Hjem Nidarvoll og Sunnland barnehager
Kollasje av barnehageunger i lek og kunst laget av barn

Nidarvoll og Sunnland barnehager

Kontakt Nidarvoll og Sunnland barnehager

Se kart

Organisering

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

Opptak 2020

Til høsten 2020 ska vil ta inn 30 småbarn (født år 2018-2019) til sammen ved begge barnehagene (overflyttingsopptak og hovedopptak). Det kan bli små endringer på dette tallet utover våren. Små skolestartergrupper gjør at vi sannsynligvis skal ta inn unormalt få storbarn dette året.

Søknadsfrister:

 • Overflyttingsopptak: 01.02.20
 • Hovedopptaket: 01.03.20

Mer informasjon om hvordan du søker om plass.

Fordeling av ledige plasser til opptak 2020

Nidarvoll barnehage:

 • 17 småbarn (født år 2018-2019)

Sunnland barnehage:

 • 13 småbarn (født år 2018-2019)

Om enheten

Nidarvoll og Sunnland barnehager er en enhet med felles ledelse, og består av to fysisk atskilte barnehager. Vi tar imot barn i alderen 0-6 år.

"Sammen - på jakt etter magiske øyeblikk" er enhetens overordnede visjon for arbeidet.  

Kort om hovedsatsinger

Det aller viktigste for oss er å ha et spennende miljø der vennskap og barns ulike språk har de beste vilkårene for å utvikle seg. Vi jobber for å tilby variert og engasjerende innhold i smågrupper, og at barna skal ha rom og materialtilgang, som stimulerer til utforsking i fellesskap.

Vi prioriterer allsidig miljøarbeid for å bidra til bevisste barn som både tar vare på hverandre og naturen vår.

Våre ansatte er engasjerte og kompetente, og jobber hardt for at barna skal skal få mange gode og magiske øyeblikk, som grunnlag for en god start i livene sine. 

Foto av en plakat som illustrerer læringsmiljø sammensatt av mange småfoto

Årsplaner

Vi har årsplaner som legger føringer for arbeidet vårt. Dette er lovpålagt, og planene bygger på rammeplan for barnehagene i Norge. Brukerrådet godkjenner årsplanene. 

Nidarvoll og Sunnland barnehager har en felles generell del av årsplanen. Alle avdelinger og baser skal jobbe etter denne!

Gruppene har i tillegg egne spesifikke del av årsplan som beskriver mer konkret hvordan de jobber, og hva akkurat de vektlegger dette året.
Denne delen bygger på felles generell del, og må ses i sammenheng.

Grupper ved Nidarvoll barnehage:

Avdelinger ved Sunnland barnehage:

Brukerråd

Brukerråd er et rådgivende organ for enhetsleder (se brosjyre).

Foreldre til barn ved våre barnehager oppfordres til å ta kontakt med brukerrådets representanter, dersom det er saker de ønsker at Brukerråd skal behandle!

Dere kan også ta kontakt med brukerrådets leder Gunhild Løvik-Stuen, telefon 936 24 016.

Brukerrådets sammensetning: Hver høst velger vi inn 4 foreldrerepresentanter, en fra småbarn og storbarn på hver av barnehagene våre. Ansatte er representert på samme måte. Se retningslinjer for sammensetning/representasjon.

Se oversikt over medlemmer 2019/2020.

Møteplan og siste referater fra brukerrådet:

  2020   29.01  01.04  03.06      
  2019   31.01  07.03  13.06  03.10  21.11  
  2018  01.02  01.03  04.06  03.10  28.11  
  2017  07.02  21.03  01.06  17.10  29.11  
  2016  04.02  07.04  02.06  06.10    15.12
  2015  05.02  Avlyst  17.06    04.11  09.12
  2014  23.01  04.03  12.06  02.10     04.12
  2013     30.01  06.03  12.06  02.10  28.11  
Kontaktinfo til ledelsen

Enhetsleder Jan Roger Aukan, telefon 952 63 535

Avdelingsleder Unni Rotbakken, telefon 934 41 027 (Nidarvoll barnehage)

Avdelingsleder Anita Andersen, telefon 954 26 590 (Sunnland barnehage)

Konsulent Siv Hege D. Melkvik, telefon 450 88 076

Godkjenning og tilsyn

Fagenhet for oppvekst og utdanning har ansvaret for å godkjenne barnehager i Trondheim kommune. Enheten fører også tilsyn etter barnehageloven, mens Miljøenheten godkjenner og fører tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern.

Godkjenning

Kommunen avgjør søknad om godkjenning og setter vilkår for driften.

Tilsyn

Tilsyn er de aktivitetene som kommunen gjør for å sikre at barnehagene drives i samsvar med lov og forskrifter. Kommunen innhenter også informasjon, for eksempel fra brukerundersøkelser og årsmeldinger.

Alle trondheimsbarnehager skal ha tilsynsbesøk fra Fagenhet for oppvekst og utdanning minst en gang hvert fjerde år. Etterpå får barnehagen en rapport med frist for å lukke avvik og følge opp merknader.

Alle tilsynsrapporter blir offentliggjort.

Rapporter

03.12.2014:

Hendelsesbasert tilsyn 03.12.2014 etter forskrift om miljørettet
helsevern i barnehager og skoler m.v.

Saken er avsluttet.

30.11.2018: 

Nidarvoll og Sunnland barnehager - tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Avvik er rettet og saken er avsluttet.

Nidarvoll barnehage

Nidarvoll barnehage har fem barnegrupper, derav to småbarns- og tre storbarnsgrupper. En moderne barnehage med en av byens største og varierte utelekeplasser. Barnehagen har lange tradisjoner med miljøarbeid med blant annet dyrking og hønsehold. Nidarvoll barnehage: Barn som aker

Besøksadresse og kontaktinfo Nidarvoll barnehage

Njords veg 53, Trondheim.
Egne parkeringsplasser med innkjøring fra Odins veg (på andre siden av veien for nr 13), og rett ved i dalen mellom barnehagen og Sunnland skole. Handikap-parkering i Njords veg 53, og korttidsparkering i enden av Karls Jonssons veg mot Njords veg.

Kontaktinfo Nidarvoll barnehage (Njords veg 53):

Fellina (0-2 år), 941 52 861
Florian (0-2 år), 902 75 374
Kvirrevitten (3-5 år), 902 28 185
Hompetitten (3-5 år), 941 63 824
Dudliatten (3-5 år), 902 76 661

 

Sunnland barnehage

Sunnland barnehage har 4 tradisjonelle avdelinger, derav 2 småbarns- og 2 storbarnsavdelinger. Barnehagen består av to adskilte bygg, med en allsidig lekeplass rundt. "Pinneparken" er en viktig del av utelekeplassen, med mange spennende muligheter skapt av barn av voksne sammen. Foto av Sunnland barnehage

Besøksadresse og kontaktinfo Sunnland barnehage

Klæbuveien 211, Trondheim.
Parkering rett utenfor.

Avdeling Stuan (3-5 år), 941 63 741
Avdeling Loftet (3-5 år), 941 61 154
Avdeling Sokrates (0-2 år), 941 61 393
Avdeling Aurora (0-2 år), 941 64 203

 

Åpningstider og stengte dager

Enhetens åpningstider er fra kl 07.15-16.30 på hverdager.

Dager enheten er stengt utover ordinære helligdager (vedtak i brukerråd):

 • 5 planleggingsdager i året (se under)
 • Julaften 24. des 2020 (ordinært åpent kun til kl 12)
 • Romjulen 28. - 30. des 2020
 • Nyttårsaften 31. des 2020(ordinært åpent kun til kl 12)
 • Onsdag før skjærtorsdag i påsken: 31. mars 2021 (ordinært åpent kun til kl 12)
 • Fast feriestengt i uke 28, 29 og 30 (politisk vedtak fra og med 2021)

Planleggingsdager høst 2020

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

 • Fredag 14. august
 • Torsdag 8. oktober
 • Fredag 9. oktober

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Skole- og barnehagekalenderen 2020/2021

Skole- og barnehagekalenderen 2021/2022

Priser

Priser og egenbetaling

Felles for alle barnehager

Mer info om barnehagene

Godkjenning  og tilsyn

Nidarvoll og Sunnland barnehages godkjenning

Tidligere rapporter

Type tilsyn 

Dato for tilsyn

 Retting gjennomført

 
 Lovlighetskontroll  2.5.2013  15.1.2014 Tilsynsrapport

 Tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern
 i barnehager og skoler (Sunnland)

Avvik er rettet og saken er avsluttet.

21.03.2014 

 03.03.2015

Tilsynsrapport

 Tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern
 i barnehager og skoler (Nidarvoll)

Avvik er rettet og saken er avsluttet.

03.12.2014

Ingen avvik

 Tilsynsrapport

Oppfølging

For informasjon om barnehagens retting og oppfølging av rapporter, ta kontakt med barnehagen.

Les mer om godkjenning og tilsyn

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Nidarvoll og Sunnland barnehager, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 23.09.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006