Nypvang barnehage

Nypvang barnehage

Kontakt Nypvang barnehage

Se kart

TK-kode: 062114

Foreldreportalen

Vi bruker Vigilo til kommunikasjon med foresatte i barnehage, SFO og skole.

Vigilo erstattet Meldeboka fra 1. august 2022.

Logg inn i Foreldreportalen

Veiledninger for bruk av Vigilo

Om barnehagen

Nypvang barnehage flyttet inn i nye lokaler i februar 2008. Barnehagen er en kommunal basebarnehage. Barnehagen ligger i et boligområde med kort vei til gymsal, fotballbane, gapahuk, skogen, kirke, butikk og Skjetlein videregående skole. Gruppene benytter nærmiljøet aktivt på sine faste turdager.

Barnehagen arbeider målrettet med grunnleggende ferdigheter som språk, sosial kompetanse og vennskap. Vi er opptatt av at barn skal være i et fysisk læringsmiljø som stimulerer til medvirkning, undring, lek og læring. Vi legger til rette for fleksible løsninger med tanke på bruk av både arealer og voksne som felles ressurs for alle barna.

Barnegruppene

Barnehagen har 69 barn fordelt på 6 grupper og 2 baser.

Månen

Telefonnummer: 94 85 53 74

Pedagogisk leder: Monica Rabben

BUA: Sissel Karlsen og Marieta Ped

Sola

Telefonnummer: 97 78 67 96

Pedagogisk leder: Therese Henden

BUA: Patricio Grez

Tellus

Telefonnummer: 46 18 97 14

Pedagogisk leder: Guro Hagestuen og Hege Haugen

BUA: Martha Engen og Sunniva Svendsen

Fagarbeider: Merete S. Hove

Stjerneskuddet

Telefonnummer: 94 86 60 54

Pedagogisk leder: Ingvild Furnes Lauvås

BUA: Viviann Fiskvik

Spes.ped: Trude Wagnhild

Regnbuen

Telefonnummer: 94 87 66 73

Pedagogisk leder: Gunhild O. Johansen og Wenche Sivertsen

BUA: Trude Wanvik

Spesialpedagog: Eirik Baardsgaard

Nordlyset

Telefonnummer: 94 86 34 26

Pedagogisk leder: Astri Berg

Fagarbeider: Beate Vold

BUA: Elisabeth Svanemsli

Assistent: Kathrine Nesshaug

Visjon

“Små øyeblikk - gode opplevelser”

Barns undring kan være alle små og store spørsmål som barn søker i løpet av en dag. Den voksne kan ikke definere hva hverdagens undring er for det enkelte barn, men vår oppgave vil være å stoppe opp og gi barnet rom og tid til å undre seg over ulike spørsmål, opplevelser og øyeblikk.

En god relasjon mellom barn og voksen, danner grunnlaget og er avgjørende for at de små øyeblikkene kan løftes frem og gis verdi. Små øyeblikk og gode opplevelser kan være noe annet enn det vi tror vi ser, og alle voksne har et ansvar for å legge til rette for de gode opplevelsene og øyeblikkene for barnet.

For at vi skal greie å gi barna dette, ønsker vi å være voksne som ser og engasjerer seg i barnets glede, som gleder seg sammen med, som viser at hun eller han bryr seg om, som tilbyr nærhet og trøst, som tilbyr en hånd å holde i, som gir akkurat passe utfordringer og støtte til at barnet mestrer og utvikler seg. En voksen som er til stede og ser hele barnet.

Årsplan

Årsplan 2020-2021

Prosjekter

Vi deltar i ulike prosjekter gjennom Trondheim kommune:

Flerfaglig blikk

Drivkraften bak modellen i dette prosjektet er at et flerfaglig blikk ser mer enn et enfaglig. Observasjon og dialogen mellom observatørene og barnehagens ledelse og ansatte kan derfor fremme bedre og mer kunnskapsbasert praksis. Barnehagene som har vært med tilbakemelder at det er det flerfaglige systemblikket dvs. dialog om organisering av barnegrupper, kommunikasjon mellom barn og voksne, pedagogisk tilrettelegging av materiell og aktiviteter som gir mest læring.

I inneværende økonomiplanperiode har kommunen som målsetting at flere barn og unge skal få god hjelp innenfor det ordinære tilbudet. Det betyr at kvaliteten på det ordinære tilbudet skal øke.

Ved å etablere et nært samarbeid mellom foreldre, barnehage og de kommunale tjenestene ønsker vi å styrke kvaliteten på arbeidet i barnehagen og gi foreldrene økt trygghet for at barnet vil utvikle seg godt.

Liten og ny i barnehagen

Barnehagen deltar i et folkehelseprosjekt - Liten og ny i barnehagen. I den forbindelse prøver vi ut en modell for tilvenning der foreldrene til de yngste barna er sammen med barnet i barnehagen i 5 dager ved oppstart. Vi vil også invitere foreldre og barn til å besøke barnehagen en time en gang i uken etter tildelt plass. Prosjektet evalueres av RKBU (regionalt kunnskapssenter for barn og unge NTNU). Det er frivilling å delta i evalueringen.

Infobrosjyre finner du her

Les mer: litenogny.com

Barn og rom

På Nypvang barnehage jobber vi med betydningen av det fysiske miljøet, og å utvikle gode leke- og læringsmiljøer i barnehagen.

Våre tiltak for å oppnå dette:

 • Vi skaper gode møteplasser for barn og voksne, og endrer det fysiske miljøet etter barn og voksnes behov.
 • Gi erfaring med og tilby ulike typer materiell som for eksempel gjenbruks- og naturmaterialer.
 • Fokus på pedagogisk rydding. Leker og materiell settes frem slik at barna får lyst til å leke, og skape en nysgjerrighet for videre lek og læring.
 • Pedagogisk dokumentasjon i form av bilder og tekst av ulike aktiviteter og prosjektarbeid.
Barnehagemiljø og krenkelser

Nypvang barnehage deltar på nettkurset Barnehagemiljø og krenkelser. Kurset strekker seg over en periode på 1,5 år og har som formål å utvikle kompetansen i barnehager, slik at barnehagen oppfyller sin plikt i tråd med barnehageloven til å ivareta barnas behov for omsorg, trivsel og inkludering. I løpet av tre semestre skal personalet øve seg på ulike områder; følge med, undersøke og analysere, håndtere krenkelser, og fremme inkluderende miljø og forebygge krenkelser.

Åpningstid

Mandag-fredag kl. 07.15-16.45

Feriestengt

 • Vi har stengt onsdag før påske.
 • Vi har stengt julaften og nyttårsaften.
 • Vi har stengt uke 28, 29 og 30 i sommerferien.

Åpen barnehage

Mandager 09.00-15.00. Åpent fra 09. september 2021 til 16. juni 2022.

Gratis pedagogisk tilbud for barn i aldersgruppa 0-6 år i følge med voksen.

Musikksamling, lek, latter og sosialt samvær!

Vi holder til på Nypvang barnehage, adresse: Kammen 75, 7083 Leinstrand.

Ingen påmelding, kom når det passer i løpet av åpningstiden. For mer informasjon se vår Facebook-side. Velkommen!

Infobrosjyre finner du her

Årsplan åpen barnehage 2021-2022

FAU/Brukerråd

Medlemmer brukerråd

Leder: Marit Elise Nyvold (Regnbuen/Månen)

Nestleder: Rahmi Lale (Sola/Nordlyset)

Vara 2: Ingrid Angelo Admirali Rath (Nordlyset/Månen)

Medlemmer FAU
 • Beate Kristin Daae (Regnbuen)
 • Ann Helen Singstad (Regnbuen)
 • Camilla Eggen (Nordlyset)
 • Kristine Hauge (Stjerneskuddet/Månen)

Planleggingsdager 2022

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

 • Fredag 28. januar
 • Fredag 24. juni
 • Fredag 19. august
 • Torsdag 13. oktober
 • Fredag 14. oktober

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Priser

Priser og egenbetaling

For kommunale barnehager

Godkjenning og tilsyn

Fagenhet for oppvekst og utdanning behandler søknader og godkjenner barnehager.

Kommunen fører tilsyn med alle barnehagene i Trondheim. Tilsyn kan være både varslet på forhånd og uanmeldt.

 • Fagenhet for oppvekst og utdanning fører tilsyn etter kravene i barnehageloven.
 • Miljøenheten godkjenner og fører tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Rapporter fra tilsyn blir lagt ut på barnehagens nettside.

Rapporter

12.06.2014: Nypvang lovlighetskontroll (pdf)

19.04.2016: Nypvang tilsynsrapport (pdf)

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Nypvang barnehage, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 062114

Sist oppdatert: 07.07.2022

062114

A03-P1-EPI006