Priser - leie av grunn

Leie av grunn for uteservering

Satser for 2020:

Bystyret vedtok den 26.mars at det skal være fri gategrunnsleie i perioden fram til 31.august 2020 for arrangement og uteservering. For å benytte offentlig areal må det søkes om, og inngås avtale, med Trondheim kommune Eierskapsenheten.

Uteservering med alkoholservering:

 • Sommersesong 15.05.–15.09.: kr. 578 pr. m2
 • Utvidet sommersesong 01.04.–15.10.: kr. 939 pr. m2
 • Vintersesong 16.10.–31.03.: kr. 335 pr. m2

Uteservering uten alkoholservering:

 • Sommersesong 15.05.–15.09.: kr. 290 pr. m2
 • Utvidet sommersesong 01.04.–15.10.: kr. 468 pr. m2
 • Vintersesong 16.10.–31.03: kr. 167 pr. m2

Leie av grunn for arrangement

Bystyret vedtok den 26.mars at det skal være fri gategrunnsleie i perioden fram til 31.august 2020 for arrangement og uteservering. For å benytte offentlig areal må det søkes om, og inngås avtale, med Trondheim kommune Eierskapsenheten.

Arrangement på Torvet og andre byrom:

Alle arrangement uten salg/sponsor/kommersielt Ingen betaling Leieavtale skal inngås
     
Alle arrangement med salg/sponsor/kommersielt    
Torvet pr. kvadrant kr. 7 000 Per dag
Torvet, hele kr. 15 000 Per dag
Større byrom kr. 6 803 Per dag
Gateløp kr. 2 147 Per dag per gateløp
Andre byrom Midtbyen kr. 3 400 Per dag
Bydelsarrangement Etter avtale  
Mindre idrettsarrangement utenfor Midtbyen Ingen betaling Leieavtale skal inngås

Bytte- og bruktmarked i privat regi

Ingen betaling

Leieavtale skal inngå

Bytte- og bruktmarked i næringsregi med sponsor/kommersielt

Arrangementssatser  

Sponsorprofilering i byrom/gateløp

kr. 1 023 Per dag, per gateløp
Engangstillegg for servering av alkohol ved arrangement kr. 14 317  
     
Parkering i tilknytning til ovennevnte Etter avtale med Trondheim Parkering  

Komplett liste over satser for leie av gategrunn, andre byrom og diverse arealer, vedtatt av Bystyret.

Alle arrangement skal registreres inne på Midtbyen Managements hjemmeside: midtbyen.no/byrom.

Leie av grunn for riggplass

Satser for 2020:

Riggområder i utkantstrøk:

 • per 100 m²: Kr. 308 per mnd

Riggområder sentrale strøk:

 • Per 100 m²: kr. 1 200 per mnd

Søknad om leie av grunn til riggplass sendes på eget skjema.

Leie av grunn til basestasjoner og antennemaster

Satser for 2020:

Type leie

Takst

Leie av rom/areal til teknisk utstyr i eksisterende bygg, samt plass for antenner på tak/fasade.

Kr 23 558

Leie av grunn for mast/antenne/hytte for teknisk utstyr i eksponert og sårbart område. Defineres av kommunen.

Kr 23 558

Leie av grunn for mast og hytte for teknisk utstyr i øvrige områder.

Kr 14 134

Leie på kommunal mast med påhengt skap.

Kr 7 068

Leie på kommunal mast, med egen hytte for teknisk utstyr.

Kr 14 134

Leie på idrettslag sin mast (på kommunal grunn) med egen hytte. Avtale med idrettslag kommer i tillegg.

Kr 14 134

Leie på idrettslag sin mast (på kommunal grunn) med påhengt skap. Avtale med idrettslag kommer i tillegg.

Kr 7 068

Leie av grunn for andre tiltak

 • Gasskap og liknende etter avtale, per år.
 • Universell tilrettelegging: Kr. 60 724. Engangsleie. Gjelder så lenge bygningen står.
 • Nybygg, større ombygging og lignende: Kr. 24 288. Engangsleie i tiltakets levetid.

Prisliste, Bystyrets vedtak 19.12.2019

Prisliste

Sist oppdatert: 02.10.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004