Hjem Enhet for idrett og friluftsliv

Enhet for idrett og friluftsliv

Kontakt Enhet for idrett og friluftsliv

Se kart

Om oss

Enhet for Idrett og friluftsliv utvikler og forvalter kommunens arealer og anlegg innenfor idrett- og friluftsområdet. Enheten bidrar til å sikre god kvalitet på kommunens anlegg og arenaer. Enheten ivareta kommunens helhetlige planlegging og styring av oppgavene innenfor området, i tett samarbeid med idretts- og friluftsorganisasjonene lokalt, regionalt og nasjonalt. Trondheim kommune har en samarbeidsavtale med Idrettsrådet i Trondheim.

Gjennom forvaltning av friluftsloven arbeider enheten for å verne om friluftslivets naturgrunnlag og sikre allmennhetens rett til ferdsel og opphold i naturen. Enhet for idrett og friluftsliv tilrettelegger for friluftsliv i henhold til markaplanen, og andre relevante plandokumenter.

Våre tjenester 

Idrettsanlegg 

Friluftsliv og park  

Planer innenfor området

 Her kan du lese mer om våre planer

Plan for friluftsliv og grønne områder

Plandokumentet

Planwebkart 

Vedlegg: temautredninger

Saksframlegg til bystyret 26.10.2017, sak 146/17 Plan for friluftsliv og grønne områder

Bystyrets vedtak 26.10.2017 i sak 146/17 Plan for friluftsliv og grønne områder

Plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2020

Plan for idrett og fysisk aktivitet 

Bystyrets vedtak 30.4.15 i sak 50/15 Plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2020, med handlingsprogram for 2015-2020

Kartvedlegg - Plan for idrett og fysisk aktivitet

Vedlegg: tabeller, fakta og bakgrunn - Plan for idrett og fysisk aktivitet

Strøtimer og Åpen hall

 Åpen hall og strøtimer i idrettshaller 

"Strøtimer" i idrettshaller

Her kan du  booke "strøtimer".

Hvem kan booke?
Både idrettslag og privatpersoner booke gratis strøtimer i idrettshallene. Den som leier må være fylt 18 år

Hva er tilgjengelig?
Du kan booke treningstid i alle kommunale idrettshaller og i Trondheim spektrum.


Vi åpner for bestilling tre uker fram i tid. Ledig treningstid blir gjort tilgjengelig i kalenderen fortløpende. Idretten forbeholder seg retten til å ta tilbake tid dersom det skulle bli nødvendig.

Kommunen har "Åpen Hall" tilbud i to idrettshaller:

Blussuvollhallen:

Lørdag 10 - 13
Søndag 9 - 11


Ranheimshallen:

Søndag 14-19.00

Åpen Hall utgår ved skoleferiene og ved planlagte arrangementer i hallene. Strøtimer kan heller ikke bookes i skoleferiene. I bookingsystemet HANO kan man sjekke om hallen er opptatt ved arrangementer.

Det er ikke mulig å booke tid til Åpen Hall, fordi det er et tilbud som skal være tilgjengelig for alle. Hvem som helst kan møte opp og bruke hallen til det man vil. Trondheim kommune ønsker at åpen hall skal tilrettelegge for uorganisert aktivitet og være et godt tilbud spesielt for barn/barnefamilier. Det er likevel åpent for alle.

Fotballforbud

Det er fotballforbud i Ranheimshallen og i hele Trondheim Spektrum med unntak av D-hallene. Ellers er det tillatt med fotball i alle kommunale haller så lenge man bruker egnet utstyr (innefotball og innesko).

Utredninger

Mulighetsstudie Leangen idrettspark 

Mulighetsstudie del 1

Denne mulighetsstudien har hovedfokus på idrettene i Leangen idrettspark som ikke er isidretter. Mulighetsstudien er gjort av kommunen i nært samarbeid med Strindheim IL og Idrettsrådet.

Mulighetsstudie del 2

Hovedfokuset for denne delen av mulighetsstudien er isidrettene. I arbeidsgruppa deltok i tillegg til kommunen, Bandyforbundet, Sør-Trøndelag Ishockeykrets, Sør-Trøndelag skøytekrets og Idrettsrådet.

En sammenstilling av mulighetsstudie finner her.

Tilskudd- og stipendordninger

Spillemiddelseminar 2018

Dato: Onsdag 30.05.18 kl. 18.00–20.00.

Sted: Fylkeshuset i Erling Skakkes gt. Oppmøte ved hovedinngangen

Påmelding: Innen 23.05.18.

Lenke til påmelding: Spillemiddelseminar 2018 - påmelding. Faglige spørsmål vedr spillemiddelsøknader rettes til Trondheim kommune v/ Mona Rise på tlf  950 95 808. E-post: mona.rise@trondheim.kommune.no

Seminaret er obligatorisk for de som skal søke spillemidler i år.

Frist for forhåndsgodkjenning av søknad er 1. september. Frist for levering av komplett søknad er 1. oktober. De som har tenkt å søke i år, bør gjøre gode forberedelser før møtet, slik at dere kan få avklart flest mulig spørsmål og utfordringer knyttet til søknaden.

Agenda og mer info om kvelden vil dere finner dere under og den vil bli lagt ut på nettsidene til Idrettsrådet i Trondheim  

TidInnholdAnsvarlig

18.00-18.10

Velkommen

Program for kvelden

Idrettsrådet

18.10- 19.10

Spillemidler/søknadsprosedyrer/kompensasjon av merverdiavgift 
- generell informasjon og prosedyrer.
- tips og råd fra kommunen.
- frister

Trondheim kommune v/Mona Rise

19.10-19.25

Pause

 

19.25-19.35

Nytt fra Trøndelag fylkeskommune

Trøndelag fylkeskommune v/Frank Gjengår

19.35- 19.55

Erfaring fra søker
Representant fra idrettslag orienterer om sine erfaringer og gir tips og råd i forbindelse med søknadsprosessen

Sportsklubben Nationalkameratene

19.55- 20.00

Avslutning

Trondheim kommune v/Mona Rise

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Enhet for idrett og friluftsliv, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

 Følg oss på Facebook

Sist oppdatert: 15.02.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?