Breidablikk barnehage

Foto av bygget, huske og uteleikeplassen.

Breidablikk barnehage – en møteplass for nære relasjoner.

Kontakt Breidablikk barnehage

Finn ansatt og se kart

Foreldreportalen

Vi bruker Vigilo til kommunikasjon med foresatte i barnehage, SFO og skole.

Logg inn i Foreldreportalen

Veiledninger for bruk av Vigilo

Åpningstid og ferier

Åpningstid kl. 07.00-16.30.

Ferier

 • Påske. Åpent mandag og tirsdag i uka før påske. Stengt fra og med onsdag
 • Sommer: Barnehagen har sommerstengt i uke 28, 29, 30. Dette er felles for alle kommunale barnehager i Trondheim.
 • Jul: Åpent i mellomjula. Stengt julaften og nyttårsaften.

Åpningstider og ferier blir bestemt sammen med brukerråd.

Kostpenger

Kostpengene blir bestemt sammen med samarbeidsutvalg.

Dette er 350 kr per måned.

Pedagogikk

Årsplan

Miljøhandlingsplan 

Liten og ny i barnehagen

Plan for en trygg og god barnehagehverdag

Samarbeidsutvalg

Vi har to samarbeidsutvalg på Breidablikk barnehage. Et på Nedre Breidablikk og et på Øvre Breidablikk. Samarbeidsutvalgene består av likt antall representanter fra foreldre og ansatte.

FAU består av foresatte til barn som er fire år.

Samarbeidsutvalg Nedre

Medlemmer

Foreldre

 • Leder: Hanne Kathrine Solem Rishaug, telefon: 47 83 38 36
 • Helen Mari Bitnes, telefon: 45 24 66 72
 • Tore Johansen Dahl, telefon: 40 32 58 79

Personalet

 • Hilde Bergvin Larsen, telefon: 48 02 66 90

Ledelsen

 • Bente Marie Vang, telefon: 99 50 57 21
 • Janne Foss, telefon: 95 82 69 96
Samarbeidsutvalg Øvre

Foreldre

 • Leder: Rachel Lundmark, telefon: 97 12 08 41.
 • Tore Rønning, telefon: 92 21 26 04.

Personal

 • Ingunn Sandvold, telefon: 41 63 25 40.

Ledelsen

 • Bente Marie Vang, telefon: 99 50 57 21.
 • Janne Foss, telefon: 95 82 69 96.

Mer om avdelingene

Øvre

Tua

Tua er en småbarnsbase på til sammen 28 barn, fordelt på 2 grupper, Blåbærtua og Tyttebærtua.

Tyttebærtua 14 barn og Blåbærtua 14. barn. Tua holder til på Øvre bygg.

Her har barn anledning til å være sammen i både større og mindre grupper i løpet av barnehagedagen. Alle barn har faste kontaktpersoner, for å sikre trygg tilknytning. På Tua har vi faste rutiner gjennom dagen, for å skape forutsigbarhet og trygghet gjennom dagen.

Vi legger vekt på å gi barna frihet med mulighet for selv og kunne styre sin hverdag innenfor grenser som de kan mestre ut i fra alder og utvikling. Leken står sentralt hos oss og vi vektlegger lekens betydning for barns utvikling.

Personalet ønsker å gi barna utfordringer med utgangspunkt i deres interesser, kunnskaper og ferdigheter (Barnehageloven § 2). For å oppnå dette må vi være sensitive voksne med blikk for barnet gjennom hele barnehagehverdagen. Vi er opptatt av å være váre for det som skjer i øyeblikket, fra ettåringens blikk og pekefinger til toåringens rollelek i dukkekroken. Vi ønsker å støtte barnet i lek og samspill, som leder til positiv samhandling med andre.

Vi er et personale med god kompetanse på mange av barnehagens satsingsområder.

Vårt hovedmål er at barn og foreldre skal ha en best mulig hverdag og trives sammen med oss på Tua.

Nedre

Melkeveien

Melkeveien er en storbarnsbase med 40 barn fra 3-6 år. Vi har et nytt og fint areal inne med tilgang til spesialrom for formingsaktiviteter og allrom for gym og drama. Vi har delt Melkeveien i to grupper Sol og Stjerne. De har ulike ukeplaner, men innholdet er tilnærmet likt. En dag i uka har vi aldersdeling på gruppene, da er alle treåringene sammen, alle fireåringene og alle femåringene sammen. Da er det tilrettelagt aktivitet ute eller inne. I årsplanen skiller vi ikke mellom de ulike alderstrinnene, men i tilretteleggingen av aktivitetene bruker vi ulike virkemidler alt etter hvilket modningsnivå barna er på.

Regnbuen

Base Regnbuen består av to storbarnsgrupper som er delt inn i Indigo og Fiolett.

Fiolett har 20 barn i alderen 3-6 år.

Indigo har 20 barn i alderen 3-6 år.

Gruppene har lik dagsrytme, ukeplan og månedsplan. Vi deler oss i to grupper (enkelte dager tre grupper) for å utnytte det flotte uteområdet og innearealet på en best mulig måte.

Dråpen

Vi har et hovedmål:

Legge til rette for at barna skal bli sosialt handlingsdyktige.

Med dette mener vi at barnet skal:

 • Utvikle selvstendighet, kreativitet, omsorg og et positivt selvbilde.
 • Kunne ta og opprettholde kontakt og kommunisere med andre.
 • Kunne vise omsorg og utføre prososiale handlinger.

Vårt pedagogiske grunnsyn er ment som en plattform som skal binde barnehagens innhold sammen.

Det er den voksnes svar, oppmerksomhet, engasjement og veiledning som er med på å forme barnets utvikling. Vi vil derfor legge vekt på å være interessert og undrende sammen med barna. For oss er det viktig å ta utgangspunkt i barnets perspektiv. Vi vil lytte til det barnet sier, både verbalt og nonverbalt, og møte dem på deres nivå. Vi må vise forståelse og innlevelse i deres situasjon for at de skal lære seg å sette seg inn i andres situasjon. Samværet mellom barnet og oss voksne skal være preget av empati og omsorg, glede og humor, nysgjerrighet og undring. Vi ønsker å gi barna ”magiske øyeblikk”. Det er de stundene vi er akkurat her og nå og deler en intens opplevelse. Det kan være å springe ute i stor fart, gi en klem eller gleden av å mestre noe for første gang. Ved å bekrefte barnets opplevelser viser vi at vi forstår hva de er opptatt av.

Vi ønsker at klimaet på Dråpen skal være preget av positiv samhandling mellom barn og voksne. Vi vil stimulere barna til å tenke mest mulig selv, blant annet gjennom å la barna få innflytelse over sin egen hverdag. Samtidig skal de få erfaring med å ta ansvar for egne handlinger og oppmuntre barna til å prøve selv før de ber om hjelp. For å sørge for at barna trives og blir trygg, har vi en fast dagsrytme.

Vi ønsker å legge vekt på å skape et positivt samspill i barnegruppa der anerkjennelse, samarbeid og sympati preger samspillet. Viktige egenskaper som empati, kreativitet, åpenhet og en positiv selvoppfatning utvikles gjennom samspill med andre. Vi voksne på Dråpen vil jobbe med å støtte opp den sosiale læringen ved å være modeller for barna og samtidig gi positive tilbakemeldinger på prososial atferd, dvs handlinger som har til hensikt å støtte, hjelpe eller være til nytte for andre (Webster Stratton)

Oppstart for de yngste

Vi har en foreldreaktiv tilvenning for de yngste barna. Det vil si at barn og foresatte blir invitert til besøk i barnehagen før oppstart. Når barnet begynner i barnehagen er foreldre sammen med barnet minimum fem dager.

Planleggingsdager 2023/24

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

 • Fredag 18. august 2023
 • Torsdag 12. oktober 2023
 • Fredag 13. oktober 2023
 • Fredag 26. januar 2024
 • Fredag 21. juni 2024

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Priser

Priser og egenbetaling

For kommunale barnehager

Godkjenning og tilsyn

Kommunen godkjenner og fører tilsyn med barnehager etter barnehageloven og etter folkehelseloven.

Tilsyn kan være varslet på forhånd eller uanmeldt.

Rapporter fra tilsyn blir lagt ut på barnehagens nettside.

 

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Breidablikk barnehage, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Styrer og avdelingsleder

Bente Marie Vang: 99 50 57 21

Janne Foss: 95 82 69 96

Avdelingene

 • Fiolett: 90 81 29 94
 • Indigo: 91 16 18 56
 • Sol: 91 19 73 28
 • Stjerne: 90 99 85 39
 • Dråpen: 90 81 62 85
 • Tyttebærtua: 90 96 93 19
 • Blåbærtua: 95 33 92 43

Breidablikk barnehage

TK-kode: 062101

Adresse: Idrettsveien 21, 7072 HEIMDAL

Leder

Bente Marie Vang
Enhetsleder

Direktetelefon:

Annen:

E-post:

Finn ansatt

search

Fatma Akdemir

Barne/ung.arb.

Direktetelefon:

E-post:

Nina Andresen

Konsulent

Direktetelefon:

E-post:

Ola Marius Aune

Barnehagelærer

E-post:

Stina-Maria Aune

Pedagogisk leder

Direktetelefon:

E-post:

Inga Nyeng Benan

Pedagogisk leder I

Direktetelefon:

E-post:

Mona Susann Moe Bergset

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Hilde Kristine Larsen Bergvin

Barnehagelærer

Telefon:

E-post:

Marianne Berntsen

Pedagogisk leder

Direktetelefon:

E-post:

Mari Annette Dahl

Spesialpedagog m/master

Telefon:

E-post:

Therese V. Dahlhaug

Barnehagelærer

Direktetelefon:

E-post:

Ellen Veronica Forsell

Miljøveileder I

E-post:

Janne Foss

Avdelingsleder III

Direktetelefon:

E-post:

Silje Grønningen

Barnehagelærer

Direktetelefon:

E-post:

Emilie Grefstad Holden

Barnehagelærer

Direktetelefon:

E-post:

Ingebjørg Holte Karlsen

Barnehagelærer

Direktetelefon:

E-post:

Irene Karlsen

Barne/ung.arb.

Direktetelefon:

E-post:

Gulseren Kilinc

Barne/ung.arb.

Direktetelefon:

E-post:

Liv Strand Kvernemo

Omsorgsarbeider

Direktetelefon:

E-post:

Oda Zhoufeng Tandstad Melseth

Barnehagelærer

Telefon:

E-post:

Thea Andrine Lossius Okstad

Barne/ung.arb.

Direktetelefon:

E-post:

Negina Sadat

Student ho 3.år

E-post:

Ingunn Sandvold

Assistent (barnehage)

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Veronica Hoem Selnes

Pedagogisk leder I

Direktetelefon:

E-post:

Jørgen Sem

Barnehagelærer

Direktetelefon:

E-post:

Camilla Tydeman Skånøy

Barne/ung.arb.

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Runa Smedhaug

Miljøarbeider I

Telefon:

E-post:

Wenche Mjøsund Storstrand

Barnehagelærer

Direktetelefon:

E-post:

Mari Aune Sundli

Barnehagelærer I

Direktetelefon:

E-post:

Tove Tørstad

Assistent (barnehage)

Direktetelefon:

E-post:

Tatjana Vudrag

Assistent (barnehage)

Telefon:

E-post:

Stine Therese M. Wold

Barne/ung.arb.

Direktetelefon:

E-post:

Berivan Baran Zekiye

Barne/ung.arb.

Direktetelefon:

E-post:

Hanne Østheim

Pedagogisk leder I

Direktetelefon:

E-post:

Sist oppdatert: 09.02.2024

062101

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward