Hjem Kultur og fritidTilskudd og stipendArbeidsfellesskap for profesjonelle kunstnere

Arbeidsfellesskap for profesjonelle kunstnere

Trondheim kommune kan yte tilskudd til arbeidsfellesskap bestående av minimum tre profesjonelle kunstnere. Ordningen skal styrke arbeidsfellesskap som leier i det private markedet, og som ikke mottar annen offentlig husleiestøtte.

Formål

Formålet med tilskuddsordningen er å styrke Trondheimsbaserte profesjonelle kunstneres mulighet for å leie produksjonsareal eller arbeidssted i et åpent leiemarked.

Hvem kan få støtte

  • Tilskuddet kan tildeles dokumenterte arbeidsfellesskap som består av minst tre profesjonelle kunstnere. Søkere må kunne dokumentere profesjonelt kunstnerskap ved å kvalifisere til opptak i relevante fagorganisasjoner, være registrert med kunstrelatert foretak i Brønnøysundregisteret, kunne dokumentere fagfellevurderte arbeider eller profesjonell aktivitet på høyt kunstnerisk nivå.
  • Tilskuddsordningen skal styrke arbeidsfellesskap som ikke mottar annen husleiestøtte fra offentlig tilskuddsyter, og som leier arbeidsareal i det private leiemarked.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 1. desember for påfølgende år. Det må påregnes en saksbehandlingstid på 8-12 uker etter søknadsfrist.

Krav til søknad

  • Alle felt i søknadsskjemaet skal fylles ut. Husk felles bankkonto for arbeidsfellesskapet og organisasjonsnummer for den enkelte kunstner
  • Alle nødvendige opplysninger skal kunne leses ut fra det ferdig utfylte søknadsskjema.
  • CV skal legges ved for samtlige kvalifiserte kunstnere i søknaden. Eventuelle andre vedlegg skal kun inneholde tilleggsopplysninger/dokumentasjon for profesjonell kunstpraksis.

Søk om tilskudd

Du søker om tilskudd i Tilskuddsbasen, som er kommunens søknadsportal.

Gå til Tilskuddsbasen for å søke om tilskudd

Hjelp til Tilskuddsbasen

Behandling av personopplysninger

Søknader om tilskudd er offentlige dokumenter. Dette gjelder også vedlegg til søknaden. Ikke skriv personsensitiv informasjon i søknaden. Eventuelle sensitive opplysninger kan bes unntatt fra offentligheten. Dette må begrunnes av søker.

Opplysninger gitt i søknad om tilskudd kan ikke brukes til andre formål enn i behandling av søknaden, jamfør personopplysningsloven. Se for øvrig kommunens personvernerklæring for digitale tjenester.

Endring i prosjektet

Prosjektet skal gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden og vedtaket. Kontakt saksbehandler dersom det blir store endringer i prosjektet. Om det er store endringer i prosjektet kan vedtaket endres.

Mislighold

Hvis søker oppgir uriktige opplysninger, skal det som hovedregel nektes rett til videre tilskudd. Tilskudd som er utbetalt på feil grunnlag, herunder feil i søknaden, skal betales tilbake til Trondheim kommune.

Endring i prosjektet

Tildelte midler skal benyttes slik det er beskrevet i søknaden og vedtaket. Kontakt saksbehandler dersom det blir behov for endringer i bruk av tildelte midler. Ved større endringer kan nytt vedtak fattes.

Annet

Tilskuddsramme pr år fordeles likt pr kunstner som er kvalifisert for støtte i arbeidsfellesskapene (per capita-prinsippet). Tilskuddet utbetales til felles konto for arbeidsfellesskapet.

Kontakt

Siri Reinsberg Mørch
Telefon 92 26 47 78

Sist oppdatert: 03.05.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004