Hjem Øvre Sjetnan barnehager

Øvre Sjetnan barnehager

Kontakt Øvre Sjetnan barnehager

Se kart

Organisering

 "Alle barn og voksne skal glede seg til å komme i barnehagen hver dag."

Åpningstid

07.15-16.30 (for Brinken åpen barnehage gjelder egne åpningstider)

Om Øvre Sjetnan barnehager

Øvre Sjetnan barnehager består av tre hus:

Brinken barnehage
Avdelingsbarnehage med 2 småbarnsavdelinger og 2 storbarnsavdelinger. 

Moltmyra barnehage 
Basebarnehage med småbarnsbase (2 grupper) og storbarnsbase (3 grupper). 

Brinken åpen barnehage 
Åpen barnehage i Sandmoflata 6B

 

Barnehagens visjon

Visjonen vår er at alle barn og voksne skal glede seg til å komme i barnehagen hver dag. 

For mer informasjon om hvordan vi jobber hos oss, anbefaler vi å lese årsplanen for 2018/2019 

Prosjekter

Realfag
Øvre Sjetnan barnehager er en av seks som deltar deltar i Trondheim kommunes realfagprosjekt "Utforsker i dag - utvikler i morgen". Prosjektet er et initiativ fra Kunnskapsdepartementet.

Les mer om den nasjonale satsningen her: Tett på realfag

Grønt flagg 
Øvre Sjetnan barnehager har siden 2011 blitt miljøsertifisert med Grønt flagg. Vi har tidligere fått vår miljøsertifisering innenfor arbeid med temaene kildesortering, sporløs ferdsel, gjenbruk, grønnsak og urtebed, la det vokse og gro, økosystem og mat og barn og trafikk. I 2018 er satsingsområdet  energi og bærekraftig utvikling. Fra høsten 2018 har vi jobbet mye med plast: bevisstgjøring, kildesortering, gjenbruk og fokus på å velge andre materialer enn plast ved innkjøp til barnehagen.   

Andre prosjekter enheten er en del av:
- Tidlig innsats for barn og familier som kan være ekstra utsatt for vansker.
- Flerkulturell praksis og språkstimulering.
«La mæ få klar de sjøl».

Ny i barnehagen

Vi holder informasjonsmøte i mai/juni for foreldre med barn som skal begynne i august. Her møter du minst en av de ansatte ved din avdeling, og får ellers informasjon om dagsrytme, rutiner og opplegg.

Ved oppstart vil dere bli mottatt av en ansatt som ivaretar dere og barnet deres de første dagene. Gjennom daglig dialog med dere, sett ut fra barnets behov, blir vi enige om de neste dagene

Alle får tilbud om minst to kontaktsamtaler i året, men ved behov tar vi flere.

Informasjon til nye foreldre

Måltider og turdager

Måltider
Frokost: 08.00-09.00 (litt ulikt i de ulike gruppene)
Lunsj:    11.00-12.00
Frukt:    14.00-14.30

Kostpenger (kr. 295,- per mnd.) dekker lunsjmat (brød/pålegg eller varmmat) og fruktmåltid. Frokosten er medbrakt matpakke 5 dager i uka.

Se ellers om måltider i Informasjon til nye foreldre

Turdager
Barna har turdag minst en gang i uka, ofte til et sted i nærmiljøet. På turdager skal barna ha med egen tursekk med mat og drikke.

Brukerråd og Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)

Retningslinjer for Brukerråd

Foreldrerepresentanter brukerråd (2018/19)

 • Elise Haugrønning Dahl (Moltmyra avd. Kreklingen og Molta)
 • Unni Kringtrø Eide (Brinken avd. Myra)
 • Kristin Veiteberg (Brinken avd. Sletta)
 • Marlen Brandal (Moltmyra avd. Molta)

Personalrepresentanter brukerråd

 • Bente Sæther Mathisen
 • Hege Sivertsen
 • Torleif Langness Hauge
 • Anne May Ingebrigtsen
 • Ruth Kjellhaug Sandvik (enhetsleder)

Møtereferater brukerråd

FAU Brinken (2018/19)

 • Anette M Sætervik
 • Ingrid Pedersen Aas
 • Merete Borgan Wang
 • Anita Larsen
 • Bente Heggvik
 • Tim Rudi Veiteberg

FAU Moltmyra (2018/19)

 • Marte Langen Bjørvik
 • Sissel Richardsen
 • Marlen Brandal
 • Hanne Losen
 • Marita Flostrand

Feriestengning 2019

Påske: Onsdag før skjærtorsdag.
Sommer: Uke 28 og 29.
Jul/nyttår: 24. desember - 1. januar. 

Planleggingsdager 2019

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

Fredag 25. januar
Fredag 21. juni
Fredag 16. august
Torsdag 10. oktober
Fredag 11. oktober

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Skole- og barnehagekalenderen 2019/2020

Skole- og barnehagekalenderen 2020/2021

Priser

Priser og egenbetaling

Felles for alle barnehager

 

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

 

Godkjenning og tilsyn

Fagenhet for oppvekst og utdanning har ansvaret for å godkjenne barnehager i Trondheim kommune. Enheten fører også tilsyn etter barnehageloven, mens Miljøenheten godkjenner og fører tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern.

Godkjenning

Kommunen avgjør søknad om godkjenning og setter vilkår for driften.

Tilsyn

Tilsyn er de aktivitetene som kommunen gjør for å sikre at barnehagene drives i samsvar med lov og forskrifter. Kommunen innhenter også informasjon, for eksempel fra brukerundersøkelser og årsmeldinger.

Alle trondheimsbarnehager skal ha tilsynsbesøk fra Fagenhet for oppvekst og utdanning minst en gang hvert fjerde år. Etterpå får barnehagen en rapport med frist for å lukke avvik og følge opp merknader.

Alle tilsynsrapporter blir offentliggjort.

Rapporter

19.11.14: Lovlighetskontroll

08.03.17: Tilsynsrapport fra Mattilsynet

27.11.17: Tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager

18.12.17: Svar på rapport fra tilsyn om miljørettet helsevern i barnehager

05.02.18: Svar på rapport fra tilsyn om miljørettet helsevern i barnehager

For øvrig informasjon om barnehagens retting og oppfølging av rapporter, ta kontakt med barnehagens ledelse.  

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Øvre Sjetnan barnehager, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 16.09.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne? (ikke skriv personlig informasjon)


Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006