Hjem Nypvang barnehage
Nypvang barnehage

Nypvang barnehage

Kontakt Nypvang barnehage

Se kart

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

Om barnehagen

Nypvang barnehage flyttet inn i nye lokaler i februar 2008. Barnehagen er en kommunal basebarnehage. Barnehagen ligger i et boligområde med kort vei til gymsal, fotballbane, gapahuk, skogen, kirke, butikk og Skjetlein videregående skole. Gruppene benytter nærmiljøet aktivt på sine faste turdager.

Barnehagen arbeider målrettet med grunnleggende ferdigheter som språk, sosial kompetanse og vennskap. Vi er opptatt av at barn skal være i et fysisk læringsmiljø som stimulerer til medvirkning, undring, lek og læring. Vi legger til rette for fleksible løsninger med tanke på bruk av både arealer og voksne som felles ressurs for alle barna.

Barnegruppene

Barnehagen har 67 barn fordelt på 5 grupper og 2 baser.

Månen

Telefonnummer: 948 55 374.

Pedagogisk leder: Monica Rabben og Hege Haugen
Fagarbeider: Merete S. Hove
Assistent: Elisabeth Svanemsli

Sola

Telefonnummer: 977 86 796

Pedagogisk leder: Hanne B. Wennberg
BUA: Sunniva Svendsen og Patricio Grez

Stjerneskuddet

Telefonnummer: 948 66 054

Pedagogisk leder: Trude Wagnild
Fagarbeider: Marieta Ped og Viviann Fiskvik
Spes.ped: Anja Indbryn

Regnbuen

Telefonnummer: 948 76 673

Pedagogisk leder: Gunhild O. Johansen og Therese Henden
BUA: Trude Wanvik
Spesialpedagog: Eirik Baardsgaard

Nordlyset

Telefonnummer: 948 63 426

Pedagogisk leder: Hanne Flatval og Astri Berg
BUA: Sissel Karlsen
Fagarbeider: Beate Vold
Assistent: Audun Gustavsen
Lærling: Anniken Sandtrø Danielsen

Visjon

“Små øyeblikk - gode opplevelser”

Barns undring kan være alle små og store spørsmål som barn søker i løpet av en dag. Den voksne kan ikke definere hva hverdagens undring er for det enkelte barn, men vår oppgave vil være å stoppe opp og gi barnet rom og tid til å undre seg over ulike spørsmål, opplevelser og øyeblikk.

En god relasjon mellom barn og voksen, danner grunnlaget og er avgjørende for at de små øyeblikkene kan løftes frem og gis verdi. Små øyeblikk og gode opplevelser kan være noe annet enn det vi tror vi ser, og alle voksne har et ansvar for å legge til rette for de gode opplevelsene og øyeblikkene for barnet.

For at vi skal greie å gi barna dette, ønsker vi å være voksne som ser og engasjerer seg i barnets glede, som gleder seg sammen med, som viser at hun eller han bryr seg om, som tilbyr nærhet og trøst, som tilbyr en hånd å holde i, som gir akkurat passe utfordringer og støtte til at barnet mestrer og utvikler seg. En voksen som er til stede og ser hele barnet.

Årsplan

Årsplan 2020-2021

Prosjekter

Vi deltar i ulike prosjekter gjennom Trondheim kommune:

Flerfaglig blikk

Drivkraften bak modellen i dette prosjektet er at et flerfaglig blikk ser mer enn et enfaglig. Observasjon og dialogen mellom observatørene og barnehagens ledelse og ansatte kan derfor fremme bedre og mer kunnskapsbasert praksis. Barnehagene som har vært med tilbakemelder at det er det flerfaglige systemblikket dvs. dialog om organisering av barnegrupper, kommunikasjon mellom barn og voksne, pedagogisk tilrettelegging av materiell og aktiviteter som gir mest læring.
I inneværende økonomiplanperiode har kommunen som målsetting at flere barn og unge skal få god hjelp innenfor det ordinære tilbudet. Det betyr at kvaliteten på det ordinære tilbudet skal øke.

Ved å etablere et nært samarbeid mellom foreldre, barnehage og de kommunale tjenestene ønsker vi å styrke kvaliteten på arbeidet i barnehagen og gi foreldrene økt trygghet for at barnet vil utvikle seg godt.

Liten og ny i barnehagen

Dette prosjektet, som har fokus på små barns oppstart og tilvenning i barnehagen, er en del av et større prosjekt om folkehelse som Trondheim kommune gjennomfører i samarbeid med Trøndelag Fylkeskommune og RKBU Midt-Norge.

De første leveårene er svært viktige og små barn har et stort behov for trygghet og gode relasjoner både hjemme og i barnehagen i denne perioden. Det å begynne i barnehagen er en stor overgang for små barn, og de trenger at foreldre og ansatte i barnehagen samarbeider om å gjøre denne overgangen god og trygg. Det foreligger imidlertid lite forskning på hvordan en god tilvenningsperiode bør være, og her vil prosjektet Liten og ny i barnehagen bidra. I løpet av tilvenningsperioden vil det gjennomføres en evaluering i form av logg og gruppeintervju der både foreldre og ansatte deltar. Oppstart for 1 og 2 åringer vil foregå i grupper på 4-5 barn, og foreldre og barn må være i barnehagen fra klokken 09.30 - 14 de første fem dagene. Noen barn trenger gjerne litt lenger tid før det er trygt i barnehagen, og dere må gjerne bruke flere tilvenningsdager dersom det er behov for det. På Nypvang barnehage praktiserer  vi foreldreaktiv tilvenning de første fem dagene. Den første uken deltar foreldrene i barnehagens rutiner og daglige oppgaver,  de støtter barnet sitt, mater, skifter bleie og legger når det er sovetid. Personalet involverer seg gradvis mer og mer i utover uken.

Barn og rom

På Nypvang barnehage jobber vi med betydningen av det fysiske miljøet, og å utvikle gode leke- og læringsmiljøer i barnehagen.

Våre tiltak for å oppnå dette:

 • Vi skaper gode møteplasser for barn og voksne, og endrer det fysiske miljøet etter barn og voksnes behov.
 • Gi erfaring med og tilby ulike typer materiell som for eksempel gjenbruks- og naturmaterialer.
 • Fokus på pedagogisk rydding. Leker og materiell settes frem slik at barna får lyst til å leke, og skape en nysgjerrighet for videre lek og læring.
 • Pedagogisk dokumentasjon i form av bilder og tekst av ulike aktiviteter og prosjektarbeid.
Barnehagemiljø og krenkelser

Nypvang barnehage deltar på nettkurset Barnehagemiljø og krenkelser. Kurset strekker seg over en periode på 1,5 år og har som formål å utvikle kompetansen i barnehager, slik at barnehagen oppfyller sin plikt i tråd med barnehageloven til å ivareta barnas behov for omsorg, trivsel og inkludering. I løpet av tre semestre skal personalet øve seg på ulike områder; følge med, undersøke og analysere, håndtere krenkelser, og fremme inkluderende miljø og forebygge krenkelser.

Åpningstid

Mandag-fredag kl. 7.15-16.45

Feriestengt

 • Vi har stengt onsdag før påske.
 • Vi har stengt julaften og nyttårsaften.
 • Vi har stengt uke 28, 29 og 30 i sommerferien.

Åpen barnehage

Åpen barnehage er på Nypvang barnehage onsdager kl. 09.00–15.00. Dette er et gratis tilbud til barn i alderen 0–6 år ifølge med foreldre eller andre voksenpersoner.
Infobrosjyre finner du her

FAU/Brukerråd

Medlemmer brukerråd

Leder: Astrid Utgård (Regnbuen/Sola)
Nestleder: Synnøve Heitmann (Sola)
Vara 2: Claes Jacob Jensen (Regnbuen)

Medlemmer FAU

Leder: Inger Lund (Stjerneskuddet)
Nestleder: Beate Kristin Daae (Månen)
Kasserer: Ann Helen Singstad (Regnbuen)
Deltaker i brukerråd: Trude Hove (Regnbuen)
Medlem: Sandra Shani Myhre (Nordlyset/Månen)

Planleggingsdager 2021

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

 • Fredag 29. januar
 • Fredag 18. juni
 • Fredag 13. august
 • Torsdag 14. oktober
 • Fredag 15. oktober

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Skole- og barnehagekalenderen 2020/2021

Skole- og barnehagekalenderen 2021/2022

Priser

Priser og egenbetaling

Felles for alle barnehager

Godkjenning og tilsyn

Fagenhet for oppvekst og utdanning behandler søknader og godkjenner barnehager.

Kommunen fører tilsyn med alle barnehagene i Trondheim. Tilsyn kan være både varslet på forhånd og uanmeldt.

 • Fagenhet for oppvekst og utdanning fører tilsyn etter kravene i barnehageloven.
 • Miljøenheten godkjenner og fører tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Rapporter fra tilsyn blir lagt ut på barnehagens nettside.

Rapporter

12.06.2014: Nypvang lovlighetskontroll.pdf

19.04.2016: Nypvang tilsynsrapport.pdf

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Nypvang barnehage, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 27.10.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006