Hjem Nidarvoll og Sunnland barnehager

Nidarvoll og Sunnland barnehager

Kollasje av barnehageunger i lek og kunst laget av barn

Kontakt Nidarvoll og Sunnland barnehager

Se kart

Organisering

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

Opptak 2019

I 2019 skal vi ved overflyttingsopptaket og hovedopptaket ta inn 13 storbarn (født år 2014 - 2016) og 30 småbarn (født år 2017 - 2018) til sammen ved begge barnehagene. Store skolestartergrupper gjør altså at vi skal ta inn unormalt mange storbarn dette året.

Søknadsfrister:

  • Overflyttingsopptak: 01.02.2019
  • Hovedopptaket: 01.03.2019 

Mer informasjon om hvordan du søker om plass.

Fordeling av ledige plasser til opptak 2019

Nidarvoll barnehage:

  • 5 storbarn (født år 2014 - 2016)
  • 17 småbarn (født år 2017 - 2018)

Sunnland barnehage:

  • 8 storbarn (født år 2014 - 2016)
  • 13 småbarn (født år 2017 - 2018)

Om enheten

Nidarvoll og Sunnland barnehager er en enhet med felles ledelse, og består av to fysisk atskilte barnehager. Vi tar imot barn i alderen 0-6 år.

"Sammen - på jakt etter magiske øyeblikk" er enhetens overordnede visjon for arbeidet.  

Kort om hovedsatsinger

Det aller viktigste for oss er å ha et spennende miljø der vennskap og barns ulike språk har de beste vilkårene for å utvikle seg. Vi jobber for å tilby variert og engasjerende innhold i smågrupper, og at barna skal ha rom og materialtilgang, som stimulerer til utforsking i fellesskap.

Vi prioriterer allsidig miljøarbeid for å bidra til bevisste barn som både tar vare på hverandre og naturen vår.

Våre ansatte er engasjerte og kompetente, og jobber hardt for at barna skal skal få mange gode og magiske øyeblikk, som grunnlag for en god start i livene sine. 

Læringsmiljø

Årsplaner

Vi har årsplaner som legger føringer for arbeidet vårt. Dette er lovpålagt, og planene bygger på rammeplan for barnehagene i Norge. Brukerrådet godkjenner årsplanene. 

Nidarvoll og Sunnland barnehager har en felles generell del av årsplanen. Alle avdelinger og baser skal jobbe etter denne!

Gruppene har i tillegg egne spesifikke del av årsplan som beskriver mer konkret hvordan de jobber, og hva akkurat de vektlegger dette året.
Denne delen bygger på felles generell del, og må ses i sammenheng.

Grupper ved Nidarvoll barnehage:

Avdelinger ved Sunnland barnehage:

Brukerråd

Brukerråd er et rådgivende organ for enhetsleder (se brosjyre).

Foreldre til barn ved våre barnehager oppfordres til å ta kontakt med brukerrådets representanter, dersom det er saker de ønsker at Brukerråd skal behandle!

Dere kan også ta kontakt med brukerrådets leder Gunhild Løvik-Stuen (mob 93624016), eller send en epost.

Brukerrådets sammensetning: Hver høst velger vi inn 4 foreldrerepresentanter, en fra småbarn og storbarn på hver av barnehagene våre. Ansatte er representert på samme måte. Se retningslinjer for sammensetning.

Se oversikt over medlemmer 2019/2020.

Møteplan og siste referater fra brukerrådet:

  2019   31.01  07.03  13.06  03.10  21.11  
  2018  01.02  01.03  04.06  03.10  28.11  
  2017  07.02  21.03  01.06  17.10  29.11  
  2016  04.02  07.04  02.06  06.10    15.12
  2015  05.02  Avlyst  17.06    04.11  09.12
  2014  23.01  04.03  12.06  02.10     04.12
  2013     30.01  06.03  12.06  02.10  28.11  
Kontaktinfo til ledelsen

Enhetsleder Jan Roger Aukan,  tlf 95 26 35 35

Avdelingsleder Unni Rotbakken, tlf 93 44 10 27 (Nidarvoll barnehage)

Avdelingsleder Anita Andersen, tlf 95 42 65 90 (Sunnland barnehage)

Konsulent Siv Hege D. Melkvik, tlf 45 08 80 76

Godkjenning og tilsyn

Fagenhet for oppvekst og utdanning har ansvaret for å godkjenne barnehager i Trondheim kommune. Enheten fører også tilsyn etter barnehageloven, mens Miljøenheten godkjenner og fører tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern.

Godkjenning

Kommunen avgjør søknad om godkjenning og setter vilkår for driften.

Tilsyn

Tilsyn er de aktivitetene som kommunen gjør for å sikre at barnehagene drives i samsvar med lov og forskrifter. Kommunen innhenter også informasjon, for eksempel fra brukerundersøkelser og årsmeldinger.

Alle trondheimsbarnehager skal ha tilsynsbesøk fra Fagenhet for oppvekst og utdanning minst en gang hvert fjerde år. Etterpå får barnehagen en rapport med frist for å lukke avvik og følge opp merknader.

Alle tilsynsrapporter blir offentliggjort.

Rapporter

30.11.2018: Nidarvoll og Sunnland barnehager - tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. - varsel om pålegg

Nidarvoll barnehage

Nidarvoll barnehage har fem barnegrupper, derav to småbarns- og tre storbarnsgrupper. En moderne barnehage med en av byens største og varierte utelekeplasser. Barnehagen har lange tradisjoner med miljøarbeid med blant annet dyrking og hønsehold. Nidarvoll barnehage: Barn som aker

Besøksadresse og kontaktinfo Nidarvoll barnehage

Njords veg 53, Trondheim (kart). 
Egne parkeringsplasser med innkjøring fra Odins veg (på andre siden av veien for nr 13), og rett ved i dalen mellom barnehagen og Sunnland skole. Handikap-parkering i Njords veg 53, og korttidsparkering i enden av Karls Jonssons veg mot Njords veg.

Kontaktinfo Nidarvoll barnehage (Njords veg 53):

 AVDELING                                  Telefon 
 Fellina (0-2 år)                        94 15 28 61 
 Florian (0-2 år)  90 27 53 74
 Kvirrevitten (3-5 år)   90 22 81 85
 Hompetitten (3-5 år)  94 16 38 24
 Dudliatten (3-5 år)  90 27 66 61 

 

Sunnland barnehage

Sunnland barnehage har 4 tradisjonelle avdelinger, derav 2 småbarns- og 2 storbarnsavdelinger. Barnehagen består av to adskilte bygg, med en allsidig lekeplass rundt. "Pinneparken" er en viktig del av utelekeplassen, med mange spennende muligheter skapt av barn av voksne sammen. 

Besøksadresse og kontaktinfo Sunnland barnehage

Klæbuveien 211, Trondheim (kart). 
Parkering rett utenfor.

 AVDELING                                   Telefon 
 Avd. Stuan (3-5 år)   94 16 37 41 
 Avd. Loftet (3-5 år)   94 16 11 54
 Avd. Sokrates (0-2 år)     94 16 13 93
 Avd. Aurora (0-2 år)                   94 16 42 03

 

 

Åpningstider og stengte dager

Enhetens åpningstider er fra kl 07:15 - 16:30 på hverdager.

Dager enheten er stengt utover ordinære helligdager (vedtak i brukerråd):

  • 5 planleggingsdager i året (se under)
  • Fast feriestengt i uke 28 og 29 
  • Julaften (ordinært åpent til kl 12) og romjulen
  • Nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag i påsken (ordinært åpent kun til kl 12)

Planleggingsdager 2020

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

Fredag 24. januar
Fredag 19. juni
Fredag 14. august
Torsdag 8. oktober
Fredag 9. oktober

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Skole- og barnehagekalenderen 2019/2020

Skole- og barnehagekalenderen 2020/2021

Priser

Priser og egenbetaling

Felles for alle barnehager

Mer info om barnehagene

Godkjenning  og tilsyn

Nidarvoll og Sunnland barnehages godkjenning

Tidligere rapporter

Type tilsyn 

Dato for tilsyn

 Retting gjennomført

 
 Lovlighetskontroll  2.5.2013  15.1.2014 Tilsynsrapport

 Tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern
 i barnehager og skoler (Sunnland)

21.03.2014 

 03.03.2015

Tilsynsrapport

 Tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern
 i barnehager og skoler (Nidarvoll)

03.12.2014

Ingen avvik

 Tilsynsrapport

Oppfølging

For informasjon om barnehagens retting og oppfølging av rapporter, ta kontakt med barnehagen.

Les mer om godkjenning og tilsyn

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Nidarvoll og Sunnland barnehager, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 04.10.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne? (ikke skriv personlig informasjon)


Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004