Lian naturbarnehage

Lian naturbarnehage

Kontakt Lian naturbarnehage

Finn ansatt og se kart

For mer informasjon om oss, se Bymarka naturbarnehager.

Foreldreportalen

Vi bruker Vigilo til kommunikasjon med foresatte i barnehage, SFO og skole.

Logg inn i Foreldreportalen

Veiledninger for bruk av Vigilo

Oppstart for de yngste

Vi har en foreldreaktiv tilvenning for de yngste barna. Det vil si at barn og foresatte blir invitert til besøk i barnehagen før oppstart. Når barnet begynner i barnehagen er foreldre sammen med barnet minimum fem dager.

Planleggingsdager 2024/25

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

  • 12. august 2024
  • 13. august 2024
  • 31. januar 2025
  • 23. juni 2025
  • 24. juni 2025

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Priser

Priser og egenbetaling

For kommunale barnehager

Tilsynsrapporter

13.09.2019: Tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler 
- Pålegg er etterkommet og saken er avsluttet

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Lian naturbarnehage, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Besøksadresse: Solemsvegen 29, 7024 Trondheim

Bymarka naturbarnehager: 41 84 21 00

Styrer: Siri Mette Petersen tlf: 95 26 35 36

TK-kode: 042117

Adresse: Solemsvegen 29, 7025 TRONDHEIM

Leder

Siri Mette Petersen
Enhetsleder

Annen:

E-post:

Finn ansatt

search

Magnus Estenstad Bjørsland

Barnehagelærer I

Telefon:

E-post:

Bente Jonassen

Barne/ung.arb.

Direktetelefon:

E-post:

Lisa Marie Løvås

Pedagogisk leder I

Telefon:

E-post:

Anne Marit Olsen

Assistent (barnehage)

Telefon:

E-post:

Kari Elisabeth Petersen

Assistent (barnehage)

E-post:

Trine Revdahl Vasskog

Assistent (barnehage)

Direktetelefon:

E-post:

Sist oppdatert: 22.11.2023

042117

Fant du det du lette etter?