Hjem Brundalen barnehager

Brundalen barnehager

Kontakt Brundalen barnehager

Se kart

Organisering

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

Om Brundalen barnehager

Brundalen barnehager består av to barnehager, Leistad og Brundalsgrenda. De to barnehagene ligger i gangavstand til hverandre.

Leistad barnehage har plass til 42 barn fra 1-3 år og 38 barn over 3 år.

Brundalsgrenda barnehage har plass til 38 barn over 3 år.

Barnehagene har Brundalen barneskole og Charlottenlund barneskole som sine nærskoler.

Overflytting til storbarnsavdeling

Barna på småbarn flyttes over til storbarnsavdeling fra august det året de fyller 3 år.

Det året de fyller 3 år flyttes de til Brundalsgrenda barnehage eller avdeling Skogholtet ved Leistad barnehage.

Administrasjonen til Brundalen barnehager ligger på Leistad barnehage.

Barnehagens visjon

Alle barn skal få dekket sine behov uten at det frarøver de andre muligheten til det samme.

Personalets oppgave er å veilede barna i rollen som gruppemedlem. Barnet støttes i å hevde sine ønsker og behov på en måte som gjør at det blir hørt, samtidig som barnet veiledes i å ta hensyn til de andre barna i gruppa.

Liten og ny i barnehagen

Barnehagen deltar i et folkehelseprosjekt - Liten og ny i barnehagen. I den forbindelse prøver vi ut en modell for tilvenning der foreldrene til de yngste barna er sammen med barnet i barnehagen i 5 dager ved oppstart. Vi vil også invitere foreldre og barn til å besøke barnehagen en time en gang i uken ette tildelt plass. Prosjektet evalueres av RKBU (Regionalt kunnskapssenter for barn og unge NTNU). Det er frivillig å delta i evalueringen.

Les mer om prosjektet

Informasjonsbrosjyre - Liten og ny i barnehagen

Årsplan

Se årsplan her

Åpningstid

Vi har åpent fra kl. 07.15-16.30.

Feriestengt

Vi har stengt onsdag før påske.

Vi har stengt julaften og nyttårsaften.

Vi har stengt uke 28, 29 og 30 i sommerferien.

Mat i barnehagen

Koster kroner 310 per måned.

Frokost hver dag (havregrøt eller kornblanding).

Formiddagsmat 3 dager i uken. Brødmåltid to dager og varmmat en dag.

Melk, frukt og grønnsaker til alle måltider.

Samarbeidsutvalg

Hver av barnehagene har et samarbeidsutvalg.

Samarbeidsutvalget består av foreldre og ansatte.

Samarbeidsutvalget skal gi råd til enhetsleder i saker om kvalitet og innhold i barnehagen.

Medlemmer - se den enkelte barnehage.

Planleggingsdager 2021

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

  • Fredag 29. januar
  • Fredag 18. juni
  • Fredag 13. august
  • Torsdag 14. oktober
  • Fredag 15. oktober

Sommerstengt

Kommunale barnehager holder stengt i ukene 28, 29 og 30.

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Skole- og barnehagekalenderen 2020/2021

Skole- og barnehagekalenderen 2021/2022

Priser

Priser og egenbetaling

Felles for alle barnehager

Godkjenning og tilsyn

Fagenhet for oppvekst og utdanning behandler søknader og godkjenner barnehager.

Kommunen fører tilsyn med alle barnehagene i Trondheim. Tilsyn kan være både varslet på forhånd og uanmeldt.

  • Fagenhet for oppvekst og utdanning fører tilsyn etter kravene i barnehageloven.
  • Miljøenheten godkjenner og fører tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Rapporter fra tilsyn blir lagt ut på barnehagens nettside.

Rapporter

23.09.2015: Lovlighetskontroll

25.02.2014, retting gjennomført 30.01.2015: Tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager

09.02.2018: Brundalen barnehager – tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. - varsel om pålegg

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Brundalen barnehager, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 15.01.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004