Byplankontoret

Kontakt Byplankontoret

Se kart

Arbeids- og ansvarsområde

Byplankontoret har ansvar for planlegging og utvikling av byens fysiske omgivelser. Det skjer gjennom overordnede strategier for byutvikling, gjennom areal- og transportplanlegging, og gjennom mer avgrensede reguleringsplaner.

Byplankontoret behandler, utarbeider og forvalter arealplaner i tråd med plan- og bygningsloven. I tillegg lager Byplankontoret temaplaner, analyser og veiledningsmateriell. Planene forteller hvordan vi skal utvikle Trondheim, og dermed hvordan byen skal forandres.

Kunngjøring av arealplaner og reguleringsplaner

Arealplaner skal kunngjøres på ulike stadier i planprosessen slik at alle som ønsker det kan medvirke. Arealplaner kunngjøres ved planoppstart, ved offentlig ettersyn etter bygningsrådsbehandling og når planen er endelig vedtatt. Se kunngjøringssiden for planer for mer informasjon om planer som er kunngjort nå.

Byplans arbeidsoppgaver

I fokus

Kommuneplanens arealdel

Statistikk

Lade-Leangen

Nyhavna

Framtidstrondheim

Planarbeid

Strategier for byutvikling

Areal- og transportplanlegging

Reguleringsplaner

Temaplaner, prosjekter og utredninger

Planinformasjon

Kunngjøring av planer

Innsyn i plansaker

Veiledninger

Gebyrer

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Byplankontoret, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 522000

Sist oppdatert: 13.05.2022

522000

Gå til toppen

arrow_upward
pd0mdwk00022H