Hjem Furutoppen barnehage
Furutoppen barnehage

Furutoppen barnehage

Kontakt Furutoppen barnehage

Se kart

Om barnehagen

Furutoppen barnehage består av to hus. Ett hus med seks ordinære avdelinger: To avdelinger for barn i alderen 3-6 år og fire avdelinger for barn i alderen 1-3 år. I tillegg er vårt andre hus en base med 2 grupper for barn i alderen 3-6 år.

Vi har et stort og fint uteområde, med en egen liten skog. Barnehagen ligger i umiddelbar nærhet til et flott utfartsterreng sommer som vinter.

Åpningstid

Kl. 07.00-16.30.

Sommerstengt i 2021: uke 28, 29 og 30.

I tillegg har vi stengt onsdag før påske, julaften og nyttårsaften.

Kostpenger

Kr. 300 per måned for full plass.

Pedagogikk

Vår visjon

Et miljø for vekst, utvikling og mangfold!

Vårt hovedmål

Hos oss skal hvert enkelt barn få utvikle sine sterke sider, og de skal få oppleve seg selv som individer med egenverdi.

Våre verdier

I Furutoppen barnehage skal vi fremstå som kompetente med respekt for mangfold og likeverd. Vi jobber for å skape trygghet og trivsel gjennom tilstedeværelse, og ved å være støttespillere for hverandre. Mer utfyllende om våre verdier kan du lese i vårt hefte.

Mangesidig intelligens

Vi bruker Howard Gardners teorier om mangesidig intelligens (MI) for å sikre at alle barn får allsidige, gode og tilrettelagte erfaringer innenfor alle sju fagområdene i Rammeplanen.

Vi er alle "intelligente"/kloke, men på hver vår måte. Vi ønsker å fokusere på det positive og på talentet til hvert enkelt barn, og gjennom det vil vi også styrke de mindre sterke sidene. Mer om MI kan du lese om i vår MI-brosjyre.

Barnehagens årsplan:

Barnehagens årsplan 2020-2021.

Hus og avdelinger

Regnbuen - base med 2 grupper, 3-6 år

Regnbuen er en base med 2 grupper: sol og stjerne. Vi er opptatt av at barna skal ha en trygg og god hverdag med mye humor, glede og lek. I barnehageåret 2020/2021 har vi som fokus uteliv. Målet er at barna skal bli glad i å være ute og å gå på tur, samt å gi barna positive erfaringer med å være ute i all slags vær.

Årshjulet vårt tar utgangspunkt i de 4 årstidene og sammen med barna skal vi se på endringene som skjer i naturen gjennom vår, sommer, høst og vinter. Vi skal også bli kjent med dyr- og planteliv som bor i naturen, gå på turer jevnlig. Målet er at gleden ved lengre turer øker med mestringsfølelse og positive turopplevelser. Gjennom uteliv tenker vi at barna får oppleve naturen som en arena for lek, undring, utforsking og læring, noe som igjen skaper den trygge hverdagen vi ønsker at barna skal ha.

Sol - 16 barn, telefon 91 76 01 04

 • Pedagogisk leder, Hege B. Klokkervold
 • Barnehagelærer, Marta Lindland
 • Barne- og ungdomsarbeider, Morten Ofstad
 • Omsorgsarbeider, Hilde K. Lønnum

Stjerne - 17 barn, telefon 91 58 57 99

 • Pedagogisk leder, Marte Mathiesen
 • Barnehagelærer, Marta Lindland
 • Miljøterapeut, Jørgen Sivertsen
 • Omsorgsarbeider, Hilde K. Lønnum
Ordinære avdelinger, barn 3-6 år

Tertitten og Katthult er nabo-avdelinger som samarbeider en god del med hverandre. Det viktigste for oss er å la alle barn få oppleve trivsel i hverdagen og at de får utvikle seg i trygge omgivelser. Vi er bl. a. opptatt av vennskap, samspill, lek, barns medvirkning og det at alle skal bli sett og hørt gjennom hverdagen - alt dette i samspill med engasjerte og omsorgsfulle voksne.

Hos oss liker vi bl. a. å holde på med alt fra formingsaktiviteter, sang og musikk, lek både ute og inne, ukentlige turer i det flotte nærmiljøet vårt, konstruksjonslek, utforskning og bøker - alt kombinert med en god dose humor.

Katthult - 18 barn, telefon 90 80 41 51

 • Barnehagelærer, Bodil Hov
 • Barne- og ungdomsarbeider, Brita Furuvik
 • Assistent, Kristin Garmannvik
 • Lærling, Khalid Mohamed

Tertitten - 18 barn, telefon 91 76 02 07

 • Pedagogisk leder, Wenche Jøstensen
 • Pedagogisk leder, Eva Torgersen
 • Barne- og ungdomsarbeider, Berit Konradsen
Ordinære avdelinger, barn 1-3 år

Vårt hovedfokus er å ta vare på de aller minste i barnehagen ved å sørge for at barna utvikler seg i trygge omgivelser gjennom leik, sang, glede, humor, samvær med jevnaldrende, og ikke minst omsorg fra engasjerte voksne.

Vi har tro på at selv de minste skal få medvirke i sin egen hverdag. Derfor legger vi stor vekt på ”å se enkeltbarnet” og dets behov til enhver tid. Målet er å fange barnas initiativ og forsøke i størst mulig grad å være åpne for deres mange innspill.

Knerten - 9 barn, telefon 90 96 03 91

 • Pedagogisk leder, Renate Sandvær
 • Barne- og ungdomsarbeider, Bodil Kielland
 • Hjelpepleier, Anne-Ma Edvardsen
 • Assistent, Liv Torgersen

Blåbærtua - 10 barn, telefon 90 67 84 93

 • Pedagogisk leder, Mia Berre
 • Barne- og ungdomsarbeider, Elin Skancke
 • Barne- og ungdomsarbeider, Martin Løberg

Tusseladden - 9 barn, telefon 90 77 61 61

 • Pedagogisk leder, Hanne Johansen-Vollan
 • Barnehagelærer, Marta Lindland
 • Barne- og ungdomsarbeider, Torill Sørlie
 • Assistent, Cathrine Jacobsen

Paddehatten - 14 barn, telefon 90 80 38 69

 • Pedagogisk leder, Anne-Britt Flatabø
 • Barnehagelærer, Marthe L. Aalmen
 • Barne- og ungdomsarbeider, Hilde Olsen
 • Barne- og ungdomsarbeider, Sibel Tasan
 • Barne- og ungdomsarbeider, Mariell Bjørnaas

Samarbeidsutvalg og FAU

Samarbeidsutvalg

Samarbeidsutvalget er bindeleddet mellom foreldrene og barnehagen. De har som hovedoppgave å ivareta brukernes interesser med hensyn til opplegg, aktiviteter og virksomheten for øvrig.

Samarbeidsutvalg

Foreldrerepresentanter:

Ansatterepresentanter:

Arbeidsgivere:

Referater

FAU

Alle foreldre i barnehagen er medlemmer i Foreldrerådet, og av dem velges 12 representanter til å sitte i FAU (foreldrenes arbeidsutvalg).

Det velges to representanter til foreldrenes arbeidsutvalg FAU fra hver småbarnsavdeling, et hovedmedlem, og en vararepresentant. Storbarnsavdelingene er representert ved to hovedmedlemmer, og en vararepresentant. Basen er representert med tre hovedmedlemmer, og tre vararepresentanter. Tre av disse sitter i tillegg i brukerråd sammen med ansatterepresentanter, avdelingsleder og enhetsleder.

Foreldreutvalget skal uttale seg om saker som tas opp i barnehagens brukerråd. FAU arrangerer juletrefest, sommerfest, dugnad og lignende. Foreldrearbeidsutvalget har som mål å fremme samarbeidet mellom hjem og barnehage.

FAU-medlemmer
Referater

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

Planleggingsdager 2021

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

 • Fredag 29. januar
 • Fredag 18. juni
 • Fredag 13. august
 • Torsdag 14. oktober
 • Fredag 15. oktober

Sommerstengt

Kommunale barnehager holder stengt i ukene 28, 29 og 30.

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Skole- og barnehagekalenderen 2020/2021

Skole- og barnehagekalenderen 2021/2022

Priser

Priser og egenbetaling

Felles for alle barnehager

Godkjenning og tilsyn

Fagenhet for oppvekst og utdanning behandler søknader og godkjenner barnehager.

Kommunen fører tilsyn med alle barnehagene i Trondheim. Tilsyn kan være både varslet på forhånd og uanmeldt.

 • Fagenhet for oppvekst og utdanning fører tilsyn etter kravene i barnehageloven.
 • Miljøenheten godkjenner og fører tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Rapporter fra tilsyn blir lagt ut på barnehagens nettside.

Rapporter

01.03.2013, retting gjennomført 15.01.2014: Lovlighetskontroll

27.11.2014, retting gjennomført 15.03.2015: Tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager

28.09.2018: Furutoppen barnehage – tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. - varsel om pålegg

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Furutoppen barnehage, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 01.03.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006