Hjem Om kommunenHandelsstatistikk

Handelsstatistikk

Hovedtall Trondheimsindeksen

Trondheimsindeksen

Trondheimsindeksen viser omsetning innenfor detaljhandel, service- og tjenester og servering i Trondheim kommune. Statistikken er utarbeidet av Avant Management AS i samarbeid med Andhøy AS og Statistisk sentralbyrå.
 
Tallene i statistikken er basert på bedrifters innberetning i henhold til merverdiavgiftsloven og supplert med direkte tall fra flere kjedeforetak. Tallene vises som netto omsetning eksklusive merverdiavgift og fordeles på handelssoner og bransjer.
 
Omsetningstall etter bydel og bransje

Trondheim deles i tre bydeler av Trondheimsindeksen: Nord, Syd og Midtbyen, og de hadde en omsetningsvekst i 2019 på henholdsvis 3,5 %, 0,9 % og 2,0 %. I grafene nedenfor kan du se hvordan det går med bydelene i forskjellige bransjer.

Bransjen med høyest vekst i Trondheim var "Service og tjenester" (5,7 %), her vokste bydel Midtbyen mest (6,0 %, 64 mill. kr.).

Bransjen med størst nedgang i omsetning var "Spesialbutikker" (- 3,2 %, 103 mill. kr). Alle bydeler hadde negativ utvikling i "Spesialbutikker", men bydel Nord tapte mest (- 5,2 %, 64 mill. kr).

Det var også en negativ utvikling i bransjene "Klær, sko og reiseeffekter" (-1,9 %, 37 mill. kr) og "Servering" (-2,0 %, 58 mill. kr). Innen "Servering" var det oppgang i Midtbyen (4,9 %, 62 mill. kr), men den greide ikke å kompensere for nedgangen i Nord (- 5,7 %, 65 mill. kr) og Syd (- 10,5 %, 55 mill. kr).

 

Omsetning etter handelssoner

Den totale omsetningen i Midtbyen økte med 2 % i 2019, men utviklingen varierer mellom soner. Se mer om handelssoner i grafen nedenfor.

Dokumentasjonsnotat og tabeller

Nærmere informasjon om Trondheimsindeksen og hvilke type bedrifter som inngår i kategoriene står i dokumentasjonsnotatet.

Tabell: Omsetningstall etter bydel og bransje [ExcelOds]

Tabell: Omsetningstall etter handelssoner [ExcelOds]

 

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner Trondheim kommune: Håkon Strand, og Sveinung Eiksund

Sist oppdatert: 23.06.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004