Ute for ungdom

Ute for ungdom

Hva er Ute for ungdom?

Ute for ungdom (tidl. Team som tåler) var et pilotprosjekt i samarbeid mellom Kulturenheten, Barne- og familietjenesten (BFT) og skole i Heimdal bydel. Fra januar 2023 gikk tiltaket over til å bli et fast tilbud, kjent under navnet Ute for ungdom.

Målet med prosjektet var at

  • ungdom møter de samme voksne på flere arenaer
  • voksne er tilgjengelige for ungdommene på kveldstid, der ungdommene er

Teamet består i dag av kommunalt ansatte fra skole, BFT og Kulturenheten. Dette er ansatte som møter ungdommene på ulike arenaer, både på dag og kveld, og som går oppsøkende ute i Heimdal bydel på ettermiddag og kveld.

Les mer om Ute for ungdom

Organisering av prosjektet

Kulturenheten var prosjekteier for Team som tåler, og er fortsatt den som koordinerer det faste tiltaket i dag.

Prosjektet ble finansiert 50/50 gjennom skjønnsmidler fra Statsforvalteren og kommunal egenandel. I dag er det fullfinansiert av kommunen.

Prosjektet startet opp februar 2020 og varte ut 2022.

BFT har i dag to ansatte som jobber i Ute for ungdom, Kattem skole, Klæbu skole og Spongdal skole har en ansatt hver i tiltaket og Kulturenheten har fire ansatte som i dag er en del av teamet i Ute for ungdom. Fra høsten 2023 har Kulturenheten sammen med Uteseksjonen mottatt midler til en forsterkning av tiltaket ved å etablere Utekontakt på Heimdal.

Kontaktpersoner (Kulturenheten)

Oppsøkende teamkoordinator:

Tonje Anita Kraft
Telefon: 90 81 18 69
E-post: 

Stine Osvoll
Telefon: 95 26 38 89
E-post: 

Sist oppdatert: 02.10.2023

Fant du det du lette etter?