Kattem barnehager

En kald vintermorgen ved Kattem barnehage.

Kontakt Kattem barnehager

Finn ansatt og se kart

Foreldreportalen

Vi bruker Vigilo til kommunikasjon med foresatte i barnehage, SFO og skole.

Logg inn i Foreldreportalen

Veiledninger for bruk av Vigilo

Velkommen til Kattem barnehager

Kattem barnehager er en enhet som består av 3 hus, Skjetlein, Lyngmyra og Kattem.

Disse barnehagene ligger midt i hjertet av Kattem, i nærheten av buss, butikk, skole, sykehjem, lekeplasser, fotballbaner og store friluftsområder. Enheten har felles ledelse og administrasjon som holder til på hus Kattem.

Hos oss vil du møte et personale som er faglig oppdatert,med ulik kompetanse og engasjerte i barnas hverdag. Barnet ditt skal bli sett og hørt i hverdagen, finne et fang å krype opp i for å dele gleder og sorger, og det skal få utvikle sine interesser og gode egenskaper i et mangfoldig læringsmiljø.

Vi arbeider for å skape et miljø for "glade barn, fornøyde foreldre, inkludering, mangfold og vennskap".

Telefonnummer til de ulike hus/avdelinger

Kattem barnehage

Kattem storbarn : 91 82 38 02

Kattem småbarn: 95 09 66 49

Kattem Skogly: 91 89 03 02

Skjetlein barnehage

Myrulla: 95 05 98 46

Kløverbakken: 95 12 94 06

Torvteigen: 95 05 31 14

Lyngmyra barnehage

Solstua: 95 01 54 78

Trollskogen: 95 03 15 47

Kostpenger

Det koster 330 kr per måned fra 1. januar 2019.

Åpningstid

Kl. 07.00-16.45

Fra 01.08.24 mulig endring fra 0700 - 1630

 

Oppstart for de yngste

Vi har en foreldreaktiv tilvenning for de yngste barna. Det vil si at barn og foresatte blir invitert til besøk i barnehagen før oppstart. Når barnet begynner i barnehagen er foreldre sammen med barnet minimum fem dager.

Planleggingsdager 2023/24

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

 • Fredag 18. august 2023
 • Torsdag 12. oktober 2023
 • Fredag 13. oktober 2023
 • Fredag 26. januar 2024
 • Fredag 21. juni 2024

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Priser

Priser og egenbetaling

For kommunale barnehager

Feriestengt 2024

Barnehagen har feriestengt i uke 28, 29 og 30.

I samarbeid med SU holder barnehagen stengt 27.12 og 30.12. For foreldre som dette blir vanskelig for bes de ta kontakt med enhetsleder, Trine Kirknes innen 01.11.24

Årsplan

Årsplan for Kattem barnehage 2021/2022 (PDF)

Barn og rom

Lysende klosser

Trondheim kommune ønsker at barnehagens fysiske miljø skal fremme det pedagogiske arbeidet. Rommet skal utnyttes som en vesentlig ressurs og beskrives som den tredje pedagog.

Vi ser på barnet som "rikt", et barn som vil lære, vite og kan skape sin egen kunnskap. Dette stiller store krav til et kompetent personell som kan utfordre barns tanker.

Bevisstgjøring av rommets betydning kan være med på å sikre god kvalitet i barnehagen.

Våre barnehager skal ivareta barns perspektiver og behov for utvikling og læring. Skal barnet klare og ville selv, må miljøet legges til rette for det. Barnet skal få anledning til å oppleve mestring i flere situasjoner

Liten og ny.

Barnehagen deltar i folkehelseprosjektet "Liten og ny i barnehagen"

I den forbindelse gjennomførte vi en modell for tilvenning der foreldre til de yngste barna er sammen med barnet i barnehagen i minimum 5 dager ved oppstart.

Vi vil også invitere foreldre og barn til flere organiserte besøk i barnehagen i løpet av våren/sommeren.

Prosjektet evalueres av RKBU (Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, NTNU)

Les mer: https:/litenogny.com/

Bedre skolestart

- et pilotprosjekt i samarbeid med Kattem skole

Vi ønsker å ha et tettere samarbeid for å sikre en god overgang mellom barnehage og skole for alle barn.

Personalet i barnehagen og skolen skal brukes felles, og vi skal ha et sambruk av arealer hele kalenderåret med barnehage- og skolebaserte aktiviteter.

 • Skolen blir kjent med barna på deres trygge arena i barnehagen
 • Barna blir kjent med skolen sammen med ansatte fra barnehagen.
 • Utvikling av en mer enhetlig kultur mellom barnehage og skole/sfo

Hva ønsker vi å oppnå?

 • Fra overgang til sammenheng
 • Sterkere inkludering av alle barn
 • Trygghet og forutsigbarhet for barn og foreldre
 • Kunnskaps- og praksisutvikling i begge organisasjoner gjennom møter mellom barnehage- og skolepedagogikk

Samarbeidsutvalg

Retningslinjer brukerråd

Samarbeidsutvalg Kattem barnehage 2022/2023

Cathrine Oestreich Grunnhov,

Runar Andreas Wågan,

Rune Kenneth Johnsen Stavrum,

Kent Gjerde,

Nashwan Edris,

Eirin Inderberg,

Cato Wang,

Sol Irene Høyby Hamstad,

Eirin Inderberg,

Samarbeidsutvalg ved Skjetlein barnehage

Mona Løvaas,

Ragnhild Rokstad,

Samarbeidsutvalg ved Lyngmyra barnehage

Runar Ovesen Hjerpebakk,

Lise bakken Solberg,

Barn som malerLysende klosserKunst av konglerMalerierBarn som maler på lerretBarn som slår med hammerSommerfugler av pappLavalampeBarnehender

Godkjenning og tilsyn

Kommunen godkjenner og fører tilsyn med barnehager etter barnehageloven og etter folkehelseloven.

Tilsyn kan være varslet på forhånd eller uanmeldt.

Rapporter fra tilsyn blir lagt ut på barnehagens nettside.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Kattem barnehager, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Skulle det være noe dere lurer på, ta gjerne kontakt.

Med vennlig hilsen

Enhetsleder Kattem barnehager

Telefon 95 26 32 15

TK-kode: 062131

Adresse: Uståsen 4, 7082 KATTEM

Leder

Trine Anita Kirknes
Enhetsleder

Direktetelefon:

Annen:

E-post:

Finn ansatt

search

Anette Vorpbukt Aksetøy

Barnehagelærer

Telefon:

E-post:

Heidi Kvål Almli

Barnehagelærer

E-post:

Lone Arntzen

Pedagogisk leder

Telefon:

E-post:

Lena Gimle Baklie

Barnehagelærer

Telefon:

E-post:

Guro Kristiane Nordli Bauck

Barnevernspedagog

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Celsa Dugenio Berbusmel

Assistent (barnehage)

Telefon:

E-post:

Nina Cecilie Bogø

Barne/ung.arb.

E-post:

Grete Busklein

Barne/ung.arb.

E-post:

Anne Berit Bye

Assistent (barnehage)

Telefon:

E-post:

Johanne Thaarup Carlsen

Barnehagelærer

Telefon: 004523375190

E-post:

Alexandra Noelle Champay

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Roger Cantona Danielsen

Barne/ung.arb.

Direktetelefon:

E-post:

Meiling Deng

Barne/ung.arb.

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Marthe Dragåsøien

Førstesekretær

Direktetelefon:

E-post:

Stina Larsen Eide

Barne/ung.arb.

E-post:

Hilde Marlen Kvernstad Geitrheim

Barnehagelærer

E-post:

Gunn Hilde Schmidt Gimse

Barne/ung.arb.

E-post:

Linda Merete Hage

Pedagogisk leder

Direktetelefon:

E-post:

Abdijalil Ali Haji

Assistent (barnehage)

Telefon:

E-post:

Sophie Haltstrand

Miljøveileder

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Kathrine Hestegrei

Barne/ung.arb.

Direktetelefon:

E-post:

Maria Bedin Hofstad

Pedagogisk leder

Telefon:

E-post:

Kristina Holck

Pedagogisk leder

Telefon:

E-post:

Anne Marie Hovsten

Barnehagelærer

Telefon:

E-post:

Janicke Hustøft

Barne/ung.arb.

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Malin Larsen Indergård

Barnehagelærer

Telefon:

E-post:

Magnhild Jakobsen

Barnevernspedagog I

Telefon:

E-post:

Hilde Anita Jensen

Assistent (barnehage)

E-post:

Thomas Andre Johansen

Barnehagelærer

E-post:

Tone Lise Johansen

Pedagogisk leder

E-post:

Zeynep Kara

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Saisunee Kongseng

Barne/ung.arb.

Direktetelefon:

E-post:

Thea Kongsmo

Assistent (barnehage)

Telefon:

E-post:

Jan Arve Kristoffersen

Assistent (barnehage)

E-post:

Andreas Lindberg

Spesialpedagog m/master

Telefon:

E-post:

Sarchil Mirzaie

Konsulent

E-post:

Chaneth Orkelbog Mosand

Barnehagelærer

E-post:

Duamel Alexander Nápoles Fernández

Assistent (barnehage)

Telefon:

E-post:

Peeraya Ngaemchan

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Anne-Grete Nilssen

Assistent (barnehage)

E-post:

Veronica Reitan

Barne/ung.arb.

Direktetelefon:

E-post:

Songül Sahin

Barne/ung.arb.

E-post:

Anne Sande

Avdelingsleder I

Direktetelefon:

E-post:

Hilde Børmark Snildal

Pedagogisk leder

Direktetelefon:

E-post:

Svein Henrik Solberg

Avdelingsleder I

Telefon:

E-post:

Kristin Stolsmo

Førstekonsulent I m/høyskole

E-post:

Jørn Strandheim

Spesialpedagog I

E-post:

Thomas Tidemann

Barnehagelærer

Direktetelefon:

E-post:

Sist oppdatert: 01.02.2024

062131

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward