Hjem Koronainformasjon fra Trondheim kommuneSlik skal du få vaksine i Trondheim

Slik skal du få vaksine i Trondheim

Alle innbyggere i Trondheim vil i løpet av de kommende ukene og månedene få tilbud om vaksine mot korona. Målet er at de fleste skal bli vaksinert før sommeren.

Mann som får vaksine
Du vil bli kontaktet når det er din tur for å få koronavaksine.

Hvem får koronavaksine nå?

Denne uka er det personer født 1941 og eldre som vaksineres. Timer for uke 10 legges ut denne uka. Det er fortsatt personer over 80 år som nå står for tur. 

Sjekk at du har riktig kontaktinformasjon

For at vi skal kunne kontakte deg på enklest mulig måte, må du ha riktig kontaktinfo i Altinn.

Du kan oppdatere din digitale kontaktinfo på Norge.no.

Be noen om hjelp

Vi har forståelse for at noen synes det kan være vanskelig å logge seg på slike nettsteder. Derfor er det lurt om du spør noen du kjenner om å hjelpe deg om du står fast. Du som er pårørende oppfordres til å sjekke med dine nærmeste om de er registrert i det nasjonale systemet, og hjelpe til med å få på plass riktig kontaktinformasjon både for digitalpost og via Posten.

Registrer info på vegne av andre

For personer som ikke har tilgang til mobiltelefon eller digital kommunikasjon er det også mulig for pårørende å registrere kontaktinformasjon på vegne av disse, og sørger for å videreformidle viktige beskjeder fra myndighetene. For å få tilgang til andres digitale postkasse må du kontakte kundeservice for den digitale postkasseløsningen du har valgt.

Du kan lese mer om kommunens varslingssystem til privatpersoner og bedrifter i denne artikkelen.

Bestille time for vaksinering

Hvordan bestiller jeg time?

Du vil bli kontaktet når det er din tur til å bestille time. Hvis vaksinen består av to doser, bestiller du første og andre dose samtidig.

Skjema

Du kan bruke digitalt skjema for å bestille dag og time for vaksinering.

Logg inn for å bestille time for vaksinering

Merk: Du må bruke BankID (kodebrikke eller på mobil) for å logge inn.

Telefon

Hvis du ikke kan bestille time på nettet, kan du ringe telefon 90 50 90 52.

Pårørende kan bestille time

Pårørende kan bestille for deg ved å logge seg på skjemaet med sin BankID.

Når og hvordan får jeg beskjed om min tur?

Du vil bli kontaktet når det er din tur, enten i form av sms, telefon, digitalpost eller brev.

Fastlegene lager lister over sine risikopasienter og deler med kommunen. Kommunen gir beskjed til personer i risikogruppen når det er deres tur til å bestille time for vaksinering.

Studenter og andre som bor i Trondheim, men ikke er folkeregistrert her vil motta tilbud fra Trondheim kommune.

Tips: Sjekk meldinger i søppelpost-mappen på e-posten din. Beskjeden fra kommunen kan ha blitt klassifisert som søppelpost ved en feil.

Kan jeg bare møte opp, eller må jeg bestille time?

Du kan ikke få vaksine uten å ha bestilt time på forhånd.

Hva gjør jeg hvis jeg har behov for tolk?

Du har rett til tolk. Tolk er gratis.

Har du behov for tolk, ta kontakt med koronatelefonen 90 50 90 52. De bestiller vaksinetime, og tolk ved behov.

Både tolk og helsepersonell har taushetsplikt. Dette betyr at de holder opplysninger om din helse hemmelig.

Hvordan avbestiller jeg timen?

Dersom du ikke har mulighet til å møte opp til bestilt tid og sted, kan du ringe 90 50 90 52 for å avbestille timen.

Praktisk informasjon og oppmøte på vaksinasjonssted

Hvor foregår vaksineringen?

Statens Hus

Adresse:  Prinsens gate 1 (inngang fra Erling Skakkes gate)

Parkering: Gateparkering i midtbyen.

Sluppen

Adresse: Sluppenvegen 14, NTNUs eksamenslokaler.

Parkering: Det er lagt til rette for parkering av opptil 300 biler på parkeringsplass rett bak lokalene. 

Buss: Det er i samarbeid med AtB satt opp shutlebusser. Bussene har avgang fra Lerkendal (rutenummer 19), og går tur-retur i kvartersintervaller mellom klokka 08.00 og 14.15 på hverdager. Se mer informasjon på AtBs nettsider.

Her kan du se en film om hvordan vaksineringen foregår på Sluppen.

Les mer om vaksinestasjonen på Sluppen.

I lokalene hvor det pågår vaksinering, vil det alltid være kompetent helsepersonell til stede.

Tilbyr kommunen transport til og fra vaksinasjonssted?

Nei, du må selv ordne deg transport til vaksinelokalet.

Hvor lang tid må jeg beregne ved oppmøte?

Selve vaksinasjonen vil ta noen få minutter. Etter at du er vaksinert skal du observeres i 20 minutter. Du må derfor beregne litt ventetid.

Hva må jeg huske på når jeg møter til timen?

Dette må du huske på når du møter opp til vaksinering:

 • Møt presis
 • Bruk munnbind
 • Ta med legitimasjon, det kan for eksempel være pass, nasjonalt ID-kort, sertifikat eller bankkort med bilde.
 • Ha på vaksinasjonsvennlig tøy, for eksempel t-skjorte
 • Ta med oppdatert medisinoversikt
Kan jeg ha med meg ledsager?

Ja, du kan ha med deg nødvendig ledsager hvis du for eksempel er blind/svaksynt eller har andre funksjonelle behov.

Kan jeg dra med en gang jeg er vaksinert?

Du må vente i minimum 20 minutter før du kan forlate vaksinasjonsstedet. Hvis du bruker blodfortynnende medisiner må du vente i 30 minutt, og har du tidligere hatt en alvorlig allergisk reaksjon må du vente i 60 minutter.

Får jeg et bevis på at jeg er vaksinert?

Når du er vaksinert registreres det i det nasjonale registeringssystemet som kalles SYSVAK. Det betyr at du kan logge inn på Min Side i Helsenorge.no og skrive ut en bekreftelse på at du er vaksinert.

Kan jeg møte opp til timen selv om jeg er syk?

Nei, du må være frisk når du møter opp til vaksinasjon.

Du skal ikke møte opp til timen hvis du har forkjølelsessymptomer eller andre tegn på infeksjonssykdom.

Vaksinasjon på annet sted enn vaksinasjonslokale

Kan hjemmetjenesten vaksinere meg?

Noen vil på grunn av sykdom eller kronisk uførhet ha vansker med å møte opp på vaksinasjonsstedet.

Hvis du har betydelige og medisinsk begrunnede årsaker som forhindrer deg å komme deg til vaksinasjonsstedet, kan hjemmetjenesten vaksinere deg etter avtale.

Du vil enten bli kontaktet av hjemmetjenesten for vaksine, eller du kan ta kontakt på telefon 90 50 90 52.

Kan jeg få vaksinen hos fastlegen?

Vi ønsker at flest mulig vaksineres på etablerte vaksinesentre.

Fastlegene vil etter hvert kunne få ansvar for deler av vaksineringen etter avtale med Trondheim kommune.

Plan for vaksinering

Når kan jeg regne med å bli vaksinert?

Trondheim kommune har en ambisjon om at alle over 18 år som ønsker det skal være vaksinert innen 20. juni 2021.

De eldste og mest sårbare gruppene blir vaksinert først, men tempoplanen er foreløpig ikke klar.

Hvem blir prioritert først?

Det er nasjonale helsemyndigheter som avgjør hvor du befinner deg i køen for vaksinasjon. Sykehjemsbeboere, andre med høy alder og/eller kroniske, alvorlige sykdommer har prioritet.

Du finner mer informasjon om prioriteringsrekkefølgen på FHI sine nettsider.

Aldersgrupper i Trondheim

Sammensetningen av de aktuelle aldersgruppene i Trondheim:

 • 85 år og eldre: 1214 menn og 2347 kvinner
 • 75-84 år: 4103 menn og 4988 kvinner
 • 65-74 år: 8342 menn og 9082 kvinner
 • 55-64 år: 10692 menn og 10813 kvinner
 • 45-54 år: 13523 menn og 12956 kvinner
 • 20-44 år: 43034 menn og 38528 kvinner

Denne oversikten tar ikke høyde for personer med underliggende sykdommer/tilstander. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper er heller ikke skilt ut.

Må jeg ta vaksinen?

All vaksinasjon i Norge er frivillig. Det gjelder også vaksinasjon mot korona (covid-19).

Det er et nasjonalt ønske at flest mulig vaksinerer seg.

Om vaksinen

Hvor mye koster det å vaksinere seg mot korona?

Vaksinasjonen mot korona (covid-19) er gratis.

Hvilke vaksiner kan vi få i Norge?

Flere vaksiner er under utredning for godkjenning. Begge de godkjente vaksinene som brukes nå (per midten av februar) har tilnærmet samme beskyttelsesgrad. Du blir tilbudt den vaksinen som til enhver tid er tilgjengelig.

Vaksinene som til enhver tid er godkjent har vært grundig testet ut.

Kan jeg velge hvilken vaksine jeg vil ta?

Du får tilbudt den vaksinen som til enhver tid er tilgjengelig. Norske helsemyndigheter har så langt (per 20/1-2021) godkjent to koronavaksiner. Begge godkjente vaksiner har tilnærmet samme beskyttelsesgrad. Etter hvert kan flere vaksiner bli godkjent.

Hvor mange doser består vaksinen av?

Alle koronavaksiner som er tilgjengelige nå (9. februar) settes to ganger med noen ukers mellomrom. Det er vaksinens sammensetning som gjør det nødvendig å vente mellom første og andre dose.

Første og andre dose bestilles samtidig.

I løpet av våren er det ventet at flere typer vaksiner blir tilgjengelige. Også vaksiner der det bare behøves én dose.

Har vaksinen bivirkninger?

Alle vaksiner kan ha bivirkninger, men de fleste er milde og forbigående.

Vaksinene er grundig testet og godkjent for bruk. Eventuelle bivirkninger av de nye vaksinene vil bli fulgt nøye av legemiddelmyndighetene, og i tett samarbeid med andre land.

Du finner mer informasjon om godkjente vaksiner og mulige bivirkninger på FHI sine nettsider.

Hva om jeg har underliggende sykdommer, kan jeg likevel ta vaksinen?

Ja, det kan du, så sant du ikke har koronarelaterte symptomer, eller fastlegen din fraråder deg å ta vaksine av medisinske årsaker.

Skal barn og unge under 18 år ta vaksinen?

Nei, barn og unge under 18 år vil i denne omgang ikke få tilbud om vaksine. Unntaket er barn som er i risikogruppene.

Vaksinene vi får til Norge først, er i liten utstrekning testet på barn og unge. Det anbefales derfor, i første omgang, at barn under 18 år ikke vaksineres.

Det er svært sjeldent at barn blir alvorlig syke av korona. Barn blir heller ikke syke i like stor grad som voksne.

Spør oss om vaksine

På chat kan du spørre oss om hvordan vaksineringen foregår og hvordan du kan bestille time.

Chatten er åpen alle hverdager kl. 10.00-15.30.

Dersom du har spørsmål om korona, smitte eller koronatest, kan du ringe koronatelefonen på 90 50 90 52

Mer informasjon

Informasjon om koronavaksine på helsenorge.no

Informasjon fra om koronavaksine fra Folkehelseinstituttet

Prioriteringsrekkefølge for vaksinasjonen på Folkehelseinstituttet sine nettsider

Sist oppdatert: 03.03.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004