Handlingsplan mot støy 2018-2023

Handlingsplan mot støy 2018-2023

Handlingsplanen ble vedtatt av bystyret 04.10.18.

Handlingsplan 2018-2023

Tidligere Handlingsplan mot støy 2013-2018 er revidert på bakgrunn av siste strategiske støykartlegging fra 2017. Dette i henhold til krav gitt i forurensningsforskriftens kapittel 5 om støy.

Resultatene fra strategisk støykartlegging finnes på kommunens nettsider om støysituasjon og støysonekart for Trondheim.

Ansvaret for støykartlegging og utarbeidelse av handlingsplan med tiltak mot støy, ligger hos støykildeeiere (Trøndelag fylkeskommune, Statens vegvesen, Trondheim Bydrift, Bane NOR og Gråkallbanen). Trondheim kommune har hatt ansvar for å koordinere utarbeidelsen av en felles handlingsplan mot støy på bakgrunn av innspill fra kilde-eierne.

Handlingsplan mot støy 2018-2023

Handlingsplan mot støy i Trondheim 2018-2023, vedtatt av bystyret 04.10.2018.

Vedlegg 1: Notat fra støykartlegging 2017, Trondheim kommune

Vedlegg 2: Innspill til handlingsplan mot støy 2018-2023 for Trondheim -vegtrafikkstøy, Statens vegvesen

Vedlegg 3: Rapportering på vegtrafikkstøy for Trondheim. Bydrifts innspill til handlingsprogram mot støy 2018-2023, Trondheim Bydrift

Vedlegg 4: Støyhandlingsplan for jernbanen i Trondheim 2018-2023. Bane NOR SF

Vedlegg 5: Handlingsplan støy Gråkallbanen, Boreal Bane AS

Vedlegg 6: Støysonekart

Vedlegg 7: Støyutsatte skoler, barnehager og institusjoner

Vedlegg 8: Forurensningsforskriften, Minstekrav til handlingsplaner

Tidligere handlingsplan mot støy, 2013-2018

Handlingsplan mot støy 2013-2018 beskriver resultatene fra en helhetlig støykartlegging som ble foretatt i Trondheim i 2012. Handlingsplanen omtaler dessuten mål og strategier for reduksjon av støyplager.

Planen omtaler også ulike forslag til støytiltak og vurderinger av hvilken effekt disse kan ha.

Forsidebilde-handlingsplan mot støy 2013-18

(Forrige handlingsplan mot støy i Trondheim ble vedtatt av bystyret 21.11.13.)

Informasjon om støykartlegging og støy

For mer informasjon vises det til følgende nettsider:

Det vises også til kommunens overordnete målsettinger som omhandler støy i Kommuneplanens samfunnsdel, Kommuneplanens arealdel og i Miljøpakke transport. Disse finner du på kommunens side for planer.

Ønsker du mer informasjon om handlingsplanen, kan du kontakte Trondheim kommune, Klima- og miljøenheten.

 

Sist oppdatert: 17.01.2023

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward