Øvre Sjetnan barnehager

Øvre Sjetnan barnehager

Kontakt Øvre Sjetnan barnehager

Finn ansatt og se kart

Leken i dag skaper fremtidens drømmer.

Åpningstid

Kl. 07.15-16.30 (for Brinken åpen barnehage gjelder egne åpningstider).

Om Øvre Sjetnan barnehager

Øvre Sjetnan barnehager består av

Barnehagens visjon og verdigrunnlag

Leken i dag skaper fremtiden drømmer

Trondheim kommune har fortjent modig, åpen og kompetent. Dette er verdier personalet på Øvre Sjetnan barnehager skal vektlegge høyt. I tillegg har vi samlet oss omkring lek, trygghet, livsmestring og naturklok  som viktige ledestjerner i vårt pedagogiske arbeid. Disse verdiene skal være styrende for alle våre handlinger og valg.

Øvre Sjetnan barnehager er en flerkulturell fargeklatt og har familier fra et vidt spekter boende på Tiller. Brinken åpne barnehage er samlokalisert med Sandmoen flyktningemottak som vi har en sterk tilknytning til. Vi arbeider systematisk for å ta imot og felles flyktninger og flerkulturelle barn og familier inn i et sterkt fellesskap. Sammen med oss ​​i dette arbeidet er Flyktningehelseteamet og av våre viktigste samarbeidspartnere.  

Viktige områder vi jobber med:

 • Livsmestring og relasjoner
 • Vennskap og inkludering
 • Barns læringsmiljø og lek
 • Språk og kulturelt mangfold
 • Foreldreveiledning ICDP

Grønt flagg

Øvre Sjetnan barnehager har siden 2011 blitt miljøsertifisert med Grønt flagg . Vi har tidligere fått vår miljøsertifisering innenfor arbeid med temaene kildesortering, sporløs ferdsel, gjenbruk, grønnsak og urtebed, la det vokse og gro, økosystem, mat og barn, trafikk og energi og bærekraftig utvikling, plast. 

Grønn barneby banner

Barns læringsmiljø

Øvre Sjetnan barnehager er også en del av Barn og Rom nettverket til Trondheim kommune. Formålet er å øke vår forståelse og viktighet av læringsmiljøet, også nevnt som den tredje pedagogen. Barn og Rom skal synliggjøre det fysiske miljøet som en viktig pedagogisk ressurs. Det fysiske læringsmiljøet skal være rikt og mangfoldig og gi rom og materialer til alle barn på en stimulerende og utfordrende måte. 

Måltider og turdager

Måltider

 • Frokost: 08.00-09.00 (litt ulikt i de ulike gruppene)
 • Lunsj: 11.00-12.00
 • Frukt: 14.00-14.30

Kostpenger (kr. 375,- per måned) dekker lunsjmat og fruktmåltid. Frokosten er medbrakt matpakke 5 dager i uka.

Se ellers om måltider i Informasjon til nye foreldre .

Turdager

Barna har turdag minst en gang i uka, ofte til et sted i nærmiljøet. På turdager skal barna ha med egen tursekk med mat og drikke.

Årsplan 2024 - 2026

Årsplanen for Øvre Sjetnan barnehager er et levende dokument som vi bruker til pedagogisk planlegging og faglig fokusfokus. Årsplanen vil derfor ikke være statisk i perioden den er satt, men kunne endre seg etter endringer og forutsetninger som vi har. Årsplanen som den er i dag er ikke et ferdig dokument. Vi har derfor valgt å ikke legge den ut på hjemmesiden vår da den vil gi feil inntrykk av hva vi er sterke på. 

Samarbeidsutvalg (Su) og foreldreråd

Foreldrerådet består av alle foreldrene. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg, FAU, som igjen velger representanter til samarbeidsutvalget (SU). Målsetningen er å sikre medvirkning for foreldregruppa.

Su Brinken

Navn Telefon e-post Gruppe
Ida Fjesme 41 20 34 98 Pynten/sletta
Marte Krokan 93 01 52 89 Pynten
Alma Haji 48 36 00 07 Pynten
Hanna Bondø Augdal 95 27 35 13 Myra

SU Tonstad

Navn Telefon E-post Gruppe
Hilde Kristine Larsen Bergvin 48 02 66 90 Varghiet
Anne-Mette Eilertsen 92 46 45 13 Revehiet
       
       

SU Moltmyra

Navn Epost Telefon Gruppe
Astrid Ulset Sandnes 90 87 89 40 Myrulla
Øyvind Viktor Jensen 45 21 01 68 Molta/Hvitveisen
Amanda Klungerbo 92 69 88 60 Røsslyngen/Kreklingen
Bjørnar Moe Røstad mr.bjø 95 87 73 08 Molta

Møter i Su

Møtereferat 01.11.2023

Møtereferat 19.02.2024 Tonstad

Møtereferat 19.02.2024

Møtereferat 17.06.2024 

Feriestenging 2023/24

jul

 • Barnehagen er åpen 27. - 29. desember

Påske

 • Barnehagen er åpen 25. og 26. mars
 • Stengt: 27. mars-1. april

Sommeren 2024

 • Barnehagen er stengt i ukene 28, 29 og 30

Oppstart for de yngste

Vi har en foreldreaktiv tilvenning for de yngste barna. Det vil si at barn og foresatte blir invitert til besøk i barnehagen før oppstart. Når barnet begynner i barnehagen er foreldre sammen med barnet minimum fem dager.

Planleggingsdager 2024/25

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

 • 12. august 2024
 • 13. august 2024
 • 31. januar 2025
 • 23. juni 2025
 • 24. juni 2025

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Priser

Priser og egenbetaling

For kommunale barnehager

Foreldreportalen

Vi bruker Vigilo til kommunikasjon med foresatte i barnehage, SFO og skole.

Logg inn i Foreldreportalen

Veiledninger for bruk av Vigilo

Godkjenning og tilsyn

Kommunen godkjenner og fører tilsyn med barnehager etter barnehageloven og etter folkehelseloven.

Tilsyn kan være varslet på forhånd eller uanmeldt.

Rapporter fra tilsyn blir lagt ut på barnehagens nettside.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Øvre Sjetnan barnehager, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 062136

Adresse: Moltmyra 164, 7091 TILLER

Leder

Kristian Sliper Midling
Enhetsleder

Annen:

E-post:

Finn ansatt

search

Kristin Sesseng Andresen

Barne/ung.arb. IV

Direktetelefon:

E-post:

Maja Asla

Assistent (barnehage)

Telefon:

E-post:

Marita Berntsen

Miljøveileder

Telefon:

E-post:

Siri Tesaker Binder

Barne/ung.arb.

Direktetelefon:

E-post:

Ann Helen Bjordal

Barne/ung.arb.

E-post:

Jeanine Buvarp

Pedagogisk leder I

Direktetelefon:

E-post:

Gunn-Åse N Fagerstrand

Barne/ung.arb.

Direktetelefon:

E-post:

Lars Folstad

Konsulent

Direktetelefon:

E-post:

Vibeke Smerkerud Frønes

Assistent (barnehage)

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Brit Gjerstad

Barne/ung.arb.

Direktetelefon:

E-post:

Eli Kristine Haugum Grande

Barnehagelærer

Telefon:

E-post:

Mona Halsli

Assistent (barnehage)

Direktetelefon:

E-post:

Linda Hansen

Spesialpedagog

Direktetelefon:

E-post:

Mary Grace Cimagala Hinaloc

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Michelle Kroken Hogsand

Barnehagelærer

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Kjersti Honne

Barne/ung.arb. IV

Direktetelefon:

E-post:

Guri Søberg Hoven

Pedagogisk leder I

E-post:

Linda Kolstø Haavik

Konsulent m/høyskole

Direktetelefon:

E-post:

Flor De Maria Inapi Inapi

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Jan Kristian Jacobsen

Barnehagelærer

Telefon:

E-post:

Jannicke Haugen Jakobsen

Barnehagelærer I

E-post:

Marlo Kausch

Barne/ung.arb. II

E-post:

Vanja Pedersen Kirkvold

Barnehagelærer

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Anne Kjerpeseth

Barnehagelærer

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Siw Anita Kjørsvik

Avdelingsleder III

Telefon:

E-post:

Åshild Kolsvik

Barne/ung.arb.

Direktetelefon:

E-post:

Trine Kristoffersen

Pedagogisk leder I

E-post:

Anita Cicilie Krognes

Barne/ung.arb.

Direktetelefon:

E-post:

Nora Negård Larsen

Barne/ung.arb.

E-post:

Tonje Gården Lian

Spesialpedagog m/master

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Sanne Sprang Løvdahl

Spesialpedagog

Direktetelefon:

E-post:

Veronica Løvli

Spesialpedagog

Direktetelefon:

E-post:

Trine Sletbak Mannion

Pedagogisk leder

Direktetelefon:

E-post:

Daphne Sibhione Sazo Marchant

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Bente Sæther Mathisen

Barnepleier I

Direktetelefon:

E-post:

Linda Nessan

Pedagogisk leder III

Direktetelefon:

E-post:

Thi Nhinh Ngo

Lærling Barne- og ungd.arb.fag

Telefon:

E-post:

Thu Van Thi Nguyen

Assistent (barnehage)

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Iselin Yvonne Okstad

Pedagogisk leder I

Direktetelefon:

E-post:

Marita Olsen

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Maria Fatima Pedersen

Barne/ung.arb.

Direktetelefon:

E-post:

Agnethe Pettersen

Barnehagelærer

E-post:

Thea Røstad Rasmussen

Assistent

Telefon:

E-post:

Thea Røstad Rasmussen

Lærling Barne- og ungd.arb.fag

Telefon:

E-post:

Ida Öhrvall Raaen

Assistent (barnehage)

Telefon:

E-post:

Nina Sandeggen

Pedagogisk leder III

E-post:

Tore Ertsås Saursaunet

Barnehagelærer

Telefon:

E-post:

Marites Schei

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Hege Beate Sivertsen

Avdelingsleder III

Telefon:

E-post:

Elisabeth Stokker

Barne/ung.arb. IV

Direktetelefon:

E-post:

Siri Pallin Støen

Pedagogisk leder

E-post:

Ingrid Kristine Sumstad

Barnehagelærer

Telefon:

E-post:

Heidi Svegård

Pedagogisk leder

Direktetelefon:

E-post:

Vibecke Sydskjør

Pedagogisk leder I

Direktetelefon:

E-post:

Gunhild Elise Teigum

Barne/ung.arb. I

Direktetelefon:

E-post:

Katrine Torset

Barnehagelærer

Direktetelefon:

E-post:

Vilde Trampe-Kindt

Barnehagelærer

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Bjørg Rødsjø Ulseth

Barne/ung.arb.

Direktetelefon:

E-post:

Martina Vuttudal

Barne/ung.arb.

E-post:

Tuva Willmann

Assistent (barnehage)

Telefon:

E-post:

Andrea Øyangen

Assistent (barnehage)

Telefon:

E-post:

Sist oppdatert: 11.07.2024

062136

Fant du det du lette etter?