Hårstadmarka barnehager

barn som leker med vann og mark

Kontakt Hårstadmarka barnehager

Finn ansatt og se kart

Organisering

Foreldreportalen

Vi bruker Vigilo til kommunikasjon med foresatte i barnehage, SFO og skole.

Logg inn i Foreldreportalen

Veiledninger for bruk av Vigilo

Velkommen til vårt fellesskap vi gleder oss til å møte dere

Velkommen innom på besøk til oss.

Velkommen som søker til oss.

 

Vår visjon og våre verdier

Visjon: "En kilde til trivsel og utvikling".

Verdier: "Åpen, kompetent og modig".

Du kan lese hva visjonen og verdiene innebærer i vedlagte årsplan for enheten.

Uteliv

Vi har flott beliggenhet nær skog og mark som gir oss gode turmål i nærmiljøet vårt. Vi har en nybygget møteplass for mat; MATHUSET, som alle barnegruppene benytter til måltider og pedagogisk arbeid omkring mat og måltid. MATHUSET kan også lånes av familiene våre til bursdagsfeiringer. 

Turene ved vår enhet foregår i hovedsak i nærmiljøet vårt.

En enhet, to hus

Hårstadmarka barnehager består av Rognbudalen barnehage og Hårstad barnehage. Hårstad barnehage er nærmeste nabo til Hårstad skole. For å søke barnehageplass hos oss søker du til Hårstadmarka barnehager (har du ønske om et spesifikt hus hos oss kan du notere det i merknader).

Kostholdsplanen vår

Kostholdsplan for Hårstadmarka barnehager

Ta en titt på siten vår www.matspagt.no. Her vil dere få innblikk i enhetens arbeids med sunn og bærekraftig mat samt ivaretakelse av personalets arbeidshelse

Åpningstider

Vi har åpent mandag til fredag kl. 07.00-16.30.

Påsken og julen

I påsken holder vi stengt onsdag før skjærtorsdag. I julen holder vi stengt julaften og nyttårsaften.

Samarbeidsutvalg (SU) har vedtatt at opphold i påsken og julen er behovsprøvd. Det vil si at foreldre som jobber de vanlige arbeidsdagene i påsken og julen og dermed har behov for barnehageplass avtaler opphold med enhetsleder Anita Åsvang, telefon 92 09 41 92. Det vil bli sendt melding i Foreldreportalen for tidspunkt for å melde behov.

Sommerferie

Stengt uke 28, 29 og 30.

Samarbeidsutvalg (SU)

Foreldrerådet består av alle foreldrene. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg, FAU, som igjen velger representanter til samarbeidsutvalg (SU). Målsettingen er å sikre medvirkning for foreldregruppa.

Her finner du organisering, medlemmer og representanter

Samarbeidsutvalg (SU) er tidligere Brukerråd, vi har et SU på hvert av husene våre; Et SU på Rognbudalen og et SU på Hårstad. Begge SU samles etter avholdt husvis SU; for koordinerende SU på enhet.

Samarbeidsutvalg (SU) Hårstad

 • Sunniva Hansen
 • Raymond Hegdal 
 • Karina Maria Vallejos Øverdal

Ansatterepresentanter Hårstad

 • Hanne Grethe Engen (Hårstad)
 • Anne Marit Hoem (Hårstad)
 • Enhetsleder: Anita Åsvang

Samarbeidsutvalg (SU) Rognbudalen

SU Rognbudalen:

 • Maria Elisabeth Wollis
 • Katrine Rask

Ansatterepresentanter SU Rognbudalen

 • Trine K. Smestad (Rognbudalen)
 • Solhill E. Kilsti (Rognbudalen)
 • Avdelingsleder: Siv Stendahl

Våre planer

Årsplan, plan mot mobbing, miljøhandlingsplan, språkarbeid

Årsplan 2022-2024

Årsplan Hårstadmarka barnehager

Plan mot mobbing

Barns trivsel-voksnes ansvar, en plan mot mobbing

Miljøhandlingsplan

MILJØMOTTO FOR HÅRSTADMARKA BARNEHAGER

Utarbeidet av Elg-gruppene 

 • Hold bakken ren, gjør naturen pen
 • Ut på tur, ta vare på natur
 • Vann er sunt, året rundt
 • Bruk vett, sorter rett
 • Ta vare på våre ting, ellers har vi ingenting

Miljøhandlingsplan for Hårstadmarka barnehager

Språkarbeid

Språk 

Barn og rom - 1000 spørsmål, nettverk

Vi i Hårstadmarka barnehager deltar i nettverket "barn og rom - 1000 spørsmål". Målsettingen er å heve personalets kompetanse om det fysiske miljøets betydning i det pedagogiske tilbudet i barnehagen.

Vi ønsker sammen med andre barnehager å bli utfordret på å ta barneperspektivet, tenke nye tanker, begrunne valg og gjøre.

I nettverket er vi i REFLEKSJON, vi ser igjen, sammen med andre og kommer til ny forståelse.

Oppstart for de yngste

Vi har en foreldreaktiv tilvenning for de yngste barna. Det vil si at barn og foresatte blir invitert til besøk i barnehagen før oppstart. Når barnet begynner i barnehagen er foreldre sammen med barnet minimum fem dager.

Planleggingsdager 2023/24

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

 • Fredag 18. august 2023
 • Torsdag 12. oktober 2023
 • Fredag 13. oktober 2023
 • Fredag 26. januar 2024
 • Fredag 21. juni 2024

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Priser

Priser og egenbetaling

For kommunale barnehager

Godkjenning og tilsyn

Kommunen godkjenner og fører tilsyn med barnehager etter barnehageloven og etter folkehelseloven.

Tilsyn kan være varslet på forhånd eller uanmeldt.

Rapporter fra tilsyn blir lagt ut på barnehagens nettside.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Hårstadmarka barnehager, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Enhetsleder; Anita Åsvang telefon 92 09 41 92

Avdelingsleder; Siv Stendahl telefon 99 00 65 33

TK-kode: 062133

Adresse: Hølbekken 60, 7092 TILLER

Leder

Anita Åsvang
Enhetsleder

Direktetelefon:

Annen:

E-post:

Finn ansatt

search

Karina Aune

Pedagogisk leder

E-post:

Kari Bjordal

Assistent (barnehage)

Telefon:

E-post:

Lillian Skanche Blindheim

Konsulent

Direktetelefon:

E-post:

Cathrine Bratseth

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Thi Hong Phuc Bui

Pedagogisk leder

Direktetelefon:

E-post:

Hanne Grethe Engen

Barnepleier

E-post:

Geir Morten Gjønvik Faaren

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Siv-Anita Gundersen

Barne/ung.arb.

E-post:

Linda Marie Hammerhaug

Assistent (barnehage)

E-post:

Anne Marit Hoem

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Linn Christin Wedø Høydal

Miljøveileder

Telefon:

E-post:

Beate Indergård

Sykepleier I

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Sheila Jane Ruiz Johansson

Barne- og ungd.arb. m/fags 1år

E-post:

Maria Jørgensen

Miljøterapeut

E-post:

Heidi Kalland

Assistent (barnehage)

E-post:

Maryam M Khan

Assistent (barnehage)

Telefon:

E-post:

Solhill Elin Kilsti

Pedagogisk leder I

Telefon:

E-post:

Laila Kjenstadbakk-Bye

Assistent (barnehage)

Direktetelefon:

E-post:

Anita Kjeøy

Barnehagelærer III

Telefon:

E-post:

Paula Frederica M Larsen

Miljøarbeider

E-post:

Tone Larsen

Barnehagelærer

Direktetelefon:

E-post:

Ann-Christin Larsson

Pedagogisk leder

E-post:

Carina Lieskar

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Ina Graabræk Lilledalen

Miljøveileder

E-post:

Tove Monika Myran

Assistent (barnehage)

Direktetelefon:

E-post:

Mari Mæhle

Barnehagelærer

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Nina Stavrum Olsen

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Rannveig Pedersen

Spesialpedagog III

Telefon:

E-post:

Marit Ulrikke Refseth

Barnehagelærer

Telefon:

E-post:

Christopher Reitan

Barne/ung.arb.

Direktetelefon:

E-post:

Cathrine Reppe

Barne- og ungd.arb. m/fags 1år

Telefon:

E-post:

Øyvind Skaset

Barnehagelærer

Telefon:

E-post:

Hege Marie Skorstad

Spesialpedagog

Direktetelefon:

E-post:

Trine Kippe Smestad

Pedagogisk leder II

Telefon:

E-post:

Espen Marsfjell Smevik

Barnehagelærer

Direktetelefon:

E-post:

Siv Merethe Stendahl

Avdelingsleder II

Telefon:

E-post:

Trond Ivar Storler

Assistent (barnehage)

Telefon:

E-post:

Sanam Tajik

Lærling Barne- og ungd.arb.fag

Telefon:

E-post:

Mari Løndal Vik

Pedagogisk leder

Direktetelefon:

E-post:

Vibeke Wold

Pedagogisk leder

Telefon:

E-post:

Sist oppdatert: 17.06.2024

062133

Fant du det du lette etter?