Trondheim kommune leier ut atelier til profesjonelle billedkunstnere og kunsthåndverkere i Lademoen kunstnerverksteder og Gregus kunstnerverksteder. I tillegg disponerer kommunen et atelier ved Tempe helse- og velferdssenter som lånes ut til kunstnere på åremål.

I Lademoen kunstnerverksteder er det også en rekke fellesverksteder og to atelierer med bolig for gjestekunstnere fra hele verden. Stiftelsen Lademoen Kunstnerverksteder driver Babel visningsrom for kunst. Kommunen har dessuten en mindre budsjettpost til husleiestøtte for kunstnerfellesskap som leier privat.

Retningslinjer for atelierordningen

Retningslinjer for husleiestøtte

Retningslinjer for atelier på Tempe helse- og velferdssenter

Atelierfellesskap:

Lademoen kunstnerverksteder

Gregus kunstnerverksteder

Andre kunstnerfellesskap:

Rake arbeidsfellesskap

Atelier Ilsvika

ikon kultur Kultur, kunst og fritid