FAKTAARK 14: Stellerutiner i barnehager

FAKTAARK 14: Stellerutiner i barnehager

Barn som går i barnehage er mer utsatt for infeksjoner enn andre barn. For å unngå smittespredning ved bleieskift, er det viktig å ha gode stellerutiner med bruk av engangsutstyr samt god håndhygiene.

Stellerutiner

Ved bleieskift skal det benyttes

 • engangskluter eller kluter som vaskes etter hvert skift
 • engangshansker
 • egnet underlag:
  • stellematte med engangs underlag eller egen håndduk for hvert barn. Håndduk vaskes ved tilgrising og ellers daglig
  • stellematten skal være av materiale som er lett å vaske og desinfisere, og skal vaskes/desinfiseres etter hvert skift

Baby i bleier

Brukte bleier

 • Brukte bleier skal umiddelbart legges i pose som knyttes igjen.
 • Posen oppbevares utilgjengelig for barna.

Husk grundig håndvask etter bleieskift

 • God håndhygiene er et av de aller viktigste tiltakene for å forebygge smitte.
 • Sørg derfor for grundig håndvask etter bleieskift, selv om dere bruker hansker.
 • For utfyllende informasjon om håndvask, se også Folkehelseinstituttets nettsider:

Bleieskift og håndhygiene

Tøybleier

 • Tøybleier behandles som engangsbleier ved at de legges i pose som knyttes igjen og oppbevares utilgjengelig for barna.
 • Ved bruk av ullbukser som sperrelag skal tilsølte/våte bukser oppbevares i en lukket pose som er egnet for dette.

Sikkerhet i stellesituasjonen

Det må gjennomføres en risikovurdering av stellesituasjonen. Forhold som må vurderes er for eksempel:

 • varmt vann/skålding
 • fall fra stellebord
 • vaskemidler, desinfeksjon og så videre
 • eventuelle andre forhold som barnehagen vurderer i forbindelse med stellesituasjonen, for eksempel mulighet for overgrep/krenkelser, andre risikoforhold dersom stell utføres andre steder enn i tilrettelagt stellerom og så videre

Lovgrunnlag

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. § 17. Smittevern

 • Virksomheten skal planlegges og drives slik at risikoen for spredning av smittsomme sykdommer blir så liten som praktisk mulig. 

Sist oppdatert: 28.08.2023

Fant du det du lette etter?