Vaksine

Informasjon om vaksine og smittevernkontorets tjenestetilbud, blant annet reisevaksinering, tuberkulosekontroll, HPV-vaksine og smittevern.

HPV-vaksine

Alle kvinner født 1991 eller senere får fra november 2016 tilbud om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine). Du må starte vaksineringen før utgangen av 2018.

Du får vaksinen i den kommunen du oppholder deg. Det er ikke nødvendig å være folkeregistrert i kommunen for å få vaksinen. Vaksinasjonsprogrammet består av tre vaksinedoser gitt i løpet av 6-12 måneder.

HPV-vaksine timebestilling

Ved spørsmål - send e-post til hpvvaksine.smittevern@trondheim.kommune.no, eller kontakt oss på telefon 905 09 052.

Har du tidligere takket nei til HPV-vaksine?

De som tidligere har takket nei til HPV-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet, men som ombestemmer seg, kan benytte tilbudet om gratis HPV-vaksine. Det gjelder også de som har påbegynt HPV-vaksinasjon, men ikke fått alle tre dosene.

Elever i ungdomsskole og videregående skole vil få tilbud om vaksinasjon via skolehelsetjenesten. Dette gjelder både de som ikke er vaksinert tidligere og de som har påbegynt vaksinasjonsprogrammet, men ikke fullført programmet (tre doser). Følg med på skolens informasjonstavler/ - skjermer.

Informasjon om HPV-vaksine

Vaksinen anbefales til unge kvinner for å forebygge livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft forårsaket av HPV-infeksjon. Hvert år får ca 300 kvinner i Norge livmorhalskreft og 65–100 kvinner dør av sykdommen. Vaksinen kan gi beskyttelse selv om man har debutert seksuelt. Viruset er seksuelt overførbart.

HPV-vaksine har vært en del av barnevaksinasjonsprogrammet til jenter i 7. klasse siden 2009. Fra høsten 2016 kan uvaksinerte kvinner født 1991 og senere også få tilbud om gratis HPV-vaksine. Etter denne perioden vil vaksinene koste i ca. 4000 kr og i tillegg kommer en konsultasjonspris.
Du kan lese mer om viruset og vaksinen her: https://www.fhi.no/sv/vaksine/hpv/

Information about HPV vaccine

Women born 1991 or later can now (2016-2018) benefit from free human papillomavirus (HPV) vaccination to protect themselves against cervical cancer. Cervical cancer is caused by chronic HPV infection. It can take a number of years to develop cervical cancer, but almost 50 % of those with the disease are under 45 years. HPV is very common and is transmitted through sexual contact. The vaccine is recommended for all young women, whether they have had no, one or more sexual partners. Pregnant women cannot take the vaccine.

Getting the HPV vaccine 

You don’t have to be registered in your local municipality to receive the vaccine, but you have to bring your Norwegian identity number. If you not have received this identity number, you have to bring a letter from the Police immigration office with your DUF-number or D-number.

Book an appointment

Place: Vaksinasjon- og smittevernkontoret
Address: Erling Skakkes gate 40, 7012 Trondheim (see map below)
For more information, please contact us on

Email: hpvvaksine.smittevern@trondheim.kommune.no 

Phone: 905 09 052.

Influensavaksine

For noen kan influensa gi alvorlige komplikasjoner. Helsegevinsten kan være stor om du vaksinerer deg!

For spørsmål om influensavaksinasjon henvend deg til din fastlege, eller kontakt Vaksinasjon- og smittevernkontoret i Trondheim på tlf 72 54 08 50

E-post: vaksinasjon.postmottak@trondheim.kommune.no

Besøksadresse

Vaksinasjon- og smittevernkontoret, Erling Skakkes gate 40 - inngang A eller C

Priser

 • Risikogrupper 150 kr
 • Andre 200 kr

Reisevaksiner

Før du reiser til enkelte reisemål er det viktig at du vaksinerer deg.

Russ og vaksine mot hjernehinnebetennelse

Vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse

Vaksinasjon og smittevernkontoret vil i samarbeid med helsesøstrene ved de videregående skolene i Trondheim tilby vaksinering mot smittsom hjernehinnebetennelse for avgangselevene 2018. 

Vaksinering vil foregå på følgende steder ukene 4-5-6-7:

 • 25.01.18 fra kl.13.00 Trondheim katedralskole 
 • 30.01.18 fra kl.12.30 Charlottenlund vgs
 • 31.01.18 fra kl.13.00 Heimdal vgs
 • 07.02.18 fra kl.12.00 Thora Storm vgs og Bybroen vgs - vaksinering foregår på Thora Storm vgs
 • 08.02.18 fra kl.13.00 Tiller vgs, KVT og Skjetlein vgs - vaksinering  foregår på Tiller vgs
 • 14.02.18 fra kl. 12.00 Strinda vgs
 • 15.02.18 fra kl. 12.00 Byåsen vgs

Oppmøte klassevis, elevene vil få nærmere informasjon om oppmøtetidspunkt.

Påmelding

Pris 450 kr. 

Betaling via Vipps (NB! Merk innbetaling med elevs fulle navn), bankkort eller kontanter.

Vipps nummer: 504725 Vaksinasjon og smittevernkon

Dersom du har spørsmål vedrørende vaksineringen kan du ta kontakt med helsesøster på skolen, eller helsesøster ved Vaksinasjon og smittevernkontoret på telefon 72 54 08 55.

 Informasjonsbrev til russ

Trondheim 05.01.18

Til avgangselevene ved de videregående skolene i Trondheim

Tilbud om vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse (meningokokksykdom)

Folkehelseinstituttet anbefaler at ungdom i alderen 16-19 år vurderer å vaksinere seg mot smittsom hjernehinnebetennelse (meningokokksykdom).

Trondheim kommune vil i løpet av ukene 4, 5, 6 og 7 gi et tilbud om vaksinering til avgangselevene ved de videregående skolene. Dette gjelder også elever som har gjennomført 2-årig yrkesforberedende utdanningsprogram.

Det er viktig at du svarer på mottatt spørreskjema innen mandag 15.01.18. De som ønsker vaksine vil få mail med informasjon om tid og sted for når vaksineringen vil forgå ved den enkelte skole. Informasjonen vil også bli lagt ut på skolens hjemmeside og på russens facebook-sider samt på informasjonsskjermer/plakater ved skolen.

Vaksinen må du betale selv og den vil koste kr. 450, dette er inkl. vaksine og egenandel. Du kan betale på forhånd med Vipps. Hvis du ikke har Vipps selv, kan eventuelt dine foreldre betale med Vipps for deg og send deg et skjembilde av kvitteringen. Kvittering for betalt med Vipps må fremvises ved vaksineringen og må merkes med elevens fornavn og etternavn.

Betalingsinformasjonen for Vipps vil du få på mail og på informasjonsplakater på skolen. Du har også mulighet til å betale med betalingskort eller kontanter.  

Mer informasjon finner du på neste side og på nettsidene til Folkehelseinstituttet http://www.fhi.no/artikler/?id=116225

Dersom du har spørsmål vedrørende vaksineringen, kan du ta kontakt med helsesøster på skolen eller helsesøster ved Vaksinasjon og smittevernkontoret på telefon 72 54 08 55.  


Med hilsen

TRONDHEIM KOMMUNE

Eli Sagvik                                                                 

smittevernoverlege

RUSS 2017/18

BESKYTTELSE MOT SMITTSOM HJERNEHINNEBETENNELSE

Hva er smittsom hjernehinnebetennelse (meningokokksykdom)?

Sykdommen skyldes meningokokkbakterier. Friske personer kan ha meningokokkbakterier i halsen uten å vite om det. Få av disse blir syke, men de kan smitte andre. Hos enkelte smittede kan  bakteriene komme over i blodet. Derfra kan bakteriene finne veien til hinnene rundt hjernen og gi hjernehinnebetennelse. Andre ganger kan bakteriene formere seg i blodet (blodforgiftning) og skade viktige organer. Sykdommen utvikler seg ofte raskt, og rundt 10 % av de som får sykdommen dør. Omtrent 20 % av de syke får varige, alvorlige følgetilstander (f. eks hørselsskade, hodepine konsentrasjonsvansker).

Hvordan smitter det?

Bakterien smitter ved nærkontakt. I de fleste tilfellene skjer smitten fra friske som har bakterien i halsen. Bakterien overføres mellom mennesker gjennom spyttdråper. Deling av flasker, glass og kyssing kan være viktige smittemekanismer. Det er vist at røyking, også passiv røyking, svekker motstandskraften og øker smittefaren.

Hvorfor er ungdom spesielt utsatt?

Friske ungdommer har oftere meningokokkbakterier i halsen enn andre. En kombinasjon av tett samvær med andre ungdommer, festing og lite søvn gjør at ungdommer kan være spesielt mottakelige for smitte med meningokokkbakterier, og også mer utsatt for å utvikle alvorlig sykdom. Dette gjelder for både russ og andre ungdommer. Siden sykdommen utvikler seg raskt er det svært viktig å komme tidlig til sykehusbehandling. Fyllesyke, utmattelse og meningokokksykdom kan likne på hverandre. Ta ansvar for hverandre dersom noen er syke, særlig hvis de er «sløve» (har redusert bevissthet) eller har feber, og vær rask med og skaff lege.

Effektive vaksiner finnes

Folkehelseinstituttet anbefaler at ungdom i alderen 16–19 år vurderer å vaksinere seg mot meningokokksykdom. Det fins to ulike typer vaksiner. Kombinasjonsvaksine mot meningokokk gruppe A, C, W og Y (Menveo eller Nimenrix) beskytter mot alle disse fire gruppene av meningokokkbakterier og som har vært årsak til de fleste tilfellene av meningokokksykdom i denne aldersgruppen de senere årene. Vaksinen koster kr 450.  Det er denne vaksinen som inngår i tilbudet om vaksinering ved de videregående skolene.

Vaksine mot meningokokk gruppe B (Bexsero eller Trumenba) er også tilgjengelig. Det har ikke vært tilfeller forårsaket av meningokokk B hos 16-19 åringer de siste to årene. Vaksinen koster kr 900 per dose og det kreves to doser. Du kan bestille time ved Vaksinasjon og smittevernkontoret, telefon 72540850, hvis du ønsker vaksine mot meningokokk gruppe B.

Ta vaksinen i god tid før russefeiringen

Etter vaksinasjon tar det omtrent to uker før vaksinen gir beskyttelse. For ungdom som skal delta i russefeiringen anbefales det at vaksinasjonen utføres i god tid før russefeiringen begynner. Beskyttelsen varer i ca. 5 år, slik at vaksinasjon tidlig i videregående skole også vil gi beskyttelse i russetiden og ved reiser senere i ungdomstiden. Som ved annen vaksinasjon kan disse vaksinene gi bivirkninger hos noen. De vanligste bivirkningene er rødhet og ømhet på stikkstedet og uvelfølelse med hodepine eller kvalme.

Tuberkulosekontroll

De som må teste seg for tuberkulose
 • Du har mistanke om at du er smittet av tuberkulose eller har vært i risiko for å bli smittet.
 • Du kommer fra et land med høy forekomst av tuberkulose og skal være i Norge i mer enn tre måneder.
 • Du har de siste tre år oppholdt deg i mer enn tre måneder i et land med høy forekomst av tuberkulose og skal jobbe med barn, pleietrengende eller syke. Det vil si helsepersonell, lærere og barnehageansatte inkludert studenter, samt au pairer.

Les mer om hvilke land som har høy forekomst av tuberkulose.

Åpningstid, pris og kontaktinfo for tuberkulosekontroll

Tuberkulosekontroll utføres hver mandag og tirsdag mellom 08.30-10.30. 

Det er ikke nødvendig med timebestilling. I perioder med stor pågang kan tuberkulosekontrollen stenge tidligere enn 10.30.

Besøksadresse og kontaktinformasjon

Erling Skakkes gate 40, inngang A eller C (ved Narvesenkiosken)

Telefon: 72 54 08 50

vaksinasjon.postmottak@trondheim.kommune.no

Pris

Lovpålagt undersøkelse er gratis.

For andre kr 200.

Om undersøkelsen

Du vil få en samtale med helsesøster. Ved behov blir du henvist til lungerøntgen og eventuelt en blodprøve.

Egenerklæring for tuberkulose og MRSA - skjema

Beregn litt ventetid.

Tuberkuloseplan

Øvrige vaksinasjonstjenester

 • Råd og veiledning om reisevaksiner og andre vaksiner
 • Vaksiner i barnevaksinasjonsprogrammet for voksne som ikke har tatt alle vaksinene og revaksinering.
 • Yrkesvaksinering
 • BCG-vaksine 

Åpningstider og kontaktinfo

Mandag-fredag: 08.15-11.45 og 12.25-15.00
Torsdag: 08.15-11.45 og 13.30-15.00

Besøksadresse

Erling Skakkes gate 40, inngang A eller C (ved Narvesen)

vaksinasjon.postmottak@trondheim.kommune.no

Priser

Konsultasjons- og vaksinepriser

Sist oppdatert: 16.01.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


      IsDev: False
      IsProd: True
      Current: prod
      Is("test"): False
      UrlPrefix: /external/c9/
      Url("client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css"): /external/c9/client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css