Faktaark om natur, miljø og helse

Faktaark om natur, miljø og helse

Kommunen publiserer faktaark med kortfattet informasjon om forskjellige natur-, miljø- og helsetema. Faktaarkene er laget som nettsider og noen har også nedlastbare PDF-versjoner. Disse kan benyttes fritt.

Barns miljø i skoler og barnehager

 
Nr. Fagområde og tittel
66 Anbefalinger om når syke barnehagebarn bør holdes hjemme
52 Barnehager på tur - sikkerhet og hygiene
16 Brennkopper i barnehager og skoler
68 Dyrehold i barnehager og skoler, barns kontakt med dyr
12 Hygiene i barnehager og skoler
51 Internkontroll i skoler og barnehage
60 Kulde og små barn
67 Matallergi hos barn i barnehager og skole
38 Miljøkrav for skoler og barnehager, -ytre miljø
13 Omgangssyke i barnehager og skoler
71 Risikovurderinger i barnehager og skoler
  Skjemaer som hører til faktaark 71:
Eksempel risikovurdering, Mal for risikovurdering, Mal for risikomatrise
53 Skoler og SFO på tur –sikkerhet og hygiene
14 Stellerutiner i barnehager
15 Øyekatarr i barnehager og skoler
55 Åpen barnehage – melding i henhold til forskrift om miljørettet helsevern

Forurenset grunn

 
Nr. Fagområde og tittel
63 Håndtering av forurenset grunn
65 Jordforurensning på nye lekeområder
49 Nedgravde oljetanker (Se nettsiden om nedgravde oljetanker)

Forurensning fra veitrafikk

 
Nr. Fagområde og tittel
69 Anleggstrafikk: Hvordan hindre tilgrising av veg

Inneklima

 
Nr. Fagområde og tittel
11 Inneklima: Muggsopp

Skadedyr

 
Nr. Fagområde og tittel
37 Rotter

Miljøinformasjon, miljøtips, prosjekter

 
Nr. Fagområde og tittel
4 Gjenbrukshuset i Trondheim

Planter

 
Nr. Fagområde og tittel
47  Bjørnekjeks, Heracleum
57 Tromsøpalme og kjempebjørnekjeks. Hjelp oss å bli kvitt dem

Dyr

 
Nr. Fagområde og tittel
32 Bever
31 Elg
27 Flaggermus
28 Grevling
29 Hønsehauk
33 Kornkråke
21 Måker
30 Skogsfugl

 

Sist oppdatert: 01.09.2022

A03-P1-EPI004