Åpne barnehager

Åpen barnehage er et leke- og samværtilbud for barn i alderen 0-6 år i følge med en omsorgsperson. Det er ingen påmelding. De som ønsker å bruke tilbudet, benytter seg av det når de selv måtte ønske det innenfor åpningstiden.

Tilbudet er i utgangspunktet gratis, men noen få private tar betaling for tjenesten.

Det er åpne barnehager i alle bydeler, ta kontakt med barnehagen for nærmere informasjon om åpningstider.

1barnogskole Barnehage