Hjem Hårstadmarka barnehager

Hårstadmarka barnehager

Kontakt Hårstadmarka barnehager

Se kart

Organisering

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

Velkommen til oss

Velkommen innom på besøk til oss

Velkommen som søker til oss

Vår visjon og våre verdier

Visjon: "En kilde til trivsel og utvikling"

Verdier: Åpen, kompetent og modig

Tur og uteliv

Vi har et personale som er interessert i, har kunnskap om og er motivert for uteliv og turer i all slags vær.

Vi har flott beliggenhet nær skog og mark som gir oss flotte turmål, tur og uteliv er derfor noe vi er ekstra opptatt av i Hårstadmarka barnehager.

En enhet, to hus

Hårstadmarka barnehager består av Rognbudalen barnehage og ;Hårstad barnehage. Hårstad barnehage er nærmeste nabo til Hårstad skole. For å søke barnehageplass hos oss søker du til Hårstadmarka barnehager (Har du ønske om et spesielt hus hos oss kan du notere det i merknader).

Kost

Vi serverer lunsj i barnehagen, men på utedager og turer har barna medbrakt matpakke og drikke. En dag i uken er det varm lunsj med salattilbehør. Vi serverer drikke og frukt/grønt til alle måltider. Det betales kostpenger på kr 300,- pr. mnd.

Som et "koronatiltak" har brukerråd vedtatt at det ikke serveres mat i barnehagen høsten 2020. Barna har med matpakker og foreldre betaler heller ikke kostpenger denne perioden.

Åpningstider

Vi har åpent mandag til fredag kl. 07.00-16.30.

Påsken

Vi holder stengt onsdag før skjærtorsdag. Brukerråd har vedtatt at opphold i påsken er behovsprøvd. Det vil si at foreldre som jobber de vanlige arbeidsdagene i påsken, og dermed har behov for barnehageplass tar kontakt med enhetsleder, Anita Åsvang, tlf: 92 09 41 92 for å avtale opphold disse dagene.

Julen 2020

Brukerråd har vedtatt at barnehagen er stengt for jul fra og med 24 desember til og med 1. januar.

Fra og med Julen 2021

Fra og med julen 2021, har brukerråd vedtatt at opphold i romjulen er behovsprøvd. Det vil si at foreldre som jobber i romjulen og dermed har behov for barnehageplass tar kontakt med enhetsleder, Anita Åsvang, tlf: 92 09 41 92 for å avtale opphold disse dagene.

Sommerferie

Bystyret har vedtatt at alle kommunale barnehager i Trondheim kommune skal ha sommerstengt uke 28, 29 og 30.

Samarbeidsutvalg (SU)

Samarbeidsutvalg (SU) er tidligere Brukerråd, vi har et SU på hvert av husene våre; Et SU på Rognbudalen og et SU på Hårstad. Begge SU samles etter avholdt husvis SU; for koordinerende SU på enhet.

Samarbeidsutvalg (SU) Hårstad

Leder SU Hårstad

Renate Stokland (Elg/Hårstad)

Foreldrerepresentanter SU Hårstad

Marianne Langen(Ekorn/ Hårstad) FAU nestleder

Mari Rossvoll Sandberg (småbasen og storbasen, Hårstad)

Ansatterepresentanter Hårstad

Hanne Grethe Engen, Hårstad, Anne Marit Hoem, Hårstad,

Enhetsleder: Anita Åsvang

Samarbeidsutvalg (SU) Rognbudalen

Foreldrerepresentanter SU, Rognbudalen

Mette Åldstedt (Bjørka/Rognbudalen)

Marit Grav Hveding(Selja/ Rognbudalen) FAU leder

Maria Podsada (Grana/Selja)

Ansatterepresentanter SU Rognbudalen

Trine K. Smestad, Rognbudalen, Solhill E. Kilsti, Rognbudalen

Avdelingsleder :Siv Stendahl

Årsplan 2020-2022

Årsplan 2020-2022, Hårstadmarka barnehager

Plan mot mobbing

Barns trivsel-voksnes ansvar, en plan mot mobbing.

Planleggingsdager høst 2020

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

  • Fredag 14. august
  • Torsdag 8. oktober
  • Fredag 9. oktober

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Skole- og barnehagekalenderen 2020/2021

Skole- og barnehagekalenderen 2021/2022

Priser

Priser og egenbetaling

Felles for alle barnehager

Godkjenning og tilsyn

Fagenhet for oppvekst og utdanning behandler søknader og godkjenner barnehager.

Kommunen fører tilsyn med alle barnehagene i Trondheim. Tilsyn kan være både varslet på forhånd og uanmeldt.

  • Fagenhet for oppvekst og utdanning fører tilsyn etter kravene i barnehageloven.
  • Miljøenheten godkjenner og fører tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Rapporter fra tilsyn blir lagt ut på barnehagens nettside.

Rapporter

Rognbudalen

28.08.2014, rettet 10.06.2014: Lovlighetsrapport Rognbudalen.pdf

27.01.2015, rettet 17.04.2015: Tilsynsrapport Rognbudalen.pdf

Hårstad

03.12.2014, rettet 16.12.2014: Lovlighetsrapport Hårstad.pdf

25.05.2015: Tilsynsrapport Hårstad.pdf

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Hårstadmarka barnehager, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Enhetsleder; Anita Åsvang 92 09 41 92

Avdelingsleder; Siv Stendahl 99 00 65 33

Konsulent; Åshild Singstad Kvaal 91 61 81 37

Sist oppdatert: 17.11.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006