Hjem Koronainformasjon fra Trondheim kommuneSlik skal du få vaksine i Trondheim

Slik skal du få vaksine i Trondheim

Alle innbyggere i Trondheim vil få tilbud om vaksine mot korona.

Mann som får vaksine
Du vil bli kontaktet når det er din tur for å få koronavaksine.

Hvem får koronavaksine nå?

Vaksinering i aldersgruppen 12-15 år starter i uke 38, 20. september. Vaksinering foregår på Sluppen.

Alle andre personer over 16 år, som ikke allerede har vaksinert seg, kan også bestille time.

Trondheim kommune starter vaksinering med tredje dose koronavaksine for voksne med alvorlig svekket immunforsvar fra uke 39.

For å få tilbud om dose tre med koronavaksine kreves det dokumentasjon på at du tilhører de utvalgte gruppene med alvorlig nedsatt immunforsvar. Sykehusene er hovedansvarlig for å identifisere hvem som skal tilbys en tredje dose. Dette arbeidet pågår og de dette gjelder vil bli informert når dette er klart.

Det er ikke mulig å bestille time for dose nummer tre nå.

Informasjon om hvordan time til tredje dose kan bestilles og gjennomføres vil komme fra Trondheim kommune så snart det er klart.

Tredje vaksinedose

Regjeringen har bestemt at personer med alvorlig svekket immunforsvar skal få tilbud om 3. dose koronavaksine.

Mer informasjon om 3. dose på Folkehelseinstituttets nettsider.

Vaksiner som brukes i Trondheim

Det er vaksine fra Pfizer og Moderna som nå brukes i Trondheim. Du kan i utgangspunktet ikke velge hvilken vaksine du får. Det kan godt hende du får Moderna som andre dose selv om du fikk Pfizer som første dose. Les mer på Folkehelseinstituttets nettsider.

Disse har fått vaksine

Det er registrert 331 nye førstedoser og 1934 nye andredoser siden 17. september i Sysvak.

For begge kjønn samlet har nå aldersgruppen 40-44 år nådd 90% (egentlig 89,95% da det mangler 6 personer for å nå eksakt 90%) dekning i løpet av 17.09.

Samlet status vaksinering (Kilde: Sysvak)

Hele befolkningen: 75,8 % har fått første dose og 128 916 (62,4%) andre dose.  

Befolkningen over 18 år: 153 019 har fått første dose (92,8%) og 128 016 (78%) andre dose.

I alt satt  286 086 doser.

Prosentvis dekning i ulike aldersgrupper (første og andredoser):

 • 85+: 93,8% og 92,4%
 • 75-84: 99,3% og 99,5% 
 • 65-74: 96,3% og 95,0%
 • 55-64: 95,9% og 93,5%
 • 45-54: 92,9% og 87,1%
 • 40-44: 90,0% og 80,0%
 • 25-39: 85,8% og 52,6%
 • 18-24: 93,2% og 75,6%
 • 16-17: 83,6% og 13,6%
 • 12-15: 5,1% og 0,4%

Sist oppdatert: 20.09.21.

Bestille time for vaksinering

Hvordan bestiller jeg time?

Du må selv ta kontakt for å bestille time. Du bestiller første og andre dose samtidig.

Skjema

Du kan bruke digitalt skjema for å bestille dag og time for vaksinering.

Logg inn for å bestille time for vaksinering

Merk: Du må bruke BankID (kodebrikke eller på mobil) for å logge inn.

Telefon

Hvis du ikke kan bestille time på nettet, kan du ringe telefon 90 50 90 52.

Pårørende kan bestille time

Pårørende kan bestille for deg ved å logge seg på skjemaet med sin BankID.

Når og hvordan får jeg beskjed om min tur?

Du skal selv, når som helst, bestille time på Trondheim kommunes nettside.

Fastlegene lager lister over sine risikopasienter og deler med kommunen. Kommunen gir beskjed til personer i risikogruppen når det er deres tur til å bestille time for vaksinering.

Studenter og andre som bor i Trondheim, men ikke er folkeregistrert her vil motta tilbud fra Trondheim kommune.

Kan jeg bare møte opp, eller må jeg bestille time?

Du kan ikke få vaksine uten å ha bestilt time på forhånd.

Hva gjør jeg hvis jeg har behov for tolk?

Du har rett til tolk. Tolk er gratis.

Har du behov for tolk, ta kontakt med koronatelefonen 90 50 90 52. De bestiller vaksinetime, og tolk ved behov.

Både tolk og helsepersonell har taushetsplikt. Dette betyr at de holder opplysninger om din helse hemmelig.

Hvordan avbestiller eller endrer jeg timen?

Dersom du ikke har mulighet til å møte opp til bestilt tid og sted, kan du endre eller avbestille timen ved å logge deg inn på bestillingsskjemaet, eller ringe 90 50 90 52.

Når er timen min?

Du kan logge deg inn på bestillingsskjemaet for å se når du har time for vaksinering.

Samtykke for vaksinering av barn og unge under 16 år

Barn og unge under 16 år skal ha skriftlig samtykke til vaksinering fra begge foresatte med foreldreansvar for å kunne få vaksinen.

For barn under offentlig omsorg må den som følger barnet ha med skriftlig samtykke fra barneverntjenesten.

Ta med utfylt samtykke- og egenerklæringsskjema til vaksinetimen.

Samtykke- og egenerklæringsskjema

Praktisk informasjon og oppmøte på vaksinasjonssted

Hvor foregår vaksineringen?

Sluppen

Vaksinering foregår i hovedsak i NTNUs eksamenslokaler på Sluppen.

Adresse: Sluppenvegen 14, NTNUs eksamenslokaler.

Parkering: Det er lagt til rette for parkering av opptil 300 biler på parkeringsplass rett bak lokalene.

Buss: AtB kjører shuttlebusser (rutenummer 19) mellom Lerkendal og Sluppen. Fra Lerkendal går bussene tur-retur hvert 20. minutt mellom klokka 07.59 og 15.49 på hverdager. Se mer informasjon på AtBs nettsider.

Her kan du se en film om hvordan vaksineringen foregår på Sluppen.

Les mer om vaksinestasjonen på Sluppen.

I lokalene hvor det pågår vaksinering, vil det alltid være kompetent helsepersonell til stede.

Statens Hus

Noe vaksinering foregår også på Statens hus i Midtbyen.

Adresse: Prinsens gate 1 (inngang fra Erling Skakkes gate)

Parkering: Gateparkering i midtbyen.

Tilbyr kommunen transport til og fra vaksinasjonssted?

Nei, du må selv ordne deg transport til vaksinelokalet.

AtB kjører shuttlebusser (rutenummer 19) mellom Lerkendal og Sluppen. Rutetidene formidles gjennom

Se mer informasjon på AtBs nettsider.

Hvor lang tid må jeg beregne ved oppmøte?

På grunn av logistikk ber vi deg om å ikke møte tidligere enn 10 minutter før timen.

Selve vaksinasjonen vil ta noen få minutter. Etter at du er vaksinert skal du observeres i 20 minutter. Du må derfor beregne litt ventetid.

Hva må jeg huske på når jeg møter til timen?

Dette må du huske på når du møter opp til vaksinering:

 • Møt presis
 • Bruk munnbind
 • Ta med legitimasjon, det kan for eksempel være pass, nasjonalt ID-kort, sertifikat eller bankkort med bilde
 • Ha på vaksinasjonsvennlig tøy, for eksempel t-skjorte
 • Ta med oppdatert medisinoversikt
Kan jeg ha med meg ledsager?

Ja, du kan ha med deg nødvendig ledsager hvis du for eksempel er blind/svaksynt eller har andre funksjonelle behov.

Kan jeg dra med en gang jeg er vaksinert?

Du må vente i minimum 20 minutter før du kan forlate vaksinasjonsstedet. Hvis du bruker blodfortynnende medisiner må du vente i 30 minutter, og har du tidligere hatt en alvorlig allergisk reaksjon må du vente i 60 minutter.

Kan jeg møte opp til timen selv om jeg er syk?

Nei, du må være frisk når du møter opp til vaksinasjon.

Du skal ikke møte opp til timen hvis du har forkjølelsessymptomer eller andre tegn på infeksjonssykdom.

Vaksinasjon på annet sted enn vaksinasjonslokale

Kan hjemmetjenesten vaksinere meg?

Noen vil på grunn av sykdom eller kronisk uførhet ha vansker med å møte opp på vaksinasjonsstedet.

Hvis du har betydelige og medisinsk begrunnede årsaker som forhindrer deg å komme deg til vaksinasjonsstedet, kan hjemmetjenesten vaksinere deg etter avtale.

Du vil enten bli kontaktet av hjemmetjenesten for vaksine, eller du kan ta kontakt på telefon 90 50 90 52.

Kan jeg få vaksinen hos fastlegen?

Vi ønsker at flest mulig vaksineres på etablerte vaksinesentre.

Fastlegene vil etter hvert kunne få ansvar for deler av vaksineringen etter avtale med Trondheim kommune.

Koronasertifikat - Får jeg et bevis på at jeg er vaksinert?

Koronasertifikatet viser om du er vaksinert, om du er immun etter å ha hatt covid-19-sykdom og resultatet hvis du har negativ koronatest.

Logg på helsenorge.no for å se ditt koronasertifikat

Mer informasjon om koronasertifikat på helsenorge.no og hos FHI.

Ferdigvaksinert - hva nå?

Etter å ha fått begge doser med vaksine har du etter kort tid oppnådd optimal beskyttelse mot covid-19.

Ute i det offentlige rom, inkludert på arrangement og offentlig transport, må fullvaksinerte fortsatt følge reglene og anbefalingene som ikke-vaksinerte må følge.

Er du vaksinert i utlandet?

Dersom du har fått dine vaksiner i et annet land enn Norge skal dette også registreres nasjonalt. Trondheim kommune jobber nå med å få på plass et system for at disse blir registrert som ferdig vaksinerte. Mer informasjon om dette kommer etter hvert.

Har du hatt covid-19?

Du som har eller har vært smittet av covid-19 kan ikke ta vaksine før du har vært smittefri i minst tre måneder.

Tidligere koronasmittede skal heller ikke ha mer enn én dose, uansett hvilken vaksine som benyttes.

Sjekk at du har riktig kontaktinformasjon

For at vi skal kunne kontakte deg på enklest mulig måte, må du ha riktig kontaktinfo i Altinn.

Du kan oppdatere din digitale kontaktinfo på Norge.no.

Be noen om hjelp

Vi har forståelse for at noen synes det kan være vanskelig å logge seg på slike nettsteder. Derfor er det lurt om du spør noen du kjenner om å hjelpe deg om du står fast. Du som er pårørende oppfordres til å sjekke med dine nærmeste om de er registrert i det nasjonale systemet, og hjelpe til med å få på plass riktig kontaktinformasjon både for digitalpost og via Posten.

Registrer info på vegne av andre

For personer som ikke har tilgang til mobiltelefon eller digital kommunikasjon er det også mulig for pårørende å registrere kontaktinformasjon på vegne av disse, og sørger for å videreformidle viktige beskjeder fra myndighetene. For å få tilgang til andres digitale postkasse må du kontakte kundeservice for den digitale postkasseløsningen du har valgt.

Du kan lese mer om kommunens varslingssystem til privatpersoner og bedrifter i denne artikkelen.

Om vaksinen

Hvor mye koster det å vaksinere seg mot korona?

Vaksinasjonen mot korona (covid-19) er gratis.

Hvilke vaksiner kan vi få i Norge?

Flere vaksiner er under utredning for godkjenning. Begge de godkjente vaksinene som brukes nå har tilnærmet samme beskyttelsesgrad. Du blir tilbudt den vaksinen som til enhver tid er tilgjengelig.

Vaksinene som til enhver tid er godkjent har vært grundig testet ut.

Kan jeg velge hvilken vaksine jeg vil ta?

Du får tilbudt den vaksinen som til enhver tid er tilgjengelig. Norske helsemyndigheter har så langt (per august 2021) godkjent to koronavaksiner. Begge godkjente vaksiner har tilnærmet samme beskyttelsesgrad. Etter hvert kan flere vaksiner bli godkjent.

Hvor mange doser består vaksinen av?

Alle koronavaksiner som er tilgjengelige settes to ganger med noen ukers mellomrom. Det er vaksinens sammensetning som gjør det nødvendig å vente mellom første og andre dose.

Første og andre dose bestilles samtidig.

Har vaksinen bivirkninger?

Alle vaksiner kan ha bivirkninger, men de fleste er milde og forbigående.

Vaksinene er grundig testet og godkjent for bruk. Eventuelle bivirkninger av de nye vaksinene vil bli fulgt nøye av legemiddelmyndighetene, og i tett samarbeid med andre land.

Du finner mer informasjon om godkjente vaksiner og mulige bivirkninger på FHIs nettsider.

Hva om jeg har underliggende sykdommer, kan jeg likevel ta vaksinen?

Ja, det kan du, så sant du ikke har koronarelaterte symptomer, eller fastlegen din fraråder deg å ta vaksine av medisinske årsaker.

Skal barn og unge under 18 år ta vaksinen?

Det ble i september 2021 åpnet for at barn ned til 12 år skal tilbys vaksine. Samtidig startet vaksineringen av 16-18-åringer.

Det er svært sjeldent at barn blir alvorlig syke av korona. Barn blir heller ikke syke i like stor grad som voksne.

Må jeg ta vaksinen?

All vaksinasjon i Norge er frivillig. Det gjelder også vaksinasjon mot korona (covid-19).

Det er et nasjonalt ønske at flest mulig vaksinerer seg.

Mer informasjon

Informasjon om koronavaksine på helsenorge.no

Informasjon fra om koronavaksine fra Folkehelseinstituttet

Prioriteringsrekkefølge for vaksinasjonen på Folkehelseinstituttet sine nettsider

More information about vaccination from the public health authorities

The Coronavirus immunisation programme

Who will get the coronavirus vaccine first?

Sist oppdatert: 16.09.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006