Arbeidsmiljø og utvikling

Arbeidsmiljø og utvikling

Det er en forventning om lavere skatteinngang og en høyere andel pleietrengende eldre fremover.

Klekket egg med lyspære inni

Dette i kombinasjon med en klimakrise hvor virksomhetens evne til å tenke nytt om klimaavtrykk gjør at kommunen må finne nye arbeidsformer og finne løsninger sammen med andre. Kommunens evne til å nyttegjøre seg teknologi blir avgjørende.

Ny teknologi gir nye muligheter

En bølge av nye teknologier vil medføre betydelige endringer i samfunnet. Innbyggerne forventer en opplevelse av å møte en moderne kommune. Det betyr at det kontinuerlig må utvikles nye arbeidsmetoder.

Digital transformasjon

Digital transformasjon, eller forandring, handler om å styrke kommunens evne til å svare raskere på endringer for å skape endring og omstilling i tråd med samfunnsutviklingen.

Samskaping og innovasjon

Samskaping er et eksempel på en ny form for nyskaping som handler om å lage nye løsninger i fellesskap. Dette kan utløse ressurser, skape muligheter og øke kapasiteten til å løse komplekse samfunnsutfordringer. Samtidig utfordrer det kommunen og de ansatte på nye måter

Tjenesteutviklingen må skje i et tett og praksisnært samarbeid mellom partene i arbeidslivet og kommunen må tenke langsiktig og strategisk når det gjelder kompetanse- og rekruttering. Samtidig må det utvikles kunnskap for å etablere forutsigbare rammevilkår og arbeidsmodeller for ansatte, ledere og partnere i framtidige samskapte tjenester.

Mer informasjon

Sist oppdatert: 30.09.2022

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward