Hjem Kroppanmarka barnehager
Kroppanmarka barnehager

Kroppanmarka barnehager

Kontakt Kroppanmarka barnehager

Se kart

Organisering

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte.

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

Åpningstider

Begge barnehagene har samme åpningstid: kl. 07.15-16.30.

Fra 2021 vil barnehagene ha sommerstengt i uke 28, 29 og 30

*Julaften og nyttårsaften holdes begge barnehagene stengt

Dagene i mellomjula har redusert åpningstid kl. 07.15-15.30

*Dagene i den stille uke har vanlig åpningstid kl. 07.15-16.30

Onsdag før påske har åpningstid kl. 07.15-12.00

Velkommen til oss!

Når dere kommer til Kroppanmarka barnehager vil dere møte et personale med positive holdninger som sammen fokuserer på å se muligheter og finne løsninger.

Gjennom vårt daglige samvær med barna har vi som mål at hvert enkelt barn skal bli sett, hørt, forstått og tatt hensyn til ut i fra egne behov og forutsetninger. Vi vil vi gi støtte, oppmuntring og utfordringer som styrker barnas selvtillit, selvfølelse og sosiale utvikling. Alle trenger positive bekreftelser på seg selv og sine handlinger for å kunne blomstre og utvikle seg.

Vårt personale skal ha stor respekt for jobben de er satt til å utføre i barnehagen. De skal være omsorgsfulle, ha kunnskap om barns utvikling og kunne tilrettelegge for lek og læring i et miljø som inspirerer til nysgjerrighet og undring.

Våre virkemidler for å holde oss faglig oppdatert er gjennom eksterne kurs og intern opplæring. Vi anvender observasjon og film som utgangspunkt for refleksjon og bevisstgjøring over egen praksis. Samtaler og systematisk veiledning er også viktige virkemidler for å jobbe målrettet og meningsfullt i barnehagen.

Årsplan 2021/2022

Her finner du informasjon om vår virksomhet. Planen synliggjør og beskriver hvilke tema vi har fokus på og hvordan vi jobber med disse i direkte arbeid med barna. Teoristoff knyttet til de ulike tema finner du også her.

Årsplan høst 2021 og vår 2022

 

Samarbeidsutvalg (SU)

Retningslinjer for brukerråd

Brukerrådet har som formål å ivareta barn og foreldres interesser når det gjelder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter.

Brukerrådet vårt er felles for begge barnehagene. Det består av 3 foreldrerepresentanter med sine personlige vara og 3 ansatt-representanter. Styrer er sekretær.

Foreldrerepresentantene blir valgt for 2 år og velges vanligvis på høstens foreldremøte. Øvrige ansatte inviteres inn i møter på aktuelle saker.

På foreldremøter i september 2019 skal det være valg av representanter til Brukerråd og foreldrearbeidsutvalg (FAU).

Foreldre må gjerne ta kontakt med Brukerrådet.

Foreldrerepresentanter 2019-2021

Leder: Katrine Moe Jensen - mor til Jonas på Solsiden og Kasper på Hvitveisen

Mari Wendelborg Gil - mor til Eva på Grana

Kine Merete Renbjør - mor til Sonja på Grana

Planleggingsdager 2021

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

  • Fredag 29. januar
  • Fredag 18. juni
  • Fredag 13. august
  • Torsdag 14. oktober
  • Fredag 15. oktober

Sommerstengt

Kommunale barnehager holder stengt i ukene 28, 29 og 30.

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Priser

Priser og egenbetaling

Felles for alle barnehager

Godkjenning og tilsyn

Fagenhet for oppvekst og utdanning behandler søknader og godkjenner barnehager.

Kommunen fører tilsyn med alle barnehagene i Trondheim. Tilsyn kan være både varslet på forhånd og uanmeldt.

  • Fagenhet for oppvekst og utdanning fører tilsyn etter kravene i barnehageloven.
  • Miljøenheten godkjenner og fører tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Rapporter fra tilsyn blir lagt ut på barnehagens nettside.

Rapporter

18.12.20:

Tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

29.01.2015:

Tilsyn

Avvik er rettet og saken er avsluttet.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Kroppanmarka barnehager, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

I uke 28, 29 og 30 når barnehagene våre har sommerstengt, kan dere kontakte enhetsleder via e-post eva-karin-karlsen.brevik@ou.trondheim.kommune.no.

Sist oppdatert: 16.09.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006