Informasjon og fremdrift for søknad på spillemidler for 2025

Informasjon og fremdrift for søknad på spillemidler for 2025

Følgende frister gjelder for søknader om spillemidler 2025

18. april 2024. Spillemiddelseminar

  • Seminaret er obligatorisk for alle som har planer om å søke på spillemidler for 2024. 
  • Seminaret avholdes kl 17 - 20 i Fylkestingssalen, Erling skakkes gt 14
  • Lenke til påmelding 

1. august 2024

Innmelding av nye søknader for 2025 til Trondheim kommune

  • Alle forslag om nyetablering, rehabilitering og sikring av anlegg/områder som det skal søke om spillemidler til skal være omtalt i en kommunal plan for idrett og friluftsliv. Planer om nye anlegg for idrett og fysiskaktivitet legges inn i Innmeldingsskjema for planer om nye anlegg for idrett og fysisk aktivitet oversendes til kommunen.

Skjemaet sendes inn på epost til undertegnede innen 1. august 2024.

1. september 2024

Søknadsfrist for innsending av søknader om spillemidler 2025. Alle søknader sendes inn elektronisk via anleggsregisteret.

  • Fylkestinget i Trøndelag har vedtatt nye mål og retningslinjer for tildeling av spillemidler.For å sikre at det bygges anlegg for best mulig måloppnåelse er det utarbeidet en sjekkliste som skal følge spillemiddelsøknaden. Sjekklista skal fylles ut av førstegangssøkere og skal legge ved innsendt søknad.

De nye retningslinjene og sjekklista finnes her: www.trondelagfylke.no/spillemidler

Alle søkere må sette seg inn  Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

Spørsmål omkring søknader om spillemidler ta gjerne kontakt med:

Trondheim kommune v/Thor Eivik, telefon: 92 84 13 36, eller send epost til

Sist oppdatert: 26.03.2024

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward