Bymarka naturbarnehager

Fire unger med håv i vannkanten

Kontakt Bymarka naturbarnehager

Finn ansatt og se kart

Organisering

Foreldreportalen

Vi bruker Vigilo til kommunikasjon med foresatte i barnehage, SFO og skole.

Logg inn i Foreldreportalen

Veiledninger for bruk av Vigilo

Velkommen til Bymarka naturbarnehager

I skog og mark er det godt å være, både for små og store. Barnehagene våre ligger vakkert til ved Lianvatnet og Kyvatnet i Bymarka. Vi benytter nærområdene hele året.

Aktiviteter planlegges og gjennomføres ut fra barnets og gruppa sine premisser. Skifter i årstid og værforhold vil påvirke hvilke aktiviteter som skjer inne og ute ved barnehagen og i skogen.

Vi mener det er viktig for barn å få kjennskap til hvordan alt i naturen henger sammen, hvordan alle livsformer er avhengige av hverandre, og at mennesket er en del av den store sammenhengen. Dette gjør vi blant annet ved å leke sammen ute i natur gjennom hele året, gjøre oss kjent med det som finnes av planter og dyr der vi ferdes, og legge vekt på at vi er gjester i naturen. Vi praktiserer sporløs ferdsel. Naturen er verdens beste lekeplass! Vi er også inne i barnehagen. Her legger vi vekt på å utvikle det fysiske miljøet slik at barna har gode møteplasser for lek og samarbeid. Lek og aktiviteter inne, ser vi som en utfyllende arena for naturen ute.

Her kan du lese mer om tilbudet ved Lian naturbarnehage og Kyvatnet naturbarnehage:

Velkommenhefte.

Årsplan

Årsplan 2023/2024.

Sikkerhet ute: HMS i skogen og ute i barnehagen.

Åpningstid

Vi åpner kl. 07.15 og stenger 16.30

Skitur til LianAking på TorshaugtoppenLeking med konglerKanotur

Samarbeidsutvalg

Foreldrerådet består av alle foreldrene. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg, FAU, som igjen velger representanter til samarbeidsutvalg. Intensjonen er at disse organene skal ha mulighet til å ivareta foreldregruppens kontakt med barnehagen og sikre medvirkning.

Medlemmer samarbeidsutvalg Bymarka naturbarnehager
 • Mari Sagli Holte, foreldrerepresentant Lian naturbarnehage
 • Ida Midbøe Rognstad, foreldrerepresentant Lian naturbarnehage
 • Torbjørn Kayser, foreldrerepresentant Kyvatnet naturbarnehage
 • Ingrid Gunnarsdatter Reese, foreldrerepresentant Kyvatnet naturbarnehage
 • Magnus Estenstad Bjørsland, personalrepresentant Lian naturbarnehage
 • Anne Marit Olsen, personalrepresentant Lian naturbarnehage
 • Sonja Maria Haagaas, personalrepresentant Kyvatnet naturbarnehage
 • Ann Kathrin Sjømark, personalrepresentant, Kyvatnet naturbarnehage
 • Siri Mette Petersen, enhetsleder Bymarka naturbarnehager

Samarbeid med barne- og familietjenesten

Barnehagen og foreldre kan ved behov søke bistand fra barne- og familietjenesten. Barne- og familietjenesten skal bistå barnehager og skoler slik at alle barn og unge med behov for særskilt hjelp og støtte får ta del i gode utviklings- og læringsprosesser.

Under barne- og familietjenesten ligger blant annet PP-tjeneste, helsestasjon, logoped, fysioterapi, ergoterapi og barnevern.

Ferie

Alle kommunale barnehager stenger uke 28, 29 og 30. I tillegg stenger barnehagen julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag.

Vi kartlegger behov for barnehageplass før ferier og høytider. For de som har behov for plass i mellomjul og dagene før påske, vil tilbudet gis samlet ved Kyvatnet naturbarnehage. Dette gjør vi for å kunne utnytte ressurser på best mulig måte, slik at personalet avvikler ferie når det er få barn i barnehagen.

Oppstart for de yngste

Vi har en foreldreaktiv tilvenning for de yngste barna. Det vil si at barn og foresatte blir invitert til besøk i barnehagen før oppstart. Når barnet begynner i barnehagen er foreldre sammen med barnet minimum fem dager.

Planleggingsdager 2024/25

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

 • 12. august 2024
 • 13. august 2024
 • 31. januar 2025
 • 23. juni 2025
 • 24. juni 2025

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Priser

Priser og egenbetaling

For kommunale barnehager

Godkjenning og tilsyn

Kommunen godkjenner og fører tilsyn med barnehager etter barnehageloven og etter folkehelseloven.

Tilsyn kan være varslet på forhånd eller uanmeldt.

Rapporter fra tilsyn blir lagt ut på barnehagens nettside.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Bymarka naturbarnehager, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Administrasjon

Hovednummer Bymarka naturbarnehager, telefon: 41 84 21 00

Enhetsleder Siri Mette Petersen, telefon: 95 26 35 36

TK-kode: 042137

Adresse: Antonie Løchens vei 19, 7020 TRONDHEIM

Leder

Siri Mette Petersen
Enhetsleder

Annen:

E-post:

Finn ansatt

search

Lene Amdahl

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Piet Cedrik Behrend

Barnehagelærer I

Telefon:

E-post:

Magnus Estenstad Bjørsland

Barnehagelærer I

Telefon:

E-post:

Frank Ove Bøkseth

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Camilla Eidem

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Hanne Grønbech

Barnehagelærer II

Telefon:

E-post:

Signe Heggset

Assistent (barnehage)

Direktetelefon:

E-post:

Sonja Maria Haagaas

Barnehagelærer I

Direktetelefon:

E-post:

Erik Kvande Johnsen

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Bente Jonassen

Barne/ung.arb.

Direktetelefon:

E-post:

Laila Kristiansen

Pedagogisk leder m/master

Telefon:

E-post:

Lisa Marie Løvås

Pedagogisk leder I

Telefon:

E-post:

Elin Nekstad

Barne/ung.arb.

E-post:

Astrid Hammer Ness

Barne/ung.arb. I

Telefon:

E-post:

Cecilie Dahlhaug Nielsen

Barnehagelærer

Telefon:

E-post:

Andrea Skar Olsen

Lærling Barne- og ungd.arb.fag

Telefon:

E-post:

Anne Marit Olsen

Assistent (barnehage)

Telefon:

E-post:

Kari Elisabeth Petersen

Assistent (barnehage)

E-post:

Ann Kathrin Sjømark

Fagleder barnehage

Telefon:

E-post:

Ellen Skjelden

Pedagogisk leder I

Telefon:

E-post:

Ragnhild Spjøtvoll

Barnehagelærer

Direktetelefon:

E-post:

Trine Revdahl Vasskog

Assistent (barnehage)

Direktetelefon:

E-post:

Ann Elisabeth Viken

Konsulent

Telefon:

E-post:

Una Aaknes

Barnehagelærer

Telefon:

E-post:

Sist oppdatert: 15.04.2024

042137

Fant du det du lette etter?