Hjem Øvre Sjetnan barnehager

Øvre Sjetnan barnehager

Kontakt Øvre Sjetnan barnehager

Se kart

Organisering

 "Alle barn og voksne skal glede seg til å komme i barnehagen hver dag."

Åpningstid

Kl. 07.15-16.30 (for Brinken åpen barnehage gjelder egne åpningstider)

Om Øvre Sjetnan barnehager

Øvre Sjetnan barnehager består av tre hus:

Brinken barnehage
Avdelingsbarnehage med 2 småbarnsavdelinger og 2 storbarnsavdelinger. 

Moltmyra barnehage 
Basebarnehage med småbarnsbase (2 grupper) og storbarnsbase (3 grupper). 

Brinken åpen barnehage 
Åpen barnehage i Sandmoflata 6B

Barnehagens visjon

Alle barn og voksne skal glede seg til å komme i barnehagen hver dag. 

For mer informasjon om hvordan vi jobber hos oss, anbefaler vi å lese årsplanen for 2019-2020

Prosjekter

Grønt flagg 
Øvre Sjetnan barnehager har siden 2011 blitt miljøsertifisert med Grønt flagg. Vi har tidligere fått vår miljøsertifisering innenfor arbeid med temaene kildesortering, sporløs ferdsel, gjenbruk, grønnsak og urtebed, la det vokse og gro, økosystem, mat og barn, trafikk og energi og bærekraftig utvikling. Fra høsten 2018 har vi jobbet mye med plast: bevisstgjøring, kildesortering, gjenbruk og fokus på å velge andre materialer enn plast ved innkjøp til barnehagen. 

Liten og ny
Fra 2019 er Øvre Sjetnan barnehager prosjektbarnehage i folkehelseprosjektet Liten og ny i barnehagen. I den forbindelse prøver vi ut en modell for tilvenning der foreldrene til de minste barna er sammen med barnet i barnehagen i 5 dager ved oppstart i barnehage. Vi vil også invitere foreldre og barn til å besøke barnehagen en time en gang i uken etter tildelt plass. Prosjektet evalueres av RKBU (Regionalt kunnskapssenter for barn og unge) Det er frivillig å delta i evalueringen.

Les mer om den kommunale satsningen Liten og ny i barnehagen.

Realfag
Øvre Sjetnan barnehager var en av seks som deltok i Trondheim kommunes realfagprosjekt "Utforsker i dag - utvikler i morgen" 2015-2019. Prosjektet var et initiativ fra Kunnskapsdepartementet.

Les mer om den nasjonale satsningen Tett på realfag.

Ny i barnehagen

Vi holder informasjonsmøte i mai/juni for foreldre med barn som skal begynne i august. Her møter du minst en av de ansatte ved din avdeling, og får ellers informasjon om dagsrytme, rutiner og opplegg. Ved oppstart vil dere bli mottatt av en ansatt som ivaretar dere og barnet deres de første dagene. Alle får tilbud om minst to kontaktsamtaler i året, men ved behov tar vi flere.

Barnehagen deltar i et folkehelseprosjekt - Liten og ny i barnehagen. I den forbindelse prøver vi høsten 2020 ut en modell for tilvenning der foreldrene til de minste barna er sammen med barnet i barnehagen i 5 dager ved oppstart i barnehage. Vi vil også invitere foreldre og barn til å besøke barnehagen en time en gang i uken etter tildelt plass. Prosjektet evalueres av RKBU (Regionalt kunnskapssenter for barn og unge) Det er frivillig å delta i evalueringen.

Informasjon til nye foreldre

Måltider og turdager

Måltider
Frokost: 08.00-09.00 (litt ulikt i de ulike gruppene)
Lunsj: 11.00-12.00
Frukt: 14.00-14.30

Kostpenger (kr. 295,- per mnd.) dekker lunsjmat (brød/pålegg eller varmmat) og fruktmåltid. Frokosten er medbrakt matpakke 5 dager i uka.

Se ellers om måltider i Informasjon til nye foreldre

Turdager
Barna har turdag minst en gang i uka, ofte til et sted i nærmiljøet. På turdager skal barna ha med egen tursekk med mat og drikke.

Brukerråd og Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)

Retningslinjer for Brukerråd

Foreldrerepresentanter brukerråd (2019/20)

 • Elise Haugrønning Dahl (Moltmyra avd. Kreklingen og Molta)
 • Marlen Brandal (Moltmyra avd. Molta)
 • Marte Krokan  (Brinken avd. Myra)
 • Kristin Veiteberg (Brinken avd. Sletta)

Personalrepresentanter brukerråd

 • Janniche S. Andresen
 • Linda Hansen
 • Heidi Svegård
 • Ingebjørg H. Karlsen
 • Anne May Ingebrigtsen
 • Ruth Kjellhaug Sandvik (enhetsleder)

Møtereferater brukerråd

FAU Brinken (2019/20)

 • Tim Rudi Veiteberg
 • Anette M Sætervik
 • Ingrid Pedersen Aas
 • Geir Helge Ramstad
 • Mari Wang Rhodèn

FAU Moltmyra (2019/20)

 • Marlen Brandal
 • Agnete Fjellheim Opland
 • Hege Norli
 • Ingvil Åfarli
 • Elise Ørdal Hallan

Feriestenging 2019/20

Jul/nyttår: 24. desember - 1. januar. 
Påske: 8. - 13. april
Sommer 2020: uke 29 og 30

Planleggingsdager høst 2020

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

 • Fredag 14. august
 • Torsdag 8. oktober
 • Fredag 9. oktober

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Skole- og barnehagekalenderen 2020/2021

Skole- og barnehagekalenderen 2021/2022

Priser

Priser og egenbetaling

Felles for alle barnehager

 

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

 

Godkjenning og tilsyn

Fagenhet for oppvekst og utdanning har ansvaret for å godkjenne barnehager i Trondheim kommune. Enheten fører også tilsyn etter barnehageloven, mens Miljøenheten godkjenner og fører tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern.

Godkjenning

Kommunen avgjør søknad om godkjenning og setter vilkår for driften.

Tilsyn

Tilsyn er de aktivitetene som kommunen gjør for å sikre at barnehagene drives i samsvar med lov og forskrifter. Kommunen innhenter også informasjon, for eksempel fra brukerundersøkelser og årsmeldinger.

Alle trondheimsbarnehager skal ha tilsynsbesøk fra Fagenhet for oppvekst og utdanning minst en gang hvert fjerde år. Etterpå får barnehagen en rapport med frist for å lukke avvik og følge opp merknader.

Alle tilsynsrapporter blir offentliggjort.

Rapporter

19.11.14:

Lovlighetskontroll

08.03.17: 

Tilsynsrapport fra Mattilsynet

27.11.17:

Tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager 

Avvik er rettet og saken er avsluttet. 

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Øvre Sjetnan barnehager, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 16.07.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006