Hjem Brundalen barnehager

Brundalen barnehager

Kontakt Brundalen barnehager

Se kart

Organisering

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

Om Brundalen barnehager

Brundalen barnehager består av to barnehager, Leistad og Brundalsgrenda. De to barnehagene ligger i gangavstand til hverandre.

Leistad barnehage har plass til 42 barn fra 1-3 år og 38 barn over 3 år.

Brundalsgrenda barnehage har plass til 38 barn over 3 år.

Barnehagene har Brundalen barneskole og Charlottenlund barneskole som sine nærskoler.

Overflytting til storbarnsavdeling

Barna på småbarn flyttes over til storbarnsavdeling fra august det året de fyller 3 år.

Det året de fyller 3 år flyttes de til Brundalsgrenda barnehage eller avdeling Skogholtet ved Leistad barnehage.

Administrasjonen til Brundalen barnehager ligger på Leistad barnehage.

Barnehagens visjon

Alle barn skal få dekket sine behov uten at det frarøver de andre muligheten til det samme. 

Personalets oppgave er å veilede barna i rollen som gruppemedlem. Barnet støttes i å hevde sine ønsker og behov på en måte som gjør at det blir hørt, samtidig som barnet veiledes i å ta hensyn til de andre barna i gruppa.

Årsplan

se årsplan her

Åpningstid

Vi har åpent fra kl. 07.15-16.30.

Feriestengt

Vi har stengt onsdag før påske.

Vi har stengt julaften og nyttårsaften.

Vi har stengt uke 28 og 29 i sommerferien.

Mat i barnehagen 

Koster kroner 310 per måned.

Frokost hver dag (havregrøt eller kornblanding).

Formiddagsmat 3 dager i uken. Brødmåltid to dager og varmmat en dag.

Melk, frukt og grønnsaker til alle måltider.

Brukerråd

Felles brukerråd for begge barnehagene ved Brundalen barnehager.

Brukerråd består av foreldre og ansatte.

Brukerråd skal gi råd til enhetsleder i saker om kvalitet og innhold i barnehagen.

Medlemmer i brukerråd

Foreldre

Martine Moore, mamoo@online.no

Jon Erik Aaseng, jeaaseng@gmail.com

Monuna Mili, Mounamili@gmail.com

Ansatte

Solveig Prestmo

Liv Grøttum

Gunn Myklebust

Planleggingsdager høst 2020

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

  • Fredag 14. august
  • Torsdag 8. oktober
  • Fredag 9. oktober

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Skole- og barnehagekalenderen 2020/2021

Skole- og barnehagekalenderen 2021/2022

Priser

Priser og egenbetaling

Felles for alle barnehager

Godkjenning og tilsyn

Fagenhet for oppvekst og utdanning har ansvaret for å godkjenne barnehager i Trondheim kommune. Enheten fører også tilsyn etter barnehageloven, mens Miljøenheten godkjenner og fører tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern.

Godkjenning

Kommunen avgjør søknad om godkjenning og setter vilkår for driften.

Tilsyn

Tilsyn er de aktivitetene som kommunen gjør for å sikre at barnehagene drives i samsvar med lov og forskrifter. Kommunen innhenter også informasjon, for eksempel fra brukerundersøkelser og årsmeldinger.

Alle trondheimsbarnehager skal ha tilsynsbesøk fra Fagenhet for oppvekst og utdanning minst en gang hvert fjerde år. Etterpå får barnehagen en rapport med frist for å lukke avvik og følge opp merknader.

Alle tilsynsrapporter blir offentliggjort.

Rapporter

23.09.2015: Lovlighetskontroll 
25.02.2014, retting gjennomført 30.01.2015: Tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager

9.2.2018: Brundalen barnehager – tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. - varsel om pålegg

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Brundalen barnehager, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 15.09.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004