Enhet for idrett og friluftsliv

Kontakt Enhet for idrett og friluftsliv

Se kart

Om oss

Enhet for Idrett og friluftsliv utvikler og forvalter kommunens arealer og anlegg innenfor idrett- og friluftsområdet. Enheten bidrar til å sikre god kvalitet på kommunens anlegg og arenaer. Enheten ivareta kommunens helhetlige planlegging og styring av oppgavene innenfor området, i tett samarbeid med idretts- og friluftsorganisasjonene lokalt, regionalt og nasjonalt. Trondheim kommune har en samarbeidsavtale med Idrettsrådet i Trondheim.

Gjennom forvaltning av friluftsloven arbeider enheten for å verne om friluftslivets naturgrunnlag og sikre allmennhetens rett til ferdsel og opphold i naturen. Enhet for idrett og friluftsliv tilrettelegger for friluftsliv i henhold til Plan for friluftsliv og grønne områder, og andre relevante plandokumenter.

Våre tjenester

Kultur og fritid

Planer innenfor området

Her kan du lese mer om våre planer

Plan for friluftsliv og grønne områder

Saksframlegg til bystyret 26.10.2017, sak 146/17 Plan for friluftsliv og grønne områder

Bystyrets vedtak 26.10.2017 i sak 146/17 Plan for friluftsliv og grønne områder

Plan for idrett og fysisk aktivitet

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet - Fastsetting av planprogram. 25.8.21 sak 207/21 

Plan for idrett og fysisk aktivitet

Bystyrets vedtak 30.04.15 i sak 50/15 Plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2020, med handlingsprogram for 2015-2020

Pågående store prosjekter innenfor området

Her finner du lenker til større prosjekter med egne nettsted

Granasenidrettspark.no

Nærtur.no

Tilskudd- og stipendordninger

Informasjon og fremdrift for søknad på spillemidler for 2024

Kommunens informasjonsside om søknad på spillemidler for 2024.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Enhet for idrett og friluftsliv, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

 Følg oss på Facebook

TK-kode: 539000

Sist oppdatert: 12.05.2023

539000

Gå til toppen

arrow_upward
pd0mdwk0003S6