Brundalen barnehager

Kontakt Brundalen barnehager

Finn ansatt og se kart

Organisering

Foreldreportalen

Vi bruker Vigilo til kommunikasjon med foresatte i barnehage, SFO og skole.

Logg inn i Foreldreportalen

Veiledninger for bruk av Vigilo

Om Brundalen barnehager

Brundalen barnehager består av to barnehager, Leistad og Brundalsgrenda. De to barnehagene ligger i gangavstand til hverandre.

Administrasjonen til Brundalen barnehager ligger på Leistad barnehage.

Therese Rystad, Enhetsleder: telefon 41 54 26 93.

Leistad barnehage har plass til 42 barn fra 1-3 år og 38 barn over 3 år.

Brundalsgrenda barnehage har plass til 38 barn over 3 år.

Barnehagene har Brundalen barneskole og Charlottenlund barneskole som sine nærskoler.

Overflytting til storbarnsavdeling

Barna på småbarn flyttes over til storbarnsavdeling fra august det året de fyller 3 år. Storbarns avdelingene er både på Leistad og Brundalsgrenda barnehage.

Åpen barnehage

Åpen barnehage er et gratis pedagogisk tilbud til barn (0-6 år) ifølge med voksne.

Lokalene ligger i 1. etg. ved Charlottenlund helse- og velferdssenter, Yrkesskoleveien 21.

Telefon: 90 69 24 21.

Barnehagen har åpent mandag og torsdag fra kl. 09.30-14.00.

Tilbudet er drevet av fast personale med lang erfaring fra arbeid i barnehage. Det legges til rette for lek, ulike aktiviteter, samlingsstund og et sted for barn og voksne å bli kjent med hverandre. Lunsj ca. kl. 11.00, ta med egen mat og kald drikke. Kaffe og te serveres.

Åpen barnehage har egen Facebook-side der det legges ut info og bilder - Brundalen åpen barnehage.

Barnehagens visjon

Alle barn skal få dekket sine behov uten at det frarøver de andre muligheten til det samme.

Personalets oppgave er å veilede barna i rollen som gruppemedlem. Barnet støttes i å hevde sine ønsker og behov på en måte som gjør at det blir hørt, samtidig som barnet veiledes i å ta hensyn til de andre barna i gruppa.

Årsplan

Se årsplan her.

Åpningstid

Vi har åpent fra kl. 07.15-16.30.

Feriestengt

 • Vi har stengt onsdag før påske.
 • Vi har stengt julaften og nyttårsaften.
 • Vi har stengt uke 28, 29 og 30 i sommerferien.

Mat i barnehagen

 • Koster kroner 350 per måned.
 • Frokost hver dag (havregrøt eller kornblanding).
 • Formiddagsmat 3 dager i uken. Brødmåltid to dager og varmmat en dag.
 • Melk, frukt og grønnsaker til alle måltider.

Vi er med i Pilot 0-24 - Innbyggernes modell

Pilot 0-24 i Trondheim vil prøve ut en tverrfaglig økonomisk modell der pengene skal gå direkte til innbyggerne. Målgruppene i Trondheim er utsatte ungdommer mellom 12-24 år og lavinntektsfamilier (med små barn) som er bosatt i Trondheim. Det innbyggerne i disse målgruppene selv mener de trenger, skal være førende for tildeling av penger. Ta kontakt med leder Therese Rystad.

Samarbeidsutvalg

Hver av barnehagene har et samarbeidsutvalg.

Samarbeidsutvalget består av foreldre og ansatte.

Samarbeidsutvalget skal gi råd til enhetsleder i saker om kvalitet og innhold i barnehagen.

Medlemmer - se den enkelte barnehage.

Oppstart for de yngste

Vi har en foreldreaktiv tilvenning for de yngste barna. Det vil si at barn og foresatte blir invitert til besøk i barnehagen før oppstart. Når barnet begynner i barnehagen er foreldre sammen med barnet minimum fem dager.

Planleggingsdager 2024/25

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

 • 12. august 2024
 • 13. august 2024
 • 31. januar 2025
 • 23. juni 2025
 • 24. juni 2025

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Priser

Priser og egenbetaling

For kommunale barnehager

Godkjenning og tilsyn

Kommunen godkjenner og fører tilsyn med barnehager etter barnehageloven og etter folkehelseloven.

Tilsyn kan være varslet på forhånd eller uanmeldt.

Rapporter fra tilsyn blir lagt ut på barnehagens nettside.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Brundalen barnehager, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 022135

Adresse: Christian Bloms veg 4, 7058 CHARLOTTENLUND

Leder

Therese Rystad
Enhetsleder

Annen:

E-post:

Finn ansatt

search

Christine Aune

Pedagogisk leder

Direktetelefon:

E-post:

Aina Auran

Assistent (barnehage)

E-post:

Malin M F Aunan Axelsson

Ergoterapeut

Direktetelefon:

E-post:

Torunn Berg

Pedagogisk leder

E-post:

Ida Berge

Pedagogisk leder

Direktetelefon:

E-post:

Henrikke Sølvbe Borgersen

Pedagogisk leder

E-post:

Tonje Wincentz Brønstad

Pedagogisk leder

Direktetelefon:

E-post:

Henriette Buhaug

Barne/ung.arb.

Direktetelefon:

E-post:

Ida Carlson

Barnehagelærer

Telefon:

E-post:

Tora Cornelia Dalemo

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Oras Elkhafadji

Barne/ung.arb.

E-post:

Mia Engeseth

Barnevernspedagog

Telefon:

E-post:

Linda Gjersvold

Barne/ung.arb. IV

Direktetelefon:

E-post:

Liv Grøttum

Pedagogisk leder I

Direktetelefon:

E-post:

Leila Ali Haji

Barne/ung.arb.

E-post:

Ingvill Reese Hanssen

Pedagogisk leder

Direktetelefon:

E-post:

Hege Holm

Barne- og ungd.arb. m/fags 1år

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Eli Aune Haarberg

Barne/ung.arb.

Direktetelefon:

E-post:

Heidi Jørgensen

Pedagogisk leder

E-post:

Grethe Rein Karlsen

Konsulent

Direktetelefon:

E-post:

Lotte Myran Knudsen

Barnepleier I

Telefon:

E-post:

Hannah Kosberg Larsen

Assistent (barnehage)

Telefon:

E-post:

Yvonne Olsen Lein

Pedagogisk leder

E-post:

Miriam Limstrand

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Sara Megård

Assistent (barnehage)

Telefon:

E-post:

Margrethe Midtsand

Spesialkonsulent

Telefon:

E-post:

Kristin Myklebust

Assistent (barnehage)

Telefon:

E-post:

Ingrid Fiske Pedersen

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Frida Mannvik Polle

Assistent (barnehage)

Telefon:

E-post:

Solveig Glasø Prestmo

Spesialpedagog I

E-post:

Thea Rime

Avdelingsleder III

Telefon:

E-post:

Roger Sandnes

Spesialpedagog m/master

Telefon:

E-post:

Unn Kristin Sandnes

Spesialpedagog

E-post:

Hedda Rosenvinge Sandvik

Barnehagelærer I

E-post:

Stine Thorsø

Barne/ung.arb.

E-post:

Gry Christine Ulvik

Pedagogisk leder

Direktetelefon:

E-post:

Lill-Kristine Aasen

Barnehagelærer m/master

Telefon:

E-post:

Sist oppdatert: 06.03.2024

022135

Fant du det du lette etter?