Nypvang barnehage

Nypvang barnehage

Kontakt Nypvang barnehage

Finn ansatt og se kart

Foreldreportalen

Vi bruker Vigilo til kommunikasjon med foresatte i barnehage, SFO og skole.

Logg inn i Foreldreportalen

Veiledninger for bruk av Vigilo

Om barnehagen

Nypvang barnehage flyttet inn i nye lokaler i februar 2008. Barnehagen er en kommunal basebarnehage. Barnehagen ligger i et boligområde med kort vei til gymsal, fotballbane, gapahuk, skogen, kirke, butikk og Skjetlein videregående skole. Gruppene benytter nærmiljøet aktivt på sine faste turdager.

Barnehagen arbeider målrettet med grunnleggende ferdigheter som språk, sosial kompetanse og vennskap. Vi er opptatt av at barn skal være i et fysisk læringsmiljø som stimulerer til medvirkning, undring, lek og læring. Vi legger til rette for fleksible løsninger med tanke på bruk av både arealer og voksne som felles ressurs for alle barna.

Barnegruppene

Barnehagen har 6 grupper fordelt på 2 baser.

Månen

Telefon: 94 85 53 74

Pedagogisk leder: Guro Hagestuen og Wenche Sivertsen

BUA: Sissel Karlsen

Sola

Telefon: 97 78 67 96

Pedagogisk leder: Therese Henden

BUA: Elisabeth Svanemsli

Tellus

Telefon: 46 18 97 14

Pedagogisk leder: Monica Rabben og Hege Haugen

BUA: Irene Lereggen og Marieta Ped

Stjerneskuddet

Telefon: 94 86 60 54

Pedagogisk leder: Hanne Wennberg

BUA: Viviann Fiskvik og Kathrine Nesshaug

Spes.ped: Ingvild Furnes Lauvås

Regnbuen

Telefon: 94 87 66 73

Pedagogisk leder: Brit Guri Solberg Ross

BUA: Martha Engen 

Spesialpedagog: Eirik Baardsgaard

Fagarbeider: Beate Vold

Nordlyset

Telefon: 94 86 34 26

Pedagogisk leder: Astri Berg

BUA: Trude Wanvik og Patricio Grez

Spesialpedagog: Trude K. Wagnild

Visjon

“Små øyeblikk - gode opplevelser”

Barns undring kan være alle små og store spørsmål som barn søker i løpet av en dag. Den voksne kan ikke definere hva hverdagens undring er for det enkelte barn, men vår oppgave vil være å stoppe opp og gi barnet rom og tid til å undre seg over ulike spørsmål, opplevelser og øyeblikk.

En god relasjon mellom barn og voksen, danner grunnlaget og er avgjørende for at de små øyeblikkene kan løftes frem og gis verdi. Små øyeblikk og gode opplevelser kan være noe annet enn det vi tror vi ser, og alle voksne har et ansvar for å legge til rette for de gode opplevelsene og øyeblikkene for barnet.

For at vi skal greie å gi barna dette, ønsker vi å være voksne som ser og engasjerer seg i barnets glede, som gleder seg sammen med, som viser at hun eller han bryr seg om, som tilbyr nærhet og trøst, som tilbyr en hånd å holde i, som gir akkurat passe utfordringer og støtte til at barnet mestrer og utvikler seg. En voksen som er til stede og ser hele barnet.

Årsplan

Årsplan 2023

Prosjekter

Vi deltar i ulike prosjekter gjennom Trondheim kommune:

Tett på pilot

I piloten Tett på, prøver vi ut nye måter å samarbeide tverrfaglig på i arbeidet med å innføre en mer helhetlig og inkluderende modell for den spesialpedagogiske hjelpen i Trondheim kommune. Gjennom piloten flyttes hjelpen og kompetansen nærmere barnet med mål om å gi riktig og god hjelp til de som trenger det raskere.

Ved å etablere et nært samarbeid mellom foreldre, barnehage og de kommunale tjenestene ønsker vi å styrke kvaliteten på arbeidet i barnehagen og gi foreldrene økt trygghet for at barnet vil utvikle seg godt.

Liten og ny i barnehagen

Barnehagen deltar i et folkehelseprosjekt - Liten og ny i barnehagen. I den forbindelse prøver vi ut en modell for tilvenning der foreldrene til de yngste barna er sammen med barnet i barnehagen i 5 dager ved oppstart. Vi vil også invitere foreldre og barn til å besøke barnehagen en time en gang i uken etter tildelt plass. Prosjektet evalueres av RKBU (regionalt kunnskapssenter for barn og unge NTNU). Det er frivilling å delta i evalueringen.

Infobrosjyre finner du her

Les mer på litenogny.com

Barn og rom

På Nypvang barnehage jobber vi med betydningen av det fysiske miljøet, og å utvikle gode leke- og læringsmiljøer i barnehagen.

Våre tiltak for å oppnå dette:

 • Vi skaper gode møteplasser for barn og voksne, og endrer det fysiske miljøet etter barn og voksnes behov.
 • Gi erfaring med og tilby ulike typer materiell som for eksempel gjenbruks- og naturmaterialer.
 • Fokus på pedagogisk rydding. Leker og materiell settes frem slik at barna får lyst til å leke, og skape en nysgjerrighet for videre lek og læring.
 • Pedagogisk dokumentasjon i form av bilder og tekst av ulike aktiviteter og prosjektarbeid.
Barnehagemiljø og krenkelser

Nypvang barnehage deltar på nettkurset Barnehagemiljø og krenkelser. Kurset strekker seg over en periode på 1,5 år og har som formål å utvikle kompetansen i barnehager, slik at barnehagen oppfyller sin plikt i tråd med barnehageloven til å ivareta barnas behov for omsorg, trivsel og inkludering. I løpet av tre semestre skal personalet øve seg på ulike områder; følge med, undersøke og analysere, håndtere krenkelser, og fremme inkluderende miljø og forebygge krenkelser.

Åpningstid

Mandag-fredag kl. 07.15-16.45

Feriestengt

 • Vi har stengt onsdag før påske.
 • Vi har stengt julaften og nyttårsaften.
 • Vi har stengt uke 28, 29 og 30 i sommerferien.

Åpen barnehage

Mandager 09.00-15.00. Fra 04. september 2023 til 17. juni 2024.

Gratis pedagogisk tilbud for barn i aldersgruppa 0-6 år i følge med voksen.

Musikksamling, lek, latter og sosialt samvær!

Vi holder til på Nypvang barnehage, adresse: Kammen 75, 7083 Leinstrand.

Ingen påmelding, kom når det passer i løpet av åpningstiden. For mer informasjon se vår Facebook-side. Velkommen!

Infobrosjyre finner du her

Årsplan åpen barnehage 2023-2024

FAU/Brukerråd

Medlemmer brukerråd

Ida Frengen (Regnbuen)

Ingrid Angelo Admirali Rath (Regnbuen/Tellus)

Medlemmer FAU
 • Marit Elise Nyvold (Regnbuen)
 • Marianne Høyem Lien (Nordlyset)
 • Kristine Walderhaug (Månen)
 • Elisabeth Brånå Krokstad (Sola)
 • Wegard Vanvik (Stjerneskuddet)
 • Marit Ulrikke Refseth (Tellus)

Oppstart for de yngste

Vi har en foreldreaktiv tilvenning for de yngste barna. Det vil si at barn og foresatte blir invitert til besøk i barnehagen før oppstart. Når barnet begynner i barnehagen er foreldre sammen med barnet minimum fem dager.

Planleggingsdager 2023/24

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

 • Fredag 18. august 2023
 • Torsdag 12. oktober 2023
 • Fredag 13. oktober 2023
 • Fredag 26. januar 2024
 • Fredag 21. juni 2024

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Priser

Priser og egenbetaling

For kommunale barnehager

Godkjenning og tilsyn

Kommunen godkjenner og fører tilsyn med barnehager etter barnehageloven og etter folkehelseloven.

Tilsyn kan være varslet på forhånd eller uanmeldt.

Rapporter fra tilsyn blir lagt ut på barnehagens nettside.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Nypvang barnehage, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 062114

Adresse: Kammen 75, 7083 LEINSTRAND

Leder

Marianne Snøan
Styrer

Annen:

E-post:

Finn ansatt

search

Bror Aleksander Bjølgerud

Assistent (barnehage)

Telefon:

E-post:

Helle Sommerschild Brevik

Assistent (barnehage)

Telefon:

E-post:

Eirik Baardsgaard

Spesialpedagog m/master

Telefon:

E-post:

Anniken Sandtrø Danielsen

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Martha Engen

Toppet bemanning

Telefon:

E-post:

Viviann Fiskvik

Barne/ung.arb.

Direktetelefon:

E-post:

Emma Henden Foosnæs

Assistent (barnehage)

E-post:

Patricio Enrique K Grez

Barne/ung.arb.

E-post:

Guro Hagestuen

Barnehagelærer

Telefon:

E-post:

Hege Haugen

Pedagogisk leder

Direktetelefon:

E-post:

Therese Henden

Pedagogisk leder

Direktetelefon:

E-post:

Janne Merete Sørheim Hove

Barnepleier

Direktetelefon:

E-post:

Sissel Schei Karlsen

Barne/ung.arb. II

Direktetelefon:

E-post:

Heidi Moon Enoksen Kroknes

Barnehagelærer Adecco

Telefon:

E-post:

Irene Lereggen

Barne- og ungd.arb. m/fags 1år

E-post:

Kathrine Nesshaug

Assistent (barnehage)

Direktetelefon:

E-post:

Marieta Ped

Barne/ung.arb.

Direktetelefon:

E-post:

Monica Rabben

Pedagogisk leder I

Direktetelefon:

E-post:

Brit Guri Solberg Ross

Barnehagelærer m/master

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Wenche Sivertsen

Barnehagelærer

Telefon:

E-post:

Vilde Risstad Solli

Lærling Barne- og ungd.arb.fag

Telefon:

E-post:

Elin Vedø Strand

Konsulent

Telefon:

E-post:

Elisabeth Haugu Svanemsli

Barne/ung.arb.

Direktetelefon:

E-post:

Sunniva Svendsen

Barne/ung.arb.

E-post:

Beate Vold

Hjelpepleier

Direktetelefon:

E-post:

Trude Kjellsli Wagnild

Pedagogisk leder II

Direktetelefon:

E-post:

Trude Wanvik

Barne- og u.arb m/fags 1,5 år

Direktetelefon:

E-post:

Hanne B Wennberg

Barnehagelærer I

Direktetelefon:

E-post:

Thea Aas-Skanche

Lærekand. Barne- og ungd.arb.

Telefon:

E-post:

Sist oppdatert: 22.11.2023

062114

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward