Rognbudalen barnehage

isklumper med farger og kongle i

Kontakt Rognbudalen barnehage

Se kart

Organisering

For mer informasjon om oss, se Hårstadmarka barnehager

Foreldreportalen

Vi bruker Vigilo til kommunikasjon med foresatte i barnehage, SFO og skole.

Logg inn i Foreldreportalen

Veiledninger for bruk av Vigilo

Kontaktinformasjon

Bjørka: 90 02 49 15

Furua: 90 21 17 43

Selja: 90 08 67 05

Grana: 90 18 73 35

Enhetsleder: Anita Åsvang: 92 09 41 92

Avdelingsleder: Siv Stendahl: 99 00 65 33

Åpningstid

Vi har åpent mandag til fredag fra kl. 07.00-16.30

Slik søker du plass hos oss

Rognbudalen barnehage er en kommunal enhet sammen med Hårstad barnehage, for å søke plass hos oss søker du til Hårstadmarka barnehager. (Har du et spesifikt ønske om et av husene våre, skriver du det på merknader).

Er det noe du lurer på, ta gjerne kontakt med enhetsleder eller avdelingsleder.

Avdelinger

På Rognbudalen har vi fire avdelinger, Bjørka, Furua, Selja og Grana. Vi tar imot barn fra 1-6 år.

Furua og Grana tar imot barn fra 0-3 år

Bjørka og Selja tar imot barn fra 3-6 år

Avdelingene er organisert slik at en småbarnsgruppe og en storbarnsgruppe er på samme side av huset. Dette fører til at barna på småbarn blir godt kjent med både barn og personale på storbarn, hvilket gir en trygg overgang fra små til stor. I tillegg er søsken gjerne plassert på samme side av huset, og vil ha kontakt med hverandre gjennom dagen.

Sammensetning og organisering av avdelinger kan endre seg etter antall søkere og behov i barnegruppa

Oppstart for de yngste

Vi har en foreldreaktiv tilvenning for de yngste barna. Det vil si at barn og foresatte blir invitert til besøk i barnehagen før oppstart. Når barnet begynner i barnehagen er foreldre sammen med barnet minimum fem dager.

Planleggingsdager 2023/24

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

  • Fredag 18. august 2023
  • Torsdag 12. oktober 2023
  • Fredag 13. oktober 2023
  • Fredag 26. januar 2024
  • Fredag 21. juni 2024

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Priser

Priser og egenbetaling

For kommunale barnehager

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Rognbudalen barnehage, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 062106

Adresse: Rognbudalen 78, 7092 TILLER

Leder

Anita Åsvang
Enhetsleder

Direktetelefon:

Annen:

E-post:

Sist oppdatert: 10.01.2022

062106

Fant du det du lette etter?