Hallset barnehager

en barnefinger kjenner på rimfrost

Kontakt Hallset barnehager

Finn ansatt og se kart

Foreldreportalen

Vi bruker Vigilo til kommunikasjon med foresatte i barnehage, SFO og skole.

Logg inn i Foreldreportalen

Veiledninger for bruk av Vigilo

Hallset barnehager består av Selsbakkhøgda barnehage og Skjermvegen barnehage, og har felles ledelse.

Se den enkelte barnehage for mer informasjon om plasser, telefonnummer og åpningstider.

Enhetens planer

Årsplan 2019-2022

Handlingsplan for arbeid med barns psykososiale miljø

Barnehagens verdier

Enheten har tre verdier som skal prege virksomheten. Våre verdier skal hjelpe oss å holde fokus på det som er viktig, og skal prege hverdagen og satsingsområdene våre, både når det gjelder arbeidet med barn, foreldre og personalet.

Hverdagslykke

Hverdagslykke henger sammen med å gripe dagen, ha fokus på det som skjer "her og nå". Vi har valgt "hverdagslykke" fordi det er flest hverdager. Det er hverdagene som er selve livet. Det er de små gyldne øyeblikk som vi ønsker skal vektlegges enda mer - i forhold til større sjeldne begivenheter.

Fellesskap

Fellesskap. Å bli inkludert i et fellesskap er avgjørende for trivsel og tilhørighet. Vi vil arbeid for at barna opplever seg som en del av et fellesskap, at alle skal ha en venn - og at barn og foreldre er medvirkende i å utvikle barnehagen. Ikke alle er like selvhevdende, og det er viktig å være bevisst dette slik at alle blir inkludert. Det samme gjelder for personalet som arbeider ved barnehagen.

Utvikling

Utvikling handler om noe mer enn "her og nå". Selv om vi skal gripe dagen, må vi også legge til rette utvikling. Læringsprosesser er viktig. Dette gjelder for barn og voksne. Vi ønsker en aktiv barnehage med mange gode læreprosesser. Dette innebærer kompetanseheving av personalet, men det innebærer også at barna får utfordringer ut over det de kan akkurat nå.

Liten og ny i barnehagen

Barnehagen gjennomfører tilvenning i tråd med Liten og ny i barnehagen. Tilvenning til de minste barna foregår ved at en av foreldrene er med barnet minst 5 dager i barnehagen.

Oppstartsdato blir i løpet av august da tilvenning foregår i grupper.

Vi vil invitere foreldre og barn til besøksdager i barnehagen.

Mer informasjon etter tildelt plass.

 

Fokusområder

  • Reggio Emilia
  • Barn og rom
  • Grønt flagg
  • Digital praksis 

Oppstart for de yngste

Vi har en foreldreaktiv tilvenning for de yngste barna. Det vil si at barn og foresatte blir invitert til besøk i barnehagen før oppstart. Når barnet begynner i barnehagen er foreldre sammen med barnet minimum fem dager.

Planleggingsdager 2023/24

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

  • Fredag 18. august 2023
  • Torsdag 12. oktober 2023
  • Fredag 13. oktober 2023
  • Fredag 26. januar 2024
  • Fredag 21. juni 2024

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Priser

Priser og egenbetaling

For kommunale barnehager

Godkjenning og tilsyn

Kommunen godkjenner og fører tilsyn med barnehager etter barnehageloven og etter folkehelseloven.

Tilsyn kan være varslet på forhånd eller uanmeldt.

Rapporter fra tilsyn blir lagt ut på barnehagens nettside.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Hallset barnehager, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 042134

Adresse: Skjermvegen 78B, 7023 TRONDHEIM

Leder

Eva Grande Rø
enhetsleder

Annen:

E-post:

Finn ansatt

search

Hanne Musum Breen

Spesialpedagog

Direktetelefon:

E-post:

Nadia Essaffar Christensen

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Irina Føll

Assistent (barnehage)

E-post:

Hilde Kristin Løkke

Avdelingsleder I

Telefon:

E-post:

June Nilsen Røch

Pedagogisk leder m/master

E-post:

Rita Rømuld

Konsulent

Direktetelefon:

E-post:

Charlotte Lysø Svinø

Barnehagelærer

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Sist oppdatert: 18.03.2024

042134

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward