Hjem Nidarvoll og Sunnland barnehager
Kollasje av barnehageunger i lek og kunst laget av barn

Nidarvoll og Sunnland barnehager

Kontakt Nidarvoll og Sunnland barnehager

Se kart

Organisering

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

Opptak 2021

Til høsten 2021 skal ta igjen ta inn nye barn (overflyttingsopptak og hovedopptak). Slik det ser ut nå har vi fra høsten foreløpig 30 ledige småbarnplasser (barn født 2019 og 2020) samlet på enheten, mens det ennå er usikkert om det blir ledige storbarnsplasser (barn født 2016, 2017 og 2018).

Søknadsfrister:

 • Overflyttingsopptak: 01.02.20
 • Hovedopptaket: 01.03.20

Mer informasjon om hvordan du søker om plass.

Om enheten

Nidarvoll og Sunnland barnehager er en enhet med felles ledelse, og består av to fysisk atskilte barnehager. Vi tar imot barn i alderen 0-6 år.

"Sammen - på jakt etter magiske øyeblikk" er enhetens overordnede visjon for arbeidet.

Kort om hovedsatsinger

Det aller viktigste for oss er å ha et spennende miljø der vennskap og barns ulike språk har de beste vilkårene for å utvikle seg. Vi jobber for å tilby variert og engasjerende innhold i smågrupper, og at barna skal ha rom og materialtilgang, som stimulerer til utforsking i fellesskap.

Vi prioriterer allsidig miljøarbeid for å bidra til bevisste barn som både tar vare på hverandre og naturen vår.

Våre ansatte er engasjerte og kompetente, og jobber hardt for at barna skal skal få mange gode og magiske øyeblikk, som grunnlag for en god start i livene sine.

Foto av en plakat som illustrerer læringsmiljø sammensatt av mange småfoto

Årsplaner

Vi har årsplaner som legger føringer for arbeidet vårt. Dette er lovpålagt, og planene bygger på rammeplan for barnehagene i Norge. Brukerrådet godkjenner årsplanene.

For våren 2021 har samarbeidsutvalget vedtatt å videreføre årsplan 2020 til 31.07.2020. Dette grunnet en større revisjon, i tillegg til at vi ønsker å legge om til en årsplan som følger barnehageåret.

Nidarvoll og Sunnland barnehager har en felles generell del av årsplanen. Alle avdelinger og baser skal jobbe etter denne!

Gruppene har i tillegg egne spesifikke del av årsplan som beskriver mer konkret hvordan de jobber, og hva akkurat de vektlegger dette året.

Denne delen bygger på felles generell del, og må ses i sammenheng.

Grupper ved Nidarvoll barnehage:

Avdelinger ved Sunnland barnehage:

Samarbeidsutvalg (tidl. brukerråd)

Samarbeidsutvalget (tidligere brukerråd) er rådgivende organ for enhetsleder (se brosjyre).

Foreldre til barn ved våre barnehager oppfordres til å ta kontakt med brukerrådets representanter, dersom det er saker de ønsker at samrbeidsutvalget skal behandle!

Dere kan også ta kontakt med brukerrådenes ledere

Samarbeidsutvalgets sammensetning: Hver av barnehagene har et eget SU (samarbeidsutvalg), der det hver høst velges inn to foreldrerepresentanter, en fra småbarn og storbarn. Ansatte er representert på samme måte. I tillegg har vi et samordnende samarbeidsutvalg, der alle representantene fra begge barnehagene sitter. Se retningslinjer for organisering og sammensetning.

Se oversikt over medlemmer 2020/2021.

Møteplan og siste referater fra felles samarbeidsutvalg:

2021 28.01 24.03 27.05      
2020 29.01 Korona Korona 22.10 25.11  
2019 31.01 07.03 13.06 03.10 21.11  
2018 01.02 01.03 04.06 03.10 28.11  
2017 07.02 21.03 01.06 17.10 29.11  
2016 04.02 07.04 02.06 06.10   15.12
2015 05.02 Avlyst 17.06   04.11 09.12
2014 23.01 04.03 12.06 02.10   04.12
2013 30.01 06.03 12.06 02.10 28.11  

Møteplan og siste referater fra barnehagedelt samarbeidsutvalg - Nidarvoll barnehage:

2021 28.01 24.03 27.05      
2020         25.11  

Møteplan og siste referater fra barnehagedelt samarbeidsutvalg - Sunnland barnehage:

2021 28.01 24.03 27.05      
2020         25.11  
Kontaktinfo til ledelsen

Enhetsleder Jan Roger Aukan, telefon 95 26 35 35

Avdelingsleder Unni Rotbakken, telefon 93 44 10 27 (Nidarvoll barnehage)

Avdelingsleder Anita Andersen, telefon 95 42 65 90 (Sunnland barnehage)

Konsulent Siv Hege D. Melkvik, telefon 45 08 80 76

Godkjenning og tilsyn

Fagenhet for oppvekst og utdanning behandler søknader og godkjenner barnehager.

Kommunen fører tilsyn med alle barnehagene i Trondheim. Tilsyn kan være både varslet på forhånd og uanmeldt.

 • Fagenhet for oppvekst og utdanning fører tilsyn etter kravene i barnehageloven.
 • Miljøenheten godkjenner og fører tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Rapporter fra tilsyn blir lagt ut på barnehagens nettside.

Rapporter

03.12.2014:

Hendelsesbasert tilsyn 03.12.2014 etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Saken er avsluttet.

30.11.2018:

Nidarvoll og Sunnland barnehager - tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Avvik er rettet og saken er avsluttet.

Nidarvoll barnehage

Nidarvoll barnehage har fem barnegrupper, derav to småbarns- og tre storbarnsgrupper. En moderne barnehage med en av byens største og varierte utelekeplasser. Barnehagen har lange tradisjoner med miljøarbeid med blant annet dyrking og hønsehold.Nidarvoll barnehage: Barn som aker

Besøksadresse og kontaktinfo Nidarvoll barnehage

Njords veg 53, Trondheim. Egne parkeringsplasser med innkjøring fra Odins veg (på andre siden av veien for nr 13), og rett ved i dalen mellom barnehagen og Sunnland skole. Handikap-parkering i Njords veg 53, og korttidsparkering i enden av Karls Jonssons veg mot Njords veg.

Kontaktinfo Nidarvoll barnehage (Njords veg 53):

 • Fellina (0-2 år), 94 15 28 61
 • Florian (0-2 år), 90 27 53 74
 • Kvirrevitten (3-5 år), 90 22 81 85
 • Hompetitten (3-5 år), 94 16 38 24
 • Dudliatten (3-5 år), 90 27 66 61

Sunnland barnehage

Sunnland barnehage har 4 tradisjonelle avdelinger, derav 2 småbarns- og 2 storbarnsavdelinger. Barnehagen består av to adskilte bygg, med en allsidig lekeplass rundt. "Pinneparken" er en viktig del av utelekeplassen, med mange spennende muligheter skapt av barn av voksne sammen.Foto av Sunnland barnehage

Besøksadresse og kontaktinfo Sunnland barnehage

Klæbuveien 211, Trondheim. Parkering rett utenfor.

 • Avdeling Stuan (3-5 år), 94 16 37 41
 • Avdeling Loftet (3-5 år), 94 16 11 54
 • Avdeling Sokrates (0-2 år), 94 16 13 93
 • Avdeling Aurora (0-2 år), 94 16 42 03

Åpningstider og stengte dager

Enhetens åpningstider er fra kl 07.15-16.30 på hverdager.

Dager enheten er stengt utover ordinære helligdager (vedtak i brukerråd):

 • 5 planleggingsdager i året (se under)
 • Julaften 24. des 2020 (ordinært åpent kun til kl 12)
 • Romjulen 28.-30. des 2020
 • Nyttårsaften 31. des 2020(ordinært åpent kun til kl 12)
 • Onsdag før skjærtorsdag i påsken: 31. mars 2021 (ordinært åpent kun til kl 12)
 • Fast feriestengt i uke 28, 29 og 30 (politisk vedtak fra og med 2021)

Planleggingsdager 2021

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

 • Fredag 29. januar
 • Fredag 18. juni
 • Fredag 13. august
 • Torsdag 14. oktober
 • Fredag 15. oktober

Sommerstengt

Kommunale barnehager holder stengt i ukene 28, 29 og 30.

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Skole- og barnehagekalenderen 2020/2021

Skole- og barnehagekalenderen 2021/2022

Priser

Priser og egenbetaling

Felles for alle barnehager

Mer info om barnehagene

Godkjenning og tilsyn

Nidarvoll og Sunnland barnehages godkjenning

Tidligere rapporter

Type tilsyn

Dato for tilsyn

Retting gjennomført

 
Lovlighetskontroll 02.05.2013 15.1.2014 Tilsynsrapport

Tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler (Sunnland)

Avvik er rettet og saken er avsluttet.

21.03.2014

03.03.2015

Tilsynsrapport

Tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler (Nidarvoll)

Avvik er rettet og saken er avsluttet.

03.12.2014

Ingen avvik

Tilsynsrapport

Oppfølging

For informasjon om barnehagens retting og oppfølging av rapporter, ta kontakt med barnehagen.

Les mer om godkjenning og tilsyn

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Nidarvoll og Sunnland barnehager, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 16.02.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004