Barnevernvakta

Barnevernvakta ivaretar den barnevernfaglige akuttberedskapen i Trondheim kommune og ytterligere 24 kommuner i Trøndelag, Møre- og Romsdal og Innlandet etter klokka 15.30 på virkedager, pluss helge- og helligdager.

Vi er kommunenes operative tjeneste hva angår krise- og akuttarbeid etter barnevernloven, det vil si situasjoner som krever umiddelbar bistand fra barnevernet.

Vi er døgnbemannet.

Kontakt oss på telefon

Barnevernvakta er døgnåpen og holder til rett ved Sentrum politistasjon i Trondheim og kan kontaktes på telefon 02800 eller direkte på telefon 902 87 037.

Kriseteam

Barnevernvakta ivaretar også funksjonen som psykososialt kriseteam for Trondheim kommune på døgnkontinuerlig basis, samt for Malvik etter normal arbeidstid. Vi har da også ansvar for å opprette evakuering og pårørendesenter (EPS) ved større akutte hendelser i Trondheim kommune. Som kriseteam ivaretar vi pårørende og etterlatte etter brå og uventet død som skjer utenfor sykehus. Det er AMK og politiet som har mulighet til å utløse kriseteamet.

Vårt ansvar og kontaktinformasjon

Barnevernvakta har ansvar for å legge til rette for at beskyttet tilsyn etter Lov om barn og foreldre kan gjennomføres. Foreldre må først ta kontakt med BFT bydel for å få iverksatt samværet etter at dom foreligger.

Barnevernvakta betjener Alarmtelefonen for barn og unge 116111

E-post: barnevernvakta.postmottak@trondheim.kommune.no

Ikke send sensitiv informasjon på e-post.

Postadresse
Barnevernvakta
Trondheim kommune
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim

Avdelingsleder: Bodil Strøm-Johansen

116 111 alarmtelefonen for barn og unge

Barnevernvakta i Trondheim dekker også disse kommunene:
 • Fosenregionen (Bjugn, Indre Fosen, Leksvik, Osen, Roan, Åfjord)
 • Frøya kommune
 • Heim kommune
 • Holtålen kommune
 • Hitra kommune
 • Malvik kommune
 • Melhus kommune
 • Midtre Gauldal kommune
 • Orkland kommune
 • Os kommune
 • Rindal kommune
 • Røros kommune
 • Skaun kommune
 • Surnadal kommune
 • Værnesregionen (Frosta, Meråker, Selbu, Stjørdal og Tydal)

Sist oppdatert: 08.12.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004