Hjem LuftforurensningFyrkjeler og oljekaminer i Trondheim kommune

Fyrkjeler og oljekaminer i Trondheim kommune

Har du fyrkjel eller oljekamin? 

Innen 2020 må du bytte ut mineralsk fyringsolje med en ny varmekilde. Finn praktiske råd og veiledninger på oljefri.no, og se hvordan du kan få støtte på enova.no.

Fyrkjel Foto: Oljefri.no

Forbud fra 1. januar 2020

Det blir forbudt å varme opp bygninger med mineralolje i Norge fra 1. januar 2020. Hvis du har en oljefyr, oljekamin, parafinovn eller lignende, må du derfor finne en ny varmekilde innen 2020. Det vil lønne seg å bytte varmekilde i år, siden Enova gir mest støtte i 2018. Du vil dessuten slippe krav om service og feiing av fyrkjel når den er frakoblet eller fjernet. Hovedmålet med forbudet er å redusere klimagassutslipp. Forbudet vil også gi mindre luftforurensning og færre oljelekkasjer til bygninger, vann og grunn.

Få hjelp og råd

På oljefri.no kan du legge inn enkle fakta om din bolig, for å få hjelp til å finne en egnet fornybar varmeløsning. Du finner også tips til hvordan du kan fjerne det gamle anlegget, og få tilbud fra et lokalt kvalifisert firma som kan utføre jobben. Alle tilbydere på oljefri.no har vært gjennom en grundig godkjenningsprosess.

Oljefri.no drives av Naturvernforbundet  i samarbeid med offentlige instanser, interesseorganisasjoner og næringsliv.

Fjerning av oljefyr og oljetank

Inntil 50 000 kroner i støtte 

På enova.no kan du søke om støtte til både ny varmeløsning og til fjerning av gammelt anlegg. Enova er et statlig organ eid av Energi- og klimadepartementet. Enova støtter fjerning av oljefyr og oljetank med inntil 20 000 kroner i 2018. Dette vil normalt dekke alle kostnader. De dekker også fjerning av oljekamin og oljetank med inntil 6000 kroner inneværende år. Merk at støttebeløpene halveres i 2019, og avvikles når forbudet trer i kraft i 2020.

Enova støtter kun fjerning av oljetank dersom du samtidig fjerner oljefyren eller oljekaminen og installerer en godkjent varmekilde. Enova gir også inntil 30 000 kroner i støtte til fornybare varmekilder som ulike varmepumper, biovarme eller solenergi. De støtter også en rekke andre energitiltak, og har egne støtteordninger for bedrifter samt borettslag og sameier. Spør gjerne Enova om hjelp og råd!

Andre aktuelle nettsider hos Enova

Hva må jeg gjøre med oljetanken når jeg slutter å bruke den?

Nedgravde oljetanker skal i utgangspunktet tømmes og fjernes, siden de utgjør en stor forurensningsfare blant annet for din egen og naboens eiendom. Hvis den ligger vanskelig til, kan du søke om å tømme og rense den, før den fylles med godkjent fyllmasse. Du finner mer informasjon på nettsiden vår om nedgravde oljetanker.

Hvis din tank ikke er nedgravd, men står i kjelleren eller lignende, så stilles det ingen krav til fjerning. Vi anbefaler likevel å få tanken tømt og renset, både av hensyn til brannsikkerhet, inneklima og risiko for lekkasje. Kondensvann etter mange års bruk vil legge seg nederst i tanken under resterende olje, og føre til at tanken ruster.

Oljetank Foto. Oljefri.no / Martin Leander Brandtzæg

Unntak fra forbudet 

Se hvilke bygninger som er unntatt forbudet i utkast til forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger. 

Merk at hvis du har en fyrkjel som er unntatt forbudet, eller bytter brennstoff fra mineralolje til f.eks. bioolje, gass, eller ved, så vil fyrkjelen fortsatt være omfattet av krav til årlig service og feiing av fyrkjeler i Trondheim kommune.

Krav om vedlikehold 

Inntil du kobler fra din oljefyr, eller hvis du velger å bytte til et annet brennstoff, må du ha årlig service og feiing av din fyrkjel. Det er eiers ansvar å sørge for at service og feiing gjennomføres. Kommunen fører administrativt tilsyn med at ordningen overholdes, og tar derfor et årlig forvaltningsgebyr på 575 kroner (2018).

Både feiing og service skal rapporteres på kommunens serviceskjema for fyrkjeler i Trondheim.

Lokal forskrift om varmeanlegg

Trondheim har en lokal forskrift om krav om feiing av og service på varmeanlegg.

Den lokale forskriften krever årlig service og feiing. Formålet med forskriften er å redusere utslippene av svevestøv og klimagasser.

Erfaringer fra feiervesenet viser at jevnlig feiing og service kan redusere oljeforbruket med minst 10 prosent.

Fritak og dispensasjon

For å få fritak fra kravet om service og feiing av fyrkjelen kan du enten:

  • Få en elektriker til å koble fra el-tilførselen til fyrkjelen
    eller
  • Få en rørlegger til å koble fra oljetilførselen til fyrkjelen

Denne endringen må meldes skriftlig til kommunens Miljøenhet.

Kommunens miljøsjef kan gi dispensasjon fra kravet om årlig service:

  • Hvis du bruker mindre enn 1000 liter olje i året, kan det innvilges et toårig serviceintervall
  • Hvis du bruker mindre enn 200 liter olje i året, kan det innvilges et fireårig serviceintervall
  • Det gis ikke dispensasjon fra krav om årlig feiing

Det må søkes skriftlig om dispensasjon. Søknaden sendes til Miljøenheten.

Brosjyre 

Presentasjoner fra informasjonsmøtene i april 2018

I april 2018 arrangerte Trondheim kommune i samarbeid med Oljefri.no tre informasjonsmøter i bydelene Byåsen, Heimdal og Østbyen.
 
Presentasjoner fra møtene:

 

Sist oppdatert: 04.09.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?