Vaksinasjon- og smittevernkontoret

Kontakt Vaksinasjon- og smittevernkontoret

Se kart

Vaksiner

Informasjon om andre vaksiner, som influensavaksine og reisevaksiner.

Se oversikt over vaksiner du kan ta hos oss

Korona

Informasjon og bestilling av koronatest

Informasjon og bestilling av koronavaksine

Koronatelefonen

Har du spørsmål om koronaviruset, vaksinering, mistanke om at du er smittet, eller ønsker time for å ta en test?

Ring Trondheim kommunes koronatelefon på 90 50 90 52.

Telefonen er åpen

  • hverdager kl. 08.30-15.15
  • lørdag stengt
  • søndag stengt

Vi bestiller tolk ved behov. Dette kan ta litt tid, men vi kontakter deg så fort som mulig.

Hvem får koronavaksine nå?

Alle over 16 år kan når som helst bestille time til første vaksinetime. Barn mellom 5 og 16 år må ha samtykke fra foresatte.

Barn 5-11 år med alvorlig grunnsykdom

Enkelte barn i alderen 5-11 år med en alvorlig grunnsykdom får nå tilbud om koronavaksine.

Barn i alderen 5-11 år har svært lav sannsynlighet for å bli innlagt sykehus på grunn av covid-19 infeksjon, også de med alvorlig grunnsykdom. Enkelte barn med alvorlig grunnsykdom kan likevel ha nytte av den beskyttelsen koronavaksinen gir, og det kan også bidra til at de lettere kan delta på skole og fritidsaktiviteter.

Tilbudet vil gjelde en liten gruppe med barn som har svært alvorlig sykdom fra før, som de med kreft, organtransplanterte, alvorlig immunsvikt, alvorlige og komplekse nevrologiske sykdommer eller medfødte syndromer.

Det er BioNTech/Pfizer-vaksinen som vil bli brukt. Barna vil få en vaksinedose som er beregnet for barn. Denne vaksinedosen har 1/3 styrke av den som gis til voksne og ungdom over 12 år.

Er du usikker på om barnet ditt er i denne gruppen eller har spørsmål, kan du kontakte fastlegen til barnet eller legen der barnet får behandling og oppfølging på sykehuset.

Trondheim kommune og noen andre utvalgte kommuner i Trøndelag er gitt i oppgave å vaksinere barn i alderen 5- 11 år med alvorlig grunnsykdom. I tillegg til Trondheim er dette Nærøysund, Namsos, Steinkjer, Levanger, Stjørdal, Ørland, Orkland, Oppdal og Røros.

Trondheim kommune gir tilbud til barn i målgruppen fra Malvik, Melhus og Midtre Gauldal.

Les mer om vaksinering av barn mellom 5 og 11 år (fhi.no)

Barn 5-11 år (øvrige)

Barn som er født i 2010-2016 og barn født i 2017 som har fylt 5 år, får tilbud om koronavaksine hvis foresatte ønsker det.

Det er mest aktuell for:

  • Barn med kroniske sykdommer
  • Familier der barn har nær kontakt med personer med særlig behov for beskyttelse
  • Barn som skal oppholde seg i eller flytte til land med høy smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester enn i Norge
  • Dersom dere skal reise til utlandet er det viktig å sjekke hva som er innreisekravene til det aktuelle landet i god tid før avreise

I følge Folkehelseinstituttet gir én dose best balanse mellom nytte og ulempe for barn i alderen 5-11 år. Ved ønske om to doser kan andre dose bestilles tidligst etter 8 uker, men det en fordel med et langt intervall på 12 uker etter første dose. Dette for å minske risikoen for bivirkninger.

En egen barnedose er godkjent til bruk for barn fra 5 til og med 11 år.

  • Time bestilles på Min side.
  • Barn og unge som ikke har fylt 16 år skal ha samtykke fra begge foresatte der det er delt foreldreansvar for å motta vaksine.
  • Samtykkeskjema skal printes ut og fylles ut før man møter opp. Skjema leveres ferdig utfylt til vaksinatør når barnet skal vaksineres. For barn som skal vaksineres med to doser må det medbringes samtykket for hver vaksinasjon.

Les mer om vaksinering av barn og unge (fhi.no).

Dose to til barn i alderen 12-15 år

Alle som er i alderen 12-15 år får tilbud om å ta andre dose med koronavaksine, dersom de og foresatte ønsker det.

Dose to er særlig aktuelt for barn og unge som har kroniske sykdommer, har nær kontakt med sårbare personer eller skal oppholde seg i eller reise til land som krever to doser i koronasertifikat for denne aldersgruppen (gjelder ikke alle land).

Ved ønske om andre dose kan denne bestilles tidligst 8 uker etter første dose, men det en fordel med et langt intervall på 12 uker. Dette for å minske risikoen for bivirkninger.

Time bestilles på Min side.

Gjennomgått infeksjon kan gi svært god beskyttelse mot ny infeksjon, og det kan derfor være en fordel for beskyttelse mot nye virusvarianter i fremtiden. Dette innebærer at infeksjon kan erstatte behovet for en vaksinedose til barn og unge, og at det ikke er nødvendig med to doser. Dersom vaksine gis, bør denne tilbys 12 uker etter gjennomgått infeksjon.

Det er viktig at det ikke gis andre vaksiner en uke før eller etter barnet har mottatt koronavaksinen.

Barn og unge som ikke har fylt 16 år skal ha samtykke fra begge foresatte der det er delt foreldreansvar for å motta vaksine.

Samtykkeskjema skal printes ut og fylles ut før man møter opp. Skjema leveres ferdig utfylt til vaksinatør når barnet skal vaksineres. For barn som skal vaksineres med to doser må det medbringes samtykket for hver vaksinasjon.

Oppfriskningsdose - dose 3

Dersom du er over 18 år, og det har gått minimum 20 uker siden du fikk vaksinedose nummer to, kan du få en oppfriskningsdose. Du kan bestille oppfriskningsdose (dose tre) på Min side.

Dersom du har gjennomgått koronavirus er det anbefalt at du venter minst 3 uker etter gjennomgått sykdom før du får koronavaksine. Det vil si at dersom du får koronavirus 18 uker etter 2. dose bør du vente totalt 21 uker før du tar oppfriskningsdose (18+3=21).

Personer med alvorlig svekket immunforsvar

Tredje koronavaksine

Personer med alvorlig svekket immunforsvar grunnet sykdom eller bruk av immundempende medikamenter har generelt dårligere respons på vaksiner sammenliknet med friske personer. I tillegg har denne gruppen høyere risiko for å bli alvorlig syke dersom de blir smittet med koronaviruset.

Denne gruppen får derfor tilbud om en tredje vaksinedose som en del av grunnvaksineringen, og den gis minst fire uker etter andre koronavaksine.

Selv om du er i denne gruppen og får en tredje vaksinedose, blir det antatt at du har en lavere beskyttelse enn immunfriske. Du bør derfor leve mer skjermet når det er mye smittet i samfunnet.

Har du mottatt brev fra St. Olavs hospital eller annen spesialisthelsetjeneste om at du er anbefalt en tredje vaksinedose, må du registrere deg via kommunens nettside ved å gå inn på Min side.

Hvis du ikke har mottatt brev fra spesialisthelsetjenesten eller fått SMS fra Trondheim kommune og du tilhører en av disse gruppene, må du registrere deg via kommunens nettside ved å gå inn på Min side.

Les mer om tredje vaksinedose for personer i risikogrupper.

Oppfriskningsdose

Mange i denne risikogruppen skal nå ha sin oppfriskningsdose. Intervallet mellom tredje dose i grunnvaksineringen og oppfriskningsdosen er tre måneder. Oppfriskningsdosen vil for disse personene bli dose nummer 4.

Vaksiner som brukes i Trondheim

Det er vaksiner fra Pfizer og Moderna som nå brukes i Trondheim. Du kan velge hvilken vaksine du ønsker når du bestiller time til vaksinering. Les mer på Folkehelseinstituttets nettsider.

Åpningstider og kontaktinformasjon

Mandag - fredag: 08.15-11.15 og 12.00-15.00

Tirsdag: 08.15-11.15 og 12.30-13.30.00

Telefon: 72 54 08 50

E-postadresse: vaksinasjon.postmottak@trondheim.kommune.no

Telefontid

Mandag - fredag: 08.30-10.30 og 12.30-14.30

Tirsdag: 08.30-10.30 og 13.30-14.30

Besøksadresse

Prinsens gate 1 A (Statens Hus). Inngang fra Tinghusgata, inngangen nærmest Bispegata.

Timebestilling reisevaksiner og annen vaksinasjon

Timebestilling skjer kun via telefon 72 54 08 50 se telefontid ovenfor.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Vaksinasjon- og smittevernkontoret, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 013223

Sist oppdatert: 28.02.2022

013223

A03-P1-EPI006