Bromstad barnehage

Bromstad barnehage, bilde

Organisasjonsendring

Fra 01.01.23 ble Bromstad og Majorstuen slått sammen og den nye enheten heter Bromstad og Majorstuen barnehager. 

Velkommen til oss!

For besøk i forbindelse med søknad om plass og valg av barnehage, ta kontakt med enhetsleder Lilli Kristin Hopstad, telefon 92 21 29 52 eller avdelingsleder Merete Dahl, telefon 92 69 26 18.

Kontakt Bromstad barnehage

Se kart

Foreldreportalen

Vi bruker Vigilo til kommunikasjon med foresatte i barnehage, SFO og skole.

Logg inn i Foreldreportalen

Veiledninger for bruk av Vigilo

Om barnehagen

Bromstad barnehage ligger på Valentinlyst. Det første som møter deg når du kommer, er en unik og stor utelekeplass. Her har barna plass til lek, utforskning, og mange ulike aktiviteter. Det er sykkelsti rundt barnehagen, fotballbane, trær og busker, kjøkkenhage og sandkasser. Vi har tro på at barn blir sunne og sterke av å være i aktivitet ute. Vi bruker også nærområdet til turer og aktiviteter. Å legge til rette for at barna kan ha det fint sammen med andre og få venner, er noe av det viktigste vi vil lære fra oss.

Barnehagen har avdelingsinndeling med 4 avdelinger. Fra 01.08.23 har vi denne gruppesammensetning:

Knøttene 1-2 år, 9 barn - telefon 97 76 16 32

Tertitten 1-2 år, 9 barn - telefon 41 66 05 33

Romlingan 3-5 år, 18 barn - telefon 97 77 61 76

Kardemomme 3-5 år, 18 barn - telefon 97 67 99 81

Sammensetning av barnegruppene kan variere fra år til år, avhengig av søkermassen. 

Liten og ny

Bromstad og Majorstuen barnehager deltar i “Liten og ny”, en forskningsbasert modell for oppstart i barnehagen for de aller yngste barna som har som mål å sikre en god overgang mellom hjem og barnehage.

Vi har felles informasjonsmøte på våren før barnet starter. Barn og foreldre inviteres til organiserte besøk før oppstart i barnehagen. Dette skjer før sommerferien og eventuelt på høsten, alt etter oppstartsdato. Barna starter i grupper på 2-5 barn eller individuelt alt etter hvor mange nye barn som starter samtidig. Når barnet starter i barnehagen er en forelder sammen med barnet i minimum fem dager, ofte lengre når barnet trenger det. Foreldre har ansvar for barnet under stell, måltid, soving og lek. Kontaktpersonen tar mer og mer over når relasjonen er på plass og barnet er klar for det. 

Her kan du lese mer om Liten og ny

Årsplan

Årsplan er forlenget og varer til vi har ny felles plan for Bromstad og Majorstuen bhg.

Årsplan 2019-2022.pdf

Åpningstid

Bromstad barnehage er åpen fra kl. 07.15-16.30 alle hverdager, med unntak av fem planleggingsdager i året.

Feriestengning

Barnehagen er stengt julaften, nyttårsaften, og onsdag før skjærtorsdag. Det er åpent 8-16 virkedagene i jul og påske.

I henhold til kommunale vedtekter holder barnehagen stengt uke 28, 29 og 30 i 2024.

Mattilbud og kostpenger

Vi har kjøkkenassistent som lager varm lunsj tre dager i uka. De øvrige to dagene er det smøremåltid. Vi vektlegger et sunt og riktig sammensatt kosthold, jf. Helsedirektoratet. Fra 1.1.24 vil kostpengene være kr 550 pr mnd som inkluderer melk, frukt, to smøremåltid og tre varmmåltid, samt lønn til kjøkkenassistent.

Frokost: Barna har med egen matpakke. Melk og vann serveres til. 

Lunsj: Det serveres varm mat tre dager i uka. Det varieres mellom ulike retter, med vekt på gode råvarer og mye grønnsaker.

Ettermiddagsmat: Frukt, grønnsaker, matpakken, melk og vann.

Oppstart for de yngste

Vi har en foreldreaktiv tilvenning for de yngste barna. Det vil si at barn og foresatte blir invitert til besøk i barnehagen før oppstart. Når barnet begynner i barnehagen er foreldre sammen med barnet minimum fem dager.

Planleggingsdager 2023/24

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

  • Fredag 18. august 2023
  • Torsdag 12. oktober 2023
  • Fredag 13. oktober 2023
  • Fredag 26. januar 2024
  • Fredag 21. juni 2024

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Priser

Priser og egenbetaling

For kommunale barnehager

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Bromstad barnehage, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Kontaktinfo avdelingene

Knøttene: 97 76 16 32

Tertitten: 41 66 05 33

Romlingan: 97 77 61 76

Kardemomme: 97 67 99 81

TK-kode: 012101

Adresse: Stallmestervegen 24, 7046 TRONDHEIM

Leder

Lilli Kristin Hopstad
Enhetsleder

Direktetelefon:

Annen:

E-post:

Sist oppdatert: 21.02.2024

012101

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward