Byromsstrategi: Midtbyen

Byrom, Peter Egge

Byromsstrategi for Trondheim kommune

Visjon

Vår visjon for torg og møteplasser i byen er at de skal være bra for bruk. Vi har laget en byromsstrategi som presenterer fire virkemiddel for å nå målene om attraktive, levende og tilgjengelige byrom. Strategidokument med handlingsplan ble vedtatt i bystyret 8.12.2016.

I bystyremøtet ble det blant annet vedtatt at hverdagsbyrom, aktiviteter for barn og mulighet for privat medfinansiering skal være viktige faktorer i det videre arbeidet.

Strategi

Strategien følger den vedtatte målsettingen ”Økonomisk vital og miljømessig god Midtby” som kommunen og næringslivet vedtok gjennom Sentrumsprosjektet/Fremtidens byer i 2012. I strategidokumentet løftes 13 sentrale byrom frem som særlig viktige. De 13 er alle byrom som spiller en særlig rolle for byens identitet, har sammensatt nabolag med mange aktører og har klare potensialer for å bli bedre for bruk.

Virkemidler

Virkemidlene som anbefales er Mer dialog (mellom de ulike aktører), Mer kunnskap (om brukernes synspunkt og bevegelsesmønster), Målrettet innsats (i form av de 13 utvalgte byrommene) og Mer utforskning. Utforsking handler om i gjøre enkle tiltak i byrommene for å teste hva de kan brukes til og involvere aktuelle brukere i prosessen fram mot en ny utforming.

Virkemidlene er definert gjennom erfaringer fra prosjekter som En blå tråd, Torvet-prosjektet og Vitalisering av Kjøpmannsgatabryggene. De følges også opp gjennom disse prosjektene, i tillegg til å brukes inn i nye sammenhenger.

Resultat

Resultater av arbeidet så langt er en rekke arrangementer og mindre tiltak i sammenheng med bysentrum, samt Midtbyregnskapet og kommunens registreringsarbeid "Folk i byen".

Eksempler på byrom som er aktuelle for opprusting i handlingsplanen er Torvet, Stasjonsplassen og Peter Egges plass.

Kontakt

Ved spørsmål, kontakt prosjektleder Margrethe Aas, Byplankontoret

(Illustrasjonsfoto: Dag-Arve Forbergskog)

Sist oppdatert: 10.08.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006