Hjem Våre satsingsområderLokaldemokratiet

Lokaldemokratiet

Trondheim skal være et godt og levende lokaldemokrati der byens innbyggere skal ha gode muligheter til å komme med sine innspill, delta i samfunnsdebatten og bli hørt.

Rådhuset

Involvering

Innbyggerinvolvering er en av våre viktigste satsingsområder, og vi jobber med å involvere byen både i store diskusjoner, og i nært i bydelene.

Gjennom nettportalen borgerkraft finner du noen av sakene du kan engasjere deg i fremover.

På noen områder arbeider vi spesielt med involvering og samarbeid om utviklingen. For eksempel der det skal skje store endringer over lang tid, som på Nyhavna, campusprosjektet, på Sluppen og gjennom Områdeløftet Saupstad/Kolstad.

Vårt motto

Trondheim kommune arbeider etter mottoet «Åpen, kompetent og modig».

Innsyn

Du har rett til innsyn i kommunens dokumenter og sakspapirer. Dette gjelder både media og deg som privatperson.

Du kan orientere deg i kommunal saksgang og be om innsyn.

Innsynsbegjæring i saker du ikke finner her kan sendes til tk.postmottak@trondheim.kommune.no.

Vær klar over at man ikke kan få innsyn i opplysninger som er unntatt offentligheten med hjemmel i lov eller forskrift.

Sist oppdatert: 20.10.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006