Hjem Hårstadmarka barnehager

Hårstadmarka barnehager

Kontakt Hårstadmarka barnehager

Se kart

Organisering

 

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

Velkommen til oss

Velkommen innom på besøk til oss

Velkommen som søker til oss

Vår visjon og våre verdier

Visjon: "En kilde til trivsel og utvikling"

Verdier: Åpen, kompetent og modig

Tur og uteliv

Vi har et personale som er interessert i, har kunnskap om og er motivert for uteliv og turer i all slags vær

Vi har flott beliggenhet nær skog og mark som gir oss flotte turmål, tur og uteliv er derfor noe vi er ekstra opptatt av i Hårstadmarka barnehager

En enhet, to hus

Hårstadmarka barnehager består av Rognbudalen barnehage og Hårstad barnehage. Hårstad barnehage er nærmeste nabo til Hårstad skole. For å søke barnehageplass hos oss søker du til Hårstadmarka barnehager (Har du ønske om et spesielt hus hos oss kan du notere det i merknader). 

Kost

Vi serverer lunsj i barnehagen, men på utedager og turer har barna medbrakt matpakke og drikke. En dag i uken er det varm lunsj med salattilbehør. Vi serverer drikke og frukt/grønt til alle måltider. Det betales  kostpenger på kr 300,- pr. mnd. 

Åpningstider

Vi har åpent mandag til fredag kl. 07.00-16.30.

Påsken 

Opphold i påsken er behovsprøvd. Ved behov for opphold i påsken tar foreldre kontakt med enhetsleder, Anita Åsvang 92094192

Julen 2020

Barnehagen er stengt for jul fra og med  24 desember til og med 1. januar

Sommerferie

Bystyret har vedtatt at alle kommunale barnehager i Trondheim kommune skal ha sommerstengt uke 28, 29 og 30

 

Brukerråd

Leder brukerråd Hårstadmarka barnehager:

Renate Stokland (Elg/Hårstad)

foreldrerepresentanter:   

Mette Åldstedt (Bjørka/Rognbudalen)  

Marit Grav Hveding( Selja/ Rognbudalen) FAU leder

Marianne Langen(Ekorn/ Hårstad) FAU nestleder

Ansatterepresentanter:

Hanne Grethe Engen, Hårstad, Anne Marit Hoem, Hårstad, Trine K. Smestad, Rognbudalen, Solhill E. Kilsti, Rognbudalen

Enhetsleder: Anita Åsvang og avdelingsleder :Siv Stendahl

Årsplan 2020-2022

Årsplan 2020-2022, Hårstadmarka barnehager

Planleggingsdager høst 2020

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

  • Fredag 14. august
  • Torsdag 8. oktober
  • Fredag 9. oktober

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Skole- og barnehagekalenderen 2020/2021

Skole- og barnehagekalenderen 2021/2022

Priser

Priser og egenbetaling

Felles for alle barnehager

Godkjenning og tilsyn

Fagenhet for oppvekst og utdanning har ansvaret for å godkjenne barnehager i Trondheim kommune. Enheten fører også tilsyn etter barnehageloven, mens Miljøenheten godkjenner og fører tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern.

Godkjenning

Kommunen avgjør søknad om godkjenning og setter vilkår for driften.

Tilsyn

Tilsyn er de aktivitetene som kommunen gjør for å sikre at barnehagene drives i samsvar med lov og forskrifter. Kommunen innhenter også informasjon, for eksempel fra brukerundersøkelser og årsmeldinger.

Alle trondheimsbarnehager skal ha tilsynsbesøk fra Fagenhet for oppvekst og utdanning minst en gang hvert fjerde år. Etterpå får barnehagen en rapport med frist for å lukke avvik og følge opp merknader.

Alle tilsynsrapporter blir offentliggjort.

Rapporter

Rognbudalen

28.08.2014, rettet 10.06.2014: Lovlighetsrapport Rognbudalen.pdf

27.01.2015, rettet 17.04.2015: Tilsynsrapport Rognbudalen.pdf

Hårstad

03.12.2014, rettet 16.12.2014: Lovlighetsrapport Hårstad.pdf

25.05.2015: Tilsynsrapport Hårstad.pdf

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Hårstadmarka barnehager, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Enhetsleder; Anita Åsvang 920 94 192

Avdelingsleder; Siv Stendahl 990 06 533

Konsulent; Åshild Singstad Kvaal 916 18 137

Sist oppdatert: 14.09.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004