Hjem Øvre Sjetnan barnehager

Øvre Sjetnan barnehager

Kontakt Øvre Sjetnan barnehager

Se kart

Organisering

"Alle barn og voksne skal glede seg til å komme i barnehagen hver dag."

Åpningstid

Kl. 07.15-16.30 (for Brinken åpen barnehage gjelder egne åpningstider).

Om Øvre Sjetnan barnehager

Øvre Sjetnan barnehager består av tre hus:

- Brinken barnehage
Avdelingsbarnehage med 2 småbarnsavdelinger og 2 storbarnsavdelinger.

- Moltmyra barnehage
Basebarnehage med småbarnsbase (2 grupper) og storbarnsbase (3 grupper).

- Brinken åpen barnehage
Åpen barnehage i Sandmoflata 6B

Barnehagens visjon

Alle barn og voksne skal glede seg til å komme i barnehagen hver dag.

For mer informasjon om hvordan vi jobber hos oss, anbefaler vi å lese årsplanen for 2019-2020.

Prosjekter

Grønt flagg

Øvre Sjetnan barnehager har siden 2011 blitt miljøsertifisert med Grønt flagg. Vi har tidligere fått vår miljøsertifisering innenfor arbeid med temaene kildesortering, sporløs ferdsel, gjenbruk, grønnsak og urtebed, la det vokse og gro, økosystem, mat og barn, trafikk og energi og bærekraftig utvikling, plast. I barnehageåret 2020/21 er matsvinn ett av temaene.

Liten og ny

Fra 2019 er Øvre Sjetnan barnehager prosjektbarnehage i folkehelseprosjektet Liten og ny i barnehagen. I den forbindelse prøver vi ut en modell for tilvenning der foreldrene til de minste barna er sammen med barnet i barnehagen i 5 dager ved oppstart i barnehage. Vi vil også invitere foreldre og barn til å besøke barnehagen en time en gang i uken etter tildelt plass. Prosjektet evalueres av RKBU (Regionalt kunnskapssenter for barn og unge) Det er frivillig å delta i evalueringen.

Les mer om den kommunale satsingen Liten og ny i barnehagen.

Realfag

Øvre Sjetnan barnehager var en av seks som deltok i Trondheim kommunes realfagprosjekt "Utforsker i dag - utvikler i morgen" 2015-2019. Prosjektet var et initiativ fra Kunnskapsdepartementet.

Les mer om den nasjonale satsingen Tett på realfag.

Ny i barnehagen

Vi holder informasjonsmøte i mai/juni for foreldre med barn som skal begynne i august. Her møter du minst en av de ansatte ved din avdeling, og får ellers informasjon om dagsrytme, rutiner og opplegg. Ved oppstart vil dere bli mottatt av en ansatt som ivaretar dere og barnet deres de første dagene. Alle får tilbud om minst to kontaktsamtaler i året, men ved behov tar vi flere.

Barnehagen deltar i et folkehelseprosjekt - Liten og ny i barnehagen. I den forbindelse prøver vi høsten 2020 ut en modell for tilvenning der foreldrene til de minste barna er sammen med barnet i barnehagen i 5 dager ved oppstart i barnehage. Vi vil også invitere foreldre og barn til å besøke barnehagen en time en gang i uken etter tildelt plass. Prosjektet evalueres av RKBU (Regionalt kunnskapssenter for barn og unge) Det er frivillig å delta i evalueringen. Satsingen er pr. d.d. satt på vent som følge av koronasituasjonen.

Informasjon til nye foreldre

Måltider og turdager

Måltider

 • Frokost: 08.00-09.00 (litt ulikt i de ulike gruppene)
 • Lunsj: 11.00-12.00
 • Frukt: 14.00-14.30

Kostpenger (kr. 295,- per mnd.) dekker lunsjmat (brød/pålegg eller varmmat) og fruktmåltid. Frokosten er medbrakt matpakke 5 dager i uka. (Pr. 01.08.20 er kost satt til kr. 150,- pga den pågående smittesituasjonen)

Se ellers om måltider i Informasjon til nye foreldre.

Turdager

Barna har turdag minst en gang i uka, ofte til et sted i nærmiljøet. På turdager skal barna ha med egen tursekk med mat og drikke.

Brukerråd og Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)

Retningslinjer for Brukerråd

Foreldrerepresentanter brukerråd (2019/20)

 • Elise Haugrønning Dahl (Moltmyra avd. Kreklingen)
 • Marlen Brandal (Moltmyra avd. Kreklingen)
 • Marte Krokan (Brinken avd. Sletta)
 • Hanne Krumsvik (Brinken avd. Sletta)
 • Tomas Tannvik (vara, Moltmyra avd. Hvitveisen)

Personalrepresentanter brukerråd

 • Janniche S. Andresen
 • Linda Hansen
 • Heidi Svegård
 • Ingebjørg H. Karlsen
 • Anne May Ingebrigtsen
 • Ruth Kjellhaug Sandvik (enhetsleder)

Møtereferater brukerråd

FAU Brinken (2019/20)

 • Tim Rudi Veiteberg
 • Anette M Sætervik
 • Ingrid Pedersen Aas
 • Geir Helge Ramstad
 • Mari Wang Rhodèn

FAU Moltmyra (2019/20)

 • Marlen Brandal
 • Agnete Fjellheim Opland
 • Hege Norli
 • Ingvil Åfarli
 • Elise Ørdal Hallan

Feriestenging 2020/21

Jul/nyttår: 24. des - 3. januar

Påske: 29. mars - 5. april

Sommer 2021: Ikke klart

Planleggingsdager 2021

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

 • Fredag 29. januar
 • Fredag 18. juni
 • Fredag 13. august
 • Torsdag 14. oktober
 • Fredag 15. oktober

Sommerstengt

Kommunale barnehager holder stengt i ukene 28, 29 og 30.

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Skole- og barnehagekalenderen 2020/2021

Skole- og barnehagekalenderen 2021/2022

Priser

Priser og egenbetaling

Felles for alle barnehager

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

Godkjenning og tilsyn

Fagenhet for oppvekst og utdanning behandler søknader og godkjenner barnehager.

Kommunen fører tilsyn med alle barnehagene i Trondheim. Tilsyn kan være både varslet på forhånd og uanmeldt.

 • Fagenhet for oppvekst og utdanning fører tilsyn etter kravene i barnehageloven.
 • Miljøenheten godkjenner og fører tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Rapporter fra tilsyn blir lagt ut på barnehagens nettside.

Rapporter

19.11.14:

Lovlighetskontroll

08.03.17:

Tilsynsrapport fra Mattilsynet

27.11.17:

Tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager

Avvik er rettet og saken er avsluttet.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Øvre Sjetnan barnehager, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 08.12.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006