Hjem Om kommunenVigsel, gifte seg borgerlig

Vigsel, gifte seg borgerlig

Vil dere gifte dere borgerlig i Trondheim?

Fra 1. januar 2018, overføres vigselsmyndigheten fra tingrettene til kommunene.

Trondheim kommune vil foreta vielser i Trondheim rådhus, Munkegata 1.

Før dere gifter dere

Før dere kan gifte dere må dere fylle ut  egenerklæring, forlovererklæring og attest Skjemaene sendes til folkeregisteret ved ditt lokale skattekontor.

Skatteetaten sjekker da om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap.

Skatteetaten skriver så ut en prøvingsattest som viser at dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Denne attesten er gyldig i 4 måneder fra utstedelse. Original attest må leveres eller sendes til Trondheim kommune senest 14 dager før vielse.

Du kan sende attesten til
Trondheim kommune, Ordførerkontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim

Eller levere den på
Trondheim rådhus 
Munkegata 1, ordførerens kontor

Dato og tidspunkt for vielse

Vielser foretas på fredager og enkelte lørdager. Reservasjoner i kalenderåret 2019 vil være mulig etter 1. september 2018.

Se kalender for ledige tidspunkt

For å avtale tidspunkt for vielse, ta kontakt på:
E-post: ordforer.postmottak@trondheim.kommune.no 

Pris

Borgerlig vigsel er gratis.

Hvordan foregår seremonien?

Brudefolk, forlovere og gjester må møte opp ca 15 minutter før avtalt tid for vigsel. Vi har en flott hall med ståplasser utenfor storsalen hvor vigselen foregår. Her kan brudefølget vente på vigsel. Det er som regel flere brudefølger som venter. For at opplevelsen skal bli best mulig anbefaler vi ikke oppmøte mer enn15 minutter før vigselen.  

Brudeparet må fremvise legitimasjon.

Det skal være to vitner til stede under seremonien. Dette er vanligvis forloverne, men kan også være to andre myndige personer.

Hvis én av dere er fremmedspråklig, må dere på forhånd avtale om seremonien skal skje på norsk eller engelsk. For andre språk må dere selv sørge for kvalifisert tolk.

Det er satt av 15 minutter til seremonien. Dersom dere ønsker å ha musikk eller diktlesning, må dette skje innenfor oppsatt tidsrom.

Spørsmål

Har du spørsmål om selve vielsen, ta kontakt på 
E-post: ordforer.postmottak@trondheim.kommune.no 
eller telefon: 72 54 61 14

Har du spørsmål om dokumentasjon eller regelverk, ta kontakt med Skatteetaten

Vennligst ikke kast ris eller lignende i eller utenfor rådhuset.

Vigslere
 • Ordfører
 • Varaordfører
 • Sissel Trønsdal
 • Berit Tiller
 • Geirmund Lykke
 • Ottar Michelsen
 • Elin Marie Andreassen
 • Ragna Vorkinnslien
 • Baba Danyagiri
 • Tone Dorthe Sletten
 • Heidi Eidem
 • Niklaus Haugrønning
 • Rita Kumar
 • Michael Momyr
 • Marte Løvik
 • Camilla Trud Nereid
 • Charlotte Larsen
 • Mona Røstad
 • Bente Resell Krogstad
 • Knut Ole Bleke
 • Kristin Leinum
 • Elin Hennie Noem
 • Kristin Meek

Sist oppdatert: 05.03.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


      IsDev: False
      IsProd: True
      Current: prod
      Is("test"): False
      UrlPrefix: /external/c9/
      Url("client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css"): /external/c9/client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css