Majorstuen barnehage

Majorstuen barnehage

Organisasjonsendring

01.01.23 ble Bromstad og Majorstuen slått sammen og den nye enheten heter Bromstad og Majorstuen barnehager. 

Velkommen til oss!

For besøk i forbindelse med søknad om plass og valg av barnehage, ta kontakt med enhetsleder Lilli Kristin Hopstad, tlf. 92 21 29 52 eller avdelingsleder Merete Dahl, tlf. 92 69 26 18.

Kontakt Majorstuen barnehage

Se kart

Foreldreportalen

Vi bruker Vigilo til kommunikasjon med foresatte i barnehage, SFO og skole.

Logg inn i Foreldreportalen

Veiledninger for bruk av Vigilo

Åpningstider

Majorstuen har åpent fra 07.15 til 16.30.

Velkommen til Majorstuen barnehage

Vi holder til i en gammel ærverdig bygning på Persaunet leir. Med oppstart i 2006 har Majorstuen gått fra å være en  militærkaserne til å bli en bygning fylt med liv og innhold for barn. Navnet er i tråd med leirens militære arv. Årsaken er at Majorstuen sammen med de opprinnelige bygningene i leiren ble bygget for å huse ubåtmannskap under 2. verdenskrig.

Fra 01.01.2023 vil Majorstuen barnehage bli slått sammen med Bromstad barnehage(tidligere Strindheim barnehager). Barnehagen vil da skifte navn til Bromstad og Majorstuen barnehage. Vi vil være lokalisert på hver vår adresse, med samme ledelse på begge hus.

Majorstuen består av to baser med plass til 26 barn under tre år, og 28 barn over tre år.

Fregatten (Storbarn)

Telefonnummer: 94 78 63 95

Gruppene rosa, grønn og skolestarter

De som jobber der er: 

Baseleder: Louise B Martinsen

 • Janne Bentine Jacobsen
 • Hilde Bonsaksen Vesterdal
 • Tone Helena Marques Johannessen
 • Afra Aydin
 • Hege Lian Halvorsen (spesialpedagog)
 • Maria Chanett Berge (spesialpedagog)
 • Julie Sagøy (lærling)
Matrosen (Småbarn)

Telefonnummer: 94 78 60 20

Gruppene blå, rød og gul.

De som jobber der er: 

Baseleder: Bjørn Bakken

 • Mona Mathisen
 • Heidi Falkman Hovind 
 • Klaudia Budzova
 • Eva Nordang
 • Rene Mauricio Hernandez
 • Anne Beate Sjøvold Hansen
 • Gry Hege Skjølberg
 • Odd Hugo Bulling
 • Stine Schjerve Mjønes

Med livsmestring i hvert møte

På Majorstuen barnehage ønsker vi å møte barn med optimisme, nysgjerrighet, respekt, humor og glede og og gi barn muligheter til å bruke sine evner og styrker. Vi ønsker å dele gleder og sorger og styrke barna i møter med ting som er vanskelig; med åpne, gode samtaler, med trøst og latter, tilstedeværende voksne, som lytter og ser etter signalene barna gir.

Liten og ny

Bromstad og Majorstuen barnehager deltar i “Liten og ny”, en forskningsbasert modell for oppstart i barnehagen for de aller yngste barna som har som mål å sikre en god overgang mellom hjem og barnehage.

Vi har felles informasjonsmøte på våren før barnet starter. Barn og foreldre inviteres til organiserte besøk før oppstart i barnehagen. Dette skjer før sommerferien og eventuelt på høsten, alt etter oppstartsdato. Barna starter i grupper på 2-5 barn eller individuelt alt etter hvor mange nye barn som starter samtidig. Når barnet starter i barnehagen, er en forelder sammen med barnet i minimum fem dager, ofte lengre når barnet trenger det. Foreldre har ansvar for barnet under stell, måltid, soving og lek. Kontaktpersonen tar mer og mer over når relasjonen er på plass og barnet er klar for det.

Her kan du lese mer om Liten og ny

Satsingsområder

SteinSaksPapir - Strategi for å bygge sterke barnefellesskap

Trondheim kommune har vedtatt en overordnet oppvekststrategi“ Stein-Saks-Papir “Dette er et dokument vi tar med oss inn i alt arbeid vi gjør i barnehagen. I Strategien står det: “Alle barn og unge har rett til et oppvekst- og læringsmiljø uten mobbing. FNs Barnekonvensjon slår fast at barn og unge har rett til utvikling, medvirkning, ikke-diskriminering, omsorg, beskyttelse og selvrealisering.”

Strategien vektlegger at alle barn er alle voksnes ansvar. Dette innebærer at barnehagen ikke er alene om å sikre barn en god oppvekst. Med på laget er foreldre, frivilligheten og alle gode hjelpere i de kommunale system. I alle barnegrupper finnes barn med ulike former for sårbarheter og alle barn har ulike behov. Gjennom å vite om hverandre og samarbeide godt, vil vi bli et felles lag i barnas oppvekst.

Barn og rom

Majorstuen barnehage deltar i nettverket «Barn og rom - 1000 spørsmål». Gjennom nettverksarbeid får vi økt bevissthet om våre læringsprosesser og læringsmiljø. Det fysiske miljøet bidrar i stor grad til barns læring i barnehagen. Vi jobber kontinuerlig med å få en felles forståelse for betydningen av det fysiske miljøet og valg av materialer. Vi reflekterer over spor og uttrykk barna viser, og tilrettelegger det fysiske miljøet ut i fra dette.

Grønt flagg/bærekraft

Vi er er Grønt flagg sertifisert( internasjonal miljøsertifisering). Vi gjennomfører prosjekter, og prioriterer miljøet gjennom faglig innhold og i daglig drift.

Ved Majorstuen har vi som mål å redusere vårt forbruk av unødvendige plastprodukter,og ha et bevisst valg av formingsmaterialer, tekstiler, leker, kjøkkenredskaper. Vi legger stor vekt på at barna får reell forståelse for å ta vare på naturen, og gjenbruke istedenfor å forbruke.

Vi tilbyr ICDP- foreldreveiledning

Målsettingen er å hjelpe foreldre å finne trygghet og bekreftelse i foreldrerollen. ICDPs filosofi er at den beste måten å støtte et barn på, er å trygge og bevisstgjøre barnets omsorgspersoner. Vi har ingen oppskrifter, men kan hjelpe å finne løsninger for deg og ditt barn. Ta kontakt om du ønsker mer informasjon

Kostpris og mattilbud

Majorstuen er en full-kost barnehage og serverer mat til alle måltider. Vi har grøt til frokost hver dag. Vi serverer lunsj 5 dager i uka, 2-3 dager med brødmåltider og 2 dager med varmmat. Fra 1.1.24 vil kostprisen være kr 470 pr mnd.

Vi vektlegger å bruke gode råvarer og et variert kosthold. Ved turer har barna med egen matpakke.

En del av maten vi bestiller er økologisk. Dette er i tråd med vår satsing på Grønt flagg. Dette gjelder spesielt meieriprodukter og frukt/grønnsaker.

Oppstart for de yngste

Vi har en foreldreaktiv tilvenning for de yngste barna. Det vil si at barn og foresatte blir invitert til besøk i barnehagen før oppstart. Når barnet begynner i barnehagen er foreldre sammen med barnet minimum fem dager.

Planleggingsdager 2024/25

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

 • 12. august 2024
 • 13. august 2024
 • 31. januar 2025
 • 23. juni 2025
 • 24. juni 2025

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Priser

Priser og egenbetaling

For kommunale barnehager

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Majorstuen barnehage, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Enhetsleder Lilli Kristin Hopstad 92 21 29 52

Matrosen (småbarnsbasen) 94 78 60 20.

Fregatten (storbarnsbasen) 94 78 63 95.

TK-kode: 012119

Adresse: Ulavegen 4, 7045 TRONDHEIM

Leder

Lilli Kristin Hopstad
Enhetsleder

Direktetelefon:

Annen:

E-post:

Sist oppdatert: 15.03.2024

012119

Fant du det du lette etter?