Kroppanmarka barnehager

Kroppanmarka barnehager

Kontakt Kroppanmarka barnehager

Finn ansatt og se kart

Organisering

Foreldreportalen

Vi bruker Vigilo til kommunikasjon med foresatte i barnehage, SFO og skole.

Logg inn i Foreldreportalen

Veiledninger for bruk av Vigilo

 

Åpningstider

Begge barnehagene har samme åpningstid kl. 07.15-16.30.

Barnehagen er sommerstengt i 2024 i ukene 28+29+30.

Julaften, nyttårsaften og onsdag før påske er begge barnehagene stengt.

Dagene i mellomjula og dagene i den stille uke i påska har redusert åpningstid kl. 07.30-16.00.

NB: Vedtak jula 2024:  Fredag ​​27. desember og mandag 30. desember holder barnehagene hovedsakelig stengt, men de eventuelt har behov for plass disse dagene må melde seg på et sted innenfor kl. 0 7.30-16.00 innen gitt dato. Melding om dette vil bli sendt ut i Vigilo til alle foreldre. Kun Okstadvegen barnehage vil være åpen for de som eventuelt kommer. Her vil det bli sammenslåing av barnegrupper med utgangspunkt i barna fra Okstad får benytte Hvitveisen, mens 3-, 4- og 5-åringene vil bli fordelt på Grana og Torget. 

Velkommen til oss!

Vi har laget en digital "Velkomstpakke" som vi ønsker å gi dere som nye foresatte hos oss et lite innblikk i vår virksomhet.

Når det kommer til Kroppanmarka barnehager vil møte og personale med positive holdninger som sammen fokuserer på å se muligheter og finne løsninger.

Gjennom vårt daglige samvær med barna har vi som mål at hvert enkelt barn skal oppleve seg inkludert, bli sett, hørt, forstått og tatt hensyn til ut i fra egne behov og forutsetninger. Vi vil gi støtte, oppmuntring og utfordringer som styrker barnas selvtillit, selvfølelse og sosial utvikling. Alle trenger anerkjennelse og positive bekreftelser på seg selv og sine handlinger for å kunne mestre, blomstre og utvikle seg.

Vårt personale skal ha stor respekt for jobben de er satt til å utføre i barnehagen. De skal være omsorgsfulle, ha kunnskap om barns utvikling og kunne tilrettelegge for lek og læring i et miljø som inspirerer til nysgjerrighet og undring.

Vi har som mål å være en lærende organisasjon hvor hele personalgruppa lærer i fellesskap. Samtaler og systematisk veiledning er også viktige virkemidler for å jobbe målrettet og meningsfullt i barnehagen. Vi bruker refleksjon som verktøy via bl.a. våre egne temakort. Enhetens skal også fra høsten delta i REKOM

Kroppanmarka barnehager er en enhet som består av barnehager Okstad og Okstadvegen.

Okstad er en avdelingsbarnehage for småbarn fra 1991, mens Okstadvegen er en basebarnehage for storbarn fra 2007.

Fra høsten 2023 består Okstad av 2 samarbeidende avdelinger: I barnehageåret 2024-2025 har " Elgstua/Fossestua" 2-åringer og " Skogstua/ Solsiden" 1-åringer med til sammen 49 barn. Barna går til år ved samme avdeling 

Okstadvegen består av 3 baser; "Hvitveisen" for 3-åringer, "Grana" for 4-åringer og "Torget" for 5-åringer med til sammen 80 barn.   

Etter to år ved Okstad flytter barna automatisk over til Okstadvegen.

Okstad skole er vår nærmiljøskole som vi har et nært og godt samarbeid med - spesielt det siste året for 5-åringene og i overgangen til skolen.

Utlån av lokaler inne og ute til ulike arrangementer

Kroppanmarka barnehager tilbyr gratis utlån for arrangement til ansatte, foresatte og andre som er tilknyttet barnehagens nærområde.

Årsplan 2023-2024

Her finner du informasjon om vår virksomhet. Planen synliggjør og beskriver hvilke tema vi har fokus på og hvordan vi jobber med disse i direkte arbeid med barna. Teoristoff knyttet til ulike tema finner du også her.

Kommuneplanens samfunnsdel (2020-2032) "Trondheimsløftet" mål 1, mål 2 og mål 3 gir oss føringer for hvordan vi kan ta ned vår egen enhetsavtale "Kroppanmarkaløfte" .

Kostsatser 2024

Samarbeidsutvalget ved hjelp av gjeldende kostsatser.

Kr. 400 per barn fra august-juni (juli er betalingsfri).

Kostsatsene dekker innkjøp av matvarer samt lønn til en kjøkkenassistent i 20% stilling ved Okstad barnehage, samt lønn til en kjøkkenassistent i 30% stilling ved Okstadvegen barnehage. Disse to tilbereder til varme måltidene ved hver sin barnehage til dager i uka, tirsdager og torsdager. Utgift til lønn dele mellom foreldre og ansatte som et spleiselag.

Foreldre medbringer matpakke og drikkeflaske med vann til frokost hver dag og til turer. Barna får servert formiddagsmat og fruktmåltid i barnehagen.

Formiddagsmat kan bestå av brød, knekkebrød, grøt, korn, melk, samt et varmt måltid til dager i uka. Fruktmåltidene (i totida) kan bestå av brød, knekkebrød, frukt, grønnsaker, vann.

Se også i Årsplan kapitlet om måltider. Der finner dere også

Samarbeidsutvalg (SU) 2023-2025

Årshjul for Foreldreråd, FAU og SU

Barnehageloven § 4.Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Rammeplan for barnehagen Samarbeid mellom hjem og barnehage

FAU er frivillig, mens SU er lovpålagt.

Samarbeidsutvalgene (SU) består av SU, et for hver barnehage, og et felles SU med alle foreldre- og ansatterepresentantene samlet.

For barnehageårene 2023-2025 har foreldrene valgt å slå sammen SU ​​og FAU til et utvidet SU, grunnet rekrutteringsutfordringer til FAU. 

Enhetsleder kaller inn til SU-møter jevnlig gjennom året for å diskutere barnehagenes faglige innhold. Det kan være årsplan, regnskap, foreldremøter, pedagogiske opplegg, oppdrag fra barnehage-eier, samt saker meldt inn fra foresatte via foreldrerepresentantene ved avdelingene og basene. Saksliste til og referat fra møtene sendes foreldre ved de respektive barnehagene via Vigilo.

På høsten gjennomgår enhetsleder enhetens Årshjul for fellesaktiviteter og ansvarsoppgaver blir fordelt på foreldrerepresentantene. Eksempler på aktiviteter er julekaffe, vinterfest, sommerfest, hobbykvelder, turer på ettermiddagstid, i helger, på planleggingsdager.

Her finner du referat fra SU-møtene .

Foreldrerepresentanter 2023-2025

SU/FAU 2023-2025 Kontaktinfo

Oppstart for de yngste

Vi har en foreldreaktiv tilvenning for de yngste barna. Det vil si at barn og foresatte blir invitert til besøk i barnehagen før oppstart. Når barnet begynner i barnehagen er foreldre sammen med barnet minimum fem dager.

Planleggingsdager 2023/24

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

  • Fredag 18. august 2023
  • Torsdag 12. oktober 2023
  • Fredag 13. oktober 2023
  • Fredag 26. januar 2024
  • Fredag 21. juni 2024

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Priser

Priser og egenbetaling

For kommunale barnehager

Godkjenning og tilsyn

Kommunen godkjenner og fører tilsyn med barnehager etter barnehageloven og etter folkehelseloven.

Tilsyn kan være varslet på forhånd eller uanmeldt.

Rapporter fra tilsyn blir lagt ut på barnehagens nettside.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Kroppanmarka barnehager, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

I uke 28,29,30 når barnehagene våre har sommerstengt, kan dere kontakte enhetsleder via e-post .

TK-kode: 062135

Adresse: Okstadvegen 5, 7075 TILLER

Leder

Eva Karin Karlsen Brevik
Enhetsleder

Annen:

E-post:

Finn ansatt

search

Salima Achalhi

Barne/ung.arb.

E-post:

Lene Kristin Aune

Barne/ung.arb.

Direktetelefon:

E-post:

Britt Berg

Fagleder barnehage

E-post:

Thomas Berge

Barne/ung.arb.

E-post:

Thea Berger

Avdelingsleder II

E-post:

Hedda Xanthe Clifford

Assistent (barnehage)

E-post:

Irene Fiskvik Dahl

Barnehagelærer

Telefon:

E-post:

Kjersti Therese Danielsen

Barnehagelærer

Direktetelefon:

E-post:

Eva Katrine Aa Dreier

Barne/ung.arb.

E-post:

Sindre Fiske

Barnehagelærer

Telefon:

E-post:

Sara Margrethe Gullvåg

Lærling Barne- og ungd.arb.fag

Telefon:

E-post:

Janne Nordfjærn Hole

Barnehagelærer

E-post:

Hege Dalhaug Hombornes

Pedagogisk leder I

Direktetelefon:

E-post:

Merete Hugaas

Pedagogisk leder I

Telefon:

E-post:

Maja Ertsås Johansen

Konsulent

Telefon:

E-post:

Torill Wetterhus Johansen

Assistent (barnehage)

Telefon:

E-post:

Kari Larsen

Assistent (barnehage)

Telefon:

E-post:

Chandrakala Mathan

Barne/ung.arb.

E-post:

Anniken Skarsaune Moen

Barnehagelærer

E-post:

Marianne Munkvold

Barne/ung.arb.

E-post:

Ingrid Negaard

Omsorgsarbeider

E-post:

Anne Grete Oven-Aakvik

Barnehagelærer

Telefon:

E-post:

Andrea Susitha Pedersen

Barnehagelærer

E-post:

Camilla C Pedersen

Barne/ung.arb.

E-post:

Erik Pedersen

Barne/ung.arb.

E-post:

Aleksander Prøis-Jansen

Barnehagelærer

Telefon:

E-post:

Robin van der Reep

Barnehagelærer

Telefon:

E-post:

Natali Reinholt

Barne/ung.arb.

E-post:

Christina Rosvold

Barne- og ungd.arb. m/fags 1år

E-post:

Ruth Røstadli

Assistent (barnehage)

E-post:

Ann-Kristin Skage

Barnehagelærer

E-post:

Kristin Skarsaune

Assistent (barnehage)

E-post:

Veronica Sneve

Barnehagelærer

E-post:

Larisa Stavsøien

Kjøkkenassistent

Telefon:

E-post:

Hege Steensæth

Barnehagelærer IV

E-post:

Sandra E Sylthe

Barne/ung.arb.

Direktetelefon:

E-post:

Kine Stjerne van der Reep

Barnehagelærer

Telefon:

E-post:

Hege Beate Wennevik

Assistent (barnehage)

E-post:

Brit Wraalsen

Pedagogisk leder I

E-post:

Youlin Yang

Assistent (barnehage)

E-post:

Sist oppdatert: 17.06.2024

062135

Fant du det du lette etter?