Brukerråd i Trondheim kommune

Brukermedvirkning er en forutsetning for å tilby gode tjenester, og brukerrådet er kommunens formelle organ for brukermedvirkning.

Gjennom brukerrådene kan brukerne påvirke innholdet og kvaliteten på tjenestene de mottar fra kommunen. Alle skoler, barnehager, sykehjem, hjemmetjenesten med flere, skal ha hvert sitt brukerråd.

Et brukerråd består av brukere/representanter for brukere av en tjeneste, enhetsleder og ansatte ved tjenesten. Sammen jobber brukerrådet for at tjenesten til enhver tid skal være best mulig.  

Du kan finne informasjon om de enkelte brukerrådene på enhetenes hjemmesider. Finn din enhet her.

Se brosjyre Brukerråd, hva da?

Brosjyre Brukerråd i helse og velferd
Brosjyre Brukerråd i helse og velferd, psykisk helse og rus

helse Hjelp i hjemmet