Hjem Hallset barnehager

Hallset barnehager

Kontakt Hallset barnehager

Se kart

Organisering

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

Hallset barnehager består av Selsbakkhøgda og Skjermvegen. 

Skjermvegen har 24 plasser for barn under 3 år, og 39 plasser for barn over 3 år.
Selsbakkhøgda har 22 plasser for barn under 3 år, og 34 plasser for barn over 3 år.
Se den enkelte barnehage for mer info om plasser og åpningstider

Årsplan 2019-2022

Handlingsplan for arbeid med barns psykososiale miljø

Hverdagslykke

Hverdagslykke henger sammen med å gripe dagen, ha fokus på det som skjer "her og nå". Vi har valgt "hverdagslykke" fordi det er flest hverdager. Det er hverdagene som er selve livet. Det er de små gyldne øyeblikk som vi ønsker skal vektlegges enda mer - i forhold til større sjeldne begivenheter.

Fellesskap

Fellesskap. Å bli inkludert i et fellesskap er avgjørende for trivsel og tilhørighet. Vi vil arbeid for at barna opplever seg som en del av et fellesskap, at alle skal ha en venn - og at barn og foreldre er medvirkende i å utvikle barnehagen. Ikke alle er like selvhevdende, og det er viktig å være bevisst dette slik at alle blir inkludert. Det samme gjelder for personalet som arbeider ved barnehagen.

Utvikling

Utvikling handler om noe mer enn "her og nå". Selv om vi skal gripe dagen, må vi også legge til rette utvikling. Læringsprosesser er viktig. Dette gjelder for barn og voksne. Vi ønsker en aktiv barnehage med mange gode læreprosesser. Dette innebærer kompetanseheving av personalet, men det innebærer også at barna får utfordringer ut over det de kan akkurat nå.

Liten og ny i barnehagen

Barnehagen deltar i et folkehelseprosjekt - Liten og ny i barnehagen. I den forbindelse prøver vi ut en modell for tilvenning der foreldrene til de minste barna er sammen med barnet i barnehagen i 5 dager ved oppstart i barnehage. Vi vil også invitere foreldre og barn til å besøke barnehagen en time en gang i uken etter tildelt plass. Prosjektet evalueres av RKBU (Regionalt kunnskapssenter for barn og unge) Det er frivillig å delta i evalueringen.

Plakat for prosjektet Liten og ny i barnehagen

Satsningsområder:

  • Reggio Emilia
  • Marte Meo
  • Med blikk på barnet

Planleggingsdager høst 2020

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

  • Fredag 14. august
  • Torsdag 8. oktober
  • Fredag 9. oktober

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Skole- og barnehagekalenderen 2020/2021

Skole- og barnehagekalenderen 2021/2022

Priser

Priser og egenbetaling

Felles for alle barnehager

Godkjenning og tilsyn

Fagenhet for oppvekst og utdanning har ansvaret for å godkjenne barnehager i Trondheim kommune. Enheten fører også tilsyn etter barnehageloven, mens Miljøenheten godkjenner og fører tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern.

Godkjenning

Kommunen avgjør søknad om godkjenning og setter vilkår for driften.

Tilsyn

Tilsyn er de aktivitetene som kommunen gjør for å sikre at barnehagene drives i samsvar med lov og forskrifter. Kommunen innhenter også informasjon, for eksempel fra brukerundersøkelser og årsmeldinger.

Alle trondheimsbarnehager skal ha tilsynsbesøk fra Fagenhet for oppvekst og utdanning minst en gang hvert fjerde år. Etterpå får barnehagen en rapport med frist for å lukke avvik og følge opp merknader.

Alle tilsynsrapporter blir offentliggjort.

Rapporter

11.12.2014:

Lovlighetskontroll

Rettet 18.12.2014

20.01.2015:

Tilsyn

Rettet 15.04.2015

10.11.2017:

Tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Avvik er rettet og saken er avsluttet.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Hallset barnehager, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 16.07.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004