Hjem Hårstadmarka barnehager
barn som leker med vann og mark

Hårstadmarka barnehager

Kontakt Hårstadmarka barnehager

Se kart

Organisering

 

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

Velkommen til vårt fellesskap

Velkommen innom på besøk til oss

Velkommen som søker til oss

Vi gleder oss til å bli kjent med dere og til å inkludere dere i vårt gode fellesskap

Vår visjon og våre verdier

Visjon: "En kilde til trivsel og utvikling"

Verdier: Åpen, kompetent og modig

Du kan lese hva visjonen og verdiene innebærer i vedlagte årsplan for enheten

Tur og uteliv

Vi har et personale som er interessert i, har kunnskap om og er motivert for uteliv og turer i all slags vær.

Vi har flott beliggenhet nær skog og mark som gir oss gode turmål, tur og uteliv er derfor noe vi er ekstra opptatt av i Hårstadmarka barnehager. Vi har grillhytte på uteområdene våre. 

Turene ved vår enhet foregår i hovedsak i nærmiljøet vårt. 

En enhet, to hus

Hårstadmarka barnehager består av Rognbudalen barnehage og Hårstad barnehage. Hårstad barnehage er nærmeste nabo til Hårstad skole. For å søke barnehageplass hos oss søker du til Hårstadmarka barnehager (Har du ønske om et spesifikk hus hos oss kan du notere det i merknader).

Kost

Fra januar 2021 vil barna få servert varm lunsj to dager i uka i barnehagen. Vi får lunsjen levert fra Løkkan catering og cafe, og det vil være en fiskerett i uka og en kjøttrett i uka. Maten serveres med potet/pasta, saus og grønnsaker. Kostpenger pr barn pr måned er kr 320,- 

Liten og ny i barnehagen

Barnehagen deltar i et folkehelseprosjekt - Liten og ny i barnehagen. I den forbindelse prøver vi ut en modell for tilvenning der foreldrene til de yngste barna er sammen med barnet i barnehagen i 5 dager ved oppstart. Vi vil også invitere foreldre og barn til å besøke barnehagen en time en gang i uken ette tildelt plass. Prosjektet evalueres av RKBU (Regionalt kunnskapssenter for barn og unge NTNU). Det er frivillig å delta i evalueringen.

Les mer om prosjektet

Informasjonsbrosjyre - Liten og ny i barnehagen

Åpningstider

Vi har åpent mandag til fredag kl. 07.00-16.30.

Påsken og julen

I påsken holder vi stengt onsdag før skjærtorsdag. I julen holder vi stengt julaften og nyttårsaften, Samarbeidsutvalg (SU) har vedtatt at opphold i påsken og julen er behovsprøvd. Det vil si at foreldre som jobber de vanlige arbeidsdagene i påsken og julen og dermed har behov for barnehageplass tar kontakt med enhetsleder, Anita Åsvang, telefon: 92 09 41 92 for å avtale opphold disse dagene.

Sommerferie

Bystyret har vedtatt at alle kommunale barnehager i Trondheim kommune skal ha sommerstengt uke 28, 29 og 30.

Samarbeidsutvalg (SU)

Her finner du organisering, medlemmer og representanter

Samarbeidsutvalg (SU) er tidligere Brukerråd, vi har et SU på hvert av husene våre; Et SU på Rognbudalen og et SU på Hårstad. Begge SU samles etter avholdt husvis SU; for koordinerende SU på enhet.

Samarbeidsutvalg (SU) Hårstad

Leder SU Hårstad

Renate Stokland (Elg/Hårstad)

Foreldrerepresentanter SU Hårstad

Marianne Langen(Ekorn/ Hårstad) FAU nestleder

Mari Rossvoll Sandberg (småbasen og storbasen, Hårstad)

Ansatterepresentanter Hårstad

Hanne Grethe Engen, Hårstad, Anne Marit Hoem, Hårstad,

Enhetsleder: Anita Åsvang

Samarbeidsutvalg (SU) Rognbudalen

Leder SU Rognbudalen:

Marit Grav Hveding (Selja/Rognbudalen)

Foreldrerepresentanter SU, Rognbudalen

Mette Åldstedt (Bjørka/Rognbudalen)

Maria Podsada (Grana/Selja)

Ansatterepresentanter SU Rognbudalen

Trine K. Smestad, Rognbudalen, Solhill E. Kilsti, Rognbudalen

Avdelingsleder :Siv Stendahl

Årsplan 2020-2022

Årsplan 2020-2022, Hårstadmarka barnehager

Plan mot mobbing

Barns trivsel-voksnes ansvar, en plan mot mobbing.

Planleggingsdager 2021

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

  • Fredag 29. januar
  • Fredag 18. juni
  • Fredag 13. august
  • Torsdag 14. oktober
  • Fredag 15. oktober

Sommerstengt

Kommunale barnehager holder stengt i ukene 28, 29 og 30.

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Skole- og barnehagekalenderen 2020/2021

Skole- og barnehagekalenderen 2021/2022

Priser

Priser og egenbetaling

Felles for alle barnehager

Godkjenning og tilsyn

Fagenhet for oppvekst og utdanning behandler søknader og godkjenner barnehager.

Kommunen fører tilsyn med alle barnehagene i Trondheim. Tilsyn kan være både varslet på forhånd og uanmeldt.

  • Fagenhet for oppvekst og utdanning fører tilsyn etter kravene i barnehageloven.
  • Miljøenheten godkjenner og fører tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Rapporter fra tilsyn blir lagt ut på barnehagens nettside.

Rapporter

Rognbudalen

28.08.2014, rettet 10.06.2014: Lovlighetsrapport Rognbudalen.pdf

27.01.2015, rettet 17.04.2015: Tilsynsrapport Rognbudalen.pdf

Hårstad

03.12.2014, rettet 16.12.2014: Lovlighetsrapport Hårstad.pdf

25.05.2015: Tilsynsrapport Hårstad.pdf

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Hårstadmarka barnehager, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Enhetsleder; Anita Åsvang telefon 92 09 41 92

Avdelingsleder; Siv Stendahl telefon 99 00 65 33

Konsulent; Åshild Singstad Kvaal telefon 91 61 81 37

Sist oppdatert: 22.02.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006