Øvre Sjetnan barnehager

Kontakt Øvre Sjetnan barnehager

Se kart

"Alle barn og voksne skal glede seg til å komme i barnehagen hver dag."

Åpningstid

Kl. 07.15-16.30 (for Brinken åpen barnehage gjelder egne åpningstider).

Om Øvre Sjetnan barnehager

Øvre Sjetnan barnehager består av fire hus:

 • Brinken barnehage
  • Avdelingsbarnehage med 2 småbarnsavdelinger og 2 storbarnsavdelinger.
 • Tonstad barnehage
  • Avdelingsbarnehage med 1 småbarnsavdeling og 2 storbarnsavdelinger.
 • Moltmyra barnehage
  • Basebarnehage med småbarnsbase (3 grupper) og storbarnsbase (3 grupper).
 • Brinken åpen barnehage
  • Åpen barnehage i Sandmoflata 6B

Barnehagens visjon

Alle barn og voksne skal glede seg til å komme i barnehagen hver dag.

For mer informasjon om hvordan vi jobber hos oss, anbefaler vi å lese årsplanen for 2020-2022.

Prosjekter

Grønt flagg

Øvre Sjetnan barnehager har siden 2011 blitt miljøsertifisert med Grønt flagg. Vi har tidligere fått vår miljøsertifisering innenfor arbeid med temaene kildesortering, sporløs ferdsel, gjenbruk, grønnsak og urtebed, la det vokse og gro, økosystem, mat og barn, trafikk og energi og bærekraftig utvikling, plast. I barnehageåret 2020/21 er matsvinn ett av temaene.

Grønn barneby banner

Realfag

Øvre Sjetnan barnehager var en av seks som deltok i Trondheim kommunes realfagprosjekt "Utforsker i dag - utvikler i morgen" 2015-2019. Prosjektet var et initiativ fra Kunnskapsdepartementet.

Les mer om den nasjonale satsingen Tett på realfag.

Ny i barnehagen

Liten og ny i barnehage logo

Her på Øvre Sjetnan barnehager har vi en foreldreaktiv tilvenning for de yngste barna. Det vil si at barn og foresatte inviteres til organiserte besøk før oppstart i barnehagen. Når barnet begynner i barnehagen er foreldre sammen med barnet i barnehagen minimum fem dager. Tilvenningsmodellen er utviklet gjennom prosjektet "Liten og ny i barnehagen"

Informasjon til nye foreldre

Liten og ny i barnehagen

Måltider og turdager

Måltider

 • Frokost: 08.00-09.00 (litt ulikt i de ulike gruppene)
 • Lunsj: 11.00-12.00
 • Frukt: 14.00-14.30

Kostpenger (kr. 350,- per måned) dekker lunsjmat (brød/pålegg eller varmmat) og fruktmåltid. Frokosten er medbrakt matpakke 5 dager i uka.

Se ellers om måltider i Informasjon til nye foreldre.

Turdager

Barna har turdag minst en gang i uka, ofte til et sted i nærmiljøet. På turdager skal barna ha med egen tursekk med mat og drikke.

Samarbeidsutvalg og foreldrenes arbeidsutvalg

Retningslinjer for Samarbeidsutvalg

Foreldrerepresentanter samarbeidsutvalg (2022/23)

 • Marit Benedikte Tryggestad - Moltmyra
 • Øivind Viktor Jenssen - Moltmyra
 • Marte Krokan - Brinken
 • Therese Oterhals - Brinken

Vararepresentanter samarbeidsutvalg

 • Marita Flostrand - Moltmyra
 • Johan Krokli Bakeng - Moltmyra
 • Ida Wærnes Fjesme - Brinken
 • Signora Julie Rønning - Brinken

Personalrepresentanter samarbeidsutvalg

 • Torleif Langness Hauge
 • Elisabeth Langness Hauge
 • Gabriela Klimowitz
 • Iselin Okstad
 • Trine Sletbak Mannion (vara)
 • Jeanine Buvarp (vara)
 • Anita Krognes (vara)
 • Hege Beate Sivertsen
 • Kristian Sliper Midling (enhetsleder)

Innkallinger samarbeidsutvalg

Møtereferater samarbeidsutvalg

 

FAU Brinken (2022/23)

 • Unni Kringtrø Eide
 • Evita Therese Hegvik Landrø
 • Odd Ivar Veien

FAU Moltmyra (2022/23)

 • Julie Utseth Garberg
 • Daniel Tadese Bedeane
 • Ibsa Abrahim Mummad
 • Maria Betania Peres Varela
 • Jostein Vik Jevard

Feriestenging 2022/23

Jul

 • Barnehagen er åpen 27. - 30. desember

Påske

 • Barnehagen er åpen 3. - 4. april
 • Stengt: 5. - 10. april

Sommer 2023

 • Barnehagen er stengt i ukene 28,29 og 30

Planleggingsdager 2023

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

 • Fredag 27. januar
 • Fredag 23. juni
 • Fredag 18. august
 • Torsdag 12. oktober
 • Fredag 13. oktober

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Priser

Priser og egenbetaling

For kommunale barnehager

Foreldreportalen

Vi bruker Vigilo til kommunikasjon med foresatte i barnehage, SFO og skole.

Logg inn i Foreldreportalen

Veiledninger for bruk av Vigilo

Godkjenning og tilsyn

Oppvekstadministrasjonen behandler søknader og godkjenner barnehager.

Kommunen fører tilsyn med alle barnehagene i Trondheim. Tilsyn kan være både varslet på forhånd og uanmeldt.

 • Oppvekstadministrasjonen fører tilsyn etter kravene i barnehageloven.
 • Klima- og miljøenheten godkjenner og fører tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Rapporter fra tilsyn blir lagt ut på barnehagens nettside.

Rapporter

11.12.2020:
Tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager

19.11.14:
Lovlighetskontroll

08.03.17:
Tilsynsrapport fra Mattilsynet

27.11.17:
Tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager - Avvik er rettet og saken er avsluttet.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Øvre Sjetnan barnehager, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 062136

Sist oppdatert: 10.08.2023

062136

Gå til toppen

arrow_upward
pd1mdwk00045M