Hjem Haukvatnet friluftsbarnehager
Haukvatnet friluftsbarnehager

Haukvatnet friluftsbarnehager

Kontakt Haukvatnet friluftsbarnehager

Se kart

Organisering

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte.

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

Haukvatnet Friluftsbarnehager

Haukvatnet friluftsbarnehager er en kommunal enhet bestående av Nilsbyen friluftsbarnehage og Haukåsen friluftsbarnehage. Begge husene ligger fint plassert i skogbeltet på øvre Byåsen.

Hos oss er friluftsprofilen i fokus og natur og uteliv setter rammer for vår pedagogiske virksomhet. Med utgangspunkt i lek og fysisk aktivitet legger vi til rette for samspill, vennskap, trygghet og trivsel. Naturen gir barna unike muligheter til utvikling av motoriske ferdigheter, og følelsen av mestring og selvstendighet ut fra eget ståsted.

Vår visjon

Frihet og gode naturopplevelser – uteliv på barns premisser.

Vårt motto

Gjest i naturen – friluftsliv på naturens premisser.

Haukåsen friluftsbarnehage

Storbarn: 36 heldagsplasser for barn fra 3-5 år (tre avdelinger). En pedagogisk leder og en assistent/fagarbeider pr avdeling.

Småbarn: 24 heldagsplasser for fra 0-3 år (to avdelinger). To førskolelærere og to assistenter/fagarbeidere pr avdeling.

Barnehagen har åpningstid fra 07.00-16.30.

Nilsbyen friluftsbarnehage

Storbarn: 24 heldagsplasser, for barn fra 3-5 år (to grupper). En pedagogisk leder og en barne- og ungdomsarbeider/assistent pr gruppe.

Barnehagen har åpningstid fra kl. 07.15-16.30.

KlatringKlatring i treSamtale mellom to barnBarna spiser lunsjTo barn ved vannkanten

Feriestenging 2020/2021

Julen 2020: 24-31 desember. Stengt.

Påsken 2021: 29-30. mars Åpent(påmelding om behov for plass)

Sommer 2021: stengt i uke 28, 29, 30

Årsplan

Enhetens årsplan 2019/2022

Hva er en friluftsbarnehage?

Vi bruker naturen aktivt hele året – uteliv er rammen for vår pedagogiske virksomhet, med fokus på utvikling, lek og læring.

«Frihet og gode naturopplevelser – uteliv på barnas premisser»

En av de første friluftsbarnehagene i landet startet opp i Skytterhuset på Nilsbyen i 1991. Begge barnehagene ligger tett på Bymarka med skog og mark som lekeplass. Naturen gir oss unike muligheter til øvelse av grunnleggende motoriske ferdigheter og gir barna trygghet og en følelse av mestring ut i fra eget ståsted. Vi legger vekt på at barna skal oppleve selvstendighet og ønske om å klare ting selv. Etter hvert tar barna seg fram trygt i ulendt terreng, hopper på steiner, balanserer, sykler og klatrer i trær. På vinteren kan de også utfolde seg på ski, skøyter og i akebakken. Årstidene gir oss variasjon året rundt. Vi ønsker å stimulere barnas nysgjerrighet og engasjement i naturen, og alle fagområdene i Rammeplan for barnehager har en helt naturlig plass i hverdagen vår. Vi har også lokaler med fasiliteter og muligheter som tradisjonelle barnehager tilbyr.

Enhetens aktivitetsplan
MånedAktivitetHvilket hus

Januar

Skikurs

Planleggingsdag (barnehagen stengt)

Nilsbyen/Haukåsen

Februar

Vinterbolk

Nilsbyen/Haukåsen

Mars

Påskelunsj/påskefrokost

Påskeuka stengt

Nilsbyen/Haukåsen

April

Vårbolk

Nilsbyen/Haukåsen

Mai

Grønt flagg/mai-leker

Nilsbyen/Haukåsen

Juni

Foreldremøte

Sommerforestilling/sommerfest

Planleggingsdag (barnehagen stengt)

Nilsbyen/Haukåsen

Nilsbyen/Haukåsen

Juli

Sommerstengt (uke 29-30)

 

August

Oppstart og tilvenning for nye barn

Foreldresamarbeid: Oppstartsamtaler

Gjest i naturen

Planleggingsdag (barnehagen er stengt)

Nilsbyen/Haukåsen

 

Nilsbyen/Haukåsen

September

Temabolk

Sikkerhetsuke

Aktive familier: O-løypedugnad (foreldre og barn)

Nilsbyen/Haukåsen

Nilsbyen

Nilsbyen/Haukåsen

Oktober

Observasjonsperiode

Høstfest

FN-dagen: Foreldrekaffe

Planleggingsdager (barnehagen stengt)

Nilsbyen/Haukåsen

Nilsbyen

Haukåsen

Nilsbyen/Haukåsen

November

Foreldresamtaler

Felles aktivitetsdag

Nilsbyen/Haukåsen

Nilsbyen/Haukåsen

Desember

Advent/jul

Foreldresamarbeid

Grøtfest

Lysfest

Juletretenning

Nissefest

Jul stengt (uke 52)

Nilsbyen/Haukåsen

 

Nilsbyen

Nilsbyen/Haukåsen

Nilsbyen/Haukåsen

 

Barnehagens satsingsområder

Barn og Rom

Vi deltar ikke lengre i nettverket, men jobber fortsatt med gode prinsipper fra Barn og Rom. Det fysiske rommet skal gi barna inspirasjon i leken, det skal innby til forskning, kreativitet og skapende aktivitet. Det fysiske miljøet støtter barns medvirkning og trivsel. Det skal være tilgjengelighet av ulike lekemateriell som stimulerer barna til å velge og ha en medvirkning på egen hverdag.

"Vi skaper rommet og rommet skaper oss".

Realfag: Etter å ha deltatt i prosjektet Utforsker i dag- utvikler i morgen, er nå realfag et av våre satsingsområder. Det har som fokus å styrke barns nysgjerrighet og utforskning. Realfag lar seg lett integreres sammen med friluftsliv, det gir friluftsliv- profilen et nytt innhold med større fokus på undring. Realfag i barnehagen handler om barns rom, form og tallforståelse, barns erfaringer med å argumenterer og forklare sine egne teorier og forståelse.

Matematikk i naturenNaturen som arena for undring

For at barna skal ha en god og trygg hverdag har vi fokus på påkledning, og sikkerhet i skogen.

Overgang fra barnehage til skole

Rammeplan for barnehager - 5.1: Grunnskolen
«Barnehagen skal, i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til første klasse og eventuelt skolefritidsordning. Dette skal skje i nært samarbeid med barnets hjem. Planer for barns overgang fra barnehage til skole må være nedfelt i barnehagens årsplan».

Målsetting for førskolegruppa

1. Få gode opplevelser gjennom aktiviteter og turer med humor, lek og læring.

2. Sosial kompetanse

 • Vise innlevelse i og forståelse for andres følelser og perspektiver
 • Vise omsorg for andre, hilse, hjelpe, dele og inkludere
 • Hevde seg selv på en god måte, ta initiativ til lek og bli med på lek som er i gang
 • Kunne utsette egne behov, vente på tur, takle konflikter og innordne seg

3. Forberedende lese-, skrive- og regneopplæring.

4. Barna skal få økt erfaring med medbestemmelse, selvstendighet og mulighet til å være deltakende i beslutninger som gjelder dem selv.

5. Barna skal få anledning til å bli bedre kjent på tvers av basisgruppene og knytte kontakter i samme skolekrets (samarbeid mellom husene – Nilsbyen og Haukåsen).

Mot slutten av året forsøker vi å gjøre avtale om et besøk til de skolene barna skal starte på - forberede overgangen fra barnehagen til skolen.

Overføringssamtaler mellom barnehage og skole gjennomføres i mai/juni.

Grønt Flagg

Grønt flagg er en internasjonal miljøsertifiseringsordning rettet mot barnehager, grunnskoler, videregående skoler og folkehøgskoler. Formålet med Grønt flagg er å sikre bærekraftig utvikling gjennom miljøopplæring.

Vi ønsker å framstå som en barnehage med sterk miljøprofil, der barna får en begynnende forståelse av bærekraftig utvikling.

På vår enhet har vi valgt 4 temaer som barna vil få kjennskap til i løpet av barnehagetida:

 • Gjest i naturen
 • Helse og sunt kosthold
 • Kildesortering, kompostering og kjøkkenhage
 • Energi og vann

Nilsbyen ble sertifisert i 2004, og fikk i 2007 Grønn barnebys miljøpris. Haukåsen fikk sin sertifisering i 2010. Det søkes om resertifisering hvert år.

Kostholdsplan

Frokost: Matpakke hjemmefra.
Barnehagen tilbyr økologisk lettmelk/laktoseredusert melk/vann.

Lunsj: Matpakke hjemmefra.
Barnehagen tilbyr varm kakao (vinter), melk/vann.

Ettermiddags-/fruktmåltid: Matpakke hjemmefra.
Barnehagen tilbyr frukt eller grønnsaker (en av fem om dagen), melk/vann.

Barnehagen anbefaler at matpakken består av:

 • I hovedsak brødskiver av grovt brød/knekkebrød med variert sunt pålegg.
 • I tillegg kan det suppleres med oppskårne grønnsaker/frukt.
 • Det anbefales at barna har en liten drikkeflaske med vann i sekken i sommerhalvåret.
Brukerråd og FAU

Vi har et felles brukerråd for Haukvatnet Friluftsbarnehager, som består av foreldrerepresentanter valgt av foreldrene på Nilsbyen og Haukåsen. Enhetslederen er sekretær i Brukerråd. Brukerrådet skal ivareta barnas og foreldrenes interesser når det gjelder å sikre barna gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i barnehagen. Brukerrådet skal i aktuelle saker gi råd til barnehagens leder.

Foreldrenes arbeidsutvalg, FAU, er foreldrenes eget organ. Hver gruppe har en foreldrerepresentant i FAU. Vi har ett FAU på Nilsbyen og ett FAU på Haukåsen. FAU tar initiativ til foreldrestyrte tiltak og arrangement, for eksempel juletretenning og sommerfest. Representantene velges i begynnelsen av hvert barnehageår.

Kontaktinformasjon til FAU-representanter finnes tilgjengelig i barnehagen.

Planleggingsdager 2021

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

 • Fredag 29. januar
 • Fredag 18. juni
 • Fredag 13. august
 • Torsdag 14. oktober
 • Fredag 15. oktober

Sommerstengt

Kommunale barnehager holder stengt i ukene 28, 29 og 30.

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Skole- og barnehagekalenderen 2020/2021

Skole- og barnehagekalenderen 2021/2022

Skole- og barnehagekalenderen 2022/2023

Priser

Priser og egenbetaling

Felles for alle barnehager

Godkjenning og tilsyn

Fagenhet for oppvekst og utdanning behandler søknader og godkjenner barnehager.

Kommunen fører tilsyn med alle barnehagene i Trondheim. Tilsyn kan være både varslet på forhånd og uanmeldt.

 • Fagenhet for oppvekst og utdanning fører tilsyn etter kravene i barnehageloven.
 • Miljøenheten godkjenner og fører tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Rapporter fra tilsyn blir lagt ut på barnehagens nettside.

Rapporter

12.02.2015: Lovlighet

Rettet 14.04.2015

14.05.2014: Tilsyn

Rettet 20.11.2014

30.4.2018: Haukåsen og Nilsbyen friluftsbarnehager (Haukvatnet friluftsbarnehager) - tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Avvik er rettet og saken er avsluttet.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Haukvatnet friluftsbarnehager, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 29.04.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004