Helse- og avlastningstjenesten for barn og unge

Foto av barn i utedress som står med ryggen til ved et gjerde

Kontakt Helse- og avlastningstjenesten for barn og unge

Finn ansatt og se kart

Søk tjenester

Ta kontakt med helse- og velferdskontor 0-18 år for å søke om tjenester i kommunen.

Helse- og velferdskontor 0-18 år tar i mot henvendelser og søknader, vurderer hvilket behov for tjenester du har og fatter vedtak om tjenester. Du kan også ta kontakt for å få råd og veiledning om helse- og omsorgstjenester, frivillige tilbud og støtte til pårørende.

Vårt samfunnsoppdrag og våre mål

Tjenesten gir tilbud til familier som på grunn av barns funksjonshemming har behov for avlastning i den daglige omsorgen. Omfanget kan variere fra noen timer/døgn/helger per måned til mer omfattende ordninger. Tilbudet gis for en stor del i egne bemannede boenheter, men kan også gis i form av privatavlastning.

Målene våre er

 • å utvikle et tjenestetilbud som er i samsvar med brukernes behov
 • å bygge opp et trygt og omsorgsfullt miljø for brukerne
 • å ha ansatte med god kompetanse og gode ferdigheter

Våre avdelinger

 • Helse- og velferdskontor, 0-18 år, telefon 94 83 72 85
 • Dalgård avlastningsbolig, telefon 72 54 50 40/ 48 29 17 47
 • Gartneriet avlastningsbolig, telefon 90 74 65 25/91 32 48 80
 • Helseteamet, telefon 72 54 16 92 / 95 26 36 46
 • Perslia avlastningsbolig, telefon 47 51 91 01
 • Søndre Husebytun barne- og avlastningsbolig, telefon 47 90 79 62
 • Uståsen barnebolig, telefon 72 54 77 80 / 48 20 29 69
 • Vikåsen barnebolig, telefon 72 54 31 32 / 98 62 34 88

Om avlastning

Rett til avlastningstiltak

Avlastningstjenester skal gi private omsorgsytere som har særlig tyngende omsorgsoppgaver nødvendig og regelmessig fritid og ferie og mulighet for å delta i vanlige aktiviteter i samfunnet. Retten kan f.eks. omfatte bistand i hjemmet. For eldre kan avlastning ofte ordnes utenfor hjemmet, for eksempel i form av en dagsenterplass eller opphold på sykehjem eller annen institusjon. For utviklingshemmede kan det gis døgnavlastning i egne avlastningsboliger, eventuelt timeavlastning i eller utenfor hjemmet. For barn med omfattende bistandsbehov kan det gis avlastning i egne barneboliger. Kravet om at omsorgsarbeidet må være særlig tyngende betyr at det må være mer fysisk eller psykisk belastende enn vanlig omsorgsarbeid, og/eller innebære mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvn, og omsorgsarbeidet må strekke seg over tid og gjelde mange timer i måneden. Om du har rett til avlastningstiltak beror derfor på mange faktorer som må ses under ett. Det er den kommunale omsorgstjenesten som tar stilling til om du får avlastningstiltak og i hvor stor grad. Avlastning kan bli sett i sammenheng med andre typer tjenester du får som virker avlastende. Du kan klage dersom du mener ikke å få nødvendig avlastning (Helsetilsynet, 2017).

Brukerråd

Helse og avlastningstjenesten har sammen med avdeling Habilitering/helse og omsorg 0-18 år / Koordinerende enhet, et felles brukerråd. Ta kontakt med enhetsleder Erlend Ellefsen for mer informasjon

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Helse- og avlastningstjenesten for barn og unge, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 027910

Adresse: Reier Søbstads veg 18, 7078 SAUPSTAD

Leder

Erlend Ellefsen
Enhetsleder

Annen:

E-post:

Finn ansatt

search

Lidya Abai

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Elias Habte Adhana

Helsefagarbeider

Telefon:

E-post:

Oline Alander

Student Høysk/Univ.

Telefon:

E-post:

Bisma Aleem

Barnevernspedagog

Telefon:

E-post:

Bisma Aleem

Student Høysk/Univ.

Telefon:

E-post:

Malin Nilssen Alexandersen

Miljøterapeut

Telefon:

E-post:

Sadek Aysar Alkhoja

Miljøterapeut

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Ranja Iren Almhjell

Spesialfysioterapeut

Direktetelefon:

E-post:

Karoline Alstad

Barnevernspedagog III

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Anne Jørgine Andersen

Barnevernspedagog III

Telefon:

E-post:

Irina Andersen

Helsefagarbeider IV

Direktetelefon:

E-post:

Nora Marie Morken Andersen

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Laila Yusuf Andreassen

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Guri Hauge Andresen

Miljøterapeut

Direktetelefon:

E-post:

Kristine Hagen Andresen

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Gunn Lena Asprem

Avdelingsleder V

Telefon:

E-post:

Rebekka Thorvik Austad

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Hatice Aydilek

Miljøterapeut III

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Frida Bachmann

Helsfagarbeider m/fagsk 1 år

Telefon:

E-post:

Maria Filippa Strandberg Bagøien

Miljøterapeut

Telefon:

E-post:

Munsifa Saraph Bahaman

Student syke- og vernepleier

Telefon:

E-post:

Hlaa Bakkar

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Maja Gudmundsen Bakkenget

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Lena Bang-Larssen

Hjelpepleier I

Telefon:

E-post:

Gro Venås Berg

Avdelingsleder I

Telefon:

E-post:

Vibeke Berg

Helsefagarbeider I

Direktetelefon:

E-post:

Robin Berge

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Odd Harald Nygaard Bergh

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Brit Bergmann

Vernepleier I

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Turid Støa Bergmann

Vernepleier I

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Kahsay Asgodom Berhane

Miljøarbeider

Telefon:

E-post:

Lisbet Øveraas Berntsen

Barne/ung.arb. I

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Maurice Jean-Paul Bischof

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Marit Bjerkvik

Sykepleier V

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Marit Helen Bjørhusdal

Assistent helseinstitusj.

Direktetelefon:

E-post:

Karna-Lise Bloch

Sykepleier III

Direktetelefon:

E-post:

Odd Borge

Spesialkonsulent

Telefon:

E-post:

Tanja Bostad

Barnevernspedagog III

Direktetelefon:

E-post:

Kjersti Boye

Sykepleier

Direktetelefon:

E-post:

Mari Brattset

Miljøterapeut I

Direktetelefon:

E-post:

Are Brechan-Skjetne

Sosionom III

Telefon:

E-post:

Sofie Røysi Bremnes

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Fanny Brinkmann

Sykepleier I

Direktetelefon:

E-post:

Julie Dahlberg Brumo

Helsefagarbeider

Telefon:

E-post:

Kristine Brurok

Miljøterapeut

Telefon:

E-post:

Liv Rognhaug Brurok

Hjelpepleier I

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Julie Skarsbakk Brødreskift

Miljøterapeut

Telefon:

E-post:

Helle Gjestad Bråthen

Miljøarbeider

Telefon:

E-post:

Ida Elisabeth Bråthen

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Daniel By

Miljøterapeut I

Direktetelefon:

E-post:

Vivian By

Hjelpepleier I

Direktetelefon:

E-post:

Olivia By-Stølan

Helsefagarbeider

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Sara Barrio Cardona

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Stine Mæhle Chagula

Vernepleier I

Direktetelefon:

E-post:

Clovis Achu Che

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Thomas Chytra

Sykepleier I

Telefon:

E-post:

Elise Hauan Dahl

Sykepleier I

Direktetelefon:

E-post:

Katrine Sol Dalseng

Miljøarbeider

E-post:

Kari Damstuen

Sykepleier I

Direktetelefon:

E-post:

Petter Danielsen

Lærling Barne- og ungd.arb.fag

Telefon:

E-post:

Stephanie Palomino Davadi

Miljøterapeut

Telefon:

E-post:

Fenan Beraki Dawit

Miljøterapeut

Telefon:

E-post:

Jeanette Denstad

Ergoterapeut I

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Lillian Maria Deol

Sykepleier I

Telefon:

E-post:

Marthe Kristine Striger Dingen

Psykolog II

Telefon:

E-post:

Ronny Ditlevsen

Avdelingsleder III

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Stine Ditlevsen

Helsefagarbeider I

Direktetelefon:

E-post:

Dilan Dogan

Vernepleier I

Telefon:

E-post:

Kristine Dyrli

Sykepleier

Telefon:

E-post:

Anne Grete Edlund

Spesialsykepleier I

Direktetelefon:

E-post:

Kine Larssen Edvardsen

Barne/ung.arb. I

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Gry Eggan

Vernepleier I

E-post:

Marie Waage Eikill

Sykepleier m/master

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Daniel Sundsfjord Eilertsen

Assistent helseinstitusj.

E-post:

Vigdis Paasche Ellingsen

Barne/ung.arb.

E-post:

Synnøve Engan

Vernepleier III

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Natalie Engen

Sykepleier I

Telefon:

E-post:

Runar Enholm

Sykepleier I

E-post:

Marius Sandvik Espeland

Miljøterapeut

Telefon:

E-post:

Kristian Evensen

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Enya Fagerhaug

Vernepleier

Telefon:

E-post:

Astrid Fallan

Hjelpepleier m/fagskole 1 år

Telefon:

E-post:

Renate Pettersen Fikkan

Sykepleier III

Direktetelefon:

E-post:

Synne Valentina Fische

Miljøterapeut m/master IV

Telefon:

E-post:

Anniken Gjelten Fjorden

Barne/ung.arb.

Direktetelefon:

E-post:

Martine Terese Flatby

Vernepleier

E-post:

Erik-André Åberg Flaten

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Sander Brujordet Flottorp

Assistent helseinstitusj.

Direktetelefon:

E-post:

Christina Trontveit Forberg

Student syke- og vernepleier

Telefon:

E-post:

Lina Fornes

Sykepleier I

Direktetelefon:

E-post:

Even Fossum

Assistent helseinstitusj.

E-post:

Jan Rune Frellumstad

Vernepleier II

E-post:

Gine Fugelsøy

Miljøarbeider

Telefon:

E-post:

Moana Vadset Furholm

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Sara Maria Furnes

Miljøarbeider

Telefon:

E-post:

Eirik Ganes

Miljøterapeut

E-post:

Siri Garberg

Spesialkonsulent

Telefon:

E-post:

Santijude A George

Sykepleier I

Telefon:

E-post:

Mamta Giri

Miljøterapeut

Telefon:

E-post:

John Michael D. Gomez

Sykepleier I

Telefon:

E-post:

Jorunn Anita Grendal

Barnepleier I

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Ann Kristin Grotdal

Konsulent

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Mona Grytvik

Miljøterapeut I

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Lise Grønli

Vernepleier I

Telefon:

E-post:

Tove Rognemyhr Grønna

Vernepleier III

Direktetelefon:

E-post:

Joanna Grønning

Assistent helseinstitusj.

Direktetelefon:

E-post:

Linn Astrid Grønningen

Vernepleier I

E-post:

Cecilie Grønseth

Hjelpepleier I

Telefon:

E-post:

Frida Tveiten Gundersen

Miljøarbeider

Telefon:

E-post:

Hanne Overholt Gundersen

Vernepleier III

Direktetelefon:

E-post:

Abdullah Günal

Lærling Barne- og ungd.arb.fag

Telefon:

E-post:

Ingrid Hagerup

Vernepleier I

Direktetelefon:

E-post:

Sigrid Antonie Haldaas

Vernepleier III

Telefon:

E-post:

Roar Haltbakk

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Hege Johnsen Hammer

Teamleder

Direktetelefon:

E-post:

Camilla Enebak Hansen

Vernepleier I

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Nina Iren Hansen

Miljøterapeut I

Telefon:

E-post:

Grethe Hanseth

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Patrik Haranes

Barne/ung.arb.

E-post:

Nathalie Egelund Hartmann-Houlberg

Sykepleier I

Direktetelefon:

E-post:

Margrethe Haugan

Hjelpepleier I

E-post:

Sandra Haugan

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Tove Haugen

Miljøterapeut I

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Ann Eline Haugland

Miljøterapeut

E-post:

Petter R Haukø

Avdelingsleder III

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Kristin Heggvoll

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Johannes Fjeldbu Heitun

Miljøterapeut

E-post:

Emilie Romuld Helgeland

Barnevernspedagog

Telefon:

E-post:

Jørgen Stai Hess

Miljøterapeut I

Telefon:

E-post:

Nina Hilmo

Barnevernspedagog I

Direktetelefon:

E-post:

Mia Sivertsen Hilsen

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Thomas Husby

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Sara Sæther Indstrand

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Tonje Ingdal

Student ho 3.år

Telefon:

E-post:

Lone Isbrekken

Ergoterapeut I

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Zahra Hassan Ismail

Omsorgsarbeider

Telefon:

E-post:

Bendik Ohr Iversen

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Ola Bakken Iversen

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Jesper Myrland Jensen

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Susanne Jensen

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Trine Loktu Jensen

Barnevernspedagog III

Telefon:

E-post:

Marlen Elise Svendsen Johannesen

Miljøterapeut

Telefon:

E-post:

Anne Lisa Johansen

Helsefagarbeider I

Telefon:

E-post:

Jostein Johansen

Avdelingsleder I

Telefon:

E-post:

Emma-Regine Kvamme Johnsen

Miljøarbeider

Telefon:

E-post:

Krister Johnsen

Spesialkonsulent I

Telefon:

E-post:

Trine Johnsen

Vernepleier III

Direktetelefon:

E-post:

Ricardo Remy Kahegezo

Miljøterapeut II

Telefon:

E-post:

Lavoldi Lubaki Kapia

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Sara Karimi

Sosionom

E-post:

Marianne Karlsen

Vernepleier IV

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Keren Cissy Kibone

Assistent helseinstitusj.

E-post:

Mikail Kilic

Miljøterapeut

Telefon:

E-post:

Turkan Kilic

Miljøterapeut

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Torhild Tapio Kinge

Student syke- og vernepleier

Direktetelefon:

E-post:

Vemund Finnseth Kjetsaa

Miljøterapeut

Telefon:

E-post:

Sofie Fagerbakk Klepp

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Mette Klouman

Avdelingssykepleier IV

Telefon:

E-post:

Celina Kongsdal

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Lasse Askelund Kongsdal

Teamleder

Direktetelefon:

E-post:

Silje Kristoffersen

Spesialsykepleier I

E-post:

Trond Krogstad

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Monica Lillemor Kulsrud

Hjelpepleier m/fagskole 1 år

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Fredrik Kulsås

Miljøterapeut IV

Telefon:

E-post:

Tina Holvik Kvalheim

Sykepleier

Telefon:

E-post:

Hilde Kvalvik

Barne- og ungd.arb. m/fags 1år

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Fanny Svestad Kvamstad

Vernepleier

Telefon:

E-post:

Solvår Kvernstad

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Kristin Kvittem

Miljøarbeider I

Direktetelefon:

E-post:

Mia Iversen Langø

Helsefagarbeider I

Telefon:

E-post:

Tone Langø

Barne/ung.arb. IV

Direktetelefon:

E-post:

Marie Charlotte Jakobsen Larsen

Vernepleier I

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Monica Larsen

Barne/ung.arb. I

Direktetelefon:

E-post:

Rikke Kristiansen Larssen

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Line Laugen

Barne/ung.arb.

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Ingrid Marie Lauritsen

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Julie Grøndahl Leer

Helsefagarbeider

Telefon:

E-post:

Tone Skaug Leithe

Vernepleier I

Telefon:

E-post:

Sigrid Irene Lian

Miljøterapeut

Telefon:

E-post:

Hilde Godhavn Lien

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Rebekka Vesterdal Lillevik

Miljøterapeut

Telefon:

E-post:

Filip Lindeløv

Miljøterapeut III

Telefon:

E-post:

Lars Stefan Lindgren

Miljøterapeut

Telefon:

E-post:

Julie Hilde Hammer Lunde

Assistent helseinstitusj.

Telefon: 47 98480502

E-post:

Monica Lunde

Sykepleier I

Telefon:

E-post:

Trine Hammer Lunde

Sykepleier I

Telefon:

E-post:

Huyen Tran Thi Luu

Miljøterapeut

E-post:

Christina Svegård Lyngstad

Helsefagarbeider

Direktetelefon:

E-post:

Eirin Lyngstad

Vernepleier IV

Direktetelefon:

E-post:

Anne Løberg

Førstekonsulent I m/høyskole

Telefon:

E-post:

Trine Løberg

Helsefagarbeider III

Direktetelefon:

E-post:

Gerd Magnhild Løset

Vernepleier III

Direktetelefon:

E-post:

Ann-Torill Løvik

Barne/ung.arb. IV

Telefon:

E-post:

Eivind Van Marion

Barne/ung.arb.

Direktetelefon:

E-post:

Julie Urvold Mauseth

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Erlend Meder

Miljøarbeider

Direktetelefon:

E-post:

Lill Iren Meisfjord

Sykepleier

Telefon:

E-post:

Sara Mestvedthagen

Miljøarbeider I

Direktetelefon:

E-post:

Amanda Moen Molberg

Miljøterapeut

Telefon:

E-post:

Hans Alexis Klenner Moncada

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Aina Cathrin Monstad

Spesialsykepleier II

Telefon:

E-post:

Christopher Emblem Muren

Vernepleier III

Telefon:

E-post:

Sara Flak Myrene

Miljøterapeut

Telefon:

E-post:

Silje Agnethe Myrvang

Sykepleier I

Telefon:

E-post:

Martin Maalø

Miljøterapeut

Telefon:

E-post:

May Elin Berge Nagy

Helsefagarbeider m/fagsk 2 år

Direktetelefon:

E-post:

Lise Karlsen Nakken

Sykepleier I

Direktetelefon:

E-post:

Camilla Nakling

Miljøterapeut

Telefon:

E-post:

Isak Aron Nergård

Miljøarbeider

Telefon:

E-post:

Emma Nordfjæran Nevermo

Vernepleier

Telefon:

E-post:

Monica Jacobsen Nguyen

Barnevernspedagog III

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Stine Nicolaysen

Sykepleier III

Telefon:

E-post:

Kevin Alexander Nilsen

Helsefagarbeider IV

Telefon:

E-post:

Ragnhild Nilsen

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Asong Nkonte Ndem Atemnkeng

Sykepleier III

Telefon:

E-post:

Amalie Mohrsen Nordtvedt

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Stine Berget Nordvik

Hjelpepleier I

Direktetelefon:

E-post:

Nora Skogly Nyheim

Barnevernspedagog

Telefon:

E-post:

Amanda Sofie Nykmark

Barnevernspedagog

Telefon:

E-post:

Silje Andrea Ofstad

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Eirin Strømsnes Oksdøl

Miljøterapeut

Direktetelefon:

E-post:

Evy Olsen

Hjelpepleier I

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Ida Grøtting Olsen

Helsefagarbeider

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Johanne Olsen

Miljøterapeut I

Direktetelefon:

E-post:

Linda Hagen Olsen

Sykepleier I

Direktetelefon:

E-post:

Malica Fjerdingsgjelten Olsen

Lærling Helsearbeiderfaget

Telefon:

E-post:

Åshild M Olsen

Fagarbeider

Telefon:

E-post:

Thea Strand Osborg

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Nana-Nimo Gyamfua Oviasu

Vernepleier

Telefon:

E-post:

Rodalyn L. Pattung

Barne/ung.arb.

Direktetelefon:

E-post:

Tanja Hjellum Pedersen

Barnevernspedagog I

Telefon:

E-post:

Guinevere Sanchez Pettersson

Sykepleier I

Telefon:

E-post:

Sara Pobric

Sykepleier I

E-post:

Cecilie Paasche

Vernepleier I

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Iris Jeanette Maria Quam

Sykepleier

Telefon:

E-post:

Anja Reitan

Vernepleier III

Telefon:

E-post:

Frode Rekkebo

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Magnus Aagesen Renbjør

Miljøterapeut

Telefon:

E-post:

Alice Haukland Rindahl

Student syke- og vernepleier

Telefon:

E-post:

Mari By Rise

Vernepleier I

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Eivind Julian Romero Rishaug

Student ho 3.år

Telefon:

E-post:

Elmer David Rivera Reyes

Assistent helseinstitusj.

E-post:

Cecilia Claribel Romero

Assistent helseinstitusj.

E-post:

Sandra Liseth Romero Romero

Barne/ung.arb. I

Telefon:

E-post:

Lisa Gundersen Rosmo

Barne/ung.arb.

E-post:

Ailin Rothaug

Ergoterapeut III

Telefon:

E-post:

Kristin Rovik

Miljøarbeider

Telefon:

E-post:

Marte Rygg

Vernepleier III

Telefon:

E-post:

Irene Rømma

Hjelpepleier I

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Adrian Fredagsvik Rønne

Helsefagarbeider I

Telefon:

E-post:

Andrea Bjørsagård Rønning

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Rebecca Brevik Rønning

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Ibrahim Abdullahi Salad

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Ingrid Sand

Student Høysk/Univ.

Telefon:

E-post:

Maria Sand

Sykepleier I

Telefon:

E-post:

Stine Mari Sand

Sykepleier

Direktetelefon:

E-post:

Lise Sande

Hjelpepleier I

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Renata Sartauskaite

Miljøarbeider

Telefon:

E-post:

Frida Myrvang Saxrud

Miljøarbeider

Telefon:

E-post:

Linn Theres Gade Seeberg

Vernepleier III

Telefon:

E-post:

Trude Seivaag

Barnehagelærer I

Telefon:

E-post:

Bujar Shala

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Håkon Løkken Skjeggestad

Miljøterapeut

Telefon:

E-post:

Mathias Sommervold Skjellum

Student ho 3.år

Telefon:

E-post:

Nina Cecilie Skjærvø

Helsefagarbeider

Telefon:

E-post:

Erlend Skårsmoen

Assistent helseinstitusj.

Direktetelefon:

E-post:

Andrea Natasha Pinto Solberg

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Iver Strand Solbergløkk

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Eva Lill Solli

Miljøterapeut

Telefon:

E-post:

Kristine Bævre Solli

Vernepleier

Telefon:

E-post:

Anett Stadsnes

Ergoterapeut III

Direktetelefon:

E-post:

Roger Stakset

Helsefagarbeider

E-post:

Mette Stengaard

Miljøarbeider I

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Silje Stenhaug

Miljøterapeut I

E-post:

Katrine Stien

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Elin Stokka

Sykepleier I

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Jorunn Engdal Storholt

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Celina Barstad Storøy

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Brita Strand

Avdelingsleder I

Telefon:

E-post:

Randi Strand

Spesialsykepleier II

Direktetelefon:

E-post:

Henia Kielland Samoilow Strandheim

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Susanne Beate Strøm

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Mia Madelen Duna Strømhylden

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Julie Sundfær Stubbe

Sykepleier I

E-post:

Ida Celine Stuenes

Miljøarbeider I

E-post:

Julia Johansen Svae

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Emilie Svendgård

Sykepleier I

E-post:

Christine Svenning

Sykepleier I

Direktetelefon:

E-post:

Magnus J Sverkeli

Sykepleier

E-post:

Marit Swan

Førstekonsulent m/høyskole

Telefon:

E-post:

Linn Therese Sætervang

Sykepleier I

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Ida Sæther

Omsorgsarbeider

Telefon:

E-post:

Ellen Mette Søberg

Sykepleier I

E-post:

Hilde Marie Søbstad

Barnehagelærer

Telefon:

E-post:

Sofie Sødal

Miljøterapeut

Telefon:

E-post:

Jogeir Hollevik Tangvik

Vernepleier I

Direktetelefon:

E-post:

Grete Tegnander

Vernepleier III

Direktetelefon:

E-post:

Kristin Tegnander

Barnevernspedagog IV

Direktetelefon:

E-post:

Tewolde Zemhret Tekie

Miljøarbeider

Telefon:

E-post:

Jørgen Theigmann Hanssen

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Berit Thomassen

Sykepleier I

Telefon:

E-post:

Grace Ada Okware Tochi

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Zydeeh Saturno Torgersen

Miljøarbeider I

Telefon:

E-post:

Vibeke Tranø-Rønning

Helsefagarbeider I

Direktetelefon:

E-post:

Marie Trondsen

Helsefagarbeider

Telefon:

E-post:

Marie Trondsen

Helsefagarbeider I

Telefon:

E-post:

Hanna Sofie Tønsberg

Vernepleier I

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Stian Tørstad

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Laila Ulseth

Vernepleier III

Telefon:

E-post:

Magnus Ustad

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Inna Vasylenkova

Miljøterapeut I

Direktetelefon:

E-post:

Grete Vullum

Miljøterapeut

Direktetelefon:

E-post:

Benedicte Vangen Værnes

Miljøarbeider

Telefon:

E-post:

Ann Salakjai Waikasetrakorn

Vernepleier I

E-post:

Tove Wold

Spesialkonsulent

E-post:

Martyna Wroblewska

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Kristian Zdeb

Miljøterapeut III

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Irma Zickute

Helsefagarbeider I

Direktetelefon:

E-post:

Rikke Bang-Larssen Økland

Assistent helseinstitusj.

E-post:

Ingvild B Østvold Skavdal

Sosionom IV

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Steffen Øverås

Miljøarbeider

Telefon:

E-post:

Stian Aae

Assistent helseinstitusj.

Direktetelefon:

E-post:

Sondre Aagaard

Helsefagarbeider

Telefon:

E-post:

Nina Aaker

Spesialsykepleier I

Direktetelefon:

E-post:

Linda Aalberg

Vernepleier III

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Linn Marita Aasland

Sykepleier III

Telefon:

E-post:

Sist oppdatert: 02.07.2024

027910

Fant du det du lette etter?