Hjem Furutoppen barnehage

Furutoppen barnehage

Kontakt Furutoppen barnehage

Se kart

Om barnehagen

Furutoppen barnehage består av to hus. Ett hus med seks ordinære avdelinger: To avdelinger for barn i alderen 3-6 år og fire avdelinger for barn i alderen 1-3 år. I tillegg er vårt andre hus en base med tre utegrupper for barn i alderen 3-6 år. 

Vi har et stort og fint uteområde, med en egen liten skog. Barnehagen ligger i umiddelbar nærhet til et flott utfartsterreng sommer som vinter.

Åpningstid

Kl. 07.00-16.30.

Sommerstengt i 2020: uke 28 og 29.

I tillegg har vi stengt onsdag før påske, julaften og nyttårsaften 

Kostpenger

Kr. 300 per måned for full plass. 

Pedagogikk

Vår visjon

Et miljø for vekst, utvikling og mangfold!

Vårt hovedmål

Hos oss skal hvert enkelt barn få utvikle sine sterke sider, og de skal få oppleve seg selv som individer med egenverdi.

Våre verdier

I Furutoppen barnehage skal vi fremstå som kompetente med respekt for mangfold og likeverd. Vi jobber for å skape trygghet og trivsel gjennom tilstedeværelse, og ved å være støttespillere for hverandre. Mer utfyllende om våre verdier kan du lese i vårt hefte.

Mangesidig intelligens

Vi bruker Howard Gardners teorier om mangesidig intelligens (MI) for å sikre at alle barn får allsidige, gode og tilrettelagte erfaringer innenfor alle sju fagområdene i Rammeplanen.

Vi er alle "intelligente"/kloke, men på hver vår måte. Vi ønsker å fokusere på det positive og på talentet til hvert enkelt barn, og gjennom det vil vi også styrke de mindre sterke sidene. Mer om MI kan du lese om i vår MI-brosjyre.

Barnehagens årsplan: 

Barnehagens årsplan 2019-2020

Hus og avdelinger

Regnbuen - base med tre grupper, 3-6 år

Regnbuen er en base med tre grupper barn.  

Sirkel - 14 barn, telefon 908 03 597 

 • Barnehagelærer i 100 % stilling, Jhon Fredy Myrvang
 • Miljøterapeut i 100 % stilling, Jørgen Sivertsen
 • Barne- og ungdomsarbeider i 60 % stilling, Morten Ofstad

Vi har i år fokus på barn og språk gjennom hele barnehagedagen. Vi har fast turdag på mandager, onsdager har vi aldersinndelte grupper, utedag på torsdager og fredager har vi lekegrupper på tvers av alder og grupper.

Sol - 14 barn, telefon 917 60 104

 • Pedagogisk leder i 100 % stilling, Marte Mathiesen
 • Omsorgsarbeider i 100 % stilling, Hilde Kvam
 • Barne- og ungdomsarbeider i 40 % stilling, Morten Ofstad

Stjerne - 14 barn, telefon 915 85 799

 • Pedagogisk leder i 100 % stilling, Eva Torgersen
 • Barne- og ungdomsarbeider i 100 % stilling, Torill Sørlie
Ordinære avdelinger, barn 3-6 år

Katthult - 19 barn, telefon 908 04 151

 • Barnehagelærer i 100 % stilling, Bodil Hov
 • Barne- og ungdomsarbeider i 100 % stilling, Brita Furuvik
 • Assistent i 100 % stilling, Kristin Garmannvik
 • Lærling i 100 % stilling, Veronika Helgemo

Tertitten - 19 barn, telefon 917 60 207 

 • Pedagogisk leder i 100 % stilling, Wenche Jøstensen
 • Barne- og ungdomsarbeider i 100 % stilling, Berit Konradsen
 • Hjelpepleier i 50 % stilling, Anne-Margrethe Edvardsen
 • Assistent i 50 % stilling, Liv Torgersen
Ordinære avdelinger, barn 1-3 år

Vårt hovedfokus er å ta vare på de aller minste i barnehagen ved å sørge for at barna utvikler seg i trygge omgivelser gjennom leik, sang, glede, humor, samvær med jevnaldrende, og ikke minst omsorg fra engasjerte voksne.

Vi har tro på at selv de minste skal få medvirke i sin egen hverdag. Derfor legger vi stor vekt på ”å se enkeltbarnet” og dets behov til enhver tid. Målet er å fange barnas initiativ og forsøke i størst mulig grad å være åpne for deres mange innspill. Til hjelp i dette arbeidet bruker vi blant annet verktøyet «Med blikk på barnet», som vektlegger voksenrollen i samspillet med barna.

Maurtua - 14 barn, telefon 909 60 391

 • Pedagogisk leder i 100 % stilling, Renate Sandvær
 • Pedagogisk leder i 100 % stilling, Mia Berre
 • Barne- og ungdomsarbeider i 100 % stilling, Bodil Kielland
 • Barne- og ungdomsarbeider 100 % stilling, Elin Skancke
 • Assistent i 86 % stilling, Martin Løberg

Tusseladden - 9 barn, telefon 907 76 161 

 • Pedagogisk leder i 80 % stilling, Hanne Johansen-Vollan
 • Barnehagelærer i 20 % stilling, 
 • Barne- og ungdomsarbeider i 86 % stilling, Mariell Klo Bjørnaas
 • Assistent i 86 % stilling, Cathrine Jacobsen

Paddehatten - 14 barn, telefon 908 03 869

 • Pedagogisk leder i 100 % stilling, Anne-Britt Flatabø
 • Barnehagelærer i 100 % stilling, Marthe L. Aalmen
 • Barne- og ungdomsarbeider i 100 % stilling, Hilde Olsen
 • Barne- og ungdomsarbeider i 100 % stilling, Sibel Tasan

Brukerråd og FAU

Brukerråd

Brukerråd er bindeleddet mellom foreldrene og barnehagen. De har som hovedoppgave å ivareta brukernes interesser med hensyn til opplegg, aktiviteter og virksomheten for øvrig.

Brukerrådsmedlemmer 

Foreldrerepresentanter:

Ansatterepresentanter:

Arbeidsgivere:

Referater

FAU

Alle foreldre i barnehagen er medlemmer i Foreldrerådet, og av dem velges 10 representanter til å sitte i FAU (foreldrenes arbeidsutvalg).

Det velges to representanter til foreldrenes arbeidsutvalg FAU fra hver småbarnsavdeling, et hovedmedlem, og en vararepresentant. Storbarnsavdelingene er representert ved to hovedmedlemmer, og en vararepresentant. Basen er representert med tre hovedmedlemmer, og tre vararepresentanter. Tre av disse sitter i tillegg i brukerråd sammen med ansatterepresentanter, avdelingsleder og enhetsleder.

Foreldreutvalget skal uttale seg om saker som tas opp i barnehagens brukerråd. FAU arrangerer juletrefest, sommerfest, dugnad og lignende. Foreldrearbeidsutvalget har som mål å fremme samarbeidet mellom hjem og barnehage.

FAU-medlemmer
 Referater

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

Planleggingsdager høst 2020

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

 • Fredag 14. august
 • Torsdag 8. oktober
 • Fredag 9. oktober

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Skole- og barnehagekalenderen 2020/2021

Skole- og barnehagekalenderen 2021/2022

Priser

Priser og egenbetaling

Felles for alle barnehager

Godkjenning og tilsyn

Fagenhet for oppvekst og utdanning har ansvaret for å godkjenne barnehager i Trondheim kommune. Enheten fører også tilsyn etter barnehageloven, mens Miljøenheten godkjenner og fører tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern.

Godkjenning

Kommunen avgjør søknad om godkjenning og setter vilkår for driften.

Tilsyn

Tilsyn er de aktivitetene som kommunen gjør for å sikre at barnehagene drives i samsvar med lov og forskrifter. Kommunen innhenter også informasjon, for eksempel fra brukerundersøkelser og årsmeldinger.

Alle trondheimsbarnehager skal ha tilsynsbesøk fra Fagenhet for oppvekst og utdanning minst en gang hvert fjerde år. Etterpå får barnehagen en rapport med frist for å lukke avvik og følge opp merknader.

Alle tilsynsrapporter blir offentliggjort.

Rapporter

01.03.2013, retting gjennomført 15.01.2014: Lovlighetskontroll

27.11.2014, retting gjennomført 15.03.2015: Tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager

28.09.2018: Furutoppen barnehage – tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. - varsel om pålegg

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Furutoppen barnehage, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 24.06.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne? (ikke skriv personlig informasjon)


Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004