post:

Anne Britt Gule

Avdelingsleder Kultursent.Isak

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Ingvill Sørgård Halsos

Konsulent m/mastergrad

Direktetelefon:

E-post:

Rigmor Kristin Hansen

Førstesekretær

Direktetelefon:

E-post:

Kjellaug Hanssen

Kultur - og fritidskoordinator

Telefon:

E-post:

Nicole Cauilan Haugan

Kultur- og ungdomsarbeider

Direktetelefon:

E-post:

John Haugen

Førstesekretær

Direktetelefon:

E-post:

Ole Kristian Sørøy Haugen

Kultur- og ungdomsmedarbeider

Direktetelefon:

E-post:

Mari Haugland

Kultur- og ungdomsmedarbeider

Direktetelefon:

E-post:

Julie Elisabeth Haugum

Kultur- og fritidskoordinator

Direktetelefon:

E-post:

Chansin Duangnoy Henriksen

Kultur- og ungdomsmedarbeider

E-post:

Nadine Kroken Hogsand

Kultur- og ungdomsarbeider

Telefon:

E-post:

Susanne Hole

Kultur- og fritidskoordinator

Direktetelefon:

E-post:

Maria Sakshaug Holing

HR- ansvarlig

Telefon:

E-post:

Pål Tore Holten

Kultur- og ungdomsmedarbeider

Direktetelefon:

E-post:

Pål Tore Holten

Sceneteknisk veileder

Direktetelefon:

E-post:

Signe Hongset

Kultur- og fritidskoordinator

Direktetelefon:

E-post:

Anne M Hybertsen

Kulturprodusent

Telefon:

E-post:

Amanda Isaksen

Kultur- og ungdomsarbeider

E-post:

Amanda Isaksen

Kultur- og ungdomsmedarbeider

E-post:

Mette Jensen

Rådgiver II

Telefon:

E-post:

Rolf B Jensen

Kulturprodusent

Telefon:

E-post:

Elisabeth Trøan Johansen

Produsent

Direktetelefon:

E-post:

Øivind Dybvig Johnsen

Kultur - og ungdomsarbeider

E-post:

Øivind Dybvig Johnsen

Kultur- og ungdomsarbeider

E-post:

Øivind Dybvig Johnsen

Kultur- og ungdomsmedarbeider

E-post:

Emilie Lorås Jåtog

Kokk

Direktetelefon:

E-post:

Karina Kapelrud

Kultur- og ungdomsmedarbeider

Direktetelefon:

E-post:

Dag Erland Kittilsen

Kultur - og fritidskoordinator

Telefon:

E-post:

Anders Kjevik

Kultur- og ungdomsmedarbeider

E-post:

Marit Selnes Kolve

Kultur- og ungdomsmedarbeider

Direktetelefon:

E-post:

Espen Kongssund

Kultur- og ungdomsarbeider

Direktetelefon:

E-post:

Espen Kongssund

Kultur- og ungdomsmedarbeider

Direktetelefon:

E-post:

Mari Kosberg

Kultur- og fritidskoordinator

Direktetelefon:

E-post:

Skjalg Kreutzer

Kulturmedarbeider

Telefon:

E-post:

Kjetil Krøvel

Avdelingsleder Seniorkultur

Telefon:

E-post:

Adnan Kuko

Kulturprodusent

Telefon:

E-post:

Stine Kvam

Produsent

Telefon:

E-post:

Stian Sletten Kåsa

Kultur- og ungdomsmedarbeider

Direktetelefon:

E-post:

Stian Sletten Kåsa

Prosjektmedarb. NOVA-Discord

Direktetelefon:

E-post:

Vegar Ytterdal Larsen

Kultur- og ungdomsarbeider

E-post:

Vegar Ytterdal Larsen

Kultur- og ungdomsmedarbeider

E-post:

Kine Ain Muus Limstrand

Koordinator for kunst

E-post:

Synnøve Lorentsen

Kultur- og ungdomsmedarbeider

Telefon:

E-post:

Marta Hunnestad Lossius

Kultur- og ungdomsarbeider

E-post:

Geir Mellingsæter

Kultur og ungdomsmedarbeider

Direktetelefon:

E-post:

Annika Lian Middel

Assistent

Telefon:

E-post:

Tove Moe

Kultur - og ungdomsarbeider

Direktetelefon:

E-post:

Marte Skancke Nafstad

Kafé- og ungdomsmedarbeider

E-post:

Sissel Nestvold

Avdelingsleder Barnekultur

Telefon:

E-post:

Evelyn Oldervik

Kultur- og ungdomsarbeider

Direktetelefon:

E-post:

Sigmund Omarhaug

Kultur - og fritidskoordinator

Telefon:

E-post:

Stine Osvoll

Avdel.led. ung kultur Saupstad

Telefon:

E-post:

Julie Frigstad Ottesen

Avdelingsleder Ung k.Heimdal

Direktetelefon:

E-post:

Martin Guldsten Ottesen

Kultur - og fritidskoordinator

Direktetelefon:

E-post:

Kristine S. Aune Pashai

Musikk- og kulturmedarbeider

E-post:

Stian Pedersen

Kultur -og fritidskoordinator

Telefon:

E-post:

Andrine Qvenild

Assistent

Telefon:

E-post:

Geir Mikael Reijners

Avd.led. ung kultur Midtbyen

Telefon:

E-post:

Jon Resell

Rådgiver III

Telefon:

E-post:

Macarena Bye Reyes

Kultur- og ungdomsmedarbeider

Direktetelefon:

E-post:

Liam Richter

Kafemedarbeider

Direktetelefon:

E-post:

Ingrid Rivenes

Kultur- og ungdomsarbeider

E-post:

Jens Udo Rôhlinger

Daglig leder Hornemansgården

Direktetelefon:

E-post:

Jasmin Guzel Rokseth-Genc

Lærling Service - og adm.faget

Direktetelefon: (+47) 40172753

E-post:

Magnus Røkenes

Prosjektleder

Direktetelefon:

E-post:

Karen Disa Jasmin Rønnqvist

Kultur- og ungdomsmedarbeider

Direktetelefon:

E-post:

Christian Scheby

Musikkkordinator

Direktetelefon:

E-post:

Petronela-Costica Shuany

Kafèmedarbeider

Direktetelefon:

E-post:

Håvard Sivertsen

Tekniker/ungdomsarbeider

Direktetelefon:

E-post:

Kristian Sivertsen

Kultur - og ungdomsarbeider

Direktetelefon:

E-post:

Vegard Birkeland Skretting

Kultur- og ungdomsarbeider

Direktetelefon:

E-post:

Knut Sletnes

Kulturprodusent

Direktetelefon:

E-post:

Simen Alnæs Sletten

Kultur- og ungdomsmedarbeider

Telefon:

E-post:

Åsmund Mattias Smidt

studioveileder

E-post:

Hani Ahmad Assad Soboh

Kultur- og ungdomsarbeider

E-post:

Hani Ahmad Assad Soboh

Kultur- og ungdomsmedarbeider

E-post:

Hani Ahmad Assad Soboh

Musikk- og kulturmedarbeider

E-post:

Ole Bjørn Segtnan Soldal

Lærling Mediedesignfaget

E-post:

Hanne Jensen Sousa

Kulturprodusent

Telefon:

E-post:

Magni Eline Stavnes

UKM-koordinator

E-post:

Johan Martin Stenfjell

Kultur- og ungdomsmedarbeider

Telefon:

E-post:

Ellen Sterten

Kultur - og fritidskoordinator

Telefon:

E-post:

Frode Vingelsgård Strand

Kultur- og ungdomsmedarbeider

Direktetelefon:

E-post:

Janne Helene Stølhaug

Kokk

Direktetelefon:

E-post:

Gunn Beate Størdal

Førstesekretær

Direktetelefon:

E-post:

Janne Serine Størseth Brevik

Avdelingsleder Arr.kontoret

Telefon:

E-post:

Gulabuddin Sukhanwar

Kulturguide ISAK

Direktetelefon:

E-post:

Kestutis Sutkus

Assistent

Direktetelefon:

E-post:

Odette Bintu Sägesser

Kultur- og ungdomsmedarbeider

Telefon:

E-post:

Håvard Sæther

Driftskoordinator

Direktetelefon:

E-post:

Karim Tahir

Kulturguide

Telefon:

E-post:

Peer Taraldsen

Kulturprodusent

Telefon:

E-post:

Åsa Irene Sofia Thalinsson

Tilkallingsvikar

Direktetelefon:

E-post:

Helen Thomasgård

førstekonsulent

Direktetelefon:

E-post:

Inna Vasylenkova

Kulturguide

Direktetelefon:

E-post:

Gunn Beate Visnes

Kultur - og fritidskoordinator

Telefon:

E-post:

Ole Fredrik Wannebo

Teaterkoordinator/ungd.medarb.

Direktetelefon:

E-post:

Runar Nilsen Wiktil

Kultur- og ungdomsarbeider

Direktetelefon:

E-post:

Sara Wågan

Kultur- og ungdomsmedarbeider

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Anette Ystgaard

Kultur- og fritidskoordinator

Direktetelefon:

E-post:

Rami Samer Zarka

Kafemedarbeider

Direktetelefon:

E-post:

Anne Aam

Kultur - og fritidskoordinator

Direktetelefon:

E-post:

Sivert Utseth Aas

Kultur- og ungdomsmedarbeider

E-post:

Sist oppdatert: 02.07.2024

538000

Fant du det du lette etter?