Hjem Enhet for legetjenester og smittevernarbeidVaksinasjon- og smittevernkontoret

Vaksinasjon- og smittevernkontoret

Kontakt Vaksinasjon- og smittevernkontoret

Se kart

Vaksiner

Informasjon om andre vaksiner, som influensavaksine og reisevaksiner.

Se oversikt over vaksiner du kan ta hos oss

Korona

Informasjon og bestilling av koronatest

Informasjon og bestilling av koronavaksine

Koronatelefonen

Har du spørsmål om koronaviruset, vaksinering, mistanke om at du er smittet, eller ønsker time for å ta en test?

Ring Trondheim kommunes koronatelefon på 90 50 90 52.

Telefonen er åpen

 • hverdager kl. 08.30-15.30
 • lørdag og søndag kl. 11.00-18.00

Vi bestiller tolk ved behov. Dette kan ta litt tid, men vi kontakter deg så fort som mulig.

Hvem får koronavaksine nå?

Fra uke 29 vil det bli noe økning i leveransene av vaksiner, og det vil samtidig bli vaksinert med både Pfizer og Moderna (til sammen 12 750 doser). Dette blir første levering med Moderna til Trondheim.

I uke 27 ble det i alt satt 10 942 førstedoser og 617 andredoser. To av tre i Trondheim over 18 år har nå tatt sin første dose av vaksinen. Men fortsatt må det gis 43 134 førstedoser før vi har nådd vårt mål om minst 90% dekning av førstedoser i alle våre målgrupper.

Det ble satt 2054 førstedoser og 29 andredoser fredag 9. juli. Vi vaksinerte 345 i aldersgruppen 40-44 og 1326 i aldersgruppen 18-24 på fredag.

Fortsatt er aldersgruppene 40- 44 og 18-24 viktige målgrupper hvor det gjenstår å sette henholdsvis 1673 og 7 020 førstedoser for å nå målet på 90%. Bare 171 flere trenger nå å vaksinere seg i aldersgruppen 45-54 for å nå målet på 90%.

Det inviteres nå fortløpende fra siste risikogruppe, aldersgruppen 25-39, hvor årskull for årskull vil få sms om at de kan bestille time for vaksinering. 284 i denne aldersgruppen ble vaksinert på fredag.

Bare de som får SMS om at det er deres tur, kan bestille time.

Når kan jeg regne med å bli vaksinert?

Plan for vaksineringen

Her er en oversikt over når du kan forvente å få din første dose med koronavaksine:

 • Uke 25: Personer mellom 45-54 år
 • Uke 26: Personer mellom 45-54 år
 • Uke 27: Personer mellom 18-24 og 40-44 år
 • Uke 28: Personer mellom 18-24 og 40-44 år
 • Uke 29: Personer mellom 18-24 og 40-44 år
 • Uke 30: Personer mellom 18-24, 25-39 og 40-44 år
 • Uke 31: Personer mellom 25-39 år
 • Uke 32: Personer mellom 25-39 år
 • Uke 33: Personer mellom 25-39 år

Det er viktig å huske at beregningen ikke er absolutt og baserer seg på FHIs antatte leveranser per 28. mai 2021.

Hvem blir prioritert først?

Det er nasjonale helsemyndigheter som avgjør hvor du befinner deg i køen for vaksinasjon. Kommunen følger nasjonale myndigheters anbefalinger med hensyn til prioriteringer. Sykehjemsbeboere, andre med høy alder og/eller kroniske, alvorlige sykdommer har prioritet.

Du finner mer informasjon om prioriteringsrekkefølgen på FHIs nettsider.

Aldersgrupper i Trondheim

Sammensetningen av de aktuelle aldersgruppene i Trondheim:

 • 85 år og eldre: 1214 menn og 2347 kvinner
 • 75-84 år: 4103 menn og 4988 kvinner
 • 65-74 år: 8342 menn og 9082 kvinner
 • 55-64 år: 10 692 menn og 10 813 kvinner
 • 45-54 år: 13 523 menn og 12 956 kvinner
 • 20-44 år: 43 034 menn og 38 528 kvinner

Denne oversikten tar ikke høyde for personer med underliggende sykdommer/tilstander. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper er heller ikke skilt ut.

Risikogrupper

Fastlegene har laget lister over sine risikopasienter og delt med kommunen. Personer i risikogruppen får beskjed når det er deres tur til å bestille time for vaksinering.

Personer med disse sykdommene og tilstandene har høy risiko for alvorlig forløp av av covid-19:

 • Organtransplantasjon
 • Immunsvikt
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eksempel ALS, cerebral parese og Downs syndrom)
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon
Vaksiner som brukes i Trondheim

Det er vaksine fra Pfizer og Moderna som nå brukes i Trondheim.

Disse har fått vaksine

Det er en økning med 4936 flere satte vaksinedoser siden siste rapport 22.7. Av dette er 4636 førstedoser og 300 andredoser. I tillegg skal 111 vaksineringer etterregistreres fra forrige uke i dag. Det ble satt flest (4183) førstedoser i aldersgruppen 25-39. 

Alle innbyggere fra 18 år og eldre kan nå booke time. I løpet av uke 30 vil alle ha fått invitasjon via SMS til å booke time. Per utgangen av uke 29 er 77,9% (130 089 personer) vaksinert med første dose i Trondheim. Det gjenstår anslagsvis 20 000 vaksinasjoner før målet om 90% vaksinasjonsdekning for første dose er nådd for aldersgruppen 18+ da det i enkelte aldersgrupper er vaksinert godt over 90 % allerede. Målet på 90% vil kunne nås i uke 31 hvis oppslutningen fremover er god nok. Det er fortsatt 20 832 personer i aldersgruppen 25-39 og 2802 i aldersgruppen 18-24 som ikke har tatt første dose.

Samlet status vaksinering (Kilde: Sysvak):

130 089 (77,9% av personer over 18 år og 62,7% av befolkningen) har fått første dose og 56 196 (33,7% og 27,1%) andre dose. I alt er det satt 186 285 doser.

85+:    Første dose 93,7% (3348) og 91,8% (3279) andre dose.  

75-84: Første dose 98,9% (9635) og 98,4%  (9595) andre dose. 

65-74: Første dose 95,8% (16 859) og 93,8% (16 508) andre dose.  

55-64: Første dose 94,8% (20 821) og 41,1% (9032) andre dose.

45-54: Første dose 90,7% (24 005) og 23,4% (6201) andre dose.

40-44: Første dose 84,3% (11 188) og 17,6% (2334) andre dose.

25-39: Første dose 49,5% (25 462) og 13,3% (6836) andre dose.

18-24: Første dose 77,7% (17 795) og 10,3% (2364) andre dose

16-17: Første dose 976 og 47 andre dose (personer med spesiell indikasjon og de som fyller 18 i 2021).

12-16: Første dose 24 og 0 andre dose (personer med spesiell indikasjon)

 

Sist oppdatert: 26.07.2021

Åpningstider og kontaktinformasjon

Mandag - fredag: 08.15-11.45 og 12.25-15.00

Tirsdag: 08.15-11.45 og 13.30-15.00

Telefon: 72 54 08 50

E-postadresse: vaksinasjon.postmottak@trondheim.kommune.no

Telefontid

Mandag - fredag: 08.30-10.30 og 12.30-14.30

Tirsdag: 08.30-10.30 og 13.30-14.30

Besøksadresse

Prinsens gate 1 A (Statens Hus). Inngang fra Tinghusgata, inngangen nærmest Bispegata.

Timebestilling reisevaksiner og annen vaksinasjon

Timebestilling skjer kun via telefon 72 54 08 50 se telefontid ovenfor.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Vaksinasjon- og smittevernkontoret, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 14.07.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006