Hjem Kattem barnehager
En kald vintermorgen ved Kattem barnehage.

Kattem barnehager

Kontakt Kattem barnehager

Se kart

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

Velkommen til Kattem barnehager

Kattem barnehager er en enhet som består av 4 hus, Skjetlein, Lyngmyra, Kattem og Korsnebbvegen.

Disse barnehagene ligger midt i hjertet av Kattem, i nærheten av buss, butikk, skole, sykehjem, lekeplasser, fotballbaner og store friluftsområder. Enheten har felles ledelse og administrasjon som holder til på hus Kattem.

Hos oss vil du møte et personale som er faglig oppdatert,med ulik kompetanse og engasjerte i barnas hverdag. Barnet ditt skal bli sett og hørt i hverdagen, finne et fang å krype opp i for å dele gleder og sorger, og det skal få utvikle sine interesser og gode egenskaper i et mangfoldig læringsmiljø.

Vi arbeider for å skape et miljø for "glade barn, fornøyde foreldre, inkludering, mangfold og vennskap".

Telefonnummer til de ulike hus/avdelinger

Korsnebbvegen barnehage

Korsnebbvegen: 97 43 17 94

Kattem barnehage

Kattem storbarn : 91 82 23 08

Kattem småbarn: 95 09 66 49

Kattem friluft: 91 89 03 02

Skjetlein barnehage

Myrulla: 95 05 98 46

Kløverbakken: 95 12 94 06

Torvteigen: 95 05 31 14

Lyngmyra barnehage

Solstua: 95 01 54 78

Kammerset: 95 09 07 98

Trollskogen: 95 03 15 47

Kostpenger

Det koster 330 kr per måned fra 1. januar 2019.

Åpningstid

Kl. 07.00-16.45

Planleggingsdager 2021

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

  • Fredag 29. januar
  • Fredag 18. juni
  • Fredag 13. august
  • Torsdag 14. oktober
  • Fredag 15. oktober

Sommerstengt

Kommunale barnehager holder stengt i ukene 28, 29 og 30.

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Skole- og barnehagekalenderen 2020/2021

Skole- og barnehagekalenderen 2021/2022

Priser

Priser og egenbetaling

Felles for alle barnehager

Årsplan

Årsplan for Kattem barnehager 2018/2020

Barn og rom

Lysende klosser

Trondheim kommune ønsker at barnehagens fysiske miljø skal fremme det pedagogiske arbeidet. Rommet skal utnyttes som en vesentlig ressurs og beskrives som den 3. pedagog.

Vi ser på barnet som "rikt", et barn som vil lære, vite og kan skape sin egen kunnskap. Dette stiller store krav til et kompetent personell som kan utfordre barns tanker.

Bevisstgjøring av rommets betydning kan være med på å sikre god kvalitet i barnehagen.

Våre barnehager skal ivareta barns perspektiver og behov for utvikling og læring. Skal barnet klare og ville selv, må miljøet legges til rette for det. Barnet skal få anledning til å oppleve mestring i flere situasjoner

Samarbeidsutvalg

Retningslinjer brukerråd

Samarbeidsutvalget Korsnebbvegen 2020/2021

Foreldrerepresentanter:

Agnete Liljegren Falck - 91 81 15 15, agnete.f.l@gmail.com

Emily Jean Stadin - 48 50 29 10, emily.stadin@gmail.com

Linn Therese Jørgensen (vara) - 97 17 96 41, linntj@outlook.com

Ansatterepresentanter:

Maria Bedin Hofstad - 93 09 15 89, maria.bedin.hofstad@ou.trondheim.kommune.no

Gunn-Hilde S. Gimse - 40 49 54 09, gunn-hilde.gimse@ou.trondheim.kommune.no

Samarbeidsutvalg Kattem barnehage 2020/21

Leder:

Kent Gjerde

Nestleder:

Eirin Inderberg

Friluft:

Cathrine Oestreich Grunnhov, cathrine@grunnhov.com

Runar Andreas Wågan, runar_waagan@yahoo.no

Vara:

Rune Kenneth Johnsen Stavrum, rjstavrum@gmail.com

Storbarn:

Kent Gjerde, kent.gjerde@gmail.com

Vara:

Nashwan Edris, neshwan1988@hotmail.com

Småbarn:

Eirin Inderberg, eirin.m.inderberg@gmail.com

Vara:

Cato Wang, wangern92@live.no

Vara:

Sol Irene Høyby Hamstad, sol_ihh@hotmail.com

FAU

Barn som malerLysende klosserKunst av konglerMalerierBarn som malerBarn som slår med hammerSommerfugler av pappLavalampeBarnehender

Godkjenning og tilsyn

Fagenhet for oppvekst og utdanning behandler søknader og godkjenner barnehager.

Kommunen fører tilsyn med alle barnehagene i Trondheim. Tilsyn kan være både varslet på forhånd og uanmeldt.

  • Fagenhet for oppvekst og utdanning fører tilsyn etter kravene i barnehageloven.
  • Miljøenheten godkjenner og fører tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Rapporter fra tilsyn blir lagt ut på barnehagens nettside.

Rapporter

26.06.2020: Tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

08.10.2013: Barnehagebasert vurdering

19.02.2016: Tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

10.08.2018: Tilsyn av luftforhold i vognbod.

Avvik er rettet og saken er avsluttet.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Kattem barnehager, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Skulle det være noe dere lurer på, ta gjerne kontakt.

Med vennlig hilsen

Trine Kirknes

Enhetsleder Kattem barnehager

trine.kirknes@ou.trondheim.kommune.no

Telefon 95 26 32 15

Sist oppdatert: 08.03.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006