Innkjøpstjenesten

Kontakt Innkjøpstjenesten

Finn ansatt og se kart

Trondheim kommune kjøper årlig inn varer og tjenester for ca. 5,4 milliarder kroner. En stor del av disse anskaffelsene skjer gjennom faste leveringsavtaler eller rammeavtaler.  

Innkjøpstjenesten er kommunens ressurs- og kompetansesenter for innkjøp. Vi inngår felles innkjøpsavtaler der hvor kommunen kan oppnå markedsmessige og administrative fordeler ved at hele eller deler av kommunen opptrer i fellesskap.

Vi yter også rådgiving, opplæring og informasjon om innkjøp og skal bidra til at disse er miljøvennlige og ressursbesparende.

 

Anskaffelsesstrategi

Anskaffelsesstrategien for perioden 2023 - 2030

 

Konkurransegjennomføring og kontraktsadministrasjon (KGV og KAV)

Trondheim kommune har tatt i bruker KGV/KAV fra Mercell

Formål med å benytte Mercell KGV/KAV er god kvalitetssikring og sporbarhet i anskaffelser og kontraktsoppfølging samt oppfylle  krav til elektronisk konkurransegjennomføring i LOA/FOA.

Elektronisk konkurransegjennomføring og kontraktsforvaltning bidra til bedre sporbarhet og kvalitetssikring i anskaffelsesprosessen og kontraktsoppfølging.

Mercell er integrert mot Doffin/TED og ESPD.

Mercell

E-handel

Trondheim kommune har innført e-handel for alle sine enheter. E-handelssystemet er et verktøy for å effektivisere og rasjonalisere innkjøpsprosessen og skape lojalitet til inngåtte rammeavtaler.

Trondheim kommune har avtale med TietoEvry Norge, på innkjøpsløsning (UBW/UNIT4).

Informasjon om e-handel i Trondheim kommune. 

Miljø

Klima og miljø i offentlige anskaffelser

Klimaarbeid i Trondheim kommune

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Innkjøpstjenesten, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 223000

Adresse: Erling Skakkes gate 14, 7013 TRONDHEIM

Leder

Robert Grande
Innkjøpssjef

Annen:

E-post:

Finn ansatt

search

Elise Thao Buås-Hansen

Innkjøpsrådgiver

Telefon:

E-post:

Jorid Bye

Innkjøpsrådgiver

Telefon:

E-post:

Vibeke Klock Fleten

Innkjøpsrådgiver

Telefon:

E-post:

Sander Gulbrandsen

Innkjøpskonsulent

Telefon:

E-post:

Kristina Henriksson

Rådgiver II

Telefon:

E-post:

Ellen Sofie Liasjø

Rådgiver

Telefon:

E-post:

Laila Nilsen

Innkjøpskonsulent

Telefon:

E-post:

Torbjørn B. Nilsen

Miljøkontrollør

Telefon:

E-post:

Roar Næss

Innkjøpsrådgiver

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Kåre Sagmo-Søvde

Innkjøpsrådgiver

Telefon:

E-post:

Heidi Storrøsæter

Innkjøpsrådgiver

Telefon:

Direktetelefon: (+47) 97085808

E-post:

Tuva Garbom Sørbotten

Miljørådgiver

Telefon:

E-post:

Wenche Øverbø

Innkjøpsrådgiver

Telefon:

E-post:

Sist oppdatert: 29.02.2024

223000

Fant du det du lette etter?