Gjørtlervegen barnehage

Illuastasjonsfoto av kunst

Kontakt Gjørtlervegen barnehage

Finn ansatt og se kart

Foreldreportalen

Vi bruker Vigilo til kommunikasjon med foresatte i barnehage, SFO og skole.

Logg inn i Foreldreportalen

Veiledninger for bruk av Vigilo

Åpningstid

Vi har åpent fra kl. 07.00-16.30.

Vi har stengt onsdag før påske, julaften og nyttårsaften.

Vi har stengt uke 28, 29 og 30 om sommeren.

Om oss

Gjørtlervegen barnehage åpnet i august 2006.

69 barn har plass hos oss. 26 små barn og 45 store barn.

Følg oss gjerne på vår Facebook-side

Oppstart i barnehagen for de yngste barna

I Gjørtlervegen barnehage har vi en foreldreaktiv tilvenning, der foreldrene er sammen med barnet i barnehagen i minimum fem dager. Ved å bruke god tid på overgang fra hjem til barnehage vil barn og ansatte få gode muligheter til å skape gode og trygge relasjoner. Vi har telefonsamtale, besøksdager og informasjonsmøte i forkant av oppstart, for å informere om tilvenningsperioden og bli kjent. Tilvenningsmodellen vi bruker er utviklet gjennom folkehelseprosjektet "Liten og ny i barnehagen".

Pedagogisk plattform

Barn er kompetente, utforskende og aktive i egne liv. Vi sier at rommet er den tredje pedagogen. Barna gis mulighet til å endre og skape rommene selv.

Spor av barn og sprudlende kreativitet skal gjenspeiles i barnehagens miljøer.

Nettverk vi deltar i

Gjørtlervegen barnehage deltar i følgende nettverk:

 • Reggio Emilia - 100 språklighet
 • BARN&rom - pedagogiske læringsmiljø
 • Grønt flagg - bærekraftig framtid

Oppstart for de yngste

Vi har en foreldreaktiv tilvenning for de yngste barna. Det vil si at barn og foresatte blir invitert til besøk i barnehagen før oppstart. Når barnet begynner i barnehagen er foreldre sammen med barnet minimum fem dager.

Planleggingsdager 2023/24

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

 • Fredag 18. august 2023
 • Torsdag 12. oktober 2023
 • Fredag 13. oktober 2023
 • Fredag 26. januar 2024
 • Fredag 21. juni 2024

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Priser

Priser og egenbetaling

For kommunale barnehager

Mat og matglede

Alle måltider serveres i barnehagen. Frokost, formiddagsmat, ettermiddagsmat. Varmmat på fredager. Ulike markeringer som høstfest, Lucia, nissefest, jule- og påskefrokost, karneval, barnas bursdager.

Kostpenger: 430,- per måned for hel plass

Barnegruppene

Jern

Telefon 95 77 28 21

11 barn i alderen 2- 6 år.

Ansatte på Jern:

 • Liv Sørgård. Pedagogisk leder
 • Suphen Khadmai. Assistent
 • Emilie Strande Aarnes. Barnehagelærer
 • Stig Kåre Johansen. Kokk
Bronse

Telefon 95 77 56 24

12 barn i alderen 2-6 år.

Ansatte på Bronse:

 • Monica Buvarp. Pedagogisk leder
 • Ann Kristin Bjøringsøy. Barne- og ungdomsarbeider
 • Stig Kåre Johansen. Kokk
Messing

Telefon 47 75 55 57

13 i alderen 3-5 år.

Ansatte på Messing:

 • Sindre Evensen. Pedagogisk leder
 • Emilie Strande Aarnes. Barnehagelærer
 • Iren Leraand. Assistent
 • Stig Kåre Johansen. Kokk
Titan

Telefonnummer: 95 26 31 03

13 barn i alderen 2-6 år.

Ansatte på Torget:

 • Hanne Haugrønning. Pedagogisk leder
 • Pernille Nystuen. Barne- og ungdomsarbeider
 • Stig Kåre Johansen. Kokk
 • Linea Rødseth. Lærling
Tinn

Telefonnummer: 95 77 40 55

Har 9 hele småbarnsplasser

Ansatte på Tinn:

 • Emilie Sofie Westerberg Hestdal. Pedagogisk leder (permisjon)
 • Jonas Nårstad Mallouh. Pedagogisk leder
 • Elin Sandvik. Barne- og ungdomsarbeider
 • Elin Vikan Strøm. Barne- og ungdomsarbeider
 • Stig Kåre Johansen. Kokk
Kobber

Telefonnummer: 95 76 07 86

10 hele småbarnsplasser

Ansatte på Kobber:

 • Irene Grytdal Olsen. Pedagogisk leder
 • Elina Hudjakov. Barne- og ungdomsarbeider
 • Sara Perez Miquel. Barne- og ungdomsarbeider
 • Stig Kåre Johansen. Kokk

Planer og dokumenter

Samarbeidsutvalg og FAU (foreldrearbeidsutvalg)

Medlemmer i FAU:

Leder: Maren Bergby.

Medlemmer: Lene Olsen, Anne Berit Mogstad, Oda Rødhal Nygaard, Martien Elis Eidsvåg og Veronica Skjørstad.

Varamedlemmer: Ørjan Antonsen, Kjartan Bjørset, Marit Anne Holten og Zxuzanna Hornyak.

Medlemmer i samarbeidsutvalget:

Foreldrerepresentanter: Maren Bergby, Martine Elis Eidsvåg og Veronca Skjørstad. Ansattrepresentanter: Hanne Haugrønning, Monica Buvarp og Marit Skjølberg. Enhetsleder: Rita Tøndel Krog.

Bilder

Som viser aktiviteter, lek, inne- utemiljø og kreative prosesser.

TegnebordetVerksted småbarnBygger med treklosser på rødt underlagSmåbarn maler på ulike materialerSmåbarn maler på gjennomsiktig underlag på lysbordMønstring med materialer på lysbord

Godkjenning og tilsyn

Kommunen godkjenner og fører tilsyn med barnehager etter barnehageloven og etter folkehelseloven.

Tilsyn kan være varslet på forhånd eller uanmeldt.

Rapporter fra tilsyn blir lagt ut på barnehagens nettside.

Rapporter

23.01.2023 Gjørtlervegen barnehage – rapport fra tilsyn 21.10.2022 jf. forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.
- Pålegg er etterkommet og saken er avsluttet

 

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Gjørtlervegen barnehage, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Fagleder: Gunhild Auset. Telefon 95 14 85 48

Kirsti R. Sæther konsulent. Telefon: 46 93 45 27. 

 • Henvendelser om økonomi, regnskap, refusjoner, lønn, varebestilling og varemottak.
 • Hun er på Gjørtlervegen barnehage onsdag og fredag.

Stig Kåre Johansen. Telefon: 46 93 45 27.

 • Henvendelser om matvarebestillinger og varemottak.

Følg oss gjerne på vår Facebook-side

TK-kode: 042119

Adresse: Gjørtlervegen 5, 7021 TRONDHEIM

Leder

Rita Tøndel Krog
Styrer

Direktetelefon:

Annen:

E-post:

Finn ansatt

search

Gunhild Auset

Fagleder barnehage

Telefon:

E-post:

Ann Kristin Bjøringsøy

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Monica Buvarp

Pedagogisk leder

E-post:

Tuva Dørum

Assistent (barnehage)

Telefon:

E-post:

Sindre Evensen

Barnehagelærer

Direktetelefon:

E-post:

Irene Grytdal

Barnehagelærer

Telefon:

E-post:

Karianne Heggheim

Assistent (barnehage)

Telefon:

E-post:

Emilie Sofie Westerberg Hestdal

Pedagogisk leder

E-post:

Elina Hudjakov

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Astrid Iversen

Assistent (barnehage)

Direktetelefon:

E-post:

Stig Kåre Johansen

Kokk m/fagbrev I

E-post:

Suphen Khadmai

Assistent

E-post:

Synne Aasen Kveberg

Miljøveileder

Telefon:

E-post:

Iren Leraand

Assistent (barnehage)

E-post:

Jonas Nårstad Mallouh

Barnehagelærer

Direktetelefon:

E-post:

Pernille Nystuen

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Sara Perez Miquel

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

June Nilsen Røch

Pedagogisk leder m/master

E-post:

Linea Røseth

Lærekand. Barne- og ungd.arb.

Telefon:

E-post:

Elin Sandvik

Barne/ung.arb. I

E-post:

Elin Vikan Strøm

Barne/ung.arb.

E-post:

Kirsti Renee Sæther

Konsulent

E-post:

Liv Sørgård

Pedagogisk leder

E-post:

Emilie Strande Årnes

Barnehagelærer

Direktetelefon:

E-post:

Hanne Aasan Haugrønning

Pedagogisk leder

Telefon:

E-post:

Sist oppdatert: 04.03.2024

042119

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward