Kontaktinfo
Telefon
72542500
Adresse
Erling Skakkes gate 14
Epost
byplan.postmottak@trondheim.kommune.no
Vis mer Vis i kart

Byplankontoret har ansvar for planlegging og utvikling av byens fysiske omgivelser.

Det skjer gjennom overordnede strategier for byutvikling, gjennom areal- og transportplanlegging, og gjennom mer avgrensede reguleringsplaner.

Kontoret behandler, utarbeider og forvalter arealplaner i tråd med plan- og bygningsloven. I tillegg lager byplankontoret temaplaner, analyser og veiledningsmateriell.

Planene forteller hvordan vi skal utvikle Trondheim, og dermed hvordan byen skal forandres.

Kunngjøring av arealplaner og reguleringsplaner: Igangsatt planarbeid, Offentlig ettersyn, Vedtatte planer og Annet planarbeid.

Byplankontoret