Priser - leie av grunn

Priser - leie av grunn

Leie av grunn for uteservering

Satser for 2022

For å benytte offentlig areal må det søkes om, og inngås avtale, med Trondheim kommune Eierskapsenheten.

Uteservering med alkoholservering:

 • Sommersesong 15.05.-15.09.: kr. 610 per m²
 • Utvidet sommersesong 01.04.-15.10.: kr. 990 m²
 • Vintersesong 16.10.-31.03.: kr. 360 per m 2

Uteservering uten alkoholservering:

 • Sommersesong 15.05.-15.09.: kr. 310 per m2
 • Utvidet sommersesong 01.04.-15.10.: kr. 550 per m2
 • Vintersesong 16.10.-31.03: kr. 180 per m2

Leie av grunn for arrangement

For å benytte offentlig areal må det søkes om, og inngås avtale, med Trondheim kommune Eierskapsenheten.

Arrangement på Torvet og andre byrom:

Alle arrangement uten salg/sponsor/kommersielt Ingen betaling Leieavtale skal inngås
Alle arrangement med salg/sponsor/kommersielt    
Torvet pr. kvadrant Kr. 7 400 Per dag
Torvet, hele Kr. 15 800 Per dag
Større byrom Kr. 7 200 Per dag
Gateløp Kr. 2 300 Per dag per gateløp
Andre byrom i sentrum Kr. 3 600 Per dag
Bydelsarrangement Etter avtale Leieavtale skal inngås
Mindre idrettsarrangement utenfor sentrum Ingen betaling Leieavtale skal inngås
Bytte- og bruktmarked i privat regi Ingen betaling Leieavtale skal inngås
Bytte- og bruktmarked i næringsregi med sponsor/kommersielt Arrangementssatser Per dag
Sponsorprofilering i byrom/gateløp Kr. 1 100 Per dag, per gateløp
Engangstillegg for servering av alkohol ved arrangement Kr. 15 100  
Parkering i tilknytning til ovennevnte Etter avtale med Trondheim Parkering  

Komplett liste over satser for leie av gategrunn, andre byrom og diverse arealer, vedtatt av Bystyret.

Alle arrangement skal registreres inne på Midtbyen Managements hjemmeside: midtbyen.no/byrom.

Leie av grunn for riggplass

Satser for 2022:

Riggområder i utkantstrøk:

 • per 100 m2: kr. 330 per måned

Riggområder sentrale strøk:

 • per 100 m2: kr. 1 300 per måned

Søknad om leie av grunn til riggplass sendes på eget skjema.

Leie av grunn til basestasjoner og antennemaster

Type leie Takst
Leie av rom/areal til teknisk utstyr i eksisterende bygg, samt plass for antenner på tak/fasade. Kr. 24 800
Leie av grunn for mast/antenne/hytte for teknisk utstyr i eksponert og sårbart område. Defineres av kommunen. Kr. 24 800
Leie av grunn for mast og hytte for teknisk utstyr i øvrige områder. Kr. 14 900
Leie på kommunal mast med påhengt skap. Kr. 7 500
Leie av kommunal grunn til skap Kr. 7 500
Leie på kommunal mast, med egen hytte for teknisk utstyr. Kr. 14 900
Leie på idrettslag sin mast (på kommunal grunn) med egen hytte. Avtale med idrettslag kommer i tillegg. Kr. 14 900
Leie på idrettslag sin mast (på kommunal grunn) med påhengt skap. Avtale med idrettslag kommer i tillegg. Kr. 7 500

Leie av grunn for andre tiltak

 • Andre tiltak 300 kr per m², per måned
 • Gasskap og liknende etter avtale, per år.
 • Universell tilrettelegging: fra kr. 75 000 - 250 000. Engangsleie så lenge bygningen står. 
 • Ombygging og lignende: fra kr. 30 000 - 100 000. Engangsleie i tiltakets levetid.

Prisliste, Bystyrets vedtak 16.12.2021

Prisliste 

 

 

Sist oppdatert: 28.01.2022

Gå til toppen

arrow_upward
A03-P1-EPI004