Priser - leie av grunn

Priser - leie av grunn

Leie av grunn for uteservering

Satser for 2023

For å benytte offentlig areal må det søkes om, og inngås avtale, med Trondheim kommune Eierskapsenheten.

Uteservering med alkoholservering:

 • Sommersesong 15.05.-15.09: kr. 650 per m² 
 • Utvidet sommersesong 01.04.-15.10: kr. 1100 per m² 
 • Vintersesong 16.10.-31.03.: kr. 380 per m²
 • Indre del av Torvet. Per måned: kr. 320 per m² 

Uteservering uten alkoholservering:

 • Sommersesong 15.05.-15.09: kr. 330 per m² 
 • Utvidet sommersesong 01.04.-15.10: kr. 590 per m² 
 • Vintersesong 16.10.-31.03: kr. 190 per m² 
 • Indre del av Torvet. Per måned: kr. 160 per m² 

Leie av grunn for arrangement

For å benytte offentlig areal må det søkes om, og inngås avtale, med Trondheim kommune Eierskapsenheten.

Arrangement på Torvet og andre byrom:

Alle arrangement uten salg/sponsor/kommersielt Ingen betaling Leieavtale skal inngås
Alle arrangement med salg/sponsor/kommersielt    
Torvet pr. kvadrant Kr. 7 900 Per dag
Torvet, hele Kr. 16 900 Per dag
Større byrom Kr. 7 700 Per dag
Gateløp Kr. 2 500 Per dag per gateløp
Andre byrom i sentrum Kr. 3 800 Per dag
Bydelsarrangement Etter avtale Leieavtale skal inngås
Mindre idrettsarrangement utenfor sentrum Ingen betaling Leieavtale skal inngås
Bytte- og bruktmarked i privat regi Ingen betaling Leieavtale skal inngås
Bytte- og bruktmarked i næringsregi med sponsor/kommersielt Arrangementssatser Per dag
Sponsorprofilering i byrom/gateløp Kr. 1 200 Per dag, per gateløp
Engangstillegg for servering av alkohol ved arrangement Kr. 16 100  
Parkering i tilknytning til ovennevnte Etter avtale med Trondheim Parkering  

Komplett liste over satser for leie av gategrunn, andre byrom og diverse arealer.

Alle arrangement skal registreres inne på Midtbyen Managements hjemmeside: midtbyen.no/byrom.

Leie av grunn for riggplass unntatt offentlig trafikkområder

Satser for 2023:

Riggområder i utkantstrøk:

 • per 100 m2: kr. 350 per måned

Riggområder sentrale strøk:

 • per 100 m2: kr. 1 400 per måned

Søknad om leie av grunn til riggplass sendes på eget skjema til Eierskapsenheten.

Areal regulert til offentlige trafikkområder, herunder veg, fortau, parkeringsareal mv., som driftes og/eller vedlikeholdes av offentlig myndighet skal søkes til Bydrift, Gravemeldingstjenesten. I disse tilfellene gjelder Gravemeldingens satser.
Se link til skjema: www.trondheim.kommune.no/tema/veg-vann-og-avlop/veg/container/.

Øvrige offentlige areal søkes til Eierskapsenheten.

Leie av grunn til basestasjoner og antennemaster

Type leie Takst
Leie av rom/areal til teknisk utstyr i eksisterende bygg, samt plass for antenner på tak/fasade. Kr. 26 500
Leie av grunn for mast/antenne/hytte for teknisk utstyr i eksponert og sårbart område. Defineres av kommunen. Kr. 26 500
Leie av grunn for mast og hytte for teknisk utstyr i øvrige områder. Kr. 15 900
Leie på kommunal mast med påhengt skap. Kr. 8 000
Leie av kommunal grunn til skap Kr. 8 000
Leie på kommunal mast, med egen hytte for teknisk utstyr. Kr. 15 900
Leie på idrettslag sin mast (på kommunal grunn) med egen hytte. Avtale med idrettslag kommer i tillegg. Kr. 15 900
Leie på idrettslag sin mast (på kommunal grunn) med påhengt skap. Avtale med idrettslag kommer i tillegg. Kr. 8 000

Leie av grunn for andre tiltak

 • Andre tiltak 320 kr per m², per måned
 • Gasskap og liknende etter avtale, per år.
 • Universell tilrettelegging: fra kr. 75 000 - 250 000. Engangsleie så lenge bygningen står. 
 • Ombygging og lignende: fra kr. 30 000 - 100 000. Engangsleie i tiltakets levetid
 • Mindre tiltak, lagring (ikke rigg).: kr. 55, per m² per måned
 • Rigg uten avtale.: fra kr. 1100, per 100 m², per uke
 • Langtidsleie, salgsstativ i tilknytning til fast utsalgssted. Ingen betaling, leieavtale skal inngås. 

Prisliste, Bystyrets vedtak 16.12.2021

Prisliste

Sist oppdatert: 06.01.2023

Gå til toppen

arrow_upward
pd1mdwk00045M